Ellaster, Schokkende bewijzen: het coronavirus werd al in 2001 gezien als mogelijk biowapen

Schokkende bewijzen: het coronavirus werd al in 2001 gezien als mogelijk biowapen

Door Ella Ster op 20 juli 2021

Veel mensen kunnen het niet geloven dat de coronapandemie door belanghebbende partijen gepland zou zijn. Dat zowel het virus als het vaccin een biowapen zouden kunnen zijn, is nog moeilijker te geloven. Maar uiteindelijk gaat het niet om geloof, maar om bewijs. Dr. David E. Martin zegt dat deze onweerlegbare bewijzen er zijn.

  • De gensequentie van het coronavirus is niet nieuw en al sinds 1999 gepatenteerd.
  • Het eerste coronavirus-vaccin werd in 2000 door Pfizer gepatenteerd.
  • M-Cam waarschuwde 20 jaar geleden al voor het inzetten van het coronavirus als biologisch wapen.
  • SARS is een in het laboratorium samengesteld coronavirus, blijkt uit patenten.
  • Merck schreef in 2004 het script voor een pandemie en “Het Nieuwe Normaal”.
  • Patentregistraties wijzen op criminele samenzwering en handel met voorkennis door farmaceuten.
  • Moderna wist in voorjaar 2019 dat zij koploper in de vaccinontwikkeling zou zijn.
  • Er is geen enkel klinisch bewijs dat er een deltavariant bestaat.

Dr. David E. Martin

Dr. David E. Martin is de CEO van M·Cam innovation risk management international. Zij monitoren wereldwijd de innovatie en financiële wereld ten behoeve van investeerders en beursgenoteerde bedrijven. Daarbij spelen patenten en patentaanvragen een grote rol. M·Cam monitort eveneens al ruim 20 jaar overtredingen van de verdragen, die de ontwikkeling van chemische en biologische wapens verbieden. Zij onderzochten meer dan 4000 patenten die met betrekking tot het corona- en aids-virus zijn geregistreerd.

M·Cam begon vanaf 2001 een groot aantal ziekteverwekkers te monitoren die via de NHI (National Institutes of Health), NIAID en het MIDRP (het infectieziekte onderzoeksprogramma van het Amerikaanse leger) gepatenteerd waren. Hun zorg was niet alleen dat deze partijen het coronavirus zagen als een potentieel manipuleerbare drager voor vaccins, maar het was toen ook al duidelijk dat men het zag als een bruikbare kandidaat voor een biologisch wapen. In 2001 brachten ze hun zorg hierover al naar buiten. Dat vertelde Dr. David E. Martin in een presentatie aan de Duitse onderzoekscommissie onder leiding van Reiner Fullmich (zie video onderaan dit artikel).

Het SARS-coronavirus en -vaccin zijn niet nieuw

M·Cam heeft de gerapporteerde gensequentie — door het ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses van de WHO) aangeduid als een nieuw coronavirus — vergeleken met eerder geregistreerde patenten. Uit 120 patentregistraties bleek dat dit zogenaamd nieuwe coronavirus helemaal niet nieuw was. Men vond deze sequenties terug in patenten die al sinds 1999 gedeponeerd waren.

Reeds op 21 mei 2000 probeerden Dr. Ralph Baric en het UNC (Universiteit van North Carolina) kritieke delen van de coronavirusfamilie voor hun commerciële belangen te patenteren. In een van de publicaties rapporteerde dr. Ralph Baric het volledige cDNA van SARS-CoV, waarin duidelijk werd vermeld dat SARS-CoV was gebaseerd op een samenstelling van DNA-segmenten.

“Dit ‘nieuwe’ coronavirus is al sinds twee decennia niet nieuw meer.”
Dr. David E. Martin.

Fauci was betrokken bij experimenten om coronavirus te bewapenen

Het eerste coronavirus s-spike-eiwit-vaccin, samengesteld uit fragmenten van het spike-gen, werd 21 jaar geleden al door Pfizer gepatenteerd (US6372224B1). Het was gericht op behandeling van coronavirusinfecties bij dieren. De suggestie dat de huidige ‘coronavaccins’ vanaf begin 2020 in een half jaar tijd vanaf nul ontwikkeld zijn, is een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken, wanneer men de patentregistraties op dit gebied bestudeert.

“Anthony Fauci heeft 191 miljard dollar aan gecontroleerde fondsen uitgegeven voor de biologische bewapening van virussen tegen de menselijkheid! (…) En dacht je dat je één instantie, toezichtsorgaan of politicus kunt vinden om dat te onderzoeken? Ondanks het feit dat we elke subsidie-ontvanger, elk persoon, hun adres, hun telefoonnummer, hun laboratorium hebben — we hebben letterlijk alles van waar dat geld naartoe is gegaan — en geen enkel opsporingsbureau in dit land is bereid ernaar te kijken.”

Dr. David E. Martin (link)

Het National Institute of Health (NIH) verleende subsidie aan dr. Ralph Baric, hij was werkzaam aan de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill. Dat was het begin van experimenten met het synthetisch veranderen van de coronavirusfamilie. Deze experimenten zijn ten minste vanaf 2003 eveneens gelieerd aan het NIAID van Dr. Anthony Fauci.

De experimenten waren gericht op de pathogene verbetering, detectie, manipulatie en mogelijke therapeutische interventies van deze virussen. Ook beschouwde men het coronavirus als een potentiële kandidaat voor het HIV-vaccin. In 2003 was Dr. Anthony Fauci benoemd tot lid van de Global Grand Challenges Scientific Advisory Board van de Bill and Melinda Gates Foundation en diende er tot 2011.

Dr. Ralph Baric, ontving zowel miljoenen dollars aan Amerikaanse onderzoeksbeurzen van verschillende federale instanties, maar had ook zitting in het International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Coronaviridae Studiegroep (CSG).

Er ontstond een samenwerking tussen academische en commerciële partijen, waaronder Johnson & Johnson, Sanofi en hun verschillende biotechbedrijven die patenten hebben op het coronavirus: Moderna, Ridgeback, Gilead, Sherlock Biosciences en anderen. Deze entiteiten waren ook aangesloten bij de Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) van de WHO, waarvan de leden een belangrijke rol speelden bij de door Open Philanthropy gefinancierde coronaviruspandemie-oefening EVENT 201, dat in oktober 2019 plaatsvond.

SARS-Cov is een door mensen gemaakt virus

Op 19 april 2002 — maanden vóór de eerste SARS-uitbraak in Azië — diende dr. Ralph Baric en compagnons een patentaanvraag in voor de methode om een recombinant coronavirus te produceren. Recombinatie is een proces waarbij stukjes DNA worden gebroken en opnieuw gecombineerd om nieuwe varianten te produceren. Met de patentaanvraag probeerden ze een methode te patenteren om “een infectieus replicatiedefect coronavirus” te produceren. Met de NIH-subsidies (AI23946-08 en GM63228) was het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services tussen 1999 en 2002 betrokken bij de financiering van het onderzoek, om de besmettelijkheid van het coronavirus te versterken.

“Met andere woorden: Wij maakten SARS.”

Dr. David E. Martin

Ondanks dat de eerste SARS-uitbraak van 2002-2003 in Azië officieel te boek stond als een natuurlijk virus dat was overgedragen op mensen, probeerde de CDC (Centers for Disease Control and Prevention, zeg maar het Amerikaanse RIVM) op 25 april 2003 het SARS-coronavirus te patenteren. Het is echter verboden om iets uit de natuur te patenteren en verschillende patentaanvragen werden om die reden afgewezen. Ondanks het feit dat de CDC meermaals in een hoger beroep verplicht was om een boete te betalen, omzeilde men de procedures en richtlijnen om het SARS-coronavirus uiteindelijk toch in 2007 te patenteren. Deze is vastgelegd in patent US.7.220.852.

Elke verklaring van de CDC dat ze dit in het publieke belang hadden gedaan, is volgens dr. David E. Martin een leugen, hetgeen alleen al blijkt uit de steekpenningen die ze aan het patentbureau betaalden om hun aanvraag goedgekeurd te krijgen. Bovendien betaalden ze een extra vergoeding om het patent geheim te houden, waardoor hun claim ‘het beschikbaar te stellen voor het publieke belang’ geen stand houdt.

Onderzoek om het coronavirus als wapen te benutten

Daarmee was de manipulatie van het SARS-coronavirus, of de ontwikkeling van (PCR-)testkits en therapieën zoals vaccinaties, voorbehouden aan een selecte kliek ingewijden. Het onderzoek met het coronavirus omvatte aanzienlijke hoeveelheden chimerische engineering (het creëren van mengsoorten van menselijke en dierlijke antilichamen), gain-of-function-onderzoeken (o.a. het verhogen van overdraagbaarheid en virulentie, zoals het ziekteverwekkende vermogen), detectie, behandeling (zowel vaccin als therapeutische interventie) en onderzoeken hoe men het virus als wapen kon benutten.

Er is klinisch gezien niets nieuw aan het SARS-Cov2 virus, alle unieke klinische aspecten zijn tussen 2008-2019 gepatenteerd en vastgelegd in 73 patenten. Factcheckers hebben beweerd dat het nieuwe SARS-Cov2 virus afwijkt van de sequentie die door de CDC gepatenteerd is. Maar om iets als SARS te kunnen patenteren moet het aan het oorspronkelijke virus gerelateerd zijn. SARS is een subclade (subgroep van een haplogroep) van de bètacoronavirus-familie. Dr. David E. Martin wijst erop dat de ‘feiten-checkers’ zich daarmee niet baseren op de daadwerkelijke feiten.

Bewijs van een criminele samenzwering

Drie dagen nadat de CDC het patent had geregistreerd voor het SARS-coronavirus diende Sequoia Pharmaceuticals een patent in voor een antiviraal middel voor hetzelfde virus. De behandeling van een ‘nieuw’ virus was drie dagen later beschikbaar. “Hoe kan men een kuur hebben voor iets dat drie dagen eerder is uitgevonden?” Het patent van de CDC was nog niet eens goedgekeurd of gepubliceerd. Men had bovendien extra betaald om het geheim te houden.

“Dit is de definitie van een criminele samenzwering, afpersing en collusie. Dit is geen theorie, dit is bewijs.”

Dr. David E. Martin

Daaruit kan men concluderen dat het patent van Sequoia Pharmaceuticals alleen met voorkennis tot stand gekomen kan zijn. De eigendomsrechten van de farmaceut Sequoia Pharmaceuticals kwamen uiteindelijk in handen van Pfizer, Crusell en Johnson en Johnson. Dr. David E. Martin: “Dit is de definitie van een criminele samenzwering, afpersing en collusie. Dit is geen theorie, dit is bewijs.”

DARPA zag het coronavirus als potentieel biologisch wapen

Het curriculum vitae van dr. Ralph Baric vermeldt dat hij in juni 2005 een spreker was op een door DARPA en Mitre gesponsord evenement over synthetische coronavirussen: “Biohacking: Biological Warfare Enabling Technologies.” DARPA had een “actieve belangstelling voor het coronavirus” om het als biologisch wapen te benutten. Vervolgens dienden van 2008-2017 verschillende farmaceutische bedrijven een serie patentaanvragen in voor elk attribuut van het coronavirus, waaronder de unieke karaktereigenschappen van het nieuwe SARS-Cov2 virus.

“Er was geen lek uit een laboratorium, dit was een opzettelijk bewapenen van spike-eiwitten, om in mensen te spuiten, om ze afhankelijk te maken van een pan-coronavirusvaccin. Dit heeft niets te maken met een ziekteverwekker die vrijkwam.”

Dr. David E. Martin

Een van die farmaceuten was Ablynx, een onderdeel van het Franse Sanofi, waarvan historische onderdelen voortkomen uit IG Farben. Dr. Ralph Baric schreef in 2016 in een document dat het SARS-coronavirus “klaar was voor menselijke opkomst,” maar het was ook gepatenteerd voor commerciële uitbuiting. De betrokkenen hebben hier heel veel geld mee verdiend.

NIH diende in 2016 via Scripps Institute en Dartmouth College de patentaanvraag in, omschreven als “prefusie coronavirus spike-eiwitten en hun gebruik,” waarin mRNA-technologie wordt onthuld. Deze overlapt (en wordt gebruikt in combinatie met) Moderna’s technologie. Barney Scott Graham was de hoofduitvinder en een goede bekende van Moderna. Hij werkte eerder samen met Jason McLellan en Chinese uitvinders aan een vaccinpatent dat in 2013 in Australië, in gezamenlijk eigendom met de Chinese overheid geregistreerd is.

Commerciële belangen gesteund door de medeplichtige mainstream media

In 2015-2016 hadden bepaalde mensen voorkennis over wat er een aantal jaren later te gebeuren stond. Een van hen was Dr. Peter Daszak, hoofd van EcoHealth Alliance. Hij verklaarde in 2016:

“We moeten het begrip voor de behoefte aan medische tegenmaatregelen vergroten, zoals een alles omvattend coronavirusvaccin. De media is een belangrijke drijfveer, en de economie zal de hype volgen. We moeten die hype in ons voordeel gebruiken, om tot de echte issues te komen, waarbij investeerders zullen reageren als ze er aan het eind van het proces winst in zien.”

Dr. Peter Daszak, hoofd van EcoHealth Alliance

Merck schreef het script voor de pandemie

Merck schreef in januari 2004 het script voor de pandemie, waar we sinds het voorjaar 2020 in zitten, ten behoeve van een presentatie op de conferentie over “SARS en bioterrorisme, opkomende infectieziekten, antimicrobiële therapieën en immuunmoderatoren.” In die presentatie introduceerde Merck de term het “Nieuwe Normaal.” Deze term zou later overgenomen worden door de Global Preparedness Monitoring Board van de WHO.

In november 2019 begonnen Chapel Hill universiteit van North Carolina samen met Moderna onderzoek te doen naar de sequentiebepaling van het spike-eiwit-vaccin. Dit was een maand vóór de uitbraak in China zou plaatsvinden. Moderna wist al in een vroeg stadium (maart 2019) dat zij een voortrekkersrol zou spelen in de ontwikkeling van een vaccin, zegt dr. David E. Martin. Dat blijkt uit het feit dat men rond die tijd een aantal afgekeurde patentaanvragen wijzigde, die te maken hadden met “de toevallige of opzettelijke vrijlating van een coronavirus.”

Een list om de wereldbevolking te laten vaccineren

De farmaceutische en wetenschappelijke kopstukken zochten al lange tijd een manier om de wereldbevolking te motiveren om zich massaal te laten vaccineren, iets dat met het griepvaccin (tot groot ongenoegen van Anthony Fauci) niet gelukt was. Op conferenties in september 2019 begon men te speculeren wat er zou gebeuren als er een toevallige of opzettelijke vrijlating van een coronavirus zou plaatsvinden. Dit scenario is vastgelegd in een door de WHO uitgewerkte plan “A World at Risk.”

Het doel was vaccineren en niet een ziekte voorkomen. “Het bewijs maakt het overduidelijk dat er geen inspanning is geleverd door enig farmaceutisch bedrijf om het virus te bestrijden. Dit gaat erom om mensen te injecteren met het s1 spike-eiwit, waarvan men weet dat het schadelijk is. Het dekmantelverhaal is dat wanneer je een expressie krijgt van een spike-eiwit, je automatisch een symptomatische verlichting zal krijgen. Maar het feit is dat er nooit een intentie is geweest om een populatie te vaccineren, zoals gedefinieerd door het vaccinatie-universum.”

De coronaprik wordt onterecht een vaccin genoemd. Toen Anthony Fauci een patentaanvraag indiende voor een mRNA-vaccin ten behoeve van HIV, keurde het patentbureau destijds de aanvraag af, omdat een immuunreactie niet voldoende was om een middel een vaccin te noemen. Een vaccin moet ook beschermen tegen infecties, was de reactie van het patentbureau.

Vaccin in 2005 aangeduid als biologisch wapen

Dr. David E. Martin waarschuwde er in 2005 al voor dat bepaalde ontwikkelingen en patentaanvragen wezen op de ontwikkeling van biologische wapens. “De tragedie is dat we nu in een wereld zitten waar er honderden miljoenen mensen zijn, die geïnjecteerd worden met een ziekteverwekker stimulerende computersequentie. Deze wordt verkocht (als vaccin) waarbij het patentbureau, de medische professie en de FDA volgens de eigen klinische normen niet zouden suggereren dat het een vaccin is. Maar door de term vaccin te gebruiken onderwerpen we nu in wezen honderden miljoenen mensen aan hetgeen in 2005 bekend was als een biologisch wapen.”

Door de term vaccin te gebruiken onderwerpen we nu in wezen honderden miljoenen mensen aan hetgeen in 2005 bekend was als een biologisch wapen.”

Dr. David E. Martin

Ondertussen wordt de wereldbevolking bang gemaakt voor een nieuwe, nog besmettelijkere virusvariant. Dr. David E. Martin zegt dat er geen enkel bewijs is dat er zoiets als een deltavariant zou bestaan. Sterker nog, er is geen enkel klinisch bewijs dat er een klinische sequentiewijziging heeft plaatsgevonden, zoals deze in de 73 patenten van 2008 tot 2019 is vastgelegd. “Het feit dat we op zoek zijn naar een ding, betekent niet dat er een ding (virusvariant – red) is, want we kijken naar fragmenten van dingen. En het feit is dat wanneer we welk fragment dan ook kiezen … dan kan ik variant ‘omega’ bedenken (…) ik zoek naar deze sub-streng van ofwel DNA of RNA, of zelfs een eiwit — en kan de wereld rondrennen en zeggen «Oh mijn God, vrees de omegavariant!»”

Neurenberg-tribunaal 2.0

Reiner Fullmich werkt samen met dr. David E. Martin en gebruikt de verzamelde bewijzen in de voorbereiding van toekomstige rechtszaken, om de verantwoordelijken van misdaden tegen de menselijkheid te berechten. Hij betwijfelt of nationale rechtbanken opgewassen zijn tegen rechtszaken van deze omvang en acht de kans groot dat er een tweede Neurenberg-tribunaal komt. Hij doelt daarbij op het principe van een dergelijk internationaal oorlogstribunaal en niet zozeer op de locatie ervan. Gezien de slordigheden en vele fouten die betrokkenen in de coronacrisis hebben gemaakt, is Reiner Fullmich positief over hun berechting.

Bovenstaande video is via deze Telegram-link of deze link ook met Nederlandse ondertiteling te bekijken.

Naast bovenstaande video en vele links in het artikel zijn eveneens onderstaande bronnen gebruikt:

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Terug naar pagina Diverse Berichten