Ancient Awakenings, “De Dingen in Perspectief houden”

 “De Dingen in Perspectief houden”

Sananda gechanneld door James McConnell

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 30 mei 2022.  (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen met Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.

Sananda

Ik ben Sananda. Ik kom op dit moment om bij jullie te zijn, om door te gaan met delen, om door te gaan met het naar voren brengen van berichten.

Dus het is nu tijd voor jullie om een kwestie van perspectief te overwegen, aangezien velen van jullie soms ontroostbaar zijn, zelfs bang, maar komend tot de controlekwesties, de angstkwesties die overal op de planeet voorkomen, zoals die van de duistere krachten die blijven vasthouden, of proberen vast te blijven houden aan de controle en proberen angst te blijven verspreiden. Soms bezwijken we daarvoor, al is het maar voor even. Als dat moment eenmaal voorbij is komt je onderscheidingsvermogen in actie en realiseer je je en voel je die hogere vibraties weer, dan verdwijnt de angst en is niet langer te controleren.

Denk nu aan een perspectief. Hoe deze korte tijd zich verhoudt in het grotere geheel vergeleken met hoe lang jullie hier allemaal mee bezig zijn geweest, even vergetend dat jullie dit allemaal al eens eerder hebben gedaan als de ‘Systeem-Brekers’, zoals we jullie hebben genoemd. Vergeet dat even en denk eens terug voordat je in deze evolutie kwam hier op Aarde en het Grote Conclaaf dat plaatsvond toen jullie allemaal werden opgeroepen. Je bood aan om naar hier te komen. Dit heb je al vaker gehoord.

Maar nu  in perspectief. Duizenden en duizenden jaren geleden, een lange, lange tijd geleden en ja, in een Melkwegstelsel ver, ver weg, begon je deze reis en je kwam leven na leven na leven en bevond jezelf soms diep in de duisternis, verstoken van het licht. Vaak een hopeloos, hulpeloos gevoel. Er was niets dat je buiten jezelf kon doen om het collectieve leven te helpen, leven na leven, steeds weer vergetend wie je bent, opnieuw en opnieuw. En dan komen bepaalde levens naar voren en je herinner het en hebt weer de gaven van de Geest. Om vervolgens te vertrekken en weer terug te komen om weer te vergeten.

Maar dit leven, deze, zo ver in de toekomst vanaf het moment dat je aan deze reis begon. Hier sta je nu op het punt om een einde te maken aan dit deel van de reis. Een einde te maken aan dit deel van je Systeem-Breker carrière. Ja, ik heb die term doelbewust gebruikt, ‘carrière’. Want als je er in het grotere perspectief over nadenkt is dit jouw carrière: geen baan, een carrière. Iets waar je al heel lang mee bezig bent. Dus als je het nu vanuit een groter perspectief naar een kleiner perspectief bekijkt, hoeveel kleiner is het beeld nu.

Velen van jullie zeggen dat het tien jaar geleden is sinds 2012 toen we voor het eerst hoorden over deze dingen die nu naar voren komen. “Het is nog niet gebeurd; we zien nog niets.” Maar zoals we al heel vaak hebben gezegd, het is voor degenen die ogen hebben om te zien en oren om te horen.

Perspectief. Duizenden en duizenden jaren komen nu terug in slechts een korte tijdsperiode. Nu aan het einde van die lange, lange reis, en de finish is nabij. Je kan het zien! Je bent er misschien nog niet overheen, maar je kunt het zien! Zou je het in die vorige levens kunnen zien? Nee. Maar nu kan het. Het is binnen je bereik.

Perspectief. Groter beeld van het grote universele plan, met een klein beeld, kleine show die nu plaatsvindt.

Ja, inderdaad, het is een show, een film, een toneelstuk. De matrix. De matrix ontrafelt door het Licht. Door jouw licht. Perspectief. Je bent hier nu op dit moment. En de komende momenten worden steeds minder en minder om het laatste crescendo te bereiken dat er weer is. De afgrond van ascentie is er.

Sta jezelf niet langer toe om je ontroostbaar te voelen, om je depressief te voelen, dat je niet ziet wat je wilt zien. Want jullie zien wat jullie op dit moment moeten zien, jullie allemaal. Het draait allemaal om perspectief.

Ik verlaat jullie nu in vrede, liefde en eenheid. Dat jullie blijven beseffen wat een geweldige prestatie jullie allemaal op dit punt van deze reis hebben gebracht.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen