Ancient Awakenings “Jullie bewegen naar een nieuwe fase van je ontwaking”

“Jullie bewegen naar een nieuwe fase van je ontwaking”

Sananda gechanneld door James McConnell

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 5 juni 2022.  (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen met Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.

Sananda

Ik ben Sananda. Ik kom op dit moment om weer bij jullie te zijn, om door te gaan met het voortbrengen van het begrip van alles wat jullie in deze tijden ervaren.

Deze tijden van grote verandering die velen van jullie, zo niet jullie allemaal, nu op verschillende manieren ervaren nu deze energieën sterker en sterker worden. Of, zoals jullie zeggen, ‘opgevoerd worden’. En inderdaad, de energieën nemen toe.

En jullie allemaal, ook al ben je aan het acclimatiseren aan deze energieën, naarmate ze nu sterker en sterker worden hebben zelfs jullie lichamen soms moeite om deze energieën te weerstaan, om ermee om te gaan. Maar diep van binnen, wetende dat als deze energieën sterker worden, en als je lichaam op deze energieën reageert, het oké is. Het is oké. Je hebt geen symptomen van ouderdom of iets van dien aard, of dat je  ziek wordt of mankerende, of wat dan ook. Het gebeurt allemaal zoals het moet.

Omdat jullie allemaal op het juiste moment op de juiste plaats zijn, precies waar je zijn moet. En ik zeg, jullie hebben jezelf daar geplaatst, niet dat iemand van ons jullie daar heeft geplaatst. Jij, je Hoger Zelf heeft je gebracht waar je op dit moment moet zijn om door je verschillende veranderingen heen te werken die door je heen moeten gaan. Inderdaad, jullie in een nieuwe posities plaatsen, een nieuwe locaties, wat er ook voor nodig is om jullie op het juiste moment op de juiste plaats te hebben terwijl de ascentie-energieën steeds meer toenemen en jullie in je kracht brengen.

De kracht in jou die nu naar voren begint te komen, zoals het deed in de film “The Matrix” met Neo en de anderen die zich buiten de matrix bevonden, zich buiten de illusie bevonden. En buiten die illusie waren ze in staat te worden wie ze werkelijk waren. Dat is wat er nu met jullie allemaal gebeurt.

Ook al speel je soms in de matrix, dat is zeker oké en precies wat je wilt. Want je wilt merken dat je geniet van het moment, op elk moment als je kunt. Maar als de tijd klaar is voor je, bevind je jezelf buiten de matrix waar je de energieën kunt ervaren. Je kunt de energieën voelen. Je voelt ze exploderen in je.

En ja, inderdaad, je ondervind de energieën die je fysieke lichamen in verschillende veranderende staten brengen. Dat gebeurt. ‘Dissociatie’ noemen jullie het. We zijn het ermee eens, het is een disassociatie die nu in je lichaam plaatsvindt. Je gaat het steeds meer voelen. Je zult ze voelen en glimpen opmerken die je van buiten deze dimensie ontvangt in de hogere dimensies.

Je lichaam wordt steeds lichter, zowel licht in het lichaam brengend als het lichaam lichter makend, voor zover het minder dicht wordt. Zodat je soms het gevoel hebt dat je boven de Aarde zweeft. En dat is inderdaad oké. Het moet worden aanvaard en het is te verwachten dat het velen van jullie, zo niet allemaal, nog meer en meer zal overkomen, op verschillende tijdstippen van de dag, tijdens je slaap, wanneer het ook mag zijn.

Je dromen zullen ook toenemen, in termen van, steeds levendiger worden, meer en meer ervaringsgericht. En je zult je die dromen steeds meer gaan herinneren, velen van jullie zullen dat doen. Begin je dromen te herinneren en besef dat het inderdaad dromen waren, maar het was ook een veranderde bewustzijnsstaat. En die veranderde bewustzijnsstaat komt terug in je fysieke lichaam als je uit je slaap komt.

Het komt allemaal weer bij elkaar, herinnerend wie je bent. Worden wie je bent. Het wezen worden dat je altijd bent geweest. Dit is die tijd, mijn vrienden. Die tijd dat jullie allemaal naar een nieuwe fase van je ontwaken gaan.

Ja, jullie zijn allemaal tot op zekere hoogte ontwaakt. Maar die nieuwe fase komt over je heen waarin je jezelf nog meer zult zien ontwaken. Jezelf in de hogere trillingsfrequenties bevinden, nu zelfs nog meer, en je steeds meer herinneren wie je bent.

Dat is nu allemaal aan de gang. Het maakt allemaal deel uit van je ascentieproces. Het gebeurt niet allemaal tegelijk, want jullie fysieke lichamen zouden dat niet kunnen weerstaan. Maar het gebeurt over een bepaalde periode. Gedurende een periode dat de energie je lichaam binnenstroomt. En dat je die energieën steeds meer voelt. En die energieën steeds meer tot uitdrukking brengt, naar buiten, naar buiten in de matrix. Zodat je jezelf met anderen in de matrix bevindt en die energieën door jou heen begint te ervaren, zelfs zonder jou, zonder zelfs maar te weten dat je het doet. En zeker zonder dat ze weten dat jij die energieën naar voren brengt. Maar ze zullen deze energieën ervaren, jouw licht. Je licht verspreidt zich helemaal buiten je aura, steeds verder buiten je aura. En sommigen zeggen misschien zelfs: “Ik zie je licht!” Wees hier klaar voor. Dit komt eraan.

Ik ben Sananda en ik verlaat jullie nu in vrede, liefde en eenheid. En dat jullie je licht blijven verspreiden waar je maar kunt. Maar weet dat terwijl je door je dagelijkse ervaringen blijft gaan, je steeds meer klaar bent om dat licht uit te drukken naar al diegenen die klaar zijn om het te ontvangen.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen