Ancient Awakenings, “Jullie kunnen nu de klokken van vrijheid weer beginnen te horen”

“Jullie kunnen nu de klokken van vrijheid weer beginnen te horen”

St Germain gechanneld door James McConnell

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 3 juli 2022.  (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen met Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.

Saint Germain 

Ik ben Saint Germain. Ik kom op dit geschikte moment, deze tijd van uitdrukking van vrijheid in dit land, maar ook over de hele planeet.

Want,  de 4e van juli, Onafhankelijkheidsdag, hoewel het in eerste instantie bedoeld was voor de Verenigde Staten voor Amerika is het voor zoveel meer bedoeld. Het is bedoeld voor de onafhankelijkheid van de hele planeet en alle mensen op de planeet.

Het gaat om vrijheid. Het gaat over eenheid. Het gaat om saamhorigheid. Geen afgescheidenheid meer. Het gaat erom dat iedereen als één samenkomt. De Verenigde Staten, verenigd als één, de hele wereld samenbrengend, de hele planeet. Alle mensen samen brengen als één.

Want dit zijn die momenten die zo lang geleden waren voorzien toen degenen naar voren stapten en dat document ondertekenden. En ik, Saint Germain was er om te helpen bij dit proces om degenen aan te moedigen dat document te ondertekenen. Net zoals ik hier nu ben om dit proces van het samenbrengen van de wereld voort te zetten.

Dat is mijn missie. Het begon het land van de Verenigde Staten samen te brengen, maar het is nu veranderd naar de hele planeet. Het was toen al voorzien, toen degenen die dat document ondertekenden, zij zagen de vrijheid. Vrijheid niet alleen op dat moment van het dictatoriale leiderschap dat hen in handen had.

Ze zagen dit als zoveel meer in die tijd, niet alleen als het vrijmaken van een heel land, maar een hele wereld. Ze hadden de vooruitziende blik om verder te kijken dan wat die momenten op dat moment betekenden. Als je ziet wat het nu is als we kijken naar de vrijheid die inderdaad naar deze planeet komt.

Het lijkt misschien niet zo te zijn, aangezien velen van jullie naar de illusie kijken en de illusie blijven zien. Jullie blijven het paradigma zien dat werd gestart door wat jullie kennen als de cabal of de duistere krachten. Het paradigma dat ze je wilden laten zien. De illusie die ze je voor houden, zelfs tot op de dag van vandaag. Maar jullie die verder kunnen kijken, zien die illusie niet meer. Je kijkt verder dan de illusie. Je ziet de realiteit die mogelijk is, niet alleen mogelijk maar waarschijnlijk is en er zal zijn.

Want zoals je vaak hebt gehoord, kan het niet worden gestopt, het zal niet worden gestopt. Dus blijf toestaan dat dit proces verder gaat en de scepter zwaait terwijl alles steeds verder gaat. En jij weet dit. Jullie weten dit allemaal. Want nogmaals, jullie hebben de ogen om te zien en de oren om te horen en je kijkt verder dan de illusie. Verder dan wat ze willen dat je ziet.

Er is een kracht aan het werk. Een kracht die grootser en groter is dan je je ooit kunt voorstellen, die alles om je heen en in je omvat. Alles komt samen als één, deze grote kracht. Deze grote kracht die zo lang geleden werd voorzien en nu steeds meer een deel van jullie werkelijkheid wordt, en zal een groot deel van jullie werkelijkheid worden naarmate jullie verder gaan. Dit komt eraan. Het is nu bijna zover. Jullie kunnen de klokken van vrijheid weer beginnen te horen terwijl de grote klok weerklinkt en roept om vrijheid over de hele wereld.

Ja, deze dag, of morgen, de vierde juli, vieren jullie dit in dit land. Maar het is de  weerklank over de hele planeet die zal worden gehoord.

Ik ben Saint Germain en ik verlaat jullie nu in vrede, liefde en eenheid. Dat je zult blijven weten dat je inderdaad voorbij deze uitdrukking van illusie gaat en doorgaat met het vinden van de vrijheid buiten die illusie. Want vrijheid is overal om je heen als je er maar naar zoekt. Het zit in jullie allemaal als een uitdrukking van je bestemming.

Vrede en liefde zij met jullie allemaal.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen