Cutting Edge, Smoking Gun deel 1

Smoking gun deel 1

 1. Inleiding op Smoking Gun deel 1
 2. Illuminati – NEW WORLD ORDER – NWO GAME
 3. Pentagon en Bevolkingsreductie
 4. Ziektes en Epidemieën
 5. Gecombineerde rampen & Moord voor vrede
 6. De opname en Conclusies

Inleiding op Smoking gun deel 1

BEWIJS dat het Illuminati plan, om op 9/11 aan te vallen, al ver vóór 1995 bekend was! Deel 1: toekomstige catastrofale gebeurtenissen, accuraat voorzegd in het Illuminatie kaartspel van 1995 – 9/11 Aanval voorzien. 

Deel 1 omvat negen spelkaarten van het “Illuminati New World Order” Game. Hoe kon de uitvinder dit weten, in 1995? Hoe wist hij van het precieze plan in de nabije toekomst? Waarom voorspellen deze kaarten de verschijning van de Antichrist en de Opname, de laatste twee gebeurtenissen van het Illuminati plan?  

De Nieuwe Wereld Orde komt eraan! Ben je er klaar voor? Eens zul je begrijpen, wat deze Nieuwe Wereld Orde werkelijk is, en hoe deze geleidelijk wordt toegepast. Je zult de voortgang ervan zien in het dagelijks nieuws!!  

Leer hoe je jezelf kunt beschermen, geliefden! Maak je klaar voor inzichten, zo ontstellend, dat je nooit meer op dezelfde manier naar het nieuws kijkt.  

In 1990 was, game ontwerper, Steve Jackson, zijn nieuwste spel aan het uitvinden, welke hij uiteindelijk het “Illuminati – New Word Order” Game, of afgekort “INWO” zou noemen. Jackson ontwierp een spel, dat zeer dicht bij het daadwerkelijke plan van de Illuminati zou komen, om de wereld in de NWO te drijven, ook wel bekend als het Rijk van de Antichrist.  

We zullen je laten zien, dat Jackson drie spelkaarten gebruikte om de gebeurtenissen van 9/11 te voorspellen, drie kaarten die zeer nabije toekomstige gebeurtenissen nauwkeurig voorspellen, en twee die de laatste twee gebeurtenissen, welke de Bijbel voorzegt, voorspellen, die zullen plaatsvinden gedurende de geboorteweeën, die de Antichrist zullen voortbrengen!  

Hoe kende Steve Jackson het Illuminati plan zo nauwkeurig? In feite kende hij het plan zo goed, dat hij werd verrast met een bezoek van de Geheime Dienst, die hem probeerde te stoppen en hem ervan weerhield zijn spel uit te brengen. Zij waren zeer geïnteresseerd in zijn bestanden, genoemd: “Illuminist BBS”, waarvoor zij een inval deden en waarvan Jackson verslag heeft gedaan (http://www.sjgames.com/SS/). Een groot aantal apparatuur werd in beslag genomen, inclusief vier computers, twee printers, enkele losse harddisks en veel hardware.  

Het bedrijf “S.J. Games” vocht terug in de rechtszaal en won uiteindelijk. Maar dit maakt zeer duidelijk, dat onze Illuminati regering en de Geheime Dienst, destijds door president George Bush Sr. bestuurd, ongerust was over iets dat S.J. Games van plan was.


Illuminati – NEW WORLD ORDER – NWO GAME

Witte Magie occultist, David Icke (http://www.davidicke.net/symbolism/articles/dec2002/illuminaticards.jpg) heeft de meest toepasselijke kaarten uit het 100 kaarten tellende spel weten te trekken. Hij selecteerde deze kaarten, omdat deze het verhaal van de Illuminati, om oorlogen, paniek en epidemieën te produceren, overduidelijk maken. Het spel werd een bestseller en won de Origins Award for Best Card Game.  

–       De Illuminati produceerde een plan, dat exact de Bijbelse profetie vervult.

–       De laatste twee kaarten staan in de juiste volgorde, zoals David Icke ze presenteerde.

Rewriting History” (Geschiedenis herschrijven) Jezus voorzegde de ongekende misleiding in de eindtijd. Jezus waarschuwde:

+ “Ziet toe, dat niemand u verleide.”  Matth. 24:4

+ “Vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.”  Matth. 24:11

+ “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, waren het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.”  Matth. 24:24

De Illuminati realiseerde zich, dat ze een gehele bevolking zouden moeten verleiden, om hun begeerde Nieuwe Wereld Orde te bereiken. Zij realiseerde zich dat de Openbare scholen teveel leerlingen en studenten hadden, die te goed en te breed konden lezen, en te goed communiceerden. De gemiddelde student had een wantrouwen in de regering en zijn autoriteiten. Het was duidelijk, dat de Illuminati controle moest winnen over het hele schoolsysteem, vanaf de basis, als zij enige hoop wilde hebben voor de oprichting van de NWO, die de New Age Christus en vrijmetselaar zou dienen.

In 1911, begon de Illuminati bedrijven, die schoolboeken schrijven, op te kopen, totdat zij ze na Wereldoorlog I allemaal bezat. Wanneer ze eenmaal controle had over schoolboeken, begon zij geleidelijk aan de leerplannen af te stompen en geschiedenis te herschrijven. Vandaag ontvangen leerlingen van Openbare scholen in toenemende mate inferieure opleidingen. Tot nu toe is de bevolking grotendeels academisch minder geschoold, politiek minder beslagen en onwetend over de Waarheid van Jezus Christus.

Geschiedenis herschrijven was de eerste stap tot het opstellen van de NWO.


“Terrorist Nuke” – Deze kaart is een van de meest schokkende van alle, met name in het licht van het feit dat dit spel eerste winkels raakte de specialiteit in 1995! Hoe in de wereld deed Steve Jackson weten dat de Twin Towers van het World Trade Center zal worden aangevallen? In feite is deze kaart nauwkeurig afgebeeld het World Trade Center aanslag in groot detail. Deze kaart toont accuraat meerdere feiten van 9 / 11 – op kaarten gemaakt helemaal terug in 1995! De foto toont accuraat:

* Dat een toren ging sloeg eerst, en deze foto toont juist de momenten tussen de eerste toren staking en de tweede.

* De kaart toont juist dat de plaats van impact is op enige afstand van de top van de Twin Towers. Het vliegtuig raakte in deze benadering gebied van de eerste toren. Wat in de wereld zou Steve Jackson weten dit feit?

* De kaart toont nauwkeurig de Illuminati leiderschap door te laten zien op het gebouw tot het uiterste linkerzijde van de kaart van het verlichte piramide met een alziend oog in het midden.

* Het onderschrift op de top behoren identificeert de daders van de aanslag als “terroristen”

Maar wat betekent het opschrift van deze kaart betekent? Het zegt, “Terrorist Nuke”. Nu, wat zou dit kunnen betekenen? De Twin Towers werden niet vernietigd door een terroristische kernbom, of waren zij? In ons artikel over het Bali Blast, Wij hebben nota genomen van de wetenschappelijke gegevens die het hotel gaf aan dat het werd genomen door een micro-nucleair apparaat van ongeveer 0,10 kiloton [Lees NEWS1715 ]. Men kan alleen maar vragen: is een micro-nucleair apparaat dat wordt gebruikt bij de basis van de Twin Towers ook? Dat soort kleine, maar nucleaire, explosie zou goed zijn voor de plotselinge wijze de gewapend beton en staal shell gewoon verkruimelde tot stof als het viel. Dat soort van nucleaire explosie zou ook verklaren de enorme hitte die bleef op “Ground Zero” voor enkele maanden na 9 / 11. Zoals we het hoofd in de geplande “terreur aanslagen” en de daarmee gepaard gaande paniek, we blijven aanvallen bewust dat een micro-nuke apparaat deze niet kunnen worden de echte schuldige in een aantal van.


Pentagon en Bevolkingsreductie

“Pentagon”  Onmiddelijk na de aanval op de Twin Towers zie je deze kaart. De Pentagon wordt, in brand staand, afgebeeld. We weten dat, naar men zegt, een vliegtuig in een deel van het Pentagon invloog en dat deel bijna geheel verbrandde. Hoe dan ook, de rest van het Pentagon was onbeschadigd, waar de normale activiteiten onophoudelijk konden doorgaan.

Is dit niet de situatie hier afgebeeld? Deze kaart laat een geweldig vuur zien in het centrum, de binnenplaats van het Pentagon, maar de rest van het gebouw lijkt onbeschadigd, zodanig dat activiteiten continue konden doorgaan!

Deze twee kaarten laten dus letterlijk de beide 9/11 aanvallen zien: eerst tegen de Twin Towers en daarna tegen het Pentagon. Dit soort accuratesse, zes jaar voor de aanval, is mogelijk wanneer iemand het Illuminati plan grondig kent.

“Population Control”  (Bevolkingscontrole) Hoewel de titel op deze kaart zegt, “Bevolking Vermindering”, blijkt op de afgebeelde scène duidelijk dat de Twin Towers aangevallen worden. Met de Twin Towers onder aanval, en haar toppen verborgen in de zwarte rook, is de New York Empire State Building weer het hoogste gebouw in de stad! Verder zien we dat de rook die wordt gevormd, de vorm heeft van het gezicht van een demon. Dit is zeer belangrijk om verschillende redenen:

*Tijdens het filmen van de echte brand van de Twin Towers, legde meerdere camera’s het beeld vast van een op een demon lijkend gezicht in de rook. Terwijl de meeste mensen dit gezicht als puur toeval beschouwden, belden twee voormalige satanisten me binnen een paar uur, nadat deze foto’s werden vrijgegeven, om me te vertellen dat die gezichten precies op demonen leken, die zij ook gezien hadden tijdens een ritueel, waarbij demonen zich fysiek manifesteren in deze dimensie. Cisco Wheeler zei http://www.cuttingedge.org/devface.jpgverder dat een aantal van de meest krachtige demonen in het koninkrijk van Satan bekend staan als Vuurdemonen. Het was om deze demonen, dat oude volkeren – met inbegrip van Joden – hun kinderen hebben geofferd aan Moloch. De verschijning van deze demonische gezichten kan dus het bewijs zijn, dat de aanval een vuuroffer ritueel was, uitgevoerd door de Illuminati.

*Deze aanval op de Twin Towers was ook een perfect satanisch vuuroffer, zoals we in detail zien in NEWS1541. Veel foto’s in overvloed op 9/11, welke een demonisch gezicht toonden in het vuur hoog op de Twin Towers. Dit was niet een toevallig fenomeen.

* Het feit dat deze kaart een demonengezicht toont in de rook van de Twin Towers in 1995, toont aan dat de Illuminati hadden gepland, de Twin Towers tot een vuuroffer te maken, dat vuur demonen zou aanroepen. Deze kaart voorspelt het, en de demonen manifesteren zich door het vuur en de rook. Net zoals Waco en Oklahoma City vuuroffers werden, zo was de aanval op de Twin Towers een vuuroffer.

* Deze kaart toont een symbolische verbinding tussen de aanval op de Twin Towers in New York City met het wereldplan van de Illuminati, tot een dramatische vermindering van de bevolking, die van kracht wordt! Welk mogelijk verband zou er zijn? Deze kaart vertelt ons, dat de 9/11 aanslagen op het World Trade Center Twin Towers de opening is van het inblazen van de campagne om de wereldbevolking drastisch te verminderen. We weten al dat de 9/11 aanslag de opening is om te beginnen met de laatste “barensweeën” fase, om de Antichrist te laten verschijnen op het wereldtoneel, als hij stapt uit de rook, het stof en puin van Wereldoorlog III. Nu, deze kaart lijkt ons te vertellen dat de aanval op de Twin Towers de opening inluidt van de definitieve fase van vermindering van de bevolking. Aangezien het doel is om de bevolking drastisch te verminderen tot vier miljard mensen, precies het niveau voorspeld in het boek Openbaring, moeten we niet al te verbaasd om te horen dat de oordelen, voorspeld in het Vierde Zegel nu aan de horizon staan, en in uw dagelijkse nieuws. Welke oordelen zijn dit?

+ Zwaard  Oorlog, Wereldoorlog III
+ Honger  Hongersnood
+ Dood  kan letterlijk Plaag betekenen, Pestilentiën, Epidemieën
+ Wilde dieren  Dood door wilde dieren van de aarde


Ziektes en Epidemieën

“Center for Disease Control – CDC”  “De CDC kan Hulp bieden aan een verwoeste Plaats. Wanneer de CDC een directe aanval plaatst om een plaats te vernietigen, kan het gebruikmaken van biologische oorlogvoering, en ontvangt het een + 15 voor deze aanval .” Vind je het niet zeer interessant, dat dit spel de CDC voorziet in het creëren en lanceren van een biologische aanval op een “Plaats”? Is bijv. een pokkenaanval mogelijk? Het CDC kan een dergelijke aanval lanceren!

Waarlijk, als een geavanceerde aanval werd gedaan op onze steden met bio-terreur wapens, zou de Amerikaanse burger zich moeten realiseren, dat alleen de Russen of de Amerikanen deze mogelijkheid bezitten. Weet je nog, toen 11 van de wereld topwetenschappers op het gebied van DNA en bestrijding van besmettelijke ziekten, begonnen dood te gaan, bijna precies een jaar geleden. (Lees NEWS1592). Op het moment dat de CDC vermoedelijk te kampen heeft met een bio-terroristische aanslag, zullen deze topwetenschappers niet langer in staat zijn om een van de volgende acties te ondernemen:

1.    Hun expertise gebruiken om deze ziekte te bestrijden.
2.   Hun expertise gebruiken om de wereld te waarschuwen, dat alleen de VS en de Russen de mogelijkheid hebben van het toebrengen van dit soort bio-terreur aanvallen. Geen van deze wetenschappers zal meer in staat zijn om de klok te luiden!

“Epidemie”  “Ramp! Dit is een aanval, om elke Plaats te vernietigen. Het is niet nodig actie te ondernemen. Zijn macht is 14. Dit is geen directe aanval. Als de aanval slaagt, is het doel verwoest.” De formulering van deze kaart – “niet een directe aanval” – lijkt te impliceren, dat de aanval stil zal plaatsvinden, met mensen die ziek worden op verschillende tijdstippen na de aanval. Deze formulering lijkt gevaarlijk dichtbij het Nieuwe Wereld Orde Plan te staan. Luister:

“Len: En dit rapport ging verder met te zeggen dat het experiment gedeeltelijk als een mislukking werd beschouwd, omdat ze een langzaam werkend virus hadden in plaats van een snel werkende. Ze waren naar verluidt op zoek naar actieve moordvirussen. Robert: Behalve dat snelle virussen natuurlijk waardeloos zijn, omdat je je er te gemakkelijk tegen verdedigen kan; ik bedoel een zeer snelwerkend virus is geen goede…. Cold Springs Harbor bracht een grote zaak op MMMV, dat wil zeggen, het ‘maximaal monsterlijke kwaadaardige virus’ …”[Dr. Leonard Horowitz, “Opkomende Virussen: aids en ebola”, pg. 106]

Dr. Horowitz is duidelijk van mening dat het Plan pleit voor een traag werkend virus, een die zal beginnen om mensen te doden op verschillende tijden na de eerste infectie.

Wij raden u aan om NEWS1752 verder te lezen voor een volledige uitleg van het geplande gebruik van een besmettelijke ziekte, om de wereldbevolking drastisch te verminderen en het historische feit, dat vaccinaties reeds werden gebruikt om tientallen miljoenen mensen te doden.


Gecombineerde rampen & Moord voor vrede

“Gecombineerde rampen”  Deze kaart toont wel iets opmerkelijks. We zien namelijk de Wako klok in Tokio, Japan. De tijd die de klok aangeeft schijnt overeen te komen met de tijd, dat de aardbeving begon; de mensen zijn van Aziatische oorsprong. Nogmaals, hoe heeft deze game ontwerper geweten, dat, in aanvulling op de geplande aanslagen van 9/11, en infectieziekten, de Illuminati een groot aantal andere rampen heeft gepland, wanneer gecombineerd, zij de volkeren van de wereld zo in paniek zullen brengen, dat ze toestaan ​​dat hun vrijheden weg worden genomen en hun vrij gekozen regeringen worden afgeschaft? Wat heeft Jezus voorspeld?

“En het hart van de mensen zal bezwijken van angst.”  Lucas 21:26

Welke soorten van geplande rampen heeft de Illuminati gepland in combinatie met?

 •  Oorlogen – Wereldoorlog III zal bestaan ​​uit drie oorlogen:
 •  Midden-Oosten met Irak zullen mogelijk aanvallen. Zal China ertoe komen, met de steun van Saddam, elders oorlogen aan te wakkeren?
 •  Koreaans schiereiland, als Noord-Korea het Zuiden aanvalt met onconventionele wapens en China voor hun kant kiest, waardoor een Cubaanse vernietigingswapens crisis ontstaat.
 •   China valt Taiwan binnen.
 •  Terreuraanslagen in steden.
 •  Ongekende aardbevingen.
 •  Economische ineenstorting.
 •  Bovennatuurlijke tekenen aan de hemel.
 • Bill Cooper somt al deze gecombineerde bedreigingen heel mooi en bondig op. Luister:

“Kun je je voorstellen wat er gebeurt als Los Angeles is geraakt met een 9.0 aardbeving, New York City is verwoest door een terroristisch geplante atoombom, Wereldoorlog III uitbreekt in het Midden-Oosten, de banken en beurzen instorten, buitenaardsen landen op het Witte Huis gazon, voedsel verdwijnt uit de supermarkt, sommige mensen verdwijnen, de Messias zichzelf presenteert aan de wereld, en alles in een zeer korte periode van tijd? Kun je je voorstellen? De wereldse machtsstructuur kan en zal, indien nodig, sommige of al deze dingen doen gebeuren om te komen tot de Nieuwe Wereld Orde.” (“En zie een vaal paard” Openbaring 6:8)

“D O E L: Doden voor Vrede”  Hoe heeft deze uitvinder de verschijning van de Antichrist weten te verbinden met de uitdrukking: “Doden voor Vrede”? Het gebroken kruis is een symbool van de Antichrist [Lees NEWS1710 voor volledige details], en van de hekserij, welke hij zal beoefenen. Dit symbool betekent dat de verschijning van de Antichrist is verbonden met het schijnbaar paradoxale doel van het bereiken van vrede. Maar God voorspelde toch dat dit zou gebeuren?

“En door zijn sluwheid zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn land en hij zal zich in zijn hart verheffen; en in stille rust zal hij er velen verderven….”  Daniël 8:25

Dus deze kaart toont nauwkeurig deze profetie! Deze afbeelding past in de symboliek van de hekserij, die verbonden is met het gebroken kruis, met de stichting van “vrede”. Merk op dat de hippie uiteindelijk zijn droom bereikt in het omverwerpen van de gevestigde orde! De politieman in zijn uniform zit op handen en knieën voor de hippies, in een houding, welke betekent dat hij is geslagen. Het uiteindelijke doel van de Illuminati in de jaren 1960 was de tegencultuur van de hippiebeweging aan te moedigen om de normen en waarden van de jeugd dramatisch te veranderen, zodat op een dag, de gehele gevestigde orde zou worden omvergeworpen. Hippie Abby Hoffman riep over de Rockefellers, die hem financierden: “De gevestigde orde koopt een revolutie!”

Nu lijkt de vervulling van deze oude droom bijna in zicht. Een gewelddadige omverwerping van de Oude Wereld Orde – gesymboliseerd door de gevallen politieagent – is absoluut noodzakelijk voordat de Nieuwe Wereld Orde kan worden gevestigd.

Deze kaart is een krachtige verklaring van het komende nieuwe systeem, angstaanjagend als het is.


De opname en Conclusies

“Tape Runs Out . . . “  “….. Wanneer de Opname komt, ….” Ook al was ik verbaasd over de details van de andere kaarten, de omvatting van deze Opname kaart schokte mij enorm. De Opname is iets waar de wedergeboren christenen naar uitkijken, niet de Illuminati, maar toen herinnerde ik me een artikel, dat ik bijna vijf jaar geleden had geschreven, getiteld “De Opname van de Kerk kan nabij zijn, en Beide Kanten wachten hierop “. In dit artikel stelde ik de volgende zeer relevante punten:

+ Christenen zien geweldig uit naar de Opname, op basis van Openbaring 3:10; I Thessalonicenzen 4:13 tot 5:4; I Korintiërs 15:13-58; en andere verzen.

+ Occultisten zien ook uit naar de Opname, omdat zij gealarmeerd zijn door hun geleidegeesten, dat een dergelijke gebeurtenis zou plaatsvinden! Begin 1987 begonnen ‘Geleidegeesten’ van de belangrijkste NWO leiders aan deze menselijke leiders te informeren om te starten met de voorbereiding van hun aanhangers voor een spectaculaire wereldwijde gebeurtenis, welke zou plaatsvinden, net nadat de New Age Christus (de Antichrist) zal verschijnen. Wat voor spectaculair evenement zou dit worden? Zoals deze ‘Geleidegeesten’ verklaarden, als de Christus verschijnt, zullen er vele mensen over de hele wereld zijn, die nooit zijn standpunt of leer kunnen aanvaarden. Deze mensen zouden een groot obstakel blijken te zijn op de weg van de New Age Christus, zodat deze mensen van de wereld werden weggenomen. 

Daarom verklaarden deze ‘Geleidegeesten’ als volgt: Plotseling zouden deze mensen zijn weggerukt en in een andere dimensie terecht zijn gekomen, kort nadat de Antichrist is verschenen​​. Deze recalcitrante mensen zouden worden bijgeschoold in de geest, zodat, wanneer ze opnieuw in de ‘reïncarnatie cyclus’ worden gebracht, ze volledig overtuigd zullen zijn van de verdiensten van de Nieuwe Wereld Orde. Natuurlijk, wanneer deze mensen weer terug naar aarde zijn gereïncarneerd, zal de Nieuwe Wereld Orde al voor een paar honderd jaar in volle gang zijn, en iedereen zal dan weten, hoe geweldig het systeem van de Christus is! 

Op 18 augustus 1991, was ik stiekem binnengedrongen in een groot seminar van het Boston Huis van Theosofie en hoorde ik met mijn eigen oren een zeer logische verklaring, waarom zoveel mensen plotseling zouden worden weggerukt uit deze dimensie (Lees NEWS1052). 

Het feit dat de Opname kaart wordt weergegeven in dit pak speelkaarten voor dit spel, en als laatste in deze volgorde door Witte Magie beoefenaar, David Icke, spreekt boekdelen over het feit dat, in 1995, Steve Jackson het gehele plan van de Illuminati wist. Ze weten, dat, nadat de Antichrist zich openbaart, tientallen miljoenen mensen over de hele wereld zullen worden weggenomen tijdens de Opname, de Illuminati reeds de leugen heeft gesponnen over deze gebeurtenis, om uit te leggen aan hun volgelingen.


CONCLUSIE

Dit spel, genaamd de “Illuminati – New World Order” Game, of “INWO” is het levende bewijs dat het Illuminati plan, om de Antichrist te produceren, bekend was in bepaalde kringen in 1995, toen het spel werd uitgebracht. Teveel details worden gepresenteerd door deze kaarten, te dicht bij de werkelijke gebeurtenis, om als toevallig te worden bestempeld. Het spel toont de gebeurtenissen van 9/11 heel nauwkeurig en beeldt de geplande gebeurtenissen van bio-terreur af, die ons dagelijks nieuws vullen. 

Als u ooit twijfelde dat een wereldwijde samenzwering zou kunnen bestaan​​, kun je nu niet langer twijfelen. Dit spel toont zowel het bestaan ​​van de samenzwering als de belangrijkste details ervan. 

Ben je er geestelijk klaar voor? Is je gezin klaar? Heb je je dierbaren voldoende beschermd? Dit is de reden van deze bediening, om je in staat te stellen eerst het gevaar te begrijpen, en je daarna te helpen bij het ontwikkelen van strategieën om je dierbaren te waarschuwen en te beschermen. Als je eenmaal grondig bent voorbereid, kun je ook gebruikmaken van je kennis als een middel om de deur van discussie te openen met een ongeredde persoon. Ik heb hier vele malen gebruik van kunnen maken, en heb mensen tot Jezus Christus zien komen als gevolg. Deze zware tijden zijn ook een tijd, waarin we veel zielen kunnen bereiken voor Jezus Christus, om een eeuwige verschil te maken. 

Als je Jezus Christus als je persoonlijke Verlosser hebt aangenomen, maar zeer lauw was in je geestelijke wandel met Hem, moet je hem onmiddellijk om vergeving vragen en voor vernieuwing. Hij zal je direct vergeven, en je hart vullen met de vreugde van de Heilige Geest. Daarna is het nodig te beginnen met een dagelijkse wandel in gebed en persoonlijke Bijbelstudie. 

Als je nog nooit Jezus Christus als Redder hebt aanvaard, maar je Zijn werkelijkheid hebt gerealiseerd en beseft in de eindtijd te leven, en Zijn gratis geschenk van het Eeuwige Leven wilt accepteren, kun je dit ook doen, in je eigen huis. Zodra je Hem aanvaardt als Redder, ben je geestelijk opnieuw geboren, en zo verzekerd van de hemel alsof je er bent. Vervolgens kun je er zeker van zijn, dat het Rijk van de Antichrist je geestelijk niet zal raken. [http://www.wieisjezus.nl/Wie%20is%20Jezus/Een%20brief%20speciaal%20voor%20jou!.html#NavigatieAnker]

Gods zegen.

Bron: www.cuttingedge.org vertaald door Marion Verkleij

Terug naar pagina Diverse Berichten