Jahn J. Kassl, Chinese solaten in Europa ?

CHINESE SOLDATEN IN EUROPA?

Jahn J. Kassl,

24 augustus 2022

Boodschap van Babaji


Blijf onbevreesd en wees zonder angst! Wanneer de nood het hoogst is, zal jullie de grootste hulp worden geboden.


Chinese soldaten in Europa?

Uit het nieuwe boek: AUFERSTEHUNG p.125 ev

Een profetie?

26.7.2021 droom: Ik zie hoe de EU China om militaire hulp vraagt. Ik zie chinese soldaten in Europa! Verontrust, en met de indruk een profetie te hebben ontvangen, word ik wakker!

8.8.2021 Boodschap bij deze droom:

BABAJI: In de chaos van deze tijdlijn is alles wat je als mogelijk en onmogelijk kunt zien, denkbaar. Wat je hebt gezien is een mogelijkheid.

JJK: Maar hoe waarschijnlijk is het?

BABAJI: Voor alle mensen die binnenkort naar het hogere trillingsvlak zullen gaan en verheven zullen worden, ligt dit scenario buiten het bereik van het mogelijke. Voor allen die in deze werkelijkheid wensen te blijven, omdat zij noch IN STAAT, noch BEREID zijn zich open te stellen voor een van de fijnere trillings-Aardes, is dit scenario reëel.

JJK: Waarom droom ik hierover of is dit een profetie?

BABAJI: Jou werd voorspeld omwille van de mensen – opdat de mensen die op de rand van de afgrond staan, zouden ontwaken.

JJK: Maar zullen de mensen waar het om gaat, deze boodschap überhaupt te horen krijgen?

BABAJI: Bedoeld zijn mensen die uit gewoonte geen afstand kunnen doen van het oude, maar heimelijk verlangen naar een betere en lichtere wereld. Deze mensen krijgen verschillende toekomstperspectieven te zien, zodat ze kunnen kiezen:

„Wil ik dat echt? Wil ik echt dat Chinese soldaten de lakens uitdelen in onze straten?“

Dit bericht wordt gelezen door diegenen die het nodig hebben voor hun ommekeer en voor de besluitvorming.

Je hebt geen idee hoeveel mensen, waarvan je het nooit zou geloven, dit gesprek nu aandachtig volgen.

Het Goddelijke wordt in de mens ingebracht totdat de mens zichzelf uit eigen kracht kan bevrijden.

Blijf onbevreesd en wees zonder angst! Wanneer de nood het hoogst is, zal jullie de grootste hulp worden geboden.

Voor de mensen van goede wil en zuiver van hart zijn wonderen het echte nieuwe normaal op deze aarde.

Ik hou oneindig veel van jullie
BABAJI

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org

Terug naar pagina Diverse Berichten