De Arcturianen, “Het Is Niet Jouw Taak Om Iedereen Te Redden Van Hun Driedimensionale Keuzes”

 “Het Is Niet Jouw Taak Om Iedereen Te Redden Van Hun Driedimensionale Keuzes”

Gechanneld door: Marilyn Raffaele

 4 September 2022

Welkom dierbare lezers.

De dingen op aarde veranderen snel en zullen nooit meer precies zo worden als ze waren, ook al blijven velen geduldig wachten tot dit gebeurt. Het uiterlijke is altijd een weerspiegeling van het innerlijke en omdat het collectieve bewustzijn op zoveel nieuwe manieren verschoven is en blijft verschuiven, kunnen de uiterlijke uitdrukkingen ervan niet anders dan verschillend zijn van het verleden.

De “oude dagen en manieren” leken prima te werken voor de meeste mensen, en dat is de reden dat er nog steeds zoveel nostalgie is naar vroegere tijden, maar de dingen leken alleen maar zo omdat de meerderheid zich totaal niet bewust was van de negatieve en duistere activiteiten die overal ter wereld achter de schermen plaatsvonden. De wereld leek voor het grootste deel harmonieus en gelukkig en de meerderheid geloofde dat omdat hen werd verteld dat de dingen precies zo waren als ze bedoeld waren door degenen in gezaghebbende posities.

In het verleden, vóór het internet, hoorde de meerderheid nooit over honderden die ergens van honger stierven, of over mensen met geneesbare ziekten die stierven omdat ze zich geen dokter konden veroorloven, of over de wreedheden die consequent werden opgelegd aan grote bevolkingsgroepen van de samenleving, gewoon omdat hun huid niet de juiste kleur had. In het algemeen waren de meesten zich bewust van de honderden duistere en sinistere activiteiten die zich recht onder hun neus afspeelden en vaak met het volle bewustzijn van degenen in machtsposities.

De hoge resonantie-energieën die momenteel de aarde binnendringen, dwingen vele verborgen agenda’s aan het licht te komen en de meerderheid is eindelijk geïnteresseerd om erover te horen. Het lijkt alsof alles erger wordt, maar het wordt niet erger, het is gewoon dat mensen zich eindelijk bewust worden van de reikwijdte van de ranken van deze activiteiten die zich hebben uitgestrekt en alles en iedereen hebben beïnvloed en na verloop van tijd zelfs hebben geleid tot regels, wetten en maatschappelijke normen die hen rechtvaardigden.

Overdreven patriottisme is vals en schadelijk en weerspiegelt in hoge mate het separatiebewustzijn. De wereld heeft een punt bereikt waarop zij moet beginnen te erkennen dat ieder mens, niet alleen die van “Mijn land”, een uiting van God is. De vrije wil geeft ieder mens het recht op zijn eigen overtuigingen, maar het opdringen van je persoonlijke overtuigingen aan anderen, vooral in de naam van God, is de zelfrechtvaardige activiteit van het ego, dat “mijn overtuigingen de enige juiste overtuigingen zijn” –afscheidingsbewustzijn op zijn best.

Degenen die blijven kijken naar anderen om keuzes voor hen te maken zullen “wake up calls” krijgen, ervaringen die hen dwingen om voor zichzelf te denken en te stoppen met te vertrouwen op de overtuigingen van de rijken en beroemdheden, politici, religieuze leiders, artsen en advocaten, en CEO’s – velen die zijn gaan geloven in hun eigen zelf-belang tot het punt dat hun manier de enige juiste manier is zonder rekening te houden met de ideeën, meningen, vragen, en zorgen van anderen.

Dit is waar ascensie en de realisatie van EENheid allemaal om draait en is de reden achter de huidige staat van chaos in de wereld. Het collectieve bewustzijn van de wereld opent zich geleidelijk aan naar EENHEID dankzij het werk van jullie die speciaal zijn gekomen om dit te doen door het bewustzijn van jullie geëvolueerde staat van bewustzijn.

Verandering over de hele wereld stuit op veel weerstand omdat velen geen verandering willen. De oude manier diende sommigen zeer goed en elke verandering zou betekenen dat hun snode plannen en manieren om zichzelf onverdiende overvloed te verschaffen ten koste van anderen zouden verdwijnen. Anderen zijn gewoon moe en geloven onwetend dat alles in orde zou komen als alles maar weer werd zoals het was.

Een eenheidsbewustzijn is rustig en zacht en betekent niet dat er altijd uiterlijke activiteit zal zijn. De meesten van jullie hebben deze staat van bewustzijn al bereikt, anders zouden jullie deze boodschappen niet lezen of zelfs maar begrijpen. Eenvoudige bezorgdheid, medeleven en het geven van vertrouwen aan hen die volgens derde dimensionale normen als “minder dan” worden beschouwd, weerspiegelen automatisch een bewustzijn van EENHEID.

Eenheidsenergieën doorbreken het zware gordijn van afscheiding dat de aarde voor eonen omringd heeft. Mensen verschuiven van “doe-goed” activiteiten waar zij zichzelf zien als boven en gescheiden van degenen voor wie zij “doen-goed” zijn, naar een gevoel van dienstbaarheid aan hun broeders en zusters.

Wij oordelen niet over “goeddoen” omdat het de eerste stap is die leidt naar een dieper gevoel van eenheid. Dienstbaarheid op zich verandert snel naarmate het bewustzijn zich opent naar hogere niveaus van dienstbaarheid waarin degene die dient, begint te zien in de ziel van degenen die hij of zij dient. Het kan niet anders, want het driedimensionale energieraster van afscheiding valt uiteen met alleen het geloof erin om het te ondersteunen, in stand te houden of te ondersteunen.

Er zijn er die een bewustzijn van aanspraak en slachtofferschap hebben en in plaats van zo goed mogelijk voor zichzelf te denken en te doen, kijken ze gewoon naar anderen om alles voor hen te doen. Wees je hiervan bewust en vertrouw op je intuïtie om je te leiden naar wie en wat echt nodig is in plaats van alleen maar gewild.

Chaos viert hoogtij in deze tijd. De oude wil datgene waarmee hij zich op zijn gemak voelt niet achterlaten omdat het zijn veiligheid, gevoel van macht en zelfs gevoel van eigenwaarde is geworden, omdat hij zich nog niet bewust is van wie hij werkelijk is, en hij zich daardoor “beter dan” anderen kan voelen. Niets is willekeurig. Weet dat derde dimensionale geesten de show niet runnen, ook al denken ze van wel.

Als je eraan twijfelt dat je een van de ontwaakten bent waar we het over hebben, kijk dan terug op je leven en erken dat je nooit volledig resoneerde met veel van wat het derde dimensionale geloofssysteem vormde. Velen van jullie probeerden heel hard om erbij te horen, deden vaak mee aan activiteiten en volgden driedimensionale protocollen die niet echt met je resoneerden, gewoon om geaccepteerd te worden door familie en vrienden, vooral tijdens de tienerjaren.

Je voelde je nooit aangetrokken om anderen verbaal of fysiek aan te vallen, hoewel sommigen van jullie zich af en toe in dit soort situaties bevonden kunnen hebben. Misschien vond je jezelf vreemd, een buitenstaander aan de buitenkant die naar binnen keek en je afvroeg waarom. Simpelweg was je staat van bewustzijn niet in overeenstemming met de meerderheid van de ideeën, regels, overtuigingen, die belangrijk werden geacht voor degenen om je heen, maar als jongere begreep je dit niet.

Er is slechts Eén Goddelijk Bewustzijn dat Zichzelf en al ZIJN kwaliteiten manifesteert als alles wat bestaat – alle levensvormen. Andere levensvormen gedragen zich niet als mensen omdat ze daar niet voor bedoeld zijn. Zij vertegenwoordigen het Goddelijke Idee in de Geest van God voor hun specifieke levensvorm. God heeft Zichzelf niet beperkt tot het vormen van Zichzelf alleen als mensen en het geloof dat mensen het toppunt zijn van Gods schepping boven alle andere scheppingen is wederom, gewoon onjuist en zeer driedimensionaal.

Aangezien God alles is wat er is, waar zou een mens dan vandaan kunnen komen of waaruit zou hij gevormd kunnen worden als er slechts één substantie is? Breng je persoonlijke realisatie van eenheid naar een nieuw niveau. Begin de wereld niet zozeer te zien als een planeet gevuld met mensen die niet weten wie ze zijn, maar waar je door de overtuigingen heen kijkt die ze over zichzelf hebben en de waarheid over en voor hen kent.

Jullie zijn niet gekomen om de wereld te veranderen door middel van driedimensionale activiteiten, hoewel deze dingen soms nodig kunnen zijn. Wanneer je naar het nieuws kijkt, mensen ziet wanneer je winkelt, of met vrienden bent, zeg dan tegen jezelf: “Ik herken je, Goddelijk bewustzijn in manifestatie.” Het kan in een seconde gedaan worden en zal spoedig je staat van bewustzijn worden die zich automatisch manifesteert. Dit betekent niet dat je de driedimensionale acties en overtuigingen van anderen accepteert of omarmt, maar betekent dat je ze doorziet.

Als iemand een tijd in de gevangenis nodig heeft, dan zij het zo. Als iemand plat op zijn gezicht valt door drugs of alcohol, dan zij dat zo, want achter alle dingen schuilt een keuze die honderden levens terug kan gaan en zelfs deel kan uitmaken van hun gekozen leerproces. Het is niet jouw taak om iedereen te redden van hun driedimensionale keuzes, ook al zijn de oplossingen overduidelijk voor jou. Houd uw hand klaar om de hand te grijpen die misschien uitreikt op zoek naar iets hogers en beters, maar dwing niemand om zijn gekozen creaties te verlaten. Houd het Licht van de waarheid in je bewustzijn en herken altijd datzelfde Licht in elke persoon die je ontmoet, waarover je hoort of die je persoonlijk kent. Dit is het werk.

Er is slechts Eén alomtegenwoordig, almachtig, alwetend, Goddelijk Bewustzijn dat Zichzelf manifesteert in en als oneindige vorm en verscheidenheid. Vraag jezelf af: “Geloof ik dit echt?”

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Vertaling: wakkeremensen.org

Terug naar pagina Diverse Berichten