Ethan Huff, “Er Is Geen Klimaat Noodsituatie”

Duizenden wetenschappers ondertekenen formele verklaring: “Er Is Geen Klimaat Noodsituatie”

23 augustus 2022

Door: Ethan Huff 

Een hart onder de riem voor alle boeren wereldwijd.

Een groeiend aantal wetenschappers en andere professionals en deskundigen zijn het erover eens dat de zogenaamde “opwarming van de aarde” en andere klimaatveranderingsficties precies dat zijn: fictie.

Minstens 1.200 van hen hebben de Wereldklimaatverklaring ondertekend, waarin wordt verklaard dat er “geen klimaatnoodsituatie” is, ondanks wat corrupte regeringen en academische instellingen beweren.

Het blijkt dat het klimaat altijd verandert. En de mens speelt weinig tot geen rol in temperaturen en weerpatronen, die worden gedicteerd door factoren die ver buiten de macht van de mens liggen.

Het politieke establishment en zijn officiële “wetenschapsbladen” beweren dat het een “uitgemaakte zaak” is, maar de Wereldklimaatverklaring zegt iets anders. (Verwant: Honderden wetenschappers ondertekenden al in 2019 een soortgelijke verklaring waarin de vermeende klimaatnoodsituatie tot fictie werd verklaard).

De Noorse natuurkunde Nobelprijswinnaar professor Ivar Giaever is een van de ondertekenaars van de verklaring. Hij zegt dat klimaatveranderingsdogma’s meer religie dan wetenschap zijn – een volledige lijst van ondertekenaars van de Wereldklimaatverklaring is hier beschikbaar.

“De omvang van het verzet tegen de moderne ‘gevestigde’ klimaatwetenschap is opmerkelijk, gezien hoe moeilijk het in de academische wereld is om subsidies te krijgen voor klimaatonderzoek dat afwijkt van de politieke orthodoxie,” meldt Legal Insurrection.

Een andere hoofdauteur van de verklaring, professor Richard Lindzen, heeft het huidige klimaatverhaal ‘absurd’ genoemd, maar erkende dat biljoenen dollars en de niet aflatende propaganda van subsidie-afhankelijke academici en agenda-gedreven journalisten momenteel zeggen dat het niet absurd is.”

De opwarming van de aarde is net zo echt als de paashaas

Een veelgebruikt stuk “bewijs” dat wordt aangevoerd ten gunste van het verhaal van de klimaatnoodsituatie is het consortium van klimaatmodellen, die beweren wiskunde en wetenschap te gebruiken om het bestaan van de opwarming van de aarde te “bewijzen”.

Deze klimaatmodellen staan centraal in de discussie over klimaatverandering, en toch zijn ze niet meer dan een product van wat hun makers willen dat ze zijn – d.w.z. ze laten zien wat de mensen die ze gemaakt hebben willen dat ze laten zien.

“We moeten ons bevrijden van het naïeve geloof in onvolwassen klimaatmodellen,” aldus de Wereldklimaatverklaring. “In de toekomst moet het klimaatonderzoek aanzienlijk meer nadruk leggen op empirisch bewijs.”

De CLINTEL-groep heeft een actieplan opgesteld om terug te vechten tegen de klimaatagenda. Dat plan bevat de volgende hoofdpunten, die de CLINTEL Group naar eigen zeggen ter overweging zal geven aan regeringen en bedrijven wereldwijd:

  • Natuurlijke oorzaken dragen bij aan veranderingen in het klimaat
  • De opwarming verloopt trager dan voorspeld
  • Klimaatbeleid wordt gevormd op basis van inadequate modellen
  • Koolstofdioxide is geen vervuilende stof – het is voedsel voor planten en de basis voor het leven op aarde
  • De opwarming van de aarde, als die al reëel is, heeft het aantal natuurrampen niet doen toenemen
  • Het klimaatbeleid moet rekening houden met de wetenschappelijke en economische realiteit – niet met verzonnen fictie

“Er is geen noodsituatie op klimaatgebied” zegt de CLINTEL Groep. “Daarom is er ook geen reden voor paniek en alarm. Wij zijn fel gekant tegen het schadelijke en onrealistische netto-nul CO2-beleid dat voor 2050 wordt voorgesteld. Als er betere benaderingen komen, en die zullen er zeker komen, hebben we ruim de tijd om na te denken en ons aan te passen.”

“Het doel van het wereldwijde beleid moet ‘welvaart voor iedereen’ zijn door te allen tijde betrouwbare en betaalbare energie te leveren. In een welvarende samenleving zijn mannen en vrouwen goed opgeleid, is het geboortecijfer laag en geven mensen om hun omgeving.”

Toestaan dat zogenaamd “Green New Deal”-beleid het wint van wat de CLINTEL-groep voorstelt, zal de totale vernietiging mogelijk maken van rijkdom, welvaart en het leven zoals we dat nu kennen.

“Als ze echt geloven dat de activiteit van de mens de klimaatverandering niet veroorzaakt, dan zou de titel moeten zijn: ‘There is no man made climate change,’” schreef een commenter.

Ethan Huff

Bron

vertaling: wakkeremensen.org

Terug naar pagina Diverse Berichten