Ancient Awakenings, “Het Spel nadert het Einde”

Het Spel nadert het Einde”

Aartsengel Michael gechanneld door James McConnell

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op op 21 augustus 2022.  (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen met Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.

 Aartsengel Michael

Ik ben Aartsengel Michaël. Ik kom om bij jullie te zijn op dit moment, op deze momenten van grote verandering, op deze momenten waarop het spel dat je al zo lang speelt inderdaad ten einde loopt.

Je gaat het einde van dit spel zien, dit spel dat je begon, dat je hielp creëren. Maar net zoals je hebt geholpen bij het creëren van dit spel, van dit experiment, deze uitdrukking waar de wil het overneemt, net zoals jullie dit hebben gecreëerd, kun je en ben je een nieuwe uitdrukking aan het creëren. De nieuwe creatieve uitdrukking van liefde incarneert weer op deze planeet.

En jullie zijn die liefde die geïncarneerd is op deze planeet. En weet dat jullie allemaal, iedereen, die aan deze bijeenkomsten deelnemen en iedereen die daarna met deze woorden resoneren, weet dat jullie allemaal de Strijders van Licht zijn. Jullie dragen het Licht. Net zoals jullie het Licht van systeem naar systeem hebben gedragen, van planeet naar planeet in eerdere tijden, in vele tijden daarvoor. Net zoals je toen deed, doe je het nu weer. Je draagt het Licht bij je. Je brengt het Christusbewustzijn weer terug naar deze planeet, om nooit meer verloren te gaan.

Dus jullie zijn de Strijders, de Strijders van Licht die het woord, de waarheid en het Licht overal verspreiden. Overal waar je beweegt in jou creatie verspreid je het Licht. Of je je er nu bewust van bent of niet, je verspreidt het Licht. Omdat je aura in vele richtingen uitstraalt. Dus als je in de nabijheid van een ander komt, of ze nu ontwaakt zijn of niet, je  beïnvloed verandering.

Het is vaak gezegd dat één persoon, één wezen, die het Christusbewustzijn in zich draagt en dat Christusbewustzijn met zich meedraagt, een hele wereld kan veranderen. Jij bent dat Christus Bewustzijn wat je nu bij je draagt. En je kunt de hele wereld veranderen. Maar samen, jullie allemaal als eenheidsbewustzijn die samenkomen als collectief bewustzijn, hebben het vermogen om enorme veranderingen aan te brengen over de hele wereld. En jullie als mijn Strijders van Licht doen precies dat.

Maar denk niet dat alleen omdat je niet uitreikt naar miljoenen mensen, aangezien bepaalde mensen op deze planeet hun waarheid spreken, als je dat niet doet is dat oké. Jij doet jou deel, wat dat ook moge zijn. Er is geen kleinere of grotere rol te spelen. Iedereen is een stukje van de puzzel om in elkaar te zetten, de puzzel die bijna af is, waar je al vele, vele levens aan hebt gewerkt.

Denk hier even over na. Je hebt er leven na leven aan gewerkt om terug te komen om te begrijpen wie je bent, om je te herinneren wie je bent, omdat je dat vergeten bent. Opzettelijk vergeten wie jij bent. Maar dat komt nu allemaal bij je terug. En het spel, zoals ik al eerder zei, loopt op zijn einde. Jullie brengen het einde aan van het spel.

Jij en alle Lichtstrijders en de Licht Frequentie Werkers over de hele planeet, de ‘Witte Hoeden’, zoals jullie ze noemen, de Alliantie, al de Galactics die met jullie samenwerken, de Agarthanen van onder de Aarde, allemaal samenwerkend om dit te realiseren.

Jij hebt de kracht van liefde waar je mee werkt. En er is niets dat die liefde kan tegenhouden. Er is niets wat dat Licht en de waarheid kan tegenhouden die naar buiten komt. Want jullie brengen de waarheid overal naar voren. Weet dat.

Zelfs op de momenten dat je het gevoel hebt dat je geloof een beetje aan het vervagen is, en je je afvraagt: “Zijn deze dingen die we hebben gehoord waar? Zou het echt kunnen? Zou het echt in dit leven kunnen zijn?” Ja, dat is het en zal het zijn. Maak je daar dus geen zorgen meer over. Alles wat je hebt gehoord, of het nu goede of verkeerde informatie is, alles is doelgericht. Alles is erop gericht om het definitieve einde van dit spel te bewerkstelligen. Het spel dat je begon en het spel dat je aan het beëindigen bent.

Al mijn vrede zij met jullie.

Ik ben Aartsengel Michaël, en ik verlaat jullie nu in eenheid, dat jullie door zullen gaan met het verspreiden van het Licht overal waar je in contact komt met iedereen die dat Licht nodig heeft, en schreeuwt om dat Licht.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen