John Smallman, Ontwaken is herinneren en verheugen.

Ontwaken is herinneren en verheugen.

Gechanneld door: John Smallman – 17 September 2022

Hier in de niet-fysieke rijken blijven we met vreugde en bewondering toekijken hoe de mensheid op een zeer positieve manier vooruit blijft gaan op haar snel accelererende pad naar ontwaken.  Ja, jullie vooruitgang versnelt, ook al lijkt het voor velen van jullie op een slakkengang!  Er wordt nu zoveel ontrafeld in de wereld van vorm nu steeds meer klokkenluiders naar voren komen om verslag uit te brengen over bedrog en oneerlijkheid op het werk – multinationals, regeringen en hun agentschappen, de media, enz.  Als gevolg daarvan kunnen de mensen de zogenaamde “complottheorieën” niet langer negeren, nu het steeds duidelijker wordt dat het niet alleen om wilde en gekke theorieën gaat, maar om berichten over extreem wangedrag dat moet worden onderzocht, zodat de daders ter verantwoording kunnen worden geroepen voor hun daden, en zodat eerlijkheid en transparantie kunnen worden bewerkstelligd waar corruptie welig tiert.

Wat iedereen moet begrijpen is dat de daders hun best deden zoals zij het begrepen hebben, en dat zij allen in hun vroege leven intense, zelfs slopende trauma’s hebben opgelopen die hen ertoe hebben gebracht nooit iemand te vertrouwen.   Vanaf hun kindertijd heeft dat een ongelooflijk angstaanjagend gevoel van angst in hen teweeggebracht, waardoor zij onoverkomelijke en onoverbrugbare psychologische verdedigingsmechanismen om zich heen hebben gebouwd, waardoor zij zichzelf in feite in eenzame opsluiting hebben geplaatst, niet in staat om op een eerlijke en open manier met iemand, inclusief zichzelf, te communiceren.

Bijgevolg lijden zij intense pijn die zij, om in de wereld te kunnen functioneren, hebben moeten ontkennen en diep in zich verborgen houden.  Ja, wat zij hebben gedaan is verkeerd, maar hoewel zij misschien in bedwang moeten worden gehouden, en misschien in een veilige omgeving moeten worden geplaatst waar zij zoveel tijd kunnen doorbrengen als zij nodig hebben om zich bewust te worden van de onaanvaardbaarheid van dat gedrag, zal dit hen helpen hun ware aard – Liefde – bloot te leggen.  Wanneer zij dit doen en hun persoonlijke, diepgewortelde en volkomen ongeldige gevoel van schuld, onwaardigheid en ontoereikendheid loslaten, zullen zij zich verheugen in die wonderbaarlijke bevrijding, het weten dat alles goed is.  Wat deze mensen nu nodig hebben is jouw mededogen, aanvaarding, vergeving en liefde, geen oordeel of straf.  Ieder mens heeft ooit gedachten, woorden of daden begaan of verricht die liefdeloos waren, en waarvoor hij zich misschien zelfs nog schuldig voelt, en iedereen wil zich kunnen bevrijden van of afstand doen van schuld of schaamte die hij nog voelt en waaraan hij zich vastklampt.  Daarom kan iedereen begrijpen dat het nodig is deze schijnbaar verlorenen – niemand is ooit echt verloren – met mededogen te behandelen, hun liefde te sturen, geen oordeel, en hen er op die manier aan te herinneren, omdat zij het kennelijk vergeten zijn, dat ieder van hen wel degelijk een geliefd kind van God is.

De bestemming van de mensheid is te ontwaken.  Dat betekent dat elk bewust wezen zichzelf leert kennen als Eén, en daarom als eeuwig aanwezig bij en onafscheidelijk van de Bron – van de Liefde waarnaar zij misschien tientallen jaren buiten zichzelf hebben gezocht.  Jullie ontwaken is onvermijdelijk en onvermijdelijk omdat aanwezig en wakker zijn de enige mogelijke vorm van bestaan is.  Dit is de goddelijke Waarheid, de enige Waarheid.  Niemand wordt of kan ooit worden uitgesloten, buitengesloten of weggegooid, want er is nergens anders waar ze kunnen zijn – er is geen vuilnisbak of stortplaats.  En daarom ontwaakt iedereen.

Laat je niet misleiden of ontmoedigen door de bijna constante stroom afleidingen die je in je dagelijks leven tegenkomt.  Ja, ze blijven ongevraagd binnenkomen, maar tenzij het volstrekt persoonlijke kwesties zijn waarmee je te maken hebt, ga er niet op in.  In plaats van je aandacht erin te laten trekken, stuur je liefde naar allen die lijden – en het is duidelijk dat velen intens lijden ervaren – in de wetenschap dat dit uiterst effectief is en het meest effectieve wat je kunt doen.  Keer dan terug naar gewoon zijn, terwijl je je dagelijkse menselijke leven leidt, gericht op de Liefde die je bent, terwijl je de voortdurend vernieuwende intentie handhaaft om die liefde grenzeloos te delen en uit te breiden.  Hierdoor kunnen je creatieve vermogens vrij door je stromen, iemand een glimlach aanbieden als je een korte interactie met hem hebt in een winkel, of zelfs gewoon iemand op straat passeert, en zo het zelfbewustzijn in die persoon van zijn intrinsieke en oneindige geldigheid als geliefd kind van Moeder/Vader/God versterken.

Allen zijn Eén!  Ik kan dit niet vaak genoeg herhalen, want je wordt voortdurend gebombardeerd met gewaarwordingen van afgescheidenheid die aangeven dat je alleen bent, zelfs verlaten, in een zeer vijandige wereld, gewaarwordingen die voor jou je individuele onbeduidendheid als één onder miljarden lijken te bevestigen.  Dit is niet het geval, want je bent nooit alleen.  Jullie kunnen jezelf echter wijsmaken dat jullie dat wel zijn, omdat jullie individuele menselijke vormen zeer zeker fysiek van elkaar gescheiden zijn, geen middelen hebben om als één samen te smelten en soms zelfs gevaarlijk met anderen omgaan.  Maar, zoals jullie heel goed weten, zijn jullie je lichamen niet; jullie lichamen zijn slechts tijdelijke containers waarin jullie ervoor gekozen hebben jezelf op te sluiten om een zeer onwerkelijke en beperkte staat van zijn te ervaren.  Helaas is dat gevoel voor de overgrote meerderheid van de mensen uiterst reëel en overtuigend, en al hun interacties met elkaar lijken dat te bevestigen.

Jullie individuele doel als mens is om je Eenheid met de Bron, Liefde, Moeder/Vader/God te herinneren.  Maar terwijl je het intense gevoel van afscheiding ervaart dat het mens-zijn in vorm oplevert, is het heel moeilijk voor je om tot een bewustzijn, een herinneren, van die onveranderlijke goddelijke Waarheid te komen.  De meesten van jullie zien, heel natuurlijk, in deze toestand van schijnbare afscheiding, jezelf als klein en onbeduidend, als wezens waarvan God zich zeker niet bewust kan zijn.  En vaak dringen de gebeden die jullie van kindsbeen af zijn geleerd erop aan dat jullie niet alleen Zijn Liefde onwaardig zijn, maar dat jullie door te zondigen Hem ernstig kunnen beledigen.  Dat is onzin.  God is oneindige Liefde, Liefde is volkomen zonder voorwaarden van welke aard ook en kan niet beledigd worden – als er voorwaarden waren zou het geen Liefde zijn – daarom ben je in elk moment oneindig geliefd.  Er is zelfs niet het kortste moment waarop je van de Liefde gescheiden bent, want Zij alleen is wat je bent, eeuwig.  Het is de levenskracht die eeuwig door jullie stroomt, en door jullie fysieke lichamen, die ze voor jullie in stand houdt totdat ziekte of ouderdom en verval ze doen falen en sterven.

Ontwaken is je dit herinneren en je verheugen, en dit is wat de mensheid doet.  Negeer de neezeggers en doemdenkers, die, zoals zovelen, tijdelijk en totaal hun geheugen hebben verloren, niet weten wie ze zijn, en proberen anderen te overtuigen van de waarheid hiervan om niet alleen te staan in hun angst en ellende.  Jullie ontwaken is onvermijdelijk, en het kan nu gebeuren.  In feite zal het nu gebeuren, want er is alleen nu, al het andere is onwerkelijk, illusoir.  Oneindige vreugde wacht op je keuze om er gebruik van te maken, NU!

Met heel veel liefde, Saul.

Vertaling: wakkeremensen.org

Terug naar pagina Diverse Berichten