Anna Merkaba, Het is Tijd om Actie te Ondernemen

De Andromedaanse Raad; door Anna Merkaba

*Manifestatie Portaal

*Het is Tijd om Actie te Ondernemen

*De Geschiedenis van de Mensheid

10 Januari 2014 (nog steeds actueel)

Ter assistentie van dergelijke manifestaties hebben jullie een variëteit aan boodschappen van ons en jullie eigen hogere zelven ontvangen over uiteenlopende gebeurtenissen die zich voor zullen gaan doen in jullie nabije toekomst. Daarop wensen wij te zeggen dat het inderdaad waar is, de gebeurtenissen zullen zich voordoen en dat is iets dat inderdaad door jullie allemaal vooraf bepaald werd. Desalniettemin wensen wij elk en iedereen van jullie eraan te herinneren dat jullie op niets hoeven te wachten, maar ga diep binnenin en vind de waarheid van de kosmische wetten van aantrekking, kosmische wetten van manifestatie en kosmische wetten van liefde, vreedzaamheid, harmonie, gezondheid, vreugde en overvloed.

En dus, op de datum van de volle maan, gaan jullie je evenwicht vinden, als jullie in een meditatieve staat gaan, en jullie aan jullie zelf verkondigen dat jullie inderdaad gereed zijn, gereed om dat op te bouwen wat jullie wensen te zien, de energieën intensiverend, door dat aldus in groepen te doen, deze energie intensiverend door te focussen op dat wat jullie wensen dat zich in jullie dagelijkse levens voor zal gaan doen en manifesteren, alsook de wereldwijde levens van iedereen.

Begrijp dat je hier niet bent om iedereen jouw besluit te laten volgen, je bent hier eenvoudig om te laten zien dat HET MOGELIJK IS om een machtig/krachtig wezen in een menselijk lichaam te zijn, dat het lichaam waarin je geïncarneerd bent geen beperkende kracht is, maar in tegenstelling een kracht is die jou helpt bij dat te creëren wat je wenst te zien. Het is een formidabel voertuig dat ontworpen is in overeenstemming met de universele waarheid. Een voertuig welke jou zal helpen bij het waarachtig ervaren van de goddelijkheid binnenin jouw eigen zelven, terwijl je in het fysieke lichaam bent.

Nooit eerder heeft welke ziel dan ook de kans gehad om de dualiteit, in een vergeetachtig staat van zijn, te transcenderen. En dus vind jullie eigen voortgang binnenin; vind de weg terug naar huis naar jullie eigen waarachtige zelven. Begrijp dat er niets en niemand is waar je op moet wachten, begrijp dat hoewel wij hier zijn en jullie helpen bij deze zoektocht naar kennis, in deze zoektocht om de dualiteit van jullie bestaan/wezen te beëindigen, in de zoektocht te weten wie jullie zijn, dat,

JULLIE DEGENEN ZIJN DIE HIER ZIJN OM DEZE WERELD TE VERANDEREN EN TE BEÏNVLOEDEN IN/NAAR DE RICHTING DIE JULLIE ALLEMAAL WENSEN DAT HET GAAT.

Jullie dragen het licht en de kracht binnenin jullie eigen zelven. Dat is iets dat wij niet voor jullie kunnen doen, want totdat jullie je eigen wezen vinden, want totdat jullie je eigen waarheid en volledig en waarachtig dat begrijpen wat jullie zijn … alles dat wij kunnen doen is wachten, luisteren naar jullie hartslagen, terwijl het de coderingen uitstuurt in/naar het universum het moment aan ons bekendmakend waarop jullie waarlijk gereed zullen zijn om het portaal binnenin te vinden, en eindelijk deze wereld zien voor wat het waarlijk is, een schitterende ervaring, een magische reis vanuit het mysterieuze naar het volledige begrip van DE BRON.

Een ieder van jullie heeft directe toegang tot de energieën die naar jullie vanuit Alcyone in de Pleiaden door jullie zon heen naar beneden gestuurd worden. En dus, twee dagen voorafgaand aan jullie volle maan, twee dagen voorafgaand zullen jullie de verheffende energieën ervaren, en diep binnenin jullie wezen weten, dat jullie gereed zijn om in/naar jullie waarachtige krachten/machten te lopen.

Kijk naar jullie gedachten, kijk naar dat wat jullie denken dat snel rondom jullie heen gemanifesteerd moet worden. Kijk naar jullie omgevingen en zie hoe de energieën de lagen van bewustzijn activeren in diegenen rondom jullie heen, kijk en zie hoe de sterren in de hemel uitlijnen. Begrijp dat jullie nu volledig veranderen, begrijp dat jullie degenen in controle van jullie werkelijkheid zijn, begrijp dat jullie allemaal machtige wezens zijn.

Begrijp, ken en incorporeer deze kennis in jullie eigen zelven, begrijp dat jullie directe toegang hebben tot de waarheid, tot de bibliotheken van de Akasha en een ieder van jullie kan intappen op deze overvloedige bron van informatie, verwant aan wat deze specifieke channelaar doet op dit waarachtige moment in de tijd.

Begrijp dat jullie het je niet verbeelden, want jullie zien allemaal waarachtig dat wat jullie voorheen niet zagen, want nu, op dit moment in de tijd kunnen wij jullie informeren dat inderdaad de sluier voor jullie opgetild werd!

Desalniettemin, is het voor anderen nog niet volledig opgetild, en dat is waarom het zo belangrijk voor jullie is om jullie licht te verspreiden, het is de lichtkracht en de lichtenergie die jullie in/naar jullie omgevingen bezielen hetgeen het begrip van anderen over het leven veranderd. Het begrip dat ieder moment een schitterend moment is om te aanschouwen, het begrip dat jullie dat creëren wat jullie zien, voelen en ervaren. Het begrip dat jullie niet langer meer hoeven te lijden voor dat wat jullie wensen om te aanschouwen. Want er is geen lijden in de wereld waarvoor jullie allemaal hier zijn om te creëren. 

Begrijp, weet en beoefen, oefen het uit geliefden want de tijd is nu gekomen om alles dat jullie tot dusverre geleerd hebben in een nieuw paradigma te plaatsen, in een nieuwe creatie van jullie eigen reis, van de nieuwe Terra, om de vrede/vreedzaamheid te herstellen, de harmonie te herstellen, de link naar jullie goddelijkheid en het begrip van EENHEID/EENSGEZINDHEID te herstellen.


Dat is alles dat wij nu voor jullie hebben. Wij houden van jullie. Wij zijn bij jullie. Goedendag voor nu.

Terug naar pagina Diverse Berichten