Jahn J. Kassl, RECHTSTREEKSE INTERVENTIE VAN GOD !

RECHTSTREEKSE INTERVENTIE VAN GOD!

Jahn J. Kassl, 4 oktober 2022

De Arcturiërs

De directe tussenkomst van God is nabij, want jullie hebben de weg van heling bewandeld. Nu zul je hulp ontvangen van de bron van alle leven, die GOD is. (…) De perceptie van de mensen zal blijvend veranderen en de nieuwe werkelijkheid zal ontstaan. Dit spirituele proces is een wonder en brengt de wonderen teweeg die jullie zijn aangekondigd.


Rechtstreekse interventie van God!  Is alles slechts een droom?

Soms voeren jullie een hopeloze strijd – zo lijkt het – en geloven jullie dat jullie zijn overgeleverd aan een macht waartegen jullie je nauwelijks kunnen verzetten.

Je ziet hoe de dingen zich ten kwade ontwikkelen en hoe de strop van gebondenheid strakker wordt aangetrokken.

Jullie denken dat er geen uitweg is omdat al jullie inspanningen nauwelijks vruchten afwerpen, en dat degenen die jullie vertellen over het licht achter de dingen dromers zijn die hun fantasieën uitleven.

Jullie wandelen op deze aarde als hoofdzakelijk ontwaakte mensen die zwaar belast zijn en meegesleept worden door de huidige gebeurtenissen – en soms laat je moed je in de steek en verdwijnt de kracht om door te gaan.

En dit is waar wij om de hoek komen kijken, geliefde mens, wij die, net als jij, van de sterren naar de aarde zijn gereisd om de aarde te verheffen en de mensen uit het dal naar de hoge grond te leiden.

• Het is waar dat het soms kan lijken alsof je strijd verloren is en dat de slechte daad de nieuwe norm is voor menselijk handelen.

• Het is waar dat het kan lijken alsof het donker wordt op aarde – in plaats van lichter, mooier en subliemer.

• Het is waar dat in de huidige fase van omwentelingen deze indruk kan versterken en zich in een persoon kan vastzetten.

En hier komen wij weer in het spel! De Arcturiërs zijn in steeds grotere aantallen onder jullie. Op alle niveaus bieden wij onze diensten aan, want ook wij hebben onze opstijging naar het Licht al eeuwen geleden onder vergelijkbare omstandigheden gemaakt.

Ook wij hadden te maken met tegenkrachten die ons op de “bodem van de werkelijkheid” wilden houden, op de bodem van de toenmalige realiteit.

De hulp van God

Hoe hebben we de overwinning behaald?

Door standvastig te blijven in het geloof, door nooit op te geven ondanks vele tegenslagen en door te gaan tot de dag van het licht. Ook wij kregen hulp en steun van het universum en van God zelf. Uiteindelijk stonden ook wij samen met onze broeders en zusters van het licht tegenover de krachten van de duisternis.

Ook al waren er altijd momenten van wanhoop en hopeloosheid, de overwinning op de manipulatoren was voor ons vanaf een bepaald moment zeker – en ook jullie, geliefde broeders en zusters van het licht, zullen binnenkort dit moment bereiken.

Waaraan herkennen jullie dit moment?

Twee dingen zijn hiervoor doorslaggevend:

1.) Gebeurtenissen in de buitenwereld die laten zien dat de duistere entiteiten niet langer wegkomen met hun machtsclaims!

2.) Gebeurtenissen in jullie, want jullie zullen jullie twijfels zien oplossen en veranderen in nieuwe kracht en zekerheid.

Externe en interne processen gaan hand in hand. Binnenkort zul je door niets of niemand meer van slag kunnen raken. Je pad zal direct zijn en je zult al je kracht en macht kunnen gebruiken voor de triomf van het Licht.

Ongelooflijk machtige gebeurtenis!

Een ongelooflijk machtige gebeurtenis staat op het punt plaats te vinden: de overdracht van kosmisch licht in een tot nu toe onvoorstelbare omvang aan de mensen die er klaar voor zijn!

Onopgemerkt door de krachten van de duisternis, zullen de mensen die het aangaat worden verheven tot een nieuw niveau van kennis. Niets en niemand in Gods schepping heeft daar enige invloed op en het kan niet worden uitgesteld of voorkomen.

De directe tussenkomst van God is nabij, want jullie hebben de weg van heling bewandeld. Nu zul je hulp ontvangen van de bron van alle leven, die GOD is.

Door de kracht van God worden jullie verheven, zodat jullie de wereld kunnen verheffen – en uitgerust met de macht van God, vergaat wat tot de dood is gewijd, en leeft wat voor de eeuwigheid moet leven.

Wij, de Arcturiërs, zijn het kanaal voor deze overdracht van Gods energie naar de mens. Want ook wij kregen ooit dit geschenk.

De perceptie van de mensen zal blijvend veranderen en de nieuwe werkelijkheid zal ontstaan. Dit spirituele proces is een wonder en brengt de wonderen teweeg die jullie zijn aangekondigd.

Dit is geen droom, het is werkelijkheid. NU.

De Arcturiers

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org

Terug naar pagina Diverse Berichten