Ancient Awakenings, “Jullie staan aan de vooravond van Grote Veranderingen”

“Jullie staan aan de vooravond van Grote Veranderingen”

Saint Germain gechanneld door James McConnell

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op op 6 november 2022.  (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen met Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.

Saint Germain 

Ik ben Saint Germain. Ik kom op dit moment om bij jullie te zijn, in deze speciale tijden van grote verandering die nu voor je liggen. Verandering die voor vele ionen in tijd is voorspeld in jullie vele werken: jullie bijbel, jullie Tora, al die verschillende werken die deze veranderingen hebben uitgedrukt die komen gaan en jullie voorbereiden op deze veranderingen. Net zoals wij, degenen die jullie begeleiden, jullie hebben voorbereid op deze grote veranderingen.

Jullie staan nu aan de vooravond van die veranderingen in de komende dagen! En je kunt verwachten dat er veel onthuld gaat worden. Kijk hoe je letterlijk door een wederopstanding gaat. Een wederopstanding om je te verwijderen van de democratie die je nu hebt, waarvan degenen die de touwtjes in handen hadden hebben geprobeerd ze vast te houden, denkende, je aan het denken zettend, iedereen laten denken dat dit was wat nodig was. Maar een democratie is corrumpeerbaar, precies zoals ze nu gecorrumpeerd is.

Maar je verhuist en herrijst nu naar een nieuwe republiek. De republiek die voor dit land bedoeld was. Niet alleen dit land, maar voor de hele planeet, voor de hele wereld zelf! Alle landen van de wereld komen samen als één. Mensen die spreken als één, niet langer gecontroleerd door een ander. Want hoe kun je de Godbron in jezelf beheersen? Het is niet mogelijk, als je je ervan bewust bent dat jij die God Bron bent.

Dus zoals waarvoor een republiek staat, één natie onder God, ondeelbaar, met vrijheid en gerechtigheid voor iedereen.” Dat is de decree die door jullie voorvaderen werd verkondigd. Door degenen die jullie voorgingen, die deze natie hebben voorbereid. Deze natie om een wereld te leiden. Deze natie om met de hele wereld te werken. Daar is het voor bedoeld.

Maar natuurlijk kwamen de duistere krachten tussenbeide en drukten hun stempel op de dingen om het te veranderen, om het te maken zoals zij wilden dat het was. Maar dat kan niet langer stand houden.

Want alles staat op het punt te veranderen. En velen zullen dit een wonderbaarlijke verandering noemen. Velen zullen dit niet zien aankomen, zoals jullie, die de  Ontwaakten zijn, de Uitverkorenen, al een tijdje weten dat dit eraan komt. Deze grote veranderingen staan voor de deur.

Het is nu aan ieder van jullie om de Lichtstrijders te zijn. Velen van jullie zullen uit je comfortzone moeten stappen. Het is voorbestemd dat je dit doet wanneer de tijd rijp is. Wanneer je de roeping voelt. Niet eerder. Als je die roeping nu voelt? Ja, reageer. Als je het al gevoeld hebt, heb je al gereageerd. En voor degenen die de roeping nog niet hebben gevoeld: die komt eraan. Het is gegarandeerd dat je de roeping zult horen. Je zult de berichten horen die naar je toekomen om nu de hand te reiken en een broeder, een zuster, te helpen, op welke manier je je ook geroepen voelt om dit te doen.

Sommigen van jullie waren aanwezig op het moment van de ondertekening van de Verklaring en de vaststelling van de Grondwet van deze natie. Sommigen van jullie waren daar met mij, hetzij in lichaam of in geest en maakten deel uit van deze Grote Omschakeling die nu gaat komen. De Omschakeling die meer dan 200 jaar geleden werd voorbereid en nu wordt klaargezet om de ware en volledige vervulling hiervan te ondervinden en de verspreiding van het Licht. Eén natie verspreidt Licht naar de wereld en daarbuiten. Eén Republiek. Eén republiek door, voor, en van de mensen .

Jullie president Trump probeerde dat te laten zien, om dat met jullie allemaal te delen. Het was een terugkeer naar de mensen. Een terugkeer van de Overheid naar het Volk. Dit is wat er nu gaande is.

Jullie bevinden je nu allemaal in een positie waarin je kunt observeren waar je lang geleden mee begon – vele, vele levens geleden. Vele duizenden jaren geleden begonnen jullie hiermee. Je kwam naar hier om dit proces te beginnen om een wereld wakker te schudden. En wakker geschud heb je ze!

Ik ben Saint Germain. Ik verlaat jullie nu in vrede, liefde en eenheid. En dat de Violette Vlam doorgaat met het zuiveren van alle oude programmering in jou die niet langer nodig is. Die tijden zijn voorbij. Het is nu tijd dat de nieuwe jij geboren wordt uit het oude.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

“Vergeef, vergeet, ga verder”

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen