Suzy Ward, Channeling van Matthew Ward, 1 december 2022

Suzy Ward, Channeling van Matthew Ward

1 december 2022

Met liefdevolle groeten van alle zielen op deze post, dit is Matthew. Het is ons voorrecht en onze eer om God te mogen verwelkomen.

GOD: Dank je, Matthew, en hallo, mijn geliefde kinderen! Jullie traditionele religieuze vieringen, festiviteiten, glorieuze muziek, heldere decoraties, verlichte bomen, geschenken en het delen met de behoeftigen van Mijn kudde hebben de trillingen naar grote nieuwe hoogten gebracht. Wanneer je “Joy to he World (Vreugde voor de wereld)” en “vrede op aarde, goede wil voor mensen” hoort of zingt, laat die woorden dan in je hart klinken. Laat de hartverwarmende tijden van dit seizoen met familie en vrienden je geest hoog houden als je een nieuw jaar ingaat.

Toen ik begin dit jaar met jullie sprak, zei ik dat het een game-changer zou zijn, en dat was het ook – het lange tijdperk van duistere controle is doorbroken! Burgers die protesteren tegen het beleid van hun regeringen, omwentelingen in nationale economieën, de kritieke missie van Rusland in Oekraïne en alles wat buiten het publieke zicht gebeurt, komt in goddelijkheid om de aarde van alle duisternis te bevrijden.

Hoewel dit een van de belangrijkste ontwikkelingen in ons hele universum is, betekent dit niet dat de dingen in een oogwenk gelukzalig zullen zijn. Er zullen verwarring en tumult zijn die je positief kunt achten, zoals het opruimen van puin dat door een orkaan is achtergelaten, waardoor de zaken weer op orde kunnen worden gebracht. Al die tijd hebben jullie moedig en onbevreesd ruwe perioden doorstaan, mijn geliefden, en nu hebben jullie de hulp van trillingen die jullie licht naar nieuwe hoogten heeft geholpen. Terwijl ik vanaf een plek in het continuüm naar mijn aardse familie kijk, zie ik een voorhoede van triomfantelijke fakkeldragers die een menigte mensen, wiens ogen sprankelen van opwinding en geluk, leidt.

Gaia en ik zouden het geweldig vinden als iedereen toekomstige openbaringen in die geest zou verwelkomen, maar we weten dat sommigen, die stevig geworteld zijn in wetenschappelijke principes, religieuze dogma’s of institutionele normen, dat wellicht niet doen. En het is bijvoorbeeld goed als ze niet kunnen geloven dat delen van heilige boeken zijn geschreven door zichzelf dienende individuen, zodat deze alle andere kunnen beheersen. Het is goed als ze niet kunnen geloven dat wat er over wetenschap en geschiedenis is geleerd meestal verkeerd is of dat “complottheorie” is wat waarheidsgetrouwe informatie wordt genoemd als het gaat om licht. En als ze niet kunnen geloven dat regeringen hebben gelogen over vaccinaties die je gezondheid beschermen en hun contact met mijn kinderen in andere beschavingen onder de pet houden, is dat ook goed.

Als familie en vrienden tot die mensen behoren, luister dan met liefdevolle aandacht naar hen, maar probeer ze niet van gedachten te doen veranderen – dat is niet jouw verantwoordelijkheid of recht. Alle zielen in ons universum hebben het recht om te leren in een tempo dat voor hen comfortabel is, en ze hebben alle eeuwigheid om dit te doen.

Sommigen van jullie weten niet wie ik echt ben en wat ik doe, dus ik ga het je vertellen, maar eerst zal ik je vertellen wie ik niet ben. Ik ben niet het opperwezen van de kosmos, de Bron, de Totaliteit, de IK BEN Eenheid van Allen. Dat is de Schepper. Ik ben een ziel die mede geschapen is door de aartsengelen aan wie de Schepper het geschenk van de vrije wil en haar partner, manifestatie, gaf – dit is het gebruik van de energie van de Schepper om de eigen ideeën in vorm of beweging te brengen. De aartsengelen maakten goden – ik ben er één van – en godinnen, en gaven ieder van ons de keuze om een tastbare vorm aan te nemen of pure energie te blijven. Ik koos voor het laatste.

De Schepper koos mij uit om het opperwezen van dit universum te zijn – dat wil zeggen, om alles hier te ontwerpen en te co-creëren, en vervolgens, als supervisor van operaties, alles mooi draaiende te houden – en selecteerde andere goden of godinnen om dezelfde rol in de andere zes universa te vervullen. In onze respectievelijke domeinen heeft ieder van ons proportioneel de kracht van de Schepper.

Het – als voornaamwoord voor de Schepper, Het duidt op de hoogste eerbied en respect – voegde echter deze regel toe: nooit mogen we ons bemoeien met de vrije wilskeuzes van welke ziel dan ook in onze universa. Ongeacht hoe gruwelijk voor anderen of gevaarlijk voor onszelf die gekozen acties kunnen zijn en hoe graag we willen ingrijpen, we mogen dat niet. Dat is de reden waarom in ons universum de aarde zo bekend werd als een prachtig schoolgebouw met een eeuwigdurende karmische draaimolen. Gaia is erg moe van het leveren van die dienst en ze is opgetogen dat het helemaal niet belastend zal zijn wanneer ze haar ascensiebestemming bereikt in wat jullie 5D noemen. Eigenlijk zijn gebieden in de ruimte niet genummerd – vlakken van verschillende energie stromen gewoon in overeenstemming met de heersende trillingen.

Nu dan, Schepper kan een uitzondering maken op Zijn geschenk van vrije wil, en een paar decennia terug in jullie gevoel van tijd, maakte Het deze: Geen ziel mag een kernwapen in de ruimte laten ontploffen. De reden is dat vrije geesten – zielen die spiritueel en bewust zo geavanceerd zijn dat ze geen lichaam nodig hebben – en zielen die astraal reizen, zijn verbrijzeld door nucleaire ontploffingen. Dit gaat niet over lichamen, die maar één leven duren – het gaat over zielen en deze leven eeuwig.

Elke ziel is een deel van de Schepper en in dit universum, van Mij, en iedereen wordt gelijk gewaardeerd en onvoorwaardelijk bemind. Elk fragment van een verbrijzelde ziel is van vitaal belang, en het zoeken naar elke ziel, en dan opnieuw introduceren van degenen die aan elkaar worden gevonden in de juiste volgorde van levens totdat de hele ziel perfect is gereconstrueerd, kan duizenden van jullie jaren duren. De voortdurende zoektocht naar fragmenten zal doorgaan totdat elke ziel weer heel en gezond is – zo belangrijk is elke ziel!

In overeenstemming met de uitzondering van de Schepper, vertelde ik alle beschavingen in ons universum met de technologie om detonatie van kernkoppen te voorkomen om dat te doen. Van het grootste belang voor jullie, bemanningen in jullie luchten of mijn buitenaardse kinderen die in jullie midden wonen, hebben dit meer dan een dozijn keer gedaan. Ik weet dat er gebabbeld wordt over een nucleaire oorlog – ik verzeker je, er zal geen oorlog zijn – en de occasionele dreiging van het afvuren van een raket. Dat is niet waarschijnlijk, maar als het zou worden gedaan, zou de kernkop net zo onschadelijk worden gemaakt als al zijn voorgangers.

Laat me even nadenken, Suzy. … Oké, dankjewel. Ik weet waar ik het nu over wil hebben. Het is prima om me te noemen hoe je maar wilt – ik antwoord aan iedereen. Mijn eigennaam is een combinatie van tinten en pastelkleuren, dus het is niet uitspreekbaar, en ik ben een god, dus hij, hij en de zijnen zijn juiste voornaamwoorden en Vader is ook passend. Net als de andere universele CEO’s ben ik echter androgyn, de balans van vrouwelijke en mannelijke energieën. Gaia, de ziel die ervoor koos om zich als planeet te belichamen en vrouwelijke energie heeft, kan met recht Moeder Aarde en mijn dochter worden genoemd.

Met de onmisbare hulp van Sol – de ziel die jullie de zon noemen en wiens energie overwegend mannelijk is – gebruikten Gaia en ik de onuitputtelijke liefdeslichtenergie van de Schepper om samen een planeet te creëren die gloeit van natuurlijke schoonheid en spectaculaire levensvormen in het dieren- en plantenrijk. Toen we klaar waren, was de hele planeet die we Terra noemden een paradijs – de Bijbelse hof van Eden. Mensen, dieren en planten kenden hun band met elkaar en met ons, hun medescheppers. Allen leefden vreedzaam en gelukkig samen en communiceerden hoorbaar en telepathisch. Helaas begon het uiteindelijk bergafwaarts te gaan, maar Gaia en ik bleven beschaving na beschaving liefhebben en koesteren.

Ik ben een samensmelting van elke persoon en alle andere levensvormen van de Aarde – dieren en planten zijn ook zielen – dus alomtegenwoordigheid is op mij van toepassing als onze Heelheid, maar alwetendheid, almacht en perfectie zijn dat niet. Die zijn alleen van toepassing op de Schepper, die puur liefde is en deze uitdrukt als lichtenergie en kosmisch bewustzijn.

Mijn lieve kinderen, veel dat jullie over mij geleerd hebben, is verzonnen, en een deel ervan slaat nergens op, toch? Hoe kan ik een liefhebbende God zijn en ook een toornige God van wraak? Elke ziel in mijn kudde is een deel van mij – waarom zou ik een van mijn delen naar een plaats sturen die religies de hel noemen? Waarom zou ik sommige van mijn kinderen vertellen om anderen te doden omdat hun religieuze overtuigingen verschillen? Waarom zou ik denken dat van al mijn kinderen er maar één ooit mijn roeping “Zoon” waardig is geweest? Geen van die dingen die aan mij worden toegeschreven, is waar!

Ik dwaalde af, maar ik wilde in ieder geval zoveel rechtzetten.

Denk hier alsjeblieft aan: Om op een niveau met de Schepper te zijn, zou ik perfect moeten zijn. Op zielsniveau zijn we allemaal onafscheidelijk, dus als zelfs een van mijn kinderen – en je hebt geen getal dat groot genoeg is om je te vertellen hoeveel ik er heb – een kwetsbaarheid heeft, kan ik niet perfect zijn. Als we perfectie in ons universum willen hebben, moeten sommigen van mijn verre kudde verstandigere, vriendelijkere beslissingen nemen. Dat is niet veroordelend zijn, het is een feit.

De Schepper en ik verschillen op een andere manier. Als Bron van alles wat er bestaat, is de Schepper zich bewust van wat zielen in de kosmos doen, maar is hij niet persoonlijk betrokken bij hun leven. Ik weet alleen wat zielen in ons universum doen en ik ben persoonlijk betrokken bij ieders leven. Ook beantwoord ik ieders gebeden. Jullie krijgen misschien niet wat jullie willen, mijn lieve kinderen, maar altijd krijgen jullie wat jullie nodig hebben om op het goede spoor te blijven met wat jullie in jullie zielscontracten hebben gekozen. En als je voor anderen bidt, hebben hun contracten voorrang op wat je voor hen wilt.

Afgezien van het naleven van het bevel van de Vrije Wil van de Schepper, kreeg ik geen beperkingen of instructies, dus richtte ik dit universum op een dienstbaarheid-aan-anderen-basis. De meesten van mijn kudde doen het prima met deze help-een-ander-regeling, maar sommigen gedragen zich alsof we een zelfzuchtige organisatie zijn.

Vervolgens maakte ik de wetten die al het leven hier beheersen, waar wetenschap en geest één en hetzelfde zijn, de liefdeslichtessentie van de Schepper. Er is geen oordeel, partijdigheid, geschatte berekeningen of afwijkingen in een van de wetten. De basis van het leven van alle soorten en alle actie is de exactheid van frequenties en trillingen.

De meest elementaire wetten hebben betrekking op elektronen, fotonen, magnetisme, zwaartekracht, massa, beweging en behoud. Sommige daarvan spelen een rol bij de vorming van grote bollen, waar verschillende soorten lagen, sommige met grotten en meren in holle gebieden, zich ophopen rond een krachtige centrale ruimte die vaste deeltjes aantrekt. Mensen die technologie hebben ontwikkeld in een mate die jullie zou verbazen, bewonen holle gebieden van planeten waar het oppervlak onherbergzaam werd of ze kozen voor isolatie als een veilige haven. Jullie naaste buren zijn verschillende hoogontwikkelde beschavingen die in steden wonen, variërend van bescheiden tot wonderbaarlijk in het binnenste van de Aarde.

Eén wet houdt alle hemellichamen in ordelijke beweging, zodat ze niet botsen en een andere biedt voorwaarden voor al het leven op en binnen planeten om te bloeien. Ja, ik weet dat botsingen gebeuren en beschavingen zijn vernietigd, maar het is niet te wijten aan fouten in de wetten, het is actie geïnitieerd door verdienstelijke kuddeleden waar ik me niet mee mag bemoeien. In alle eerlijkheid tegenover de Schepper, bedoelde Het zijn geschenk van vrije wil om verstandig en welwillend te worden gebruikt, en dat was het totdat Lucifer afdwaalde. Dat zette energetisch de toon voor allerlei soorten ravage in ons universum – wat sommigen Satan noemen, zijn energiestreamers die op destructieve manieren worden geleid.

Dan zijn er wetten over de activiteit en reactiviteit van elementen in lucht, water en bodem; hitte; vloeibare, damp- en vaste toestanden. Dat geen enkele beschaving zich met de zaken van een andere beschaving mag bezighouden, tenzij daarom wordt gevraagd, is een wet – “goede” zielen eren dat, “niet-goede” zielen niet. Veel wetten hebben betrekking op de grote verscheidenheid aan genetisch materiaal en de samenstelling en werking van lichamen. De vereniging van een zaadcel en een eicel ontwikkelt zich bijvoorbeeld tot een baby van dezelfde soort en een eikel groeit uit tot een machtige eik.

De wet met betrekking tot communicatie, die telepathie omvat, geeft elke ziel een unieke frequentie en ze zijn allemaal bekend bij Mijn afgezanten – beschermengelen, anderen in engelenrijken en talloze spirituele gidsen – die reageren volgens de behoeften van elke ziel. Het zijn de unieke frequenties die Mijn kinderen in geestenwerelden waarschuwen voor de naderende komst van geliefden, zodat ze zich kunnen verzamelen om hen te begroeten.

Aan wetten die mijn kinderen intiemer beïnvloeden omdat er individuele keuzes bij betrokken zijn, heb ik begeleiding op zielsniveau toegevoegd – geweten, intuïtie, instinct, inspiratie en aspiratie. Een wet waar die bijzonder nuttig zijn, is synchroniciteit – dat wil zeggen, gebeurtenissen of omstandigheden verschijnen in overeenstemming met doelen in je zielscontracten en pre-geboorte-overeenkomsten, zoals een deur die sluit en een andere die opent, om zo te zeggen. De wet van inclusie verwijst naar kennis op zielsniveau, waar alle waarheden bekend zijn, en wat jullie karma noemen is de wet van oorzaak en gevolg. Het is geen beloning of straf, het is de mogelijkheid om een evenwichtige levenservaring te bereiken, zodat je kunt blijven evolueren.

De bekendste van mijn wetten is die over aantrekkingskracht. De energie van gerichte gedachten en gevoelens schiet het collectieve bewustzijn in en brengt terug wat het meest overeenkomt met de focus. Een ander deel van die wet is niet goed bekend: de energie van gedachten en gevoelens van iedereen op de planeet bepaalt collectief wat er in jullie wereld gebeurt. De wet van intentie geeft een intentie zijn eigen energie, gescheiden van de energie van de actie, en de wet van goddelijke genade die onbedoelde rampen voorkomt, versterkt ook worstelende zielen die om die hulp vragen.

En dan is er de wet die sommige religies interpreteren als wat er na de dood komt – eerst de Dag des Oordeels, dan de beslissing: hemel of hel voor de eeuwigheid. De eigenlijke wet is eenvoudig en onmiddellijk. Wanneer het fysieke lichaam sterft, gaan het etherische lichaam en de psyche van de persoon automatisch naar het deel van een geestenwereld waar de energie hetzelfde is als hun levensenergie, die van moment tot moment wordt vastgelegd in de Akasha-kronieken. Levens in de geest omvatten groeimogelijkheden en voorbereiding op het volgende fysieke leven.

Dit is geen wet, maar misschien zou dat het voor mijn aardse familie moeten zijn – adem diep en ritmisch in. Dat verlicht de spanning en zorgt ervoor dat je energie soepel blijft stromen, zodat die niet stokt en pijn of ziekte veroorzaakt. Het maakt ook de weg vrij voor informatie op zielsniveau om gemakkelijker je bewustzijn te bereiken.

Afgezien van het feit dat ik wil dat je altijd correct ademt, hoe voel ik dat Mijn Zelf op aarde het doet? Ik ben extatisch over de meesten, die attent, zorgzaam, eerlijk, vriendelijk, waarderend en genereus zijn. Maar eerlijk gezegd, die schadelijke bende die ik verdienstelijke leden van mijn kudde noem en jij duisteren noemt, is verontrustend. Ze zullen er echter niet veel langer zijn, omdat de lichtkrachten, of Witte Hoeden zoals jullie zeggen, snel hun putten van duisternis verwijderen.

Een wereld bevrijden van lange, lange, lange eeuwen van duistere controle en deze veranderen in een wereld waarvan de basis liefde is, is een enorme onderneming met culturele, filosofische, economische, milieu- en bestuursoverwegingen. Er is veel licht nodig om visie, wijsheid, goede wil en wederzijds respect wereldwijd te verspreiden – geliefden, blijf de hoge trillingen van jullie licht stralen!

Ik ga iets anders herhalen dat ik afgelopen januari heb gezegd, omdat het ook belangrijk is: ik heb altijd gewild dat mijn aardse familie vreugdevol, coöperatief samen en in diversiteit zou leven om hun leven te verrijken. Ik wil dat mijn mensheid elkaar en de natuur liefheeft en respecteert – het zijn ook allemaal delen van mij – om de schoonheid van de planeet te behouden en te gedijen in haar overvloed.

Dat is het soort vervullend leven dat ik wil voor jullie allemaal, vrijwilligers! Ja, jullie zijn daar op een missie en jullie doen geweldig werk door familie op Aarde te inspireren om wakker te worden en de Gouden Eeuw van de planeet te manifesteren. De dankbaarheid die Gaia en ik voor jullie voelen is grenzeloos!

Maar, mijn geliefde kinderen, ik wil dat jullie levens meer zijn dan jullie missie – spelen, lachen, zingen, dansen, vreugdevol zijn, een boom omhelzen en van elkaar houden!

Suzy, bedankt voor het ontvangen van mijn bericht en bedankt, Matthew, dat je me vandaag de boodschapper hebt laten zijn. Ik wou dat al mijn kinderen op Aarde mij konden horen als ik persoonlijk met hen spreek, en dat doe ik vaak. Ooit zullen ze het wel horen.

MATTHEW: Wij danken U, God! We streven ernaar om verhelderend en bemoedigend te zijn, maar woorden van U hebben veel meer impact dan de onze.

Nu dan, geliefde broeders en zusters, herhalen we Gods woorden – speel, lach, zing, dans, wees blij, omhels een boom en heb elkaar lief!

Lichtwezens in dit universum juichen jullie steeds toe in jullie Aardse reis en ondersteunen jullie met de kracht van onvoorwaardelijke liefde.

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob

Terug naar pagina Diverse Berichten