De Hathors, op de Wind der Verandering

Op de Wind der Verandering

De Hathors via Tom Kenyon
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

14 augustus 2008

20 juli 2008, Paros Island, Griekenland
Wij willen het hebben over verschillende aspecten van menselijke psychologische reactie op de planetaire en interdimensionale veranderingen die nu plaatsvinden. Gevoelige individuen tonen dit soort reacties het sterkst, maar zij zijn ook een voorbeeld voor diegenen die spiritueel onbewust zijn en die hoofdzakelijk gefocust zijn op de materiële werkelijkheid.

Wat wij beschrijven is een wereldwijd gevoel van zinloosheid, voor sommigen grenzend aan wanhoop; een gevoel dat er niets is dat men kan doen om de loop der gebeurtenissen te veranderen. Voor sommigen leidt dit tot een vorm van depressie, een gebrek aan motivatie; en datgene wat het leven een betekenis, een doel en vreugde gaf, lijkt nu leeg.

Voor anderen is het een gevoel van totaal afgesneden zijn van hun leven, alsof ze naar een film kijken. Ze ervaren de bewegingen van een leven leiden, maar hun hart is er niet bij. Voor anderen die bewust verbonden zijn met het web des levens is het verlies van plant- en diersoorten, de vernietiging van het ecosysteem bijzonder moeilijk te verwerken. Voor degenen die hoofdzakelijk gefocust zijn op hun materiële werkelijkheid, het 3D-leven dat ze ervaren, zijn deze tijden in toenemende mate onrust stokend, want de financiële zorgen die wij enige tijd geleden voorspelden zijn er nu, en zij zullen alleen maar toenemen.

Verder blijven de evolutionaire en katalytische golven uit de ruimte waar we het eerder over hadden, toenemen. Diegenen die jullie proberen te overheersen door middel van economie, politiek en religie beginnen het steeds moeilijker te vinden, en toch vergroten zij hun inspanningen, en sommige individuen die zich bewust zijn van deze spanningen, voelen zich tussen twee vuren.

Inderdaad, vanuit het gezichtspunt van tijd en ruimte, staan jullie tussen twee vuren. Jullie bevinden je te midden van de spanningen tussen evolutie en devolutie, spiritueel gesproken. Jullie bevinden je in het middelpunt van tijd en ruimte. Dit is een energetisch intense plaats om te zijn en vanuit het gezichtspunt van de ziel, of de vonk van bewustzijn die je bent – jullie interdimensionale realiteit, of hoe je dit voor jezelf ook wilt noemen – zijn dit krachtige, machtige tijden.

Vanuit ons gezichtspunt is er niets wat een individu kan doen om de ontbinding te voorkomen van hetgeen ontbonden dient te worden. De planetaire veranderingen zijn ophanden. Als jullie in staat zijn om collectief of individueel actie te ondernemen, kunnen sommige van de meer intense vormen van destructieve verandering worden verzacht of verlicht. Maar sommige van deze veranderingen kunnen niet worden tegengehouden, of nauwkeuriger gezegd, wij zouden zeggen dat het onwaarschijnlijk is.

Jullie gelegenheid als een ziel – als een spiritueel wezen dat een menselijk leven leidt – is om door deze veranderingen te navigeren op manieren die jullie sterken en verheffen, zelfs wanneer degenen om je heen lijken te spiraliseren in negativiteit, wanhoop, en lijken te handelen vanuit hun zelfvernietiging. Wanneer je naar het menselijk collectief kijkt en de zelfvernietiging, de koppigheid om te veranderen, de neiging tot stommiteit ziet, kijk dan ook naar jezelf, want die zaden draag jij ook in je.

Wij hebben eerder onze inzichten aangereikt in wat zich in jullie nabije toekomst zal ontvouwen, en we zullen dat niet opnieuw doen. Je kunt in de archieven kijken als je geïnteresseerd bent. Wat wij het belangrijkste vinden om nu uit te dragen is hoe jullie de spirituele moed moeten vinden om je te verheffen, juist nu velen om jullie heen lijken weg te zakken. En bij wegzakken bedoelen wij specifiek het zakken naar lagere niveaus van spirituele kwaliteit.

Hoe navigeer je over een zee die is vervuld van angst, vijandigheid, paranoia, beperking, leugens en manipulatie?

De reis van een Ingewijde, ofwel het levenspad dat voert naar hoger bewustzijn, ongeacht de spirituele achtergrond of methoden die worden beschreven, is niets anders dan door het oog van de naald of het oog van de storm gaan.

Laten we de metafoor van orkanen of cyclonen gebruiken – want zij zullen in aantal en intensiteit toenemen. Als je je aan de rand van de storm bevindt ben je blootgesteld aan de destructieve kracht van de wind en het water. Maar als je je in het oog van de storm bevindt is het, paradoxaal genoeg, rustig. Je kunt de rand van de storm zien als een cirkel aan de verre horizon, maar in het centrum is het stil en rustig.

Dit centrale punt van de storm is wat je in jezelf moet vinden, vanuit ons gezichtspunt. Dit is het pad van de Ingewijde, de spirituele meester. Er is niemand die jou dit kan leren. Er is niemand die jou kan redden van de stormen die op jullie afkomen, en hiermee bedoelen wij de uiterlijke stormen van jullie weer, jullie politiek en jullie economie, alsook aardeveranderingen, maar we bedoelen ook de innerlijke stormen, jullie psychologische en emotionele conflicten, want jullie leven te midden van een wereld die een nieuwe wereld aan het worden is die er nog niet is. Er is hier weinig vaste grond en dat wekt bij de meeste mensen veel onrust.

De meesten van jullie hebben niet geleerd om op een elegante manier met de chaos te dansen, maar maak je hier niet druk om. Want binnenkort zullen jullie veel danslessen krijgen en gelegenheden om in harmonie te zijn met de partner van chaos, de dansende onzekerheid.

In deze tijden zal het gemakkelijker zijn om je over te geven aan de neerwaartse spiraal dan jezelf te verheffen. En toch, je bewustzijn verheffen is waarom jullie in deze tijd hier zijn – vanuit ons gezichtspunt.

Er vindt een strijd plaats op aarde om jullie wezen, jullie hart en geest. Wij hebben eerder gesproken over de aard van deze manipulatie en hoeven dat hier niet te vertellen. Opnieuw verwijzen we je naar de archieven als je geïnteresseerd bent. Het essentiële punt dat we hier proberen te maken is dat dit een tijd is om je in jezelf te verheffen, om hoge spirituele grond te bereiken, om de spirituele moed in jezelf te vinden om niet toe te geven aan de neerwaartse spiraal, om een manier te vinden om opwaarts te leven in jezelf, zelfs te midden van toenemende chaos, moeilijkheden en ogenschijnlijke rampen.

Wij zeggen ogenschijnlijke rampen omdat interdimensionaal de gebeurtenissen die plaatsvinden in jullie leven, zoals catastrofes, stormen, schaarste, verlies van banen, enzovoorts, multidimensionaal van aard zijn. Natuurlijk zijn deze gebeurtenissen vanuit de plaatselijke ruimte van jullie wezen dat is opgesloten in tijd en ruimte, jullie belichaamde zelf, heel moeilijk om mee om te gaan, en zijn het catastrofes in verschillende graad. Maar vanuit het gezichtspunt van jullie interdimensionale zelf – jullie ziel, de vonk van bewustzijn, hoe je het ook wilt noemen – zijn deze gebeurtenissen gelegenheden voor immense groei en de versnelling van spirituele evolutie.

Het is niet de situatie waarin je je bevindt die je bindt, het is afhankelijk van hoe je ernaar kijkt dat het je beperkt of bevrijdt.

Dus in welke situatie je de komende jaren ook verkeert, wij zeggen jullie dat er vele doorgangen zijn naar vrijheid van bewustzijn. Sommige van deze doorgangen zullen te maken hebben met hoe je op nieuwe manieren met anderen omgaat – uit de werkelijkheid stappen die je werd opgelegd.

Sommige van deze doorgangen zullen een gemeenschappelijke interesse vinden bij diegenen die jullie misschien jullie vijanden noemen. Sommige van deze deuren zijn persoonlijk en gewoon de ruimte van een nieuwe relatie tussen jou en je interdimensionale realiteiten. Sommige van deze deuren leiden je naar de interactie met de problemen van deze aarde, van de mensheid, en ontdek je nieuwe manieren om problemen op te lossen die voorbij de grenzen van je huidige denken liggen, en sommige van deze deuren leiden je tot buiten de aarde, naar andere spirituele realiteiten. De deuren die je kiest leiden je naar nieuwe bestemmingen.

Als je de deuren blijft gebruiken die jullie zijn gegeven door jullie cultuur door middel van leugens en manipulatie, zul je meewerken aan een enorme catastrofe. Maar wij wensen dat jullie een fenomeen van de schepping duidelijk begrijpen. De deuren die jullie openen zullen jullie naar een bestemming leiden die uniek is, zelfs wanneer anderen om je heen andere doorgangen binnengaan. Met andere woorden, ga niet in op de massahypnose van welke deur je zou moeten openen en binnengaan.

Wat wij bedoelen met de deur van massahypnose is dat diegenen die proberen jullie te beheersen door middel van economie, politiek en religie, dat doen middels subtiele en minder subtiele suggestie. Het is niet aan ons om jou te vertellen welke deuren je zou moeten openen, want dat is jou taak als een spirituele meester, maar wat wij je wel kunnen zeggen is wat voor de hand ligt.

Elke deur leidt naar een unieke bestemming en je kunt deuren kiezen die je leiden naar vreugde en blijdschap, zelfs wanneer anderen deuren kiezen die hen leiden naar wanhoop en verdriet. Nogmaals, het is niet de situatie zelf die je bindt;  het gaat erom hoe je ernaar kijkt.

Laten we een concreet voorbeeld geven. Laten we zeggen dat je je baan kwijt bent, de bron van je inkomen. Dit is een heel moeilijke en onrustbrengende situatie. Paniek is één van de deuren die tot je beschikking staan. Schuld is een andere deur die er altijd is. Nieuwsgierigheid naar wat zich vervolgens aandient is ook een deur die je ter beschikking hebt. Als de deur van nieuwsgierigheid kiest, open je jezelf voor nieuwe mogelijkheden. In dat geval beperk je je bewustzijn niet tot de lagere trillingen van paniek, boosheid en schuld. Zij kunnen af en toe de kop opsteken, maar als je gefocust blijft op nieuwsgierigheid met betrekking tot wat de chaos je te bieden heeft, kun je veel sneller nieuwe oplossingen vinden voor je problemen.

Er is een tendens in het menselijke bewustzijn om oude patronen te herhalen; Dit is gebaseerd op verwachting, wat een vorm van herinnering is geworteld in de illusie van tijd zoals jullie die ervaren. Het is mogelijk om door je perceptie van tijd heen te breken en sneller oplossingen te vinden voor problemen dan normaal het geval zou zijn, maar dit gebeurt via de deur van bewustzijn die alleen jij kunt openen. Het gebeurt door zowel persoonlijke intentie als handelen.

Wij beseffen dat er vele begripsniveaus zijn bij degenen die deze woorden lezen. De uitdaging voor ons is om iets over te brengen wat praktisch is voor allen die dit lezen. Sommigen van jullie weten al precies waar we het over hebben, en weten dat er deuren in jullie zijn die jullie kunnen openen die leiden naar hogere bestemmingen, snelle oplossingen voor problemen zonder vast te lopen zoals velen van degenen om jullie heen.

Sommigen van jullie denken en voelen dat jullie geen recht hebben op blijdschap of vrijheid van geest en hart terwijl anderen lijden en in gevangenschap leven. Maar wij zeggen dat de grotere dienst die je de mensheid kunt bewijzen is jezelf bevrijden van de gevangenschap van beperkt bewustzijn, want dan kun je op nieuwe manieren met anderen in verbinding treden, en door die verbindingen kunnen nieuwe deuren zichzelf openbaren.

Dus wanneer je jezelf ontmoedigd, gedesillusioneerd, geïsoleerd en zonder verlangen in je leven ziet, besef dan dat je alleen maar één van de deuren van je eigen bewustzijn bent binnengestapt, en dat er krachten zijn die zich verheugen op jouw apathie, want dan kun je makkelijker onder controle worden gehouden. Op deze momenten van herkenning dat je in een lagere trillingsexpressie van je potentieel verkeert, neem het heft in handen en stap uit die doorgang in een andere.

De moeilijkheden die sommigen van jullie ervaren lijken misschien elke keuze in jullie uiterlijke werkelijkheid uit te sluiten, maar wij zeggen jullie dat de macht om keuzes te maken in ieder van jullie aanwezig is, ongeacht de omstandigheden waarin je verkeert. Op de meest moeilijke momenten, wanneer alle deuren voor jou gesloten lijken, wanneer er geen mogelijkheden lijken te zijn, hebben wij een eenvoudige suggestie. Het klinkt misschien afgezaagd en te eenvoudig, maar het is gewoon een houvast. Want alles wat nodig is om een situatie te veranderen, is een kleine beweging in het bewustzijn, en wanneer je op deze beweging verder gaat, komen enorme krachten in je vrij. Maar totdat er beweging is in jezelf, welke dan ook, kan er niets veranderen.

Dus dit is wat wij voorstellen om een kleine beweging in jezelf te creëren wanneer er geen andere mogelijkheden zijn. Zelfs te midden van persoonlijke kwelling, uiterlijke moeilijkheden, wat zich ook als probleem aan je voordoet, probeer iets te vinden wat je kunt waarderen.

Het kan even eenvoudig zijn als ademhalen; als je adem beperkt is en je kunt diep ademhalen, waardeer je de ademhaling. Maar je kunt ook genieten van een kleur in de hemel, of iets waardoor je gaat lachen. Wat hier belangrijk is, is dat als er geen enkele optie over is, en je vindt iets wat je kunt waarderen, hoe klein ook, je al een kleine beweging in je bewustzijn hebt gemaakt, en met die beweging kunnen zich grote dingen ontvouwen.

We zien dat sommigen van jullie de stormen die op jullie afkomen, de wind der verandering, makkelijker kunnen doorstaan dan anderen. Maar zelfs als je jezelf beschouwt als spiritueel ontwikkeld, kun je van tijd tot tijd worden beproefd wanneer de oude wereld verandert in iets nieuws. En wij zien dat sommigen van jullie in de greep van de chaotische tijden zullen worden gehouden, en wij hopen dat jullie dan denken aan deze eenvoudige suggestie, en niet vergeten iets te vinden wat je kunt waarderen, en met die beweging in het bewustzijn zul je nieuwe deuren vinden om te openen.

Wij hebben in ons hart, in onze geest, een visioen van grote, nieuwe realiteiten voor jullie en jullie menselijke familie. Dat het zo moge zijn. Dat jullie het zo mogen verwezenlijken

Terug naar pagina De Hathors

De Hathors, WORD WAKKER

DE HATHORS – WORD WAKKER!

Een Hathor Channeling door Tom Kenyon

Orcas Eiland, 18 januari 2007

De wereld zoals jullie die kennen, is aan het desintegreren, valt uiteen, of transformeert, hoe je dat ziet, hangt af van je perspectief. Jullie positie in tijd en ruimte, het moment van je leven, is werkelijk verruimd. Als we naar de waarschijnlijkheden kijken van jullie onmiddellijke toekomst zeggen we je: Wees voorbereid op het onverwachte. Aarde veranderingen staan aan te komen. Jullie zitten er midden in, en zoals we eerder zeiden, jullie kunnen een toename zien van veranderlijke weerspatronen, aardbevingen en vulkanische activiteit. Spanningen van jullie eco-systeem zijn groeiend. Terwijl jullie omgaan met de onmiddellijke veranderingen op het drie dimensionale niveau is de mogelijkheid zeer sterk aanwezig dat je de verbinding verliest met aspecten van jeZelf die buiten tijd en ruimte is. En toch is het dit aspect dat je door de turbulente tijden zal dragen die er aan staan te komen. We kunnen dit niet genoeg benadrukken. Jullie moeten je spirituele centrum vinden, anders zul je worden weggeblazen als blaadjes in de wind, want de chaotische elementen van de transformatie van de Aarde rijzen omhoog en jullie kunnen in de komende jaren meer chaos en ontwrichting verwachten in alle aspecten van je aardse leven.

Verder lezen “De Hathors, WORD WAKKER”

De Hathors, Tektonische Spanning langs de Ring van Vuur

Tektonische Spanning langs de Ring van Vuur

De Hathors via Tom Kenyon
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

26 mei 2006

Zoals wij in vorige communicaties hebben aangegeven is er een verhoogde kans op geologische tektonische activiteit.

Dit komt nu op jullie af.

Er is een duidelijke toename van spanning rond wat jullie de Ring van Vuur noemen (die loopt van Nieuw Zeeland naar Australië, omhoog naar Indonesië, naar Japan en Noord Rusland en langs de Westkust van zowel Noord- als Zuid-Amerika). Door de interne resonantie van de Aarde vormen ook de gebieden die jullie het Nationale Park Yellowstone noemen, de breuklijnen aan de Oostkust van de Verenigde Staten, en Griekenland en Turkije een potentieel gevaar.

Sommigen van jullie voelen misschien een toename van irritatie, slapeloosheid, onverklaarbare uitputting, hoofdpijn en misselijkheid. Diegenen van jullie die gevoeliger zijn kunnen een bevend of schuddend gevoel hebben op het cellulaire niveau van het lichaam.

Wij zeggen niet dat er enorme aardbevingen aankomen, maar de mogelijkheid is toegenomen. Dit omvat ook zowel onderwater- als bovengrondse vulkanische activiteit.

Verder lezen “De Hathors, Tektonische Spanning langs de Ring van Vuur”

De Hathors, De Holon van Planetaire Ascensie

De Holon van Planetaire Ascensie


De Hathors via Tom Kenyon
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

16 maart 2009

In deze verhandeling willen wij de meditatie met jullie delen die zal worden gedaan op The Great Triad in Seattle, WA, op zondag 5 april om 15:00 Pacifische Tijd.

Zoals we zeiden in een eerdere verhandeling worden diegenen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn uitgenodigd om op afstand met de Planetaire Meditatie mee te doen. Dit is een vorm van planetaire dienstbaarheid door het uitvoeren van wat wij de Planetaire Holon van Ascensie noemen. Om met ons te kunnen meedoen in deze meditatie dien je de Holon van Ascensie te beheersen, want het is de basis waarop de Planetaire Meditatie is gebaseerd.

Kijk naar onze vorige verhandeling getiteld “De Holon van Ascensie” voor gedetailleerde instructies over hoe dit voor jezelf te creëren: http://tomkenyon.com/the-holon-of-ascension

Wij willen nu onze aandacht richten op de Hemelse Ziel van de Aarde, de BA van de Aarde zelf. Want die is heel anders van structuur. Anders dan jullie BA, die zich op de centrale as van jullie fysieke lichaam bevindt op een punt boven jullie hoofd waar je handen met gestrekte armen samenkomen, is de Hemelse Ziel van de Aarde sferisch. Het omsluit de Aarde geheel in een bol en bevindt zich ongeveer negentig kilometer boven de oppervlakte van jullie Aarde. Dit is wat sommige mensen het raster van Christus of Boeddha noemen. Het omsluit de Aarde geheel.

Tijdens de Planetaire Holon van Ascensie stem je jezelf af op deze grotere BA.

Je doet dit door de as van je eigen Holon te verlengen naar de kern van de Aarde en omhoog naar de BA van de planeet. Wanneer de Hemelse ziel van de Aarde op jou reageert zal haar energie langs deze as naar beneden gaan door je eigen individuele BA, naar je KA (je etherische tweeling), je fysieke lichaam, en in de Aarde.

Verder lezen “De Hathors, De Holon van Planetaire Ascensie”

De Hathors, De Planetaire Creatrix Deel 3

De Hathors, De Planetaire Creatrix – deel 3

Hathor Channeling via Tom Kenyon, 18 april 2007

Ecstasy en het Hart – deel 3 van boodschap april ’07

We willen met je spreken over het genereren van ecstasy door je op het hart te richten. We praten nu niet over het hart chakra maar over het stoffelijke hart, de hartspier zelf.

De techniek houdt je aandacht of je focus in, samen met de emotie van dankbaarheid, of waardering – wat je ook maar wilt gebruiken.

Direct als je je aandacht richt op het hart, kun je een subtiele energie voelen stromen. Vanuit ons perspectief gezien werkt het richten van je aandacht als het centrale punt van een energie vortex. Speciaal in je stoffelijk lichaam en het veld om je lichaam heen – je energie veld – dat de ouden het aura noemen.

Je talent om een focus van aandacht te creëren is niet alleen een hersen- of brein activiteit. Het is een werkzaamheid op vele niveaus van bewustzijn. Waar je ook je aandacht legt in je lichaam of in het energieveld van je lichaam is direct een stroom van subtiele energie naar dat punt of gebied toe, wat een belevendigend effect heeft op de cellen van je lichaam, en / of op de lichtende fibers die je energielichaam vormen.

Verder lezen “De Hathors, De Planetaire Creatrix Deel 3”

De Hathors, De Planetaire Creatrix

De Planetaire Creatrix.

De Hathors via Tom Kenyon, vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

15 April 2007

Jullie bevinden je op de rand van een escalatie van intergalactische energieën die vanuit de verre ruimte naar jullie toekomen. Zoals wij in vorige berichten hebben aangegeven, is deze golfactiviteit, die te maken heeft met de verruiming van bewustzijn, aan het toenemen. In het bijzonder heeft de verruiming van bewustzijn te maken met een groter besef van de subtiliteiten en complexiteiten van jullie leven als aardse wezens, maar ook als galactische en interdimensionale wezens.

Eén van de effecten van deze energiegolven uit de verre ruimte is een toename van wispelturigheid – emotionele wispelturigheid. Naarmate deze golven toenemen in zowel aantal als intensiteit, zullen zij meer irritatie, slapeloosheid, irrationele gedachten en gedragingen opwekken. Deze zullen zeer waarschijnlijk worden uitgewerkt tussen individuen, maar ook collectief. Deze energiegolven uit de verre ruimte zijn zowel positief als negatief. Zij zijn negatief vanuit het gezichtspunt van jullie status-quo, van jullie vertrouwde manier van zijn en doen, want deze golven zullen deze structuren afbreken tot op het subatomaire en kwantumniveau. En zij zullen veranderingen teweegbrengen in jullie fysieke zijn en psyche.

Deze beproevingen voor jullie psyche zijn het gevolg van jullie vasthouden aan oude manieren van waarnemen en zijn. Het collectieve effect hiervan kan heel verwoestend zijn voor de oude manieren van leven in deze wereld. Het positieve van deze energiegolven uit de verre ruimte is dat zij een gelegenheid bieden, een punt van keuze in elk moment terwijl de golven door jullie zonnestelsel gaan. De keuzepunten ontstaan wanneer de golven diep de energetische structuren raken van jullie lichaam, jullie geest en jullie interpersoonlijke relaties. De keuzepunten zijn een ineenstorten van jullie oude gewoontepatronen en een gelegenheid om snel en drastisch nieuwe wegen in te slaan.

Verder lezen “De Hathors, De Planetaire Creatrix”

De Hathors, een Planetaire Creatrix Update

Een Planetaire Creatrix Update van de Hathors


De Hathors via Tom Kenyon vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

13 Juli 2007

Wij willen een kort bericht overbrengen over de Planetaire Creatrix. Wij willen diegenen van jullie bedanken die zich met ons verbonden in hart en geest voor de Planetaire Creatrix. De energetica hiervan waren buitengewoon om te zien.

Een groter spiritueel licht is vrijgekomen op Aarde. Wij willen jullie laten weten dat dit werk is beschermd en beveiligd tegen elke weerstand. De effecten hiervan gaan nu door de meest subtiele rijken om de bestemming van de mens en deze Aarde in positieve zin te beïnvloeden. Wij danken jullie vanuit het diepst van ons hart.

Weet dat jullie door jullie medewerking spiritueel zeer verdienstelijk zijn geweest en deze verdienstelijkheid zal jullie de komende jaren van pas komen. Nu jullie weten hoe je het Holon van Evenwicht kunt creëren en hoe je extase vanuit je hart kunt creëren, moedigen wij jullie aan dit vaak te oefenen, want zij zullen jullie grote bondgenoten zijn als jullie door de chaos van het komende decennium navigeren.

Veel wezens uit verschillende domeinen van bewustzijn verbonden zich met jullie in de Planetaire Creatrix. Het was voor hen een eer om jullie en deze Aarde dienstbaar te zijn, en zij hebben heel veel waardering voor jullie inspanningen. Een bladzijde in de geschiedenis van deze planeet is omgeslagen. Ofschoon de krachten die het bewustzijn willen inperken zullen doorgaan met hun inspanningen, zal het duidelijk zijn dat hun inspanningen zinloos zijn. Het licht van een nieuw tijdperk begint duidelijk door te dringen.

Verder lezen “De Hathors, een Planetaire Creatrix Update”

De Hathors, Omgaan met Subtiele Energieën tijdens de Veranderingen op Aarde


De Hathors,
Omgaan met Subtiele Energieën tijdens de Veranderingen op Aarde


De Hathors via Tom Kenyon vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

3 februari 2007

In deze transmissie willen wij enkele suggesties geven voor het hanteren van jullie eigen subtiele energieën vóór, tijdens en na aardse activiteiten, zoals aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

Door de energiepatronen van de Aarde zelf en de toenemende grilligheid van de Aardse veranderingen die aanstaande zijn, zijn allerlei mensen vatbaar voor de subtiele energetische gevolgen van de Aardse veranderingen die aan de andere kant van de wereld plaatsvinden. Een aardbeving van dichtbij meemaken is niet de hoofdfactor wanneer het om subtiele energie gaat. Deze transmissie is hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die van nature gevoelig zijn, zoals spiritueel hoogontwikkelde individuen, diegenen die zich in het bewuste proces van evolutie bevinden, en ook kinderen en dieren, die wij de “onschuldigen” noemen.

Vóór een seismische activiteit worden drukgolven uitgestraald vanuit het centrum van die activiteit langs de betrokken breuklijnen. Deze drukgolven brengen letterlijk veranderingen teweeg in de subtiele energie van de aarde, en afhankelijk van de kracht van de seismische activiteit, kunnen individuen duizenden kilometers verderop worden beïnvloed. Als we kijken naar het Aarderaster en de breuklijnen langs de Ring van Vuur – die van de Noordoostkust van Rusland, de kust van China en Japan, via Indonesië, Australië, Nieuw-Zeeland, langs de Westkust van Zuid-Amerika, Centraal- en Noord-Amerika, tot aan de kust van Alaska loopt – dan zien we een enorme toename van tektonische druk. We zien ook een toename van seismische druk in wat het Yellowstone-gebied van de Verenigde Staten wordt genoemd. Kijken we naar breuklijnactiviteiten dan zien we de mogelijkheid van onverwachte aardse activiteit langs de Oostkust van de Verenigde Staten en Canada. Wij kiezen ervoor om geen gedetailleerde beschrijving van mogelijke gebeurtenissen te geven omdat zij vrijwel betekenisloos zijn doordat de dingen snel veranderen.

Verder lezen “De Hathors, Omgaan met Subtiele Energieën tijdens de Veranderingen op Aarde”

De Hathors, Op de Wind der Verandering

Op de Wind der Verandering


De Hathors via Tom Kenyon
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

14 augustus 2008

20 juli 2008, Paros Island, Griekenland

Wij willen het hebben over verschillende aspecten van menselijke psychologische reactie op de planetaire en interdimensionale veranderingen die nu plaatsvinden. Gevoelige individuen tonen dit soort reacties het sterkst, maar zij zijn ook een voorbeeld voor diegenen die spiritueel onbewust zijn en die hoofdzakelijk gefocust zijn op de materiële werkelijkheid.

Wat wij beschrijven is een wereldwijd gevoel van zinloosheid, voor sommigen grenzend aan wanhoop; een gevoel dat er niets is dat men kan doen om de loop der gebeurtenissen te veranderen. Voor sommigen leidt dit tot een vorm van depressie, een gebrek aan motivatie; en datgene wat het leven een betekenis, een doel en vreugde gaf, lijkt nu leeg.

Voor anderen is het een gevoel van totaal afgesneden zijn van hun leven, alsof ze naar een film kijken. Ze ervaren de bewegingen van een leven leiden, maar hun hart is er niet bij. Voor anderen die bewust verbonden zijn met het web des levens is het verlies van plant- en diersoorten, de vernietiging van het ecosysteem bijzonder moeilijk te verwerken. Voor degenen die hoofdzakelijk gefocust zijn op hun materiële werkelijkheid, het 3D-leven dat ze ervaren, zijn deze tijden in toenemende mate onrust stokend, want de financiële zorgen die wij enige tijd geleden voorspelden zijn er nu, en zij zullen alleen maar toenemen.

Verder lezen “De Hathors, Op de Wind der Verandering”

Een Planetaire Boodschap van de Hathors


Een Planetaire Boodschap van de Hathors


De Hathors via Tom Kenyon
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

18 januari 2007

Jullie wereld zoals jullie die gekend hebben, is aan het uiteenvallen, of transformeren, afhankelijk van hoe je er naar kijkt. Jullie positie in tijd en ruimte, het moment van jullie leven, is uitgestrekt.

Kijkend naar de mogelijkheden van jullie directe toekomst, raden we jullie aan om voorbereid te zijn op het onverwachtse. De veranderingen op Aarde zijn begonnen. Jullie zitten er middenin, en zoals wij eerder hebben gezegd kunnen jullie een toename verwachten van onstabiele weerspatronen, aardbevingen en vulkanische activiteit. De spanningen op jullie ecosystemen zijn aan het toenemen. Doordat jullie met deze veranderingen te maken hebben op een driedimensionaal niveau, is de mogelijkheid heel groot dat jullie je verbinding kunnen verliezen met de aspecten van jullie zelf die buiten tijd en ruimte liggen. En toch is het dit aspect dat jullie door de turbulente tijden zal voeren die op jullie afkomen. Wij kunnen dit niet genoeg benadrukken.

Jullie moeten je spirituele centrum vinden, anders zullen jullie worden weggeblazen als bladeren in de wind, want de chaotische elementen van de aardse transformatie zijn in aantocht, en jullie kunnen de komende jaren meer chaos en ontwrichting verwachten in alle aspecten van jullie aardse leven.

Verder lezen “Een Planetaire Boodschap van de Hathors”

Hathors, De Holon van Ascensie

De Holon van Ascensie

De Hathors via Tom Kenyon
Vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

28 Januari 2009

Jullie gaan een zeer onrustige periode tegemoet, vol met mogelijkheden, maar ook met heel veel gevaar.

In maart vorig jaar gaven wij aan dat er schommelingen waren in het magnetische veld van de Aarde en een morphing of verandering van zijn vorm. Jullie wetenschap heeft nu ontdekt dat dit daadwerkelijk het geval is.

Eenvoudig gezegd is er een scheur in de magnetosfeer, die de Aarde omgeeft en die bescherming biedt tegen zonnewinden. Zo’n scheur is een natuurlijk, cyclisch verschijnsel, maar de scheur en omvang van deze opening is vrij groot. Hierdoor kunnen en zullen grote hoeveelheden plasma van de Zon binnenkomen. Hierdoor zullen magnetische stormen, verstoringen van telecommunicatie, verstoringen in het bio-elektrische systeem (zoals het menselijke zenuwstelsel), en klimaatveranderingen toenemen. De gevolgen van deze scheur en het opladen van de magnetosfeer zullen de komende jaren toenemen.

Onze aandacht in deze boodschap gaat niet uit naar de negatieve gevolgen van deze scheur maar naar de positieve gevolgen die het kan hebben voor diegenen die er klaar voor zijn.

Verder lezen “Hathors, De Holon van Ascensie”

Hathors, Holon van Evenwicht

Holon van Evenwicht

Uitleg: zie beneden.

Het Hanteren van Subtiele Energieën tijdens Aarde Veranderingen

Door Tom Kenyon, 3 februari 2007

De Hathors: Het Hanteren van Subtiele Energieën tijdens Aarde Veranderingen. De Hathors: Via deze communicatie willen we wat suggesties aanreiken voor het hanteren van je eigen subtiele energieën, vooraf, tijdens en na Aarde activiteiten, zoals aardbevingen en vulkaanwerking.

Door de energiepatronen van Aarde zelf en door de toename van veranderlijkheid van de Aardeveranderingen die gaande zijn (are upon you) zijn allerlei mensen gevoelig voor de subtiele energie effecten van Aardeveranderingen die zelfs aan de andere kant van de globe plaatsvinden. De nabijheid van een aardbeving is echt niet de hoofdfactor als het over subtiele energieën gaat. Deze communicatie is in hoofdzaak voor degenen met een gevoelige aard. Dat zijn spiritueel gevorderde mensen, die in het bewuste proces van evolutie zitten en dit geldt inclusief voor kinderen en dieren die we “onschuldigen” noemen.

Voor een aardbeving uit zijn er drukgolven die vanuit het centrum van die activiteit maar ook langs de corresponderende breuklijnen worden uitgezonden. Deze drukgolven scheppen letterlijk veranderingen in de subtiele energie van de Aarde en, afhankelijk van de sterkte van het seismisch gebeuren, kunnen individuen duizenden mijlen verder weg er ook door getroffen worden.

Als we naar het Aarderooster en de breuklijnen kijken die door de Ring van Vuur lopen – die zich uitstrekt van de noordoost kust van Rusland, langs de kust van China en in Japan, naar beneden Indonesië in, Australië, Nieuw Zeeland en weer omhoog naar de westkust van Zuid Amerika, Centraal Amerika en in Noord Amerika eindigt bij de kust van Alaska, vlakbij waar hij begint bij de kust van Rusland – dan zien we een geweldige toename van tektonische druk. We zien ook een toename van seismische druk in wat het Yellowstone gebied genoemd wordt in de Verenigde Staten. Als we kijken naar de Aardebreuklijnen zien we een mogelijkheid van onverwachte Aarde activiteit aan de oostkust van de US en van Canada. We kiezen ervoor om niet in gedetailleerde beschrijvingen van de mogelijkheden te vallen, in ieder geval zijn die praktisch betekenisloos, gegeven het feit hoe snel de staat van dingen verandert. Er zitten complexe relaties in het rooster tussen de Ring van Vuur en andere breuklijnen. Die houden schijnbaar niet verbonden lijnen in die door delen van China lopen, door India, Pakistan en door Turkije, Griekenland en Italië. Jullie geologische wetenschap heeft hier tussen nog geen direct relatie gevonden, maar door onze manier van kijken naar de Aardenergieën zien we een directe relatie, niet zo zeer door de klassieke breuklijn structuren maar door een harmonische relatie tussen de diverse niveaus van de Aarde, zoals tussen haar korst en de lagere niveaus die zich uitstrekken naar de mantel. Deze harmonische relaties worden opgedreven niet alleen door beweging van de tektonische platen maar ook door zonneactiviteit. Dit is een energetisch fenomeen en de zon zit in een periode van toegenomen activiteit die we minstens nog een aantal jaren zien voortduren.

We zeiden eerder dat energiegolven ver uit de ruimte komen, die bij het bewustzijn zelf horen, en op jullie zon sloegen en van daaruit in de mantel van je Aarde. Menselijk bewustzijn heeft de mogelijkheid om veel van die harmonieën te verzachten of te transformeren, maar het faalde om naar die potentie te leven of om er naar toe te leven. Als we kijken naar de waarschijnlijkheden kunnen we zeggen dat jullie, zoals het gezegde luidt, een hots botsende weg krijgen. (a bumpy road). Er is niets wat gedaan kan worden om de Aardeveranderingen wat dit betreft te verzachten of te transformeren. De Aarde staat op de rand van een zelf-reinigende actie. Wij willen hier discussiëren over subtiele energieën die jullie zelf kunnen beïnvloeden.

Terwijl die seismische activiteiten toenemen, is er allereerst een neiging tot agitatie, wispelturige, emotionele gevoelens, een gevoel van in een bankschroef vast te zitten, of een gevoel van gevangen te zitten. Slaapstoornissen zijn hier vaak deel van, als een algemeen gevoel van depressie, wanhoop of onbehaaglijkheid en plotselinge gevoelens van uitgezogenheid. In het algemeen gesproken, zullen deze symptomen het sterkst zijn voor hen die het dichtst zitten bij de geraakte breuklijnen, maar gevoelige personen kunnen zelfs op grote afstand beïnvloed worden.

Langs de breuklijnen die getroffen zijn, worden veelvoudige frequenties opgewekt. Sommige daarvan zijn ‘ELF’s’ Extremely low frequencies, of Nederlands:Buitengewone Lage Frequencies, BLF’s, die op een langzaam golfpatroon reizen en duizenden mijlen door de aarde kunnen trekken . Andere frequenties zitten op een hogere reeks en kunnen niet door het menselijk oor gehoord worden maar sommige dieren kunnen die wel horen. Maar omdat iemand een frequentie gewoon niet hoort betekent het niet dat die je niet beïnvloedt. Echt, deze ultra hoge frequenties die uitgezonden worden door breuklijn werking verstoren heel erg de subtiele energievelden van mensen en dieren, zoals ook veel van de BLF’s dat doen. (dus de lage frequenties.w)

Tijdens zulke seismische activiteiten kunnen plotselinge onverklaarbare hoofdpijnen optreden en dan opeens voorbij zijn, blijkbaar zonder reden. Als iemand in een feitelijk seismisch gebeuren zit, worden de drukgolven vertaald in stoffelijke aardbewegingen. Hier hoef je niet te raden. Het is nogal duidelijk dat je midden in een aardbeving zit. Na een seismisch gebeuren, zijn er, zachtjes gesproken, allerlei mogelijke complicaties. Naschokken op een stoffelijk niveau maken daar deel van uit. Andere aspecten echter, zijn complexe frequenties die gegenereerd worden uit de breuklijn als die in zijn nieuwe vorm settelt. En weer, sommige van die frequenties zijn ELF’s en die kunnen duizenden mijlen ver gestuurd worden. Andere zitten in de ultra hoge reeks en beide soorten zullen doorgaan dieren en mensen negatief te beïnvloeden.

We stelden voor om als je op grof stoffelijke niveau zit, dat degenen die in deze mogelijk te treffen gebieden wonen, voedsel en water hebben voor zo’n eventualiteit, maar dat zijn praktische manieren en het heeft zin voor iedereen op elke lokatie op Aarde om zulke dingen voorradig te hebben omdat ook wisselende weer patronen delen van de Aarde zullen aangrijpen die niet door aardbevingen worden geraakt.

De Holon van Evenwicht de Octrahedron

Waar we jullie aandacht op willen richten zou het best beschreven kunnen worden als op de hyperphysics (zoiets als verhoogde natuurkunde.w. of bijzondere natuurkunde) en als je aangedaan wordt met een seismische gebeuren ook op het hanteren van jullie subtiele energieën We hebben jullie bij vorige gelegenheden verscheidene beschrijvingen gegeven van de Holon van Evenwicht, de octahedron. Die is eenvoudig maar zeer effectief om subtiele energieën in balans te brengen. Maar ook is er nog een ander attribuut bij deze geometrie. Dit kan je beschermen op momenten van extreme Aardeverandering, maar je moet die mogelijkheid wel van te voren kunnen beheersen om die door je wil te scheppen zodat je in zo’n Aardeverandering voorbij je angst komt en in de Holon kunt gaan. Wat we je dadelijk zullen beschrijven is buitengewoon complex maar we zullen proberen dit eenvoudig te houden.

Jullie Aarde, zoals wij haar zien, evolueert naar een andere status. Op momenten van extreme Aardeactiviteiten wordt het gebied rond een breuklijn als een superconductor. (w. een super geleider). Als je een Holon van Evenwicht hebt gecreëerd, de octahedron, om je heen, neigt die er toe om helemaal intact door die supergeleidende staat te gaan. Deze geometrie (de Holon dus) geeft je ook een grotere toegang tot het aspect van je wezen dat buiten tijd en ruimte is en die laat je intuïtief stoffelijk naar de meest passende plek gaan. (w.je zit dan als het ware in je eigen UFO)

Voor degenen die op grotere afstand zitten van een groot seismisch gebeuren, gaan bepaalde principes ook op. Alhoewel je stoffelijk lichaam misschien niet wordt aangegrepen door de Aardeactiviteit, kan je subtiele lichaamsenergieën wel worden aangedaan en speciaal als je van gevoelige aard bent. Als je verstoring voelt is het goed, zoals we eerder zeiden, om op het moment zelf een Holon van Evenwicht te creëren, bijna als een reflex. Dit zal direct een paar van de voor jou negatieve effecten doen verminderen. Voor degenen die zich in extreme wisselvallige weercondities bevinden, kan deze zelfde Holon ook een beschermend effect hebben. Op zulke momenten bestaat echter die superconductieve status niet, want dat typ status wordt gecreëerd door breuklijnwerking bij het epicentrum, maar het je verbinden met je eigen ‘aspect buiten tijd en ruimte’ laat je wel meer intuïtief handelen en dus op een evenwichtige manier. Zoals we zeiden, in een extreem seismisch gebeuren, neigt het gebied rond het epicentrum supergeleidend te worden.

Vanuit ons perspectief, hebben die supergeleidende staten geometrievormen en kunnen gezien worden als bloemen of sneeuwvlokken. Ze zijn ontzettend verwoestend voor degenen in de nabijheid in de stoffelijke materie op Aarde, maar vanuit de ruimte en vanuit het interdimensionale perspectief gezien zijn de complexe geometrieën van de supergeleidende velden prachtig en wij zien een directe relatie hiervan met graancirkels. Graancirkels zijn een vorm van informatie, die nog moeten worden ontcijferd. Supergeleidende velden rond epicentra van aardbevingsactiviteit zijn ook vormen van informatie. Het zijn gewoon geen lukrake effecten van tektonische platen die tegen elkaar aan klappen. Dat is maar een klein stukje van de puzzel. Het is waar dat tektonische frictie een groot deel ervan geeft op het driedimensionale vlak maar in andere dimensies, gebeuren er andere dingen. Vanuit ons gezichtspunt gezien zullen supergeleidende velden die bij de Aarde horen toe gaan nemen, of ze nu bij seismische activiteit horen, bij graancirkels of elektromagnetische onregelmatigheden. Vanuit ons perspectief zijn die fenomenen communicaties van Aarde zelf. De meeste van de graancirkels zijn feitelijke graancirkels en geen soort grappen/bedrog/hoax, het zijn interdimensionale communicaties van de Aarde. Een paar van die communicaties zijn eigenlijk van interdimensionale wezens die met aarde uitwisselen. Dit type graancirkels zijn signaturen, levende registraties van interdimensionale conversatie tussen Aarde en interdimensionale bezoekers.

Aarde, als een bewust wezen is niet alleen deel van haar zonnestelsel en het Melkwegstelsel maar ook van de diepste ruimte op een manier die jullie natuurkunde nog niet verstaat. Aarde beweegt zich omhoog in bewust besef. Zij is als een serpent, een slang, die een oude huid afwerpt. Of de mensheid nu deel van de nieuwe Aarde zal zijn of niet, is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is dat de Aarde bezig is te gaan. Voor mensen die spiritueel evolueren is dit niet iets om bang voor te zijn. Het is een buitengewone gelegenheid om hyperdimensionale natuurkunde in actie te ervaren. Want als de supergeleidende velden op Aarde toenemen in hun diverse vormen, kun je op deze toestanden van energie meerijden naar hogere en meer voortreffelijke staten van bewustzijn. Het zijn, op een bepaalde wijze ware poorten naar hogere dimensies. Ze zijn een uitnodiging je hechtingen/relaties/verbindingen achter je te laten om bewustzijn naar boven te laten komen, letterlijk en figuurlijk en om het buitengewone mysterie en gracieuze geboorte van een nieuwe Aarde binnen te gaan.

Op het moment van je eigen stoffelijke geboorte in dit leven, wist je niet wat er aan het gebeuren was – alleen dat er grote druk op je was en je in een beweging zat die je niet kon stoppen. Dit is, op veel manieren, een gelijksoortige gebeurtenis voor de Aarde zelf. Er zijn nieuwe werelden tevoorschijn aan het komen midden in de wereld die vlak voor je ogen ligt. De reden waarom jullie hier zijn, is gaande. De Hathors.


Tom Kenyon, De gedachten die ik heb bij deze Hathor Boodschap

Er zijn verschillenden dingen die in mijn gedachten opkomen als ik kijk naar deze recente boodschap van de Hathors. Ten eerste is dit de meest sombere boodschap die ze ooit gaven over de aardeveranderingen. Ze voorspellen nooit iets, geven de voorkeur aan te spreken over waarschijnlijkheden of mogelijkheden. Ze hebben telkens weer verteld dat een situatie kan worden veranderd of afgewend door de kracht van de keuze. En dit is zeker zo aan te wenden bij wat ze nu zeggen. Maar de toon van deze boodschap is anders en het is ontzettend ongewoon dat ze twee planetaire boodschappen hebben gegeven binnen de twee weken, dat wil zeggen dat ze dat nooit eerder hebben gedaan. Al enige tijd hebben de Hathors gezegd dat we in het begin staan van de aardeveranderingen. En de recente toename wereldwijd in ernst van stormen en veranderende weerpatronen lijkt daar op te wijzen. Sedert de Hathors voor het eerst begonnen me planetaire informatie te geven om het aan anderen mee te delen, hebben ze altijd vast gehouden aan dat het menselijk bewustzijn creatief uitwisselt met de subtiele energieën van de planeet en dat deze interacties tot op zekere hoogte activiteiten van aardbeving en zelfs weerspatronen beïnvloedden. Dit concept ligt ver buiten het gezichtspunt van de moderne wetenschap en toch voelt het waar voor mij. Daar de Hathors graag vertellen over de Holon van Evenwicht, dacht ik dat het nuttig was om wat meer over die geometrie te praten. We hebben verscheidene emails gekregen van mensen over de wereld die om verduidelijking vragen. Hier is wat de Hathors over de Holon van Evenwicht zeiden in hun vorige boodschap, die maar twee weken eerder kwam voor die van nu.

“We stellen voor dat jullie hier mee oefenen, er mee spelen en deze eenvoudige geometrie leren beheersen. Draag dat altijd bij je in je bewuste besef zodat je die met je wil kunt oproepen(creëren) als dat nodig is, voor jezelf en voor degenen die met je verbonden zijn. Dit wordt een Holon genoemd en dit is de Octahedron, of de Holon van Evenwicht. Stel je voor dat je omgeven bent door een piramide van licht die tot boven je uitkomt en een pyramide omgekeerd die past op de andere, onder je. Dit zijn piramides dus die vierkant zijn aan de onderkant, een met de punt omhoog en de andere met de punt naar beneden. Je zit dan in het centrum van die twee. Als je ligt, lig je op het vierkant waar de twee piramides elkaar raken, de piramide boven je past dus op de omgekeerde piramide onder je. Je kunt die zo groot maken als je zelf wilt, als je er maar compleet door omgeven wordt. Als je staat of zit, loopt de axis (die loopt van bovenste punt naar onderste punt.w.)van de octahedron door het centrum van je lichaam, zodat als je een lijn moest trekken door de top van de piramide door het centrum van het vierkant recht naar beneden naar de onderste top van de tweede piramide, zou deze lijn door het centrum van je lichaam lopen. Deze octahedron brengt energie in evenwicht. Het is het in balans brengen van het mannelijke en vrouwelijke aspect van subtiele energieën. Laat de eenvoud hiervan je niet voor de gek houden. Het is een heel krachtig instrument om subtiele energieën in evenwicht te brengen.”

De octahedron is een van de vijf driedimensionale geometrische vormen die collectief bekend zijn als de Platonische Massieven. De octahedron heeft in totaal acht zijden, vandaar het grondwoord octa wat betekent acht. De toppiramide heeft vier zijden en de onderste ook en de bases van beide piramiden ontmoeten zich in een vierkant. De Platonische Vasten of Massieven worden heel natuurlijk in de natuur gevonden, specifiek in de vorm van kristallen structuren, maar ook als atomische en moleculaire groepen. Esoterisch gesproken heeft elk van de Platonische Vasten specifieke energie effecten. Sommige mensen hebben ons gemaild en vroegen of de octahedron het zelfde is als de ster tetrahedron, en nee, dat is niet zo. De ster tetrahedron bestaat uit twee piramides die op driehoeken gebaseerd zijn en die zijn niet aan de basis bijeengevoegd. Deze gaan in elkaar op. De ster tetrahedron heeft ook andere energetische effecten dan de octahedron. Er zijn waarschijnlijk verschillende geometrische patronen die de Hathors zouden hebben kunnen uitkiezen om te gebruiken maar ik vermoed dat een reden om de octahedron te kiezen is dat ze pragmatisch (in dit geval praktijk kenners.w.) zijn. De octahedron is makkelijker te scheppen in de voorstelling van de meeste mensen dan een van de andere meer gecompliceerde geometriën. Toen ik voor de eerste keer informatie kreeg over de Holon van Evenwicht van de Hathors, dacht ik dat het te eenvoudig was. Maar soms zijn echt de eenvoudigste dingen het beste. Ik heb geen twijfels over dat deze Holon een gevoel van evenwicht geeft als het eenmaal aan het werk is gezet. In de vorige Hathor boodschap vond ik zelf hun commentaar over het zenden van Holons naar gebieden op Aarde, en naar personen in stress situaties ook heel interessant.

Maar in deze laatste boodschap benadrukken de Hathors dat we er goed aan doen om te leren hoe we deze Holons ogenblikkelijk kunnen creëren, als in een reflex. Als zij gelijk hebben over wat er komende is, dan is dit waarschijnlijk een goed advies. Wat ik bij hun commentaar wil voegen over de aardveranderingen die aan het verhevigen zijn, is dit stukje informatie dat ik interessant vond maar wel problematisch, namelijk dat de breuklijnen van aardbevingen supergeleidende toestanden creëren. Nu ben ik geen natuurkundige dus zit ik hier in een dilemma maar zoals ik het begrijp, hebben supergeleidingen te maken met de doorvoer van elektriciteit door metalen. Normaal gesproken is er weerstand van de elektrische stroom in metaal. Maar als metalen super koud zijn, dan valt de weerstand van elektriciteit naar beneden. In kwik bijvoorbeeld is er geen weerstand voor de stroom van elektriciteit bij nul graden. Onder bepaalde condities worden supergeleidende staten geassocieerd met anti-zwaartekracht. En hier zit het probleem. Aardbevingen worden veroorzaakt, op stoffelijk niveau, door frictie, een wrijving tussen tektonische platen om exact te zijn. En wrijving creëert warmte, geen koude. Ik veronderstel dat bij het epicentrum van een beving de hitte werkelijk heel hoog is. Dus hoe kan een supergeleidende toestand dan bestaan? Ik wendde me tot de Hathors met dit dilemma en ze zeiden, ja, hitte komt door wrijving. Maar er is een moment tijdens een seismisch gebeuren waarin de onderliggende aard van een aardbeving het elektromagnetisme op een ongewone manier beïnvloedt. Het effect van verschuivende dimensies schept een soort donut gevormde dimensionale bubbel die, een moment, een heel hoge supergeleidende staat produceert.. (w. donut is een vorm als van een appelbeignet met een gat in het midden). Met andere woorden midden in de hoogste hitte die geproduceerd werd door rots die door rots vermalen wordt, is er een kort moment waarin interdimensionale fysieken een supergeleidende staat produceren. En zij, de Hathors, zeggen dat de Holon van Evenwicht met deze typen van supergeleidende toestanden op een positieve manier interact.

En ten laatste werd ik gegrepen door hun laatste zin – de reden waarom jullie hier zijn – is gaande. (the reason why you are here is now upon you). Ik wens jullie en je geliefden een zo genadige doortocht als mogelijk is door dit oog van de naald. En laten we er aan denken, als de Aarde onder je voeten beweegt, letterlijk, of figuurlijk, om het moment te vangen en mee te rijden op de golf van extase en grandeur die altijd net achter elk moment van ons leven ligt.

©Copyright 2007 Tom Kenyon All Rights Reserved website: www.tomkenyon.com Notitie: Je mag deze informatie in elk formaat delen met anderen zolang als je niet de inhoud verandert op wat voor manier dan ook en altijd Tom Kenyon vermeld en het adres van zijn website. Het originele engelstalige artikel is te vinden op www.tomkenyon.com

Terug naar pagina De Hathors

Overstijg en Transformeer je Wereld

Overstijg en Transformeer je Wereld

De Hathors via Tom Kenyon
vertaald uit het Engels door Ulla Mertens

14 November 2007

We willen met jullie spreken over een hachelijke passage waarin jullie je nu bevinden. Dit zal zich uitbreiden gedurende de rest van het jaar, evenals in en doorheen 2008.

Veel van wat we in onze vorige mededelingen gezegd hebben is uitgekomen en zelfs meer Aardveranderingen, klimaatveranderingen, geopolitieke destabilisatie en bedreigingen voor het ecosysteem zullen zich in de komende jaren ontvouwen. (Nota: degenen die geïnteresseerd zijn in deze voorspellingen kunnen ze lezen in de Archieven via deze link: http://tomkenyon.com/who-are-the-hathors/.)

Verder lezen “Overstijg en Transformeer je Wereld”