WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 9

WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 9

Het verlangen naar meer informatie, kennis en spirituele verlichting is een sterke verslaving van het verstand. Door de aandacht te verleggen naar de toepassing van de Harte Deugden — naar jezelf en alle anderen in je lokale multiversum — en eenvoudig naar je ademhaling te luisteren, kom je een beetje dichter bij het Wezen in jezelf, in het meest centrale punt van je bestaan. Dan vind je toegang tot de Soevereine Integraal en kun je écht wakker worden …

Het geschreven interview met James (2008)
Door: Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan)
Vertaling: Peter Toonen

> Dit is het LAATSTE DEEL en een vervolg op WingMakers:
Het Project Camelot-interview, deel 8

Vraag 24 van Project Camelot:
U zei dat de verlichting uit het verleden, die werd belichaamd in ervaringen van Samadhi en dergelijke door grote leraren zoals Christus en Boeddha en anderen, de beoefenaars in feite niet echt in contact bracht met hun ware natuur buiten het MVS (Menselijk Verstand Systeem) om en dat ze daarom de gevangenis van het MVS nooit zijn ontsnapt en dat ze deze staat van rechtstreeks weten van onze ware natuur als een god of Eerste Bron niet ervoeren … Wie was het lid van de mensenfamilie die deze realisatie wel heeft bereikt?

Verder lezen “WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 9”

WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 8

WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 8

Het is een simpel feit dat miljarden mensen op deze planeet worden misleid in hun beoefening van spiritualiteit, occultisme, religie en ja, zelfs wetenschap. Ze beoefenen iets waarvan ze denken dat het hen dichter bij de waarheid zal brengen, terwijl ze zelf waarheid zijn en hun beoefening alleen maar dikkere muren optrekt tussen waarheid en gewaar zijn. De beoefening van Kwantum Pauze heeft als doel om de muren neer te halen die je afscheiden van het bewustzijn dat je bent en altijd zal zijn en altijd bent geweest.

Het geschreven interview met James (2008)
Door: Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan)
Vertaling: Peter Toonen

> Een vervolg op WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 7

Vraag 22 van Project Camelot:
Is dit concept in zekere zin niets anders dan verlichting dat traditioneel Rechtstreekse Realisatie van onze godheid of goddelijkheid wordt genoemd zoals dat bekend is in de oosterse filosofie… als herkenning dat we God of Eerste Bron zijn, altijd zijn geweest en altijd zullen zijn?

Verder lezen “WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 8”

WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 7

WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 7

Anu maakte misbruik van onze essentie en natuurlijke bezieling om de eenheid van alle wezens te dienen. Hij wilde wezens tot slaaf maken, in de wetenschap dat deze machtiger, intelligenter en bewuster waren dan hemzelf. Binnen het gekende multiversum is het menselijk instrument uniek en dit is de reden dat andere rassen een obsessie hebben voor zijn kwaliteiten en vermogens.

Het geschreven interview met James (2008)
Door: Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan)
Vertaling: Peter Toonen

> Een vervolg op WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 6

Toegevoegde vragen voor James van Kerry Cassidy

James,

Allereerst wil ik je bedanken voor de geweldige antwoorden die je hebt gegeven op de lange lijst vragen die we je toestuurden.
Ik hoop dat je het niet erg vindt als ik je een paar toelichtingen vraag, die direct te maken hebben met een kwestie die op dit moment bij Project Camelot speelt en die invloed zal hebben op de weg die we in de toekomst gaan inslaan.

Verder lezen “WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 7”

WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 6

WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 6

Wanneer de mens zich gaat uitdrukken in de aard van de Soevereine Integraal zal de wereld veranderen en het tijdperk van transparantie en expansie inluiden. Dit tijdperk botst met de agenda van de Elite. Toch zullen zij niet kunnen ontsnappen aan de consequenties voor hun activiteiten, terwijl we collectief terugkeren naar de oorspronkelijke staat van onvoorwaardelijke eenheid, gelijkheid en waarachtigheid.

Het geschreven interview met James (2008)
Door: Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan)
Vertaling: Peter Toonen

> vervolg op WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 5

Dit gevoel van verloren zijn is een gevolg van het loslaten van de zaken die je aan je Menselijk Verstand Systeem vastbinden en alles dat deze verbindingskabels verbreekt; alles dat je ervan verzekert dat je meervoudige geloofssystemen uit je meervoudige levenslopen gebaseerd zijn geweest op bedrieglijke programma’s

Vraag 15 van Project Camelot:
In hoeverre bent u op de hoogte met de bases op de maan en Mars en de verschillende rassen (inclusief mensen) op die bases daar?

Verder lezen “WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 6”

WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 5

WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 5

Veel gechannelde berichten komen voort uit de Matrix en zijn vooraf geprogrammeerde teksten. Deze zwijgen over de rol van de Soevereine Integraal, maar bevorderen wel de hiërarchie en afscheiding. Alles dat zich in afscheiding bevindt is bedrog. De eindtijdprofetie was voor Anu de aanleiding om de afscheiding van de interdimensionale gebieden te creëren en zo de Matrix verder uit te breiden.

Het geschreven interview met James (2008)
Door: Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan)
Vertaling: Peter Toonen

> vervolg op WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 4

Vraag 11 van Project Camelot:
Kunt u iets zeggen over de rol van channelen in tegenstelling tot informatie ontleend aan remote viewers en de rol van profetie in ons voortschrijden naar de toekomst? Wat is uw mening over de rol van de profetieën van Maya’s, Hopi’s en andere oude natuurvolken (zoals de Australische Aboriginals) en de accuratesse ervan met betrekking tot het openbaren van de toekomst?

Anwoord 11 van James:
Channelen is een onderdeel van het God Geest Ziel Complex (GGZC) en betreft daarom het Menselijk Verstand Systeem. De oorsprong van het channelen komt voort uit Anu’s poging om zijn persoonlijkheid in het menselijk domein te automatiseren, want hij realiseerde zich dat de doorgang tussen de dimensies en het gemanifesteerde milieu van de mensheid zich zou sluiten. Het GGZC was het automatiseringssysteem dat zijn aanwezigheid in de wereld van de mens belichaamde.

Channelen was van oorsprong hetzelfde als bezetenheid door een demon, waarbij interdimensionale entiteiten tijdelijk het menselijk instrument binnen gingen en een tekst voorlazen die voor hen was voorbereid. Het was doorgaans een werktuig van het GGZC dat de intentie had om hoop, liefde, waarheid, wijsheid en kosmologische indoctrinaties aan de mensheid door te geven via spirituele en in mindere mate religieuze systemen van de mensenfamilie.

In recenter tijden is het channelen verder geautomatiseerd door gebruikmaking van geprogrammeerde teksten, intonaties van de stem, gebaren en accenten, die in het MVS van de individuele channeler zijn geïmplanteerd en die letterlijk worden “uitgezonden” ten behoeve van latere publicatie en verspreiding onder degenen met een resonantie voor het GGZC, die er verlichting in zoeken.

De gechannelde teksten waren wegens hun hoge mate van bewerking kosmologische wonderkinderen, die ontzag inboezemden en in hun lezers bijna terstond geloof opriepen. Werken zoals Het Urantia Boek, Gesprekken met God, Seth Spreekt, Agharta, Alice Bailey (theosofie) en talloze anderen waren allemaal geprepareerde teksten voor de mensheid die werden geschreven door dimensionale entiteiten onder leiding van het GGZC en die ter consumptie werden verspreid, om ervoor te zorgen dat mensen in verdeeldheid en bedrog verzadigd bleven, hoewel ze opereerden onder de dekmantel van spirituele en kosmologische waarheid.

Als je het gechannelde materiaal goed bestudeert, zie je dat ze niets zeggen over de Soevereine Integraal, de stilte die jij bent. Ze spreken over de hemelen, God, engelen, buitenaardse intelligenties, de dienstbaarheid van het geascendeerde wezen, het ascentieproces van de ziel, moraliteit, praktische levenswijzen, overeenstemming met God, leven na de dood, en de complexe hiërarchie in het universum van leraar/student. Het is allemaal ontworpen om afscheiding te bewerkstelligen en de zoeker tevreden te stellen met het feit dat er waarheid bestaat op het materiële platform, opdat ze geen aanleiding zien om hun gevangenis te verlaten; ze hoeven alleen te lezen of te luisteren met hun verstand.

Remote viewing put informatie uit het onbewustzijn of het verenigd veld van het Menselijk Verstand Systeem. In dit bewustzijnsveld kunnen remote viewers toegang krijgen tot de astrale blauwdruk van de aarde of van iedere andere planeet of systeem waarin het MVS zich uitstrekt, en dat is het totale, gekende, fysieke universum. De astrale blauwdruk lijkt op een reflectie in een korrelige spiegel. De structuur en details ontbreken, maar het globale plaatje is aanwezig. Het is gevoelig voor tijd, dus het komt wel voor zonder dat de remote viewer dat weet, dat het onderwerp zich in een andere tijd afspeelt. De verschuiving van tijd kan duizenden jaren omvatten.

Remote viewers kunnen ook door meer subtiele dimensionale velden worden beïnvloed die niet fysiek manifest zijn. Dus soms is hun verbeeldingskracht niet van deze wereld, hoewel het de fysieke, driedimensionale wereld lijkt te zijn, terwijl het echt afkomstig is uit de astrale of mentale wereld.

Wat betreft profetie: vooral de Maya’s waren zeer gevorderd omdat ze specifieke priesters hadden die nakomelingen waren van de genetische kruising tussen mens en Anunnaki, waardoor ze verstand hadden van de hogere wiskunde van het Menselijk Verstand Systeem. De basis van het MVS is een samengestelde, mathematische formule. Ik weet dat dit onmogelijk lijkt, maar jullie geloof of ongeloof is niet van belang. Het enige dat ik kan uitleggen is, dat om profetieën te laten werken er predestinatie moet bestaan. En als predestinatie bestaat, lijkt wiskunde een logische reden te zijn, nietwaar?

Wat profetie betreft zijn er maar twee thema’s van belang. Eén profetie verwijst naar het Grote Portaal (zoals het van de WingMakers bekend is) en de andere verwijst naar de Eindtijd. De profetie van de Eindtijd wordt toegeschreven aan de Maya’s, maar zoals ik eerder suggereerde, bevindt zich daarin een Anunnaki invloed die ontleend werd aan de genetische kruising van twee rassen, hetgeen een heel ander verhaal is.

De Eindtijd-profetie werd in feite ontwikkeld in de tijd van Atlantis. Er was een persoon in de leidinggevende klasse van de Atlantiërs die een indringende kennis had van profetie en wel in zo’n mate dat zelfs Anu op de hoogte was van deze persoon. Ik zal dit individu Cogniti noemen. Hij was in staat om de profetie van het Einde der Tijden waar te nemen en wat belangrijker is, hij kon haar oproepen en onder woorden brengen. Deze profetie werd aan Anu voorgelegd en werd er de oorzaak van dat Anu de hemel van de aarde afsloot.

De Eindtijdprofetie volgens Cogniti betekende een bedreiging voor Anu, omdat wanneer zijn schepping, de mensen, de dimensies konden bereiken, ze te weten zouden komen dat ze geprogrammeerde bestaansvormen waren die bestonden uit versluierde schaduwen van hun ware Zelf.

De profetie van Cogniti bestond eruit dat er in de verre toekomst een individu zou komen die in staat was de aarde voor de interdimensionale gebieden te openen. En dat de aarde niet kon worden afgesloten voor de hemel, want het individu was voorbestemd de hemel opnieuw op te eisen. Anu was niet blij met dit vooruitzicht en vatte het plan op om de mensen af te scheiden van de interdimensionale gebieden. Tegelijkertijd schiep hij nieuwe werelden die onderdeel waren van het MVS en die zich als programma’s in het MVS (God-Geest-Ziel Complex) bevonden, waartoe constructies behoorden als reïncarnatie, leven na de dood, en de astrale, mentale en etherische gebieden.

De Eindtijdprofetie volgens Cogniti betekende een bedreiging voor Anu, omdat wanneer zijn schepping, de mensen, de dimensies konden bereiken, ze te weten zouden komen dat ze geprogrammeerde bestaansvormen waren die bestonden uit versluierde schaduwen van hun ware Zelf. Deze profetie heeft dus het GGZC in het leven geroepen en het werd een van de meest gecompliceerde labyrinten in het arsenaal van Anu om de mensheid als slaaf te houden.

De tweede profetie was het Grote Portaal. Deze heeft niet te maken met één individu die het portaal naar de dimensies van de Soevereine Integraal ontdekt, maar betreft de hele mensheid. Dit is de terugkeer van de mensheid naar haar statuur als de Soevereine Integraal die is bevrijd van het MVS, maar toch nog manifest is op aarde in een menselijk instrument. Om kort te gaan is het de transformatie van het menselijk instrument in een gereedschap voor de uitdrukking van de bewustzijnsstaat van de Soevereine Integraal.

Hoewel de Hopi’s en veel andere inheemse culturen over profetische visioenen beschikken, bevindt de meerderheid ervan zich als programma’s in het MVS, hetzij binnen de gevangenismuren, of als echo’s van de twee hoofdthema’s van profetieën die resoneren met het onbewuste domein van het MVS dat ik zojuist heb beschreven.

Vraag 12 van Project Camelot
Voor zover wij weten, spelen Looking Glass en andere buitenaards gerelateerde portaaltechnologie een rol in de overleving van de planeet op haar reis naar het galactische gebied. Is de poging, zoals vermeld door Dan Burisch van Majestic om de zelfgemaakte sterrenpoorten te sluiten (ter voorkoming van een potentiële catastrofe), authentiek, en kan dit op succesvolle wijze bijdragen aan een geleidelijke overgang van onze planeet door het galactische veld?

Antwoord 12 van James:
De overgang van de aarde is niet afhankelijk van welke heiland of technologie ook. Houd in gedachten dat de mensenfamilie, dimensionale wezens, Aarde, Natuur en Universum allemaal zijn verenigd in de Toon van Gelijkheid (zoals beschreven in de WingMakers filosofie). Deze gelijkheid is nu precies de reden waarom afscheiding niet reëel is. Alles dat zich in afscheiding bevindt is bedrog of is het MVS. De aarde gedraagt zich in deze gelijkheid en dat is alles wat nodig is. Door in te gaan op sterrenpoorten en andere technologie ten behoeve van de manipulatie van tijdruimte wordt alleen de misleiding van afscheiding gevoed. Dit is allemaal het schouwtoneel van het MVS.

Vraag 13 van Project Camelot:
De WingMakers sage benadrukt de ontdekking van wat zou kunnen worden gezien als een chakrasysteem op de planeet en de activering ervan, door de noodzakelijke verbindingen te leggen die kunnen leiden naar een soort kundalini effect dat de aarde van de derde naar de vijfde dimensie zou verplaatsen en daarmee buiten de baan van Nibiru en iedere andere potentiële invasie door een ongewenst ras van robotachtige wezens. Is dit nog steeds een juiste omschrijving van hetgeen moet gebeuren om rampen en/of een invasie te vermijden?

Antwoord 13 van James:
Je interpretatie is interessant maar niet juist. Ten eerste: de zeven WingMakers sites bevinden zich ieder op een ander continent, dat geen chakrasysteem vertegenwoordigt, maar eerder het symbolische paradigma [wereldbeeld]dat verscholen ligt in iedere cultuur. De WingMakers mythologie is een brug van de Soevereine Integraal naar het Menselijk Verstand Systeem en is ontworpen om belangstelling te wekken bij het loslaten van de maskers van het MVS (Menselijk Verstand Systeem) ten gunste van de identiteit van de Soevereine Integraal. Het is een voorbereidingsproces dat voor ieder individu anders is; maar ieder individu in het menselijk instrument zit in een verschillende mate in het MVS gevangen.

Ik heb altijd gezegd dat het WingMakers Materiaal versleuteld is en dat deze codes zijn ontworpen om het individu te laten ontwaken voor diepere structuren (de buitenste gevangenismuren) en hem te helpen zijn weg te vinden naar het nieuwe territorium van de Soevereine Integraal. De Soevereine Integraal is geen plaats met eeuwig gemak, schoonheid, vrijheid, pijnloosheid en extreem comfort. Het is daarentegen een gewaarwording van de manier waarop we allemaal één en gelijk zijn met de Eerste Bron en voor het feit dat deze gelijkheid ons verantwoordelijk stelt voor de gevangenis en voor de uitstroom van disfunctionele gebeurtenissen.

Hoe kun je bij de dood je lichaam verlaten en ronddwalen in een hemels oord dat prachtig en inspirerend is, terwijl je je medemensen op aarde achterlaat in de gevangenis van hun onvermoede MVS? Sommigen beweren dat dit te wijten is aan karma en dat deze arme schepselen zijn geïncarneerd om in deze capaciteit te dienen. Zelfs al zou dit waar zijn, ontheft het je dan van je verantwoordelijkheid om je medemensen te steunen en te helpen? Houd in gedachten dat we allemaal één zijn. We bestaan allemaal in de Toon van Gelijkheid als Soevereinen verenigd als de Eerste Bron.

Wat de één overkomt overkomt iedereen.

Als ik spreek over degenen die in de gevangenis verloren zijn zonder het te weten, heb ik het niet alleen over de verschoppelingen, degenen die van de honger omkomen in vluchtelingenkampen, degenen met onoverkomelijke gezondheidsproblemen, of degenen in relaties van misbruik (om er een paar te noemen). Nee, ik verwijs naar praktisch de hele mensheid die op aarde is geïncarneerd en degenen die naar de astrale of mentale gebieden zijn gegaan en daar ook in gevangenschap leven. Als je niet zelf-gerealiseerd bent in de Soevereine Integraal, bevind je je ergens in de gevangenis en hoewel het duidelijk is, moet het toch worden gezegd: hiertoe behoren ook de gevangenisbewaarders en hun directeuren.

Welnu, de robots, of mechanische krachten, waaraan jullie refereren (de Animus in de mythologie van de WingMakers) is een symbolische vertegenwoordiging van de duistere kracht. Ze bestaan niet echt in die zin dat ze een bedreiging vormen voor de mensheid, nu of in de toekomst.

Dit is de tijd van de Nunti-Sunya, de boodschapper van stilte en leegheid. Dit is de antieke, versleutelde naam voor het Einde der Gevangenschap.

Degenen die hun bewustzijn hebben vergroot en hun waarneming hebben verdiept op een manier dat ze de Soevereine Integraal kunnen voelen en ervaren, hoe vluchtig ook, zijn degenen die deze nieuwe wezensstaat tot uitdrukking moeten brengen in waarachtigheid en rechtlijnigheid. Dit is de tijd van de Nunti-Sunya, de boodschapper van stilte en leegheid. Dit is de antieke, versleutelde naam voor het Einde der Gevangenschap. De “leegheid” is de kwantum-aanwezigheid of de staat waarin zich de Soevereine Integraal bevindt. Zoals ik eerder zei, is Nibiru niet langer een bedreiging voor de Aarde. Onze bedreiging bestaat uit het Menselijk Verstand Systeem en zijn zichzelf bestendigende aard.

Vraag 14 van Project Camelot:
We hebben aanwijzingen waaruit blijkt dat de Anunnaki’s hier zijn en samenwerken met hedendaagse regeringen en op onze basis op Mars. Bent u het daarmee eens? Is Nibiru een planetoïde die de negatief georiënteerde zijde van de Anunnaki’s omvat en die onze richting uit komt?

De ware bedreiging is de onverschilligheid van de bevolking om hun wereld te heroriënteren van het MVS naar de Soevereine Integraal.

Antwoord 14 van James:
Ik ben het ermee eens dat de Anunnaki’s hier zijn, maar ze vormen geen bedreiging. Zoals ik eerder zei: de ware bedreiging is de onverschilligheid van de bevolking om hun wereld te heroriënteren van het MVS naar de Soevereine Integraal. De Elite richt op alle niveaus de aandacht van de mensheid op die ondernemingen die hun behoeften lenigen. De Nieuwe Wereld Orde bestaat al en de Anunnaki’s met hun posities zijn de baas. Ongeacht welke naam je eraan geeft, ondergaat de wereld inderdaad een nieuwe orde, en er zijn figuren binnen de Elite die bezig zijn de gewaarwordingen van deze veranderingen en hun reacties erop van de massa aan het meten zijn.

Om te zorgen, dat de rebellie in de massa van de mensheid hanteerbaar blijft, gebruikt de Elite amusement, media, sport, religie, regering en onderwijssystemen om de mensheid ongevoelig te maken voor de ware problemen door hun aandacht te richten op triviale en niets ter zake doende onderwerpen, terwijl ze tegelijkertijd hun reacties in de gaten houden van het feit dat ze worden bekeken.

Je kunt ofwel zeggen dat dit paranoia is, of dat de bevolking naïef is en zich gemakkelijk laat bespelen. Welke zijde je ook kiest, in beide gevallen activeer je je Polariteiten Systeem. Gefeliciteerd. Het gaat erom of je resoneert met de constructie van het Menselijk Verstand Systeem of met de Soevereine Integraal. Als het de laatste is, laat je dan door je resonantie leiden en laat op informele wijze je aandacht los voor de elementen die het MVS reflecteren of bevatten.

> Lees binnenkort verder in deel 6 over de terugkeer naar de onvoorwaardelijke eenheid, gelijkheid en waarachtigheid.

Ella Ster* | bron: Project Camelot | vertaling: Peter Toonen

Bron: www.ellaster.nl

Terug naar pagina Project Camelot Interviews

WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 4

WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 4

Ascentie is een variant op de religieuze overtuiging dat de Goddelijke Bron buiten onszelf ligt. Het concept van ascentie is gebaseerd op verdeling en afscheiding. Alle energie, pogingen, aandacht en studie, die gericht zijn op het ascentieproces, zijn een afleiding van je eigen realisatie van de Soevereine Integraal.

Het geschreven interview met James (2008)
Door: Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan)
Vertaling: Peter Toonen

> vervolg op WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 3

Vraag 7 van Project Camelot:
Wilt u uw mening geven (of die van degenen voor wie u spreekt) over het onderwerp Ascentie. Wat is precies Ascentie? Vindt u het een aanbeveling waard, dat mensen het in hun spirituele gewaarwording toepassen?

Antwoord 7 van James:
Om te weten wat ascentie is moet je de oorsprong kennen. Het concept van ascentie (verrijzenis) kwam voort uit verdeling en ontbinding. Religie had het idee dat de Bron of God zich buiten het Zelf in een afgelegen dimensie van de ruimte bevond en geheel was afgescheiden van de menselijke conditie. Mensen waren God niet echt waardig, maar religie gaf mensen in haar zelfverlichte staat het idee van het geloof. Door vertrouwen te hebben komt God naar beneden en redt je van de menselijke hoedanigheid op voorwaarde natuurlijk dat je gelooft en Zijn geboden naleeft.

Toen kwam Ascentie voorbij, niet zozeer uit religies, maar uit spiritueel mystieke bronnen, en stelde dat mensen niet passief hoefden te blijven in het belijden van het geloof, maar dat ze naar de Bron konden opstijgen. Met andere woorden: in plaats van op God te wachten tot hij naar je toe komt, kon je zelf naar God toegaan. Mensen met het juiste voogdijschap van de meesters konden leren hoe je kon ascenderen, hoe je tot godheid kon worden verheven en een meester op zichzelf konden worden om God en Zijn universum te dienen als afgezant van het Licht.

Religie en spiritualiteit hielden er hetzelfde idee op na; het enige verschil was dat religie passief geloof gebruikte, terwijl spiritualiteit op actieve wijze haar geloof beoefende. Het Aanvangspunt van ascentie is het hunkeren naar een Bron buiten het Zelf, vandaar verdeling en ontbinding. Ieder Aanvangspunt dat start in afscheiding wordt naar het zwaartekrachtveld van het Menselijk Verstand Systeem getrokken en raakt zoek in de misleidingen daarvan.

Ascentie is dus geen aspect van de staat van Soevereine Integraal. Zoals ik in mijn vorige antwoord zei: je bent hier en je bent hier altijd geweest en je zal altijd hier zijn. Er valt nergens buiten jezelf te gaan om jezelf of God of Licht of verlichting of ascentie te vinden. Bekijk het op deze manier: als je in jezelf zit, als de Soevereine Integraal te allen tijde inderdaad in je zit, waarheen precies moet je dan ascenderen? Het gaat om realisatie, niet om ascentie. En realisatie heeft als Aanvangspunt onvoorwaardelijke eenheid, gelijkheid en waarachtigheid van het Zelf in alle levensexpressies. Terwijl daarentegen het Aanvangspunt van ascentie is: ik ben niet gelijk aan mijn Bron, mijn Bron is buiten mezelf en daarom moet ik ascenderen om een groter wezen te worden dat liefde en licht waardig is.

Ascentie bestaat uit de hiërarchie van leraar-leerling van het universum die zich in het MVS (Menselijk Verstand Systeem) bevindt. Ascentie beschrijft de subtiele aspecten van zelfbedrog die worden opgevangen door de spirituele geloofsystemen van de Aarde en de interdimensionale gebieden. Als je denkt dat je in het proces van ascentie bent, vraag jezelf dan af: waar ascendeer ik naartoe? Hoe weet ik dat het eindpunt niet het Menselijk Verstand Systeem is? Zijn mijn mentale plaatjes van ascentie gebaseerd op mijn eigen ervaring of heb ik ze opgeslagen uit de informatie en kennissystemen van de mensheid, met andere woorden: uit het domein van het onbewustzijn?

Alle energie, pogingen, aandacht en studie, die gericht zijn op het ascentieproces, zijn een afleiding van je eigen realisatie van de Soevereine Integraal. Het is alsof je de schaduw omarmt ten koste van de substantie.

Alle energie, pogingen, aandacht en studie, die gericht zijn op het ascentieproces, zijn een afleiding van je eigen realisatie van de Soevereine Integraal. Het is alsof je de schaduw omarmt ten koste van de substantie. Het pad van ascentie heeft zich verschanst in het comfort van goeroes en meesters, zowel fysieke als interdimensionale meesters en goeroes, die je vermeende reis naar het Licht en de Liefde van God steunen. Tijdens deze reis kun je zien hoe het proces je ontheft van de verantwoording voor de werkelijke condities van deze wereld, zoals honger, ongelijkheid, verkrachting, oorlog, misbruik, slavernij, ziekte, racisme en nog honderd andere aandoeningen. De absolutie komt in de vorm van je reis zelf. De verdeeldheid. Het afgescheiden zijn.

Realisatie van het bewustzijn van de Soevereine Integraal is de realisatie van je Ware Zelf zoals die aanwezig is in ieder ander. Je ziet de conditie van de mensenfamilie als die van jezelf, en je eigen conditie als een van ieder ander. Je bent in het moment, je bent bezig met de ontmanteling van het MVS en je weet, dat je daarmee het bewustzijn van de Soevereine Integraal aanroept om zich op Aarde te manifesteren in een menselijk instrument, waar volkomen en onvoorwaardelijke transparantie en daardoor expansie heersen.

Vraag 8 van Project Camelot:
Gezien het ras van wie u een vertegenwoordiger bent en voor wie u zichzelf beschouwt te spreken, en ik moet toegeven, dat ik mezelf als een lid van deze groep beschouw, wil ik u omwille van onze lezers vragen om in het kort een antwoord te geven op de volgende vragen voor degenen die het materiaal van de WingMakers niet kennen:

 • van welke planeet of uit welke tijd zijn de WingMakers afkomstig?
 • hebben ze op aarde een fysieke aanwezigheid?
 • wat is uw eigen missie hier op aarde?
 • hebben ze met andere mensen contact gehad of gecommuniceerd, zoals uzelf?

Anwoord 8 van James:
Het is bijna precies tien jaar geleden dat de WingMakers.com website voor het eerst op het net kwam. Het eerste materiaal was gemaakt om bepaalde mensen te activeren voor het bewustzijn van de Soevereine Integraal. Dit bewustzijn kan niet worden gevat in de historische context van ziel, atma, spirit (geest), of anima. Het moest opnieuw worden gedefinieerd, want de constructie van de ziel was een onderdeel van het God Geest Ziel Complex (zoals omschreven in vraag 1) en daarom een onderdeel van het Menselijk Verstand Systeem (MVS).

Er waren maar heel weinig mensen die zich dit bewust waren. Het gevolg was dat de Soevereine Integraal gedurende de laatste tien jaar met weinig omhaal werd geïntroduceerd en op de websites van de WingMakers en Lyricus op een laag pitje bleef staan. In dit tijdperk van transparantie wordt de Soevereine Integraal op een nieuw niveau van actualiteit en toegankelijkheid gebracht. Diegenen van ons die betrokken zijn bij de WingMakers en Lyricus, richten zich op de introductie van het bewustzijn van de Soevereine Integraal en geven ondersteuning aan degenen die zijn geïnteresseerd in de realisatie van dit bewustzijn als hun Zelf.

Wij geloven dat de mensenfamilie is geprogrammeerd om te geloven wat zij via de informatie en kennissystemen van de wereld krijgt toegediend en dat deze systemen het Menselijk Verstand Systeem stimuleren met de bedoeling dat het individu zich verliest in verdeeldheid en ontbinding. De vraag waar de WingMakers vandaan komen is niet van belang. Wij zijn jullie en jullie zijn ons. Dat is alles. De gemanifesteerde wereld van de aarde en de mensheid en de hele Natuur is één laag van de “ui”. Er bestaat ook een interdimensionaal domein dat uit ontelbare lagen bestaat, en binnen deze lagen bevinden zich levensvormen in levensvormen in levensvormen. Deze complexiteit en reikwijdte zijn onvertaalbaar in het menselijk denken.

De wezens die in het gemanifesteerde, driedimensionale universum leven, zijn uitsluitend mensen. De wezens die zich in de andere “lagen” bevinden zijn interdimensionale wezens die niet zijn gemanifesteerd in het fysieke domein. Maar alle wezens, of ze nu menselijk en fysiek zijn, of niet-menselijk en interdimensionaal, maken onderdeel uit van het bewustzijn van de Soevereine Integraal.

Alles wat je hebt te doen, is de Kwantum Pauze beoefenen, de Zes Harte Deugden in je lokale universum toepassen en alles observeren door de ogen van de Soevereine Integraal – de kwantumaanwezigheid, die zich diep in jezelf bevindt en die niet is geprogrammeerd, geen agenda heeft, geen bedrog pleegt en geen doel dient.

Welnu, ik ben me bewust dat deze onthulling in het MVS van veel mensen het gevoel geeft van ongemak en afkeer. Het MVS kan deze begrippen niet gemakkelijk bevatten, omdat ze buiten de bekende patronen van het begrippenapparaat vallen, maar alles wat je hebt te doen, is de Kwantum Pauze beoefenen, de Zes Harte Deugden in je lokale universum toepassen en alles observeren door de ogen van de Soevereine Integraal – de kwantumaanwezigheid, die zich diep in jezelf bevindt en die niet is geprogrammeerd, geen agenda heeft, geen bedrog pleegt en geen doel dient. Deze is gewoon zichzelf door in iedere ademhaling op onvoorwaardelijke wijze eenheid, gelijkheid en waarachtigheid tot uitdrukking te brengen.

Vraag 9 van Project Camelot:
Als u over enige informatie beschikt met betrekking tot uiteenlopende agenda’s van de belangrijkste rassen, die de situatie hier op Aarde gadeslaan, bijstaan, ingrijpen, profiteren of manipuleren, wilt u die dan zo helder mogelijk aan ons mededelen?

Anwoord 9 van James:
Zoals je misschien in mijn vorige antwoord hebt opgemerkt is het aantal wezens oneindig, en toch, als je goed leest, heb ik gezegd dat mensen de enige driedimensionaal gemanifesteerde wezens in het universum zijn. Wezens die niet-menselijk zijn kunnen weliswaar in de driedimensionaal gemanifesteerde wereld opereren, maar hun lichaam is over het algemeen voor onze dichtheid niet goed geschikt, en sterven als ze niet naar hun eigen dimensie terugkeren.

De agenda van de gevangenisbewakers is gericht op één ding: verberg het zicht op de gevangenismuren door de aandacht van het Menselijk Verstand Systeem te richten op vormen van amusement die hun zintuigen prikkelen. Degenen die gevoelig zijn voor deze afleidingsmanoeuvre gaan door het leven zonder zich ooit bewust te zijn dat ze in ieder moment van hun leven tegen gevangenismuren oplopen.

Degenen met een andere resonantie, wier Heelheid Navigator is ontwaakt en erdoor worden geleid, zijn bezig hun waarnemingen van de gevangenismuren te verdiepen. Zij ervaren muren van moment tot moment, waarbij ze de muren niet vrezen en de bewakers niet vrezen en waarbij ze degenen die de bewakers dienen ook niet vrezen. Hun realisatieproces is bij iedere ademhaling gewaar worden van gevangenismuren, zodat ze ze steen voor steen kunnen ontmantelen.

De wezens binnen de gevangenis zijn zowel menselijk als interdimentionaal; de gevangenis strekt zich zowel uit over de fysieke als de interdimensionale werelden. Hij staat op beide gebieden. Het is niet zo dat mensen in de gevangenis zitten en na de dood uitbreken en rechtstreeks naar een verlichte wezensstaat gaan om daar de vruchten van de hemel te genieten. Nee, het bewustzijn dat je in deze wereld tot uitdrukking brengt, zal je vergezellen naar de volgende dimensie. Een mens is even goed in staat om de gevangenis te verlaten als een entiteit in het interdimensionale domein; je moet onthouden dat gelijkheid en eenheid geen hoedanigheden zijn die te maken hebben met omgeving of frequentieveld.

Vraag 10 van Project Camelot:
Deze vraag is enigszins gerelateerd aan vraag 9. We beschikken over bewijsmateriaal, waaruit blijkt dat er op het ogenblik een conflict gaande is tussen twee groepen Anunnaki’s… en tussen de Nordics en de Grijzen/Reptilianen; hiertoe behoren ook de Illuminatie en verscheidene regeringen, die door middel van verdragen met een van beide zijden overeenkomsten hebben bereikt… over de soevereiniteit van de aarde. Kunt u hierop uw commentaar geven?

Antwoord 10 van James:
Overeenkomsten worden alleen gesloten met de Verborgen Elite. De Verborgen Elite betreft de Incunabulen (de eerste stadia, de wiegedruk). De Elite opereert over het algemeen in de deze volgorde: Incunabulen > Bankwereld > Illuminati > Geheime Genootschappen > Leiders van de Wereldregering. De Incunabulen beheersen het banksysteem, en degenen die aan de touwtjes trekken houden zich op slimme wijze verborgen. In de loop der tijd is het banksysteem de kracht geworden waarmee alle andere organisaties en doelen worden beheerst, gevoed, vernietigd, of toegestaan te bloeien. Het vormt de machtsbasis van het Collectieve Systeem en daarom was het van belang, zij het niet noodzakelijk, dat de Incunabulen zich achter de schermen bleven ophouden.

De Incunabulen werden oorspronkelijk ontworpen om het menselijk domein voor te bereiden op de terugkeer van Anu, de Anunnaki Koning die oorspronkelijk het menselijk ras ontwierp en samen met anderen ontwikkelde. Een deel van de mythe rond de terugkeer van Christus had te maken met deze verwachting, want dit werd als religieuze doctrine ingefluisterd door degenen die van de ware toedracht van de Wederkomst op de hoogte waren.

Anu komt echter niet terug, want het spel in de dimensies is gewijzigd. Het oorspronkelijk plan was dat Anu een aantal jaren vóór 2012 onze wereld zou binnenkomen, zodat hij tijd had om zijn staf, de Incunabulen, voor te bereiden op het einde der tijden, of zoals dat in de populaire media “2012” wordt genoemd. Het einde der tijden werd verondersteld het eind van het geprogrammeerde, menselijke bestaan te zijn; de aftocht van het Menselijk Verstand Systeem: de ineenstorting van de gevangenismuren die de mensheid afgescheiden hebben gehouden van haar ware aard als Soevereine Integraal.

Het einde der tijden zal veel lijken op een sterke wind die over een kalme zee blaast, waarbij alleen de schepen, die erop zijn voorbereid en hun zeil hebben opgestoken, het effect van deze wind zullen opmerken.

Het einde der tijden zal veel lijken op een sterke wind die over een kalme zee blaast, waarbij alleen de schepen, die erop zijn voorbereid en hun zeil hebben opgestoken, het effect van deze wind zullen opmerken. Anderen zullen zodanig zijn afgeleid en zo bang zijn dat ze de wind niet eens opmerken, en als ze dat al doen, zullen ze niet in de gaten hebben dat er een nieuwe richting wordt ontsluierd, een nieuwe kust in zicht komt, een nieuwe manier van leven mogelijk is. Aangezien de Elite zich gericht houdt op het Geld Macht Netwerk, zien zij het einde der tijden als het einde van hun macht. Nu ze dit waarnemen, rennen ze achter posities aan en proberen ze nieuwe relaties te vormen die hen in staat stellen het nieuwe tijdperk in te gaan zonder verlies van macht, en ze hopen dat op zijn minst het Geld Macht Netwerk onaangetast blijft, want ze willen zich onder de overlevenden scharen. Daarom bestaat er grote ruzie en strijd binnen de Elite.

Er zijn vele interpretaties in omloop over het einde der tijden en zoals ik aangaf in mijn voorgaande commentaren, zal het heel anders uitpakken voor degenen die zijn voorbereid in vergelijking met degenen die zijn doordrongen van het Menselijk Verstand Systeem en zich volkomen op hun gemak voelen door zich te identificeren met de gevangenis die het voorstelt. Voor deze figuren zal het einde der tijden aanvoelen alsof het programma een virus of een storing heeft. Voor hen zal het aanvoelen alsof het universum in elkaar valt en zij de chaos in worden gezogen. Voor een aantal van hen zal het heel beangstigend zijn.

De Elite, en hiertoe behoren ook hun interdimensionale bondgenoten, weten dat het eindresultaat van het menselijke programma onbekend is. Het wordt niet begrepen. De implicatie ervan op het Geld Macht Netwerk, de levensader die hun overheersing in stand houdt, is onzeker, maar ze weten wel dat er verandering op komst is en dat deze verandering een omvang heeft die alle historische standaarden overtreft.

> Lees binnenkort verder in deel 5 over channeling, remote viewing en de profetieën over de eindtijd.

Ella Ster* | bron: Project Camelot | vertaling: Peter Toonen

Bron: www.ellaster.nl

Terug naar pagina Project Camelot Interviews

WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 3

WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 3

James spreekt in dit interview over de transitie waar we momenteel middenin zitten. Deze vraagt om een herprogrammering, om toegang tot het Soevereine Integraal mogelijk te maken. De adem is daarbij hetgeen dat het menselijk instrument verbindt met zijn punt van oorsprong, waar dan ook in ruimte-tijd. Het gaat met name om het specifieke adempatroon, de Kwantum Pauze genoemd.

Het geschreven interview met James (2008)
Door: Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan)
Vertaling: Peter Toonen

> vervolg op WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 2


Vraag 4 van Project Camelot:
Hoe denkt u over de gebeurtenissen in de komende jaren tot en na 2012? Wij kennen veel klokkenluiders, ervaringsdeskundigen en futuristen, die hun visie geven over toekomstige gebeurtenissen, waaronder:

 • een ompoling van het magnetisch veld (magnetic pole reversal)
 • een natuurlijke poolomkering
 • een fotonenstorm vanuit de zon
 • alle bovenstaande mogelijkheden, die misschien worden verergerd door het naderen van Nibiru naar de aarde.
 • Kunt u uw mening geven op de bovenstaande scenario’s? Heeft u aanleiding om te denken dat een van deze dingen gaan gebeuren?

Antwoord 4 van James:
Laat ik duidelijk zijn: het universum waarin we ons bevinden is met zijn totale fysieke uitstraling en statuur een onderdeel van de gevangenis waarover ik zojuist sprak. Ik weet dat het woord “gevangenis” een negatieve betekenis heeft, maar als in een gevangenis meubels staan, zeg je ook niet dat de meubels slecht of negatief zijn. Nee, het zijn meubels die toevallig in een gevangenis staan. Dat geldt ook voor de planeten en sterren en het universum als geheel.

Alle verschijnselen die onze zintuigen waarnemen, of het nu een poolverschuiving is of een aardbeving van 9.0 op de Schaal van Richter, blijven zich afspelen binnen het Menselijk Verstand Systeem (MVS). Verschijnsel is bedrog. Iedereen wil iets zien en doet moeite om over de rand te kijken zonder zich te realiseren dat deze fenomenen, beelden en geluiden, waarnemingen zijn die worden gedaan door het MVS en dat ze een nog subtielere weergave vormen van de gevangenismuren in de buitenste gebieden van het labyrint.

Je kunt in mijn voorgaande antwoord (vraag 3) lezen dat ik denk dat Aarde/Natuurde primaire katalysatoren zijn die de Eerste Bron orkestreert om de mensheid te helpen met haar zelfrealisatie van Soevereine Integralen. Dus het zal aanvoelen alsof de aarde en het hele universum zich op het individu samenpakken en hun greep rond zijn hele wezen versterken. Deze compressie is nu juist het gereedschap dat door de Eerste Bron wordt gebruikt om jullie te helpen activeren. Wat betreft Nibiru: dat is geen factor van belang. Het is in zekere zin verwijderd uit de formule van de Soevereine Integraal vanwege een complex aantal redenen, waarop ik hier niet zal ingaan.

Vraag 5 van Project Camelot:
We krijgen van klokkenluiders verscheidene verslagen over een duistere agenda van de Illuminati, waaronder:

 • een crash (of einde) van de dollar en situaties in de VS die lijken op de jaren ‘30 van de vorige eeuw
 • afkondiging van de noodtoestand (Martial Law) en mogelijk het transporteren van mensen naar concentratiekampen
 • de verspreiding van virussen in de wereld, bedoeld om twee derde van de wereldbevolking te reduceren
 • het micro-chippen van de bevolking en toenemende elektronische bewaking, die de vrijheid van mensen nog verder beknotten.

Hoewel we tegenstrijdige getuigenissen krijgen over de bovenstaande mogelijkheden, lijkt het duidelijk dat sommige beleidsmaatregels reeds zijn begonnen. Kunt u iets zeggen over deze scenario’s? Heeft u redenen te geloven dat een van deze zaken kunnen gebeuren?

Antwoord 5 van James:
De mondiale systemen van onze planeet kun je gezamenlijk zien als een Wezen dat bestaat uit organen, zoals een hart, hersenen, lever, enzovoort. De mondiale systemen zijn de banken, regeringen, leger, religies, scholen, voedselproductie, energievoorziening, transportsector en handel. Deze systemen vormen organen in het lichaam van de Realiteit van het Collectief Menselijke Verstand Systeem, of eenvoudig gezegd, het Collectieve Systeem (CS). Ieder van deze negen globale systemen is een orgaan dat afhankelijk is van “bloedcellen” om het in leven te houden, om de voedingsbestanddelen door het grotere lichaam te laten circuleren, waarbij mensen de bloedcellen zijn en het geld de adem is die het CS van zuurstof voorziet.

Dit is het lichaam van het collectieve MVS-bestaan en juist dit lichaam wordt door mensen geanimeerd en mogelijk gemaakt door hun eigen overlevingsstrategieën en de uitwisseling van geld. Het Collectieve Systeem is de optelsom van mondiale systemen, mensen en geld. Dit bestaat uit één systeem en hoewel het onmogelijk lijkt dit systeem onder controle te houden, is het heel wel mogelijk voor degenen die de teugels in handen hebben en het vitale orgaan besturen: de hersenen. De “hersenen” van het CS (Collectieve Systeem) is het bankwezen. Het opereert op het Aanvangspunt-paradigma van “leven is geld en geld is leven”. De oorsprong van het menselijk bestaan is het paradigma “geld is leven”. De mensheid is geëvolueerd in deze enkele gedachtevorm, waarbij het haar geheugen uit de Oudheid overbrengt naar ons huidige banksysteem.

Het Collectieve Systeem werkt samen met het MVS (Menselijk Verstand Systeem) en bouwt de primaire “muren” op binnen de gevangenis van het MVS, waarover ik sprak in vraag 4. Het lichaam van het Collectieve Systeem krijgt gebreken en werkt niet meer naar behoren omdat het nieuwe tijdperk van transparantie en expansie onderweg is. De krachten van het CS en het tijdperk van transparantie en expansie komen in onze tijd in botsing. Om het bewustzijn van de Soevereine Integraal op dit fysieke vlak te laten manifesteren en te accommoderen moet het Collectieve Systeem veranderen, want beide bewustzijnsvormen gedragen zich als olie en water en kunnen zich niet met elkaar verenigen.

Dus degenen die de teugels van het Collectieve Systeem in handen hebben zijn doodsbenauwd dat er iets loos is. Er gebeurt iets in de wereld dat duidt op grote verandering en verandering is niet iets dat zij omarmen. Met het oog op de verandering, die voor hen een afname van macht betekent, gaan ze duistere plannen maken om de bevolking af te leiden en zich ongemakkelijk, nerveus, onzeker, onwetend, overladen met technologie, gevoelig voor angst en onmachtig te laten voelen.

Alle punten, en nog meer, die je in je lijst opnoemt, staan in diverse stadia in de planning. Dat wil niet zeggen dat ze erin zullen slagen ze tot uitvoer te brengen, maar ze worden voorbereid en zelfs in de overweging van deze plannen kun je de sinistere aard waarnemen die onderdelen van de mensenfamilie heeft overgenomen.

Het Collectieve Systeem zal vallen. Het moet vallen. De organen houden ermee op en het lichaam sterft af. Dit kost tijd; het wordt een proces van vele jaren dat gelukkigerwijs voor de mensen in een overgangsperiode voorziet, zodat ze zich kunnen aanpassen aan het nieuwe lichaam dat in aanbouw is om het bewustzijn van de nieuwe Soevereine Integraal te steunen en in stand te houden zoals het, de oorsprong van onszelf, in de wereld bekend wordt.

Wanneer ieder van ons zichzelf herprogrammeert en zijn MVS uitschakelt, komt er vervolgens toegang tot de Soevereine Integraal, en met deze toegang scheppen we de beste gelegenheid die we hebben om de duistere agenda’s op aarde te verslaan. Dan kunnen we de overgang van het ontbindende lichaam van het Collectieve Systeem van vandaag naar het nieuwe lichaam vergemakkelijken.

Vraag 6 van Project Camelot:
Kunt u vertellen hoe mensen zich het beste kunnen voorbereiden op de komende veranderingen ongeacht het bewustzijnsniveau waarin ze zich op dit moment bevinden? Ons idee is, dat hoewel er voorbereidingen kunnen worden getroffen in de fysieke realiteit, een veilige plek slechts een reflectie is van het bewustzijn van degenen die daar zitten en dat geen enkele locatie in feite beter is dan de andere (afhankelijk van het pad dat ieder van ons heeft gekozen om deze tijden door te komen).

Antwoord 6 van James:
Dit is een ingewikkelde vraag, want het hangt helemaal af van het individu, maar afgezien daarvan is het universele steunpunt de adem. De adem verbindt ons met ons punt van oorsprong en als ik dat zeg bedoel ik niet de fysieke geboorte van dit leven of een ander leven. Ik verwijs hier naar de bewustzijnsstaat van de Soevereine Integraal, die onze zuivere staat van zijn is. Adem is hetgeen het menselijk instrument verbindt met zijn punt van oorsprong, waar dan ook in ruimte-tijd. De adem is het snijpunt tussen de fysieke dimensie en de kwantum- of interdimensionale domeinen, maar het is niet de normale, autonome adem, maar een heel specifiek adempatroon dat we Kwantum Pauze noemen.

Kwantum Pauze is een eenvoudig proces van vier stadia dat begint met een inademing met een duur van ergens tussen de drie en zes tellen afhankelijk van je longcapaciteit, je lichaamsbouw en de mate van privacy. Nadat je door je neus hebt ingeademd, houd je de adem vast (pauze) gedurende hetzelfde aantal tellen, waarna je door je mond uitademt gedurende hetzelfde aantal tellen en daarna houd je gedurende hetzelfde aantal tellen vast (pauze) zonder lucht.

De sleutel is de symmetrie tijdens ieder van de vier onderdelen van het proces: adem in (vier tellen) – houd vast (vier tellen) – adem uit (vier tellen) – houd vast (vier tellen). Als je drie tellen gebruikt is het belangrijk dat je alle onderdelen in drie tellen doet. Je hoeft dit niet met grote nauwkeurigheid gade te slaan, maar je moet gewoon de tijd voor ieder onderdeel in de gaten houden en regelmaat in het proces bewaren.

Hierboven is één cyclus beschreven. We raden aan om drie of vier van deze rondjes achter elkaar te doen en daarna weer over te gaan op een normaal patroon. Deze “normale” ademperiode wordt de Consolidatie genoemd. Houd je ogen gesloten tijdens het hele proces en ga met een rechte rug in een gemakkelijke houding zitten met beide voeten op de grond. Wanneer je begint aan de consolidatieperiode, moet je aandacht schenken aan de gedachten die naar de oppervlakte van je bewustzijn borrelen. Deze komen naar boven met een reden. Dit is een uitstekend moment om de Zes Harte Deugden (appreciatie, compassie, vergeving, bescheidenheid, moed en begrip) op iedere gedachte en ieder gevoel dat zich manifesteert toe te passen.

De consolidatieperiode duurt meestal drie tot vijf minuten, maar er zijn geen vastgestelde regels voor. Gebruik je intuïtie voor deze tijdsduur. Er zijn over het algemeen vier of vijf consolidatieperioden en je zal merken dat tijdens iedere achtereenvolgende periode er minder gedachten en gevoelens naar boven komen. En tegen de tijd dat je in de laatste consolidatieperiode bent aangeland, zal je merken dat je jezelf hebt leeggemaakt van gedachtes en gevoelens en het kwantumdomein bent binnengegaan.

Het diagram laat een typische sessie van Kwantum Pauze zien. Je ziet dat er drie ademhalingen worden gevolgd door een consolidatieperiode. Dit rondje wordt vier keer herhaald. Je kunt ook vijf rondjes doen die worden afgewisseld door consolidatieperioden, maar nogmaals: de symmetrie is belangrijk.

Het kan onwaarschijnlijk lijken dat de toepassing van Kwantum Pauze in staat is het Onderdrukkingsmechanisme van de Soevereine Integraal te de-activeren en dat het hiermee gemakkelijker wordt om met de overgangsperiode waarin we nu zijn, om te kunnen gaan; maar ik zou jullie willen aanmoedigen om het drie weken te proberen en te kijken welke resultaten je boekt. Als je na drie weken van dagelijkse beoefening merkt dat je helderder bent en in verbinding staat met je punt van oorsprong, zal je gemotiveerd zijn ermee door te gaan en heb je met deze beslissing je nieuwe Aanvangspunt gevestigd waarop onvoorwaardelijke eenheid, gelijkheid en waarachtigheid hun basis vinden.

Er bestaan vele nuanceringen in de techniek van de Kwantum Pauze en ik nodig jullie uit om ze zelf op je eigen manier te ontdekken. Dit is slechts een basistechniek die ik aan jullie geef, maar er zijn in deze techniek subtiliteiten die leiden tot krachtige versterkingen. Je zal ze opmerken wanneer je bezig bent het proces te gebruiken, dus blijf hiervoor open staan wanneer je deze techniek gebruikt.

Hier zijn een paar snelle suggesties die je op gang kunnen brengen. De kwantumpauze, die onmiddellijk na de uitademing volgt, kan bij sommige mensen een licht gevoel van paniek veroorzaken. Als dit gebeurt, verkort dan je periode zodat je in ieder onderdeel minder tijd laat verstrijken. Als je bijvoorbeeld in een rondje vier tellen gebruikte, kun je dat verkorten tot drie tellen. Dit gevoel van paniek verdwijnt naarmate je de techniek blijft gebruiken. Deze onderbrekingen of kwantum pauzes hebben een doel dat je zelf gaat begrijpen.

Ik wil je ook adviseren om de aandacht op je ademhaling te houden: op het geluid, de structuur, de klank, hoe het in je longen aanvoelt, hoe de stand van je lippen is tijdens de uitademing, hoe het door je hele systeem vloeit, enzovoort. Dit brandpunt brengt je in overeenstemming met het Aanvangspunt of het oorspronkelijke punt van je Soevereine Integraal, want de adem is het Portaal van het oneindige en eeuwige wezen dat je in werkelijkheid bent en via dit portaal manifesteert de Soevereine Integraal zich op het fysieke vlak.

Als je Kwantum Pauze gebruikt, is er een natuurlijke neiging om te zoeken naar een ervaring van Licht, of nieuwe dimensies, spreken met Wezens of zelfs met God, om extase te beleven; waarnemingen die bevestigen dat je op het juiste pad bent. De beoefening van Kwantum Pauze geeft je weliswaar nieuwe ervaringen en gewaarwordingen, maar: laat je verwachtingen achterwege. Nogmaals: mensen zijn dol op visuele prikkels. Ze houden ervan om hogere dimensies te zien, alsof zien betekent geloven. Maar alles dat zich in de kwantum ruimte-tijd bevindt is niet conform het Menselijk Verstand Systeem. Kwantum is oorsprong. Kwantum is metafysisch en gaat vooraf aan visuele, akoestische en zintuiglijke objecten. Kwantum gaat vooraf aan gevoelens en gedachten. Het bevindt zich vóór deze stimuli en ligt tot als het ware achter deze stimuli verscholen.

De extatische ervaring kan zich manifesteren op een manier die je MVS niet kan vertalen in beelden, woorden, gevoelens en gedachten. Doe daarom je best om verwachtingen van experimentele aard achterwege te laten en volg eenvoudig je adem. Het moment waarop de Soevereine Integraal je MVS bereikt en zijn aanwezigheid aankondigt, zal je nooit meer vergeten en je zal het nooit meer aanzien voor iets dat het niet is. Het moment waarop het gebeurt, kun je je tanden staan poetsen, of een email schrijven, of op de bank liggen sluimeren. Het gebeurt op zijn eigen tijd.

Als aanvulling op de beoefening van Kwantum Pauze wil ik je adviseren om nieuwe paradigmata voor je levenswijze te overwegen. Ik heb bijvoorbeeld de Zes Harte Deugden (in een gratis PDF bestand) onthuld op de website van EventTemples.org. Deze praktische oriëntering helpt je met een grotere harmonie door het leven te navigeren. Je kunt ook waarde ontlenen aan de beoefening van het KwantumMoment.

Het Kwantum Moment legt je dag uiteen in verstreken momenten. Met andere woorden, “momenten” zijn in deze definitie het verstrijken van tijd of gebeurtenissen. Laten we bijvoorbeeld zeggen, dat je ‘s morgens uit je bed stapt; op dat moment begint een nieuwe passage of een nieuw kwantummoment. Voordat je een nieuwe passage ingaat, beoefen je een verkorte Kwantum Pauze van één of twee rondjes: inademen, kwantumpauze, uitademen, kwantumpauze. Dit bevestigt je Aanvangspunt opnieuw en het aardt je fysiek menselijke instrument in het kwantumdomein. Als je de passages doorloopt van wakker worden, gezicht wassen, tanden poetsen, enzovoort, loop je door passages van de tijd heen.

Het Kwantum Moment als Aanvangspunt is zich gewaar dat het individu soeverein en oneindig is en hier bestaat. Precies hier. Hij vliegt niet rond door de gebieden van de ziel; hij zit niet verstopt in de kleren van een god of een meester; hij is niet afgezonderd van het menselijk instrument; en hij ontloopt niet de menselijke conditie. Hij is en zal altijd hier zijn. Zoals eerder gezegd is een kwantummoment het verstrijken van tijd dat aanvoelt alsof je door een portaal stapt en ergens binnengaat waar de ervaringen anders zijn dan in de voorgaande passage. Dat kan zijn het wandelingetje van je auto naar de garage bij het kantoor, dat is een moment, en het volgende moment gaat de telefoon en je stapt over in een nieuw moment van het gesprek met iemand aan de telefoon.

Je hele leven bestaat uit een reeks momenten of passages van de tijd en in iedere passage ben je vergezeld van je oneindige Zelf die maar naar één ding op deze Aarde zoekt: Zelfrealisatie van zichzelf in het menselijk instrument. In jullie wereld worden informatie en kennis als vuurwerk naar alle kanten verspreid. Iedereen vertelt je dat de weg naar de waarheid dit is of dat, maar “de weg” leidt tot afgescheiden zijn en daarom naar bedrog.

Wanneer je je in het Kwantum Moment bevindt, zie je dat de splitsing in de weg altijd leidt naar twee richtingen: waarheid en oneerlijkheid. Waarheid is de levensadem die voortvloeit uit de Soevereine Integraal. Oneerlijkheid is het Menselijk Verstand Systeem dat kennis en informatie napraat als een papegaai, die in alle hoeken en gaten van ons leven schieten via mobiele telefoons, televisies, boeken, seminars, films, podcasts, e-artikels, websites, kranten, en relaties met mensen.

Om hier het Zelf te realiseren als Soevereine Integraal en om dit bewustzijn tot uitdrukking te brengen terwijl je in het menselijk instrument zit, is het nodig dat je je richt op de Zes Harte Deugden in je lokale universum, de passages van je leven waarin je je fysiek beweegt, en ze onophoudelijk toepast. De sleutel tot realisatie is een rechtstreekse, nuchtere, waarachtige beoordeling van je gedrag en het toepassen van de Zes Harte Deugden op deze gedragingen, die uitdrukkingen zijn geworden van je zelfbegoocheling en oneerlijkheid.

Het Kwantum Moment helpt je aanwezig te zijn in het moment en je Zelf te zien als waarnemer die geen oordelen op anderen of zichzelf uit, maar de nuchtere beoordeling van de Soevereine Integraal vasthoudt en vergeving en begrip op de passage toepast waarin je juist bent binnen gegaan gedurende je leven. Dit wordt een manier van leven.

Ella Ster* | bron: Project Camelot | vertaling: Peter Toonen

Bron: www.ellaster.nl

Terug naar pagina Project Camelot Interviews

WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 2

WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 2

Het systeem gecreëerd door Anu, waarmee de mens gevangen wordt gehouden, bestaat uit deze negen componenten. Ieder mens is daaraan onderworpen wanneer hij wordt geboren, leeft en sterft. Alleen door terug te keren naar een bewustzijnsstaat van onvoorwaardelijke eenheid, gelijkheid en waarachtigheid in elk moment, kunnen we uit deze gevangenis ontsnappen.

Het geschreven interview met James (2008)
Door: Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan)
Vertaling: Peter Toonen

> vervolg op WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 1


Doodsangst Implantaat Netwerkomleiding (DIN) – Zoals de lange naam veronderstelt is DIN de afdaling naar het mensdom en de keten die ons bindt aan de materiële wereld. In het gebied van de plexus solaris (zonnevlecht) van het menselijk instrument bevindt zich de DIN-module van het MVS (Menselijk Verstand Systeem). Dit wordt een beetje ingewikkeld omdat je het MVS moet zien als het hoofdnetwerk waarop pluggen of implantaten zijn aangesloten. Eén van die pluggen is de DIN, die is verankerd in de zonnevlecht, en die een ingewikkeld netwerk vormt dat zich exponentieel naar boven toe ontwikkelt richting hart, nek en gebieden in het hoofd. Dit is een etherische structuur die angst, bezorgdheid, stress en onrust verzamelt, absorbeert en distribueert.

Hoewel deze module wordt gedomineerd door angst voor de toekomst, heeft Anu er vanuit het perspectief van programmering voor gezorgd dat hij werd verbonden met primaire angst voor de dood en het niet-bestaan. De DIN veroorzaakt veel disfunctioneren in de mensenfamilie met betrekking tot haar gedrag. Het activeert mensen ook dienst te doen in religie en spirituele disciplines.

Polariteiten Systeem (PS) – Dit is een sub-aansluiting van de DIN ontworpen om polariteiten in het MVS te creëren en op die manier wrijving tussen polariteiten te creëren en met deze wrijving onenigheid en disharmonie te bewerkstelligen. Als je je in het MVS bevindt (en dat doe je), dan bevind je je in polariteit. Zo simpel is het. Polariteit activeert en voedt het MVS. Polariteit is het ‘voedsel’ van het MVS, want in polariteit is het menselijk instrument in afgescheiden zijn verloren en dat is nu precies de functie van het MVS, die door de ontwerpers zo was bedoeld.

Genetisch Manipulatie Systeem (GMS) – Dit systeem was een uitwas van verscheidene interdimensionale rassen die bezig waren een geschikt instrument te maken om toegang te krijgen tot de fysieke wereld. Het was vooral Anu, die niet alleen toegang wilde hebben tot de fysieke wereld om zijn grondstoffen te exploiteren, maar hij wilde dit doen door wezens die oneindig zijn te onderdrukken en die de menselijke instrumenten moesten animeren, zodat hij kon beschikken over gewillige slaven. Ja, oneindige wezens kunnen worden onderdrukt tot eindige wezens wanneer ze worden blootgesteld aan het MVS.

In de loop van het ontwikkelingsproces van het menselijk instrument werd besloten om het GMS (Genetisch Manipulatie Systeem) te maken waarmee het menselijke instrument na verloop van tijd, wanneer het zich ging ontwikkelen, kon worden gemodificeerd om ervoor te zorgen dat het nimmer tot zelfrealisatie of tot de bewustzijnsstaat van de Soevereine Integraal kon komen. De bewustzijnsstaten van satori, nirvana, kosmisch bewustzijn, verlichting en vervoering waren allemaal verschillende namen voor verhoogde staten binnen het GGZC die zich nog steeds binnen het domein van het MVS bevonden. Deze staten echter werden controlepunten die interventies van het GMS (Genetisch Manipulatie Systeem) op gang brachten. De ware staat van de Soevereine Integraal, zelfs na de dood van het menselijk instrument, is nooit door een lid van de mensenfamilie gerealiseerd, tot voor kort.

Heelheid Navigator – Dit is een element van het MVS dat in het individu de authentieke zoektocht naar God activeert in de context van heelheid, eenheid, vereniging en gelijkheid. Er zijn mensen die deze zoektocht ondernemen omdat ze zich verplicht voelen aan de verwachtingen van hun ouders, hun ego, of uit hun eigen gevoel van schuld. De authentieke zoektocht, zoals afgeroepen door de Heelheid Navigator, is een recente doorsteek die door het GMS in het menselijk instrument is ingebracht, en dat is een open systeem. Hoewel het nog altijd een onderdeel is van het MVS, vormt hij de achterdeur naar het pad van bevrijding. Hierover straks meer.

Post-Dood Systeem (PDS) – Dit is het systeem waarbij het individu na de dood van zijn fysieke lichaam wordt opgewacht door gidsen ‘aan gene zijde’ die met hem zijn levenservaring doornemen, en wanneer hij perioden van grote gebreken tegenkomt, gaat hij terug naar de wereld om de misstappen in zijn voorgaande leven recht te zetten; met andere woorden: karma en reïncarnatie. PDS is het middel dat de Soevereine Integraal in de greep van de illusie houdt, zelfs al is de illusie een verhoogde realiteit in vergelijking met het fysieke bestaan op het aardse niveau. Het voorziet in de kringloop van de Soevereine Integraal in fysieke dimensies die zich eindeloos blijft herhalen.

Dit proces van het PDS (Post-Dood Systeem) was aanvankelijk bedoeld als belangrijkste middel om de wereld voor te bereiden op de geboorte van Anu op aarde en op zijn bestuur in de functie van onbesproken wereldleider. Dit scenario echter is uiteindelijk geschrapt.

De negen voornaamste componenten van de Onderdrukking van de Soevereine Integraal.

De gevangenis bestaat uit deze negen componenten, waaraan ieder mens is onderworpen wanneer hij wordt geboren, leeft en sterft, ongeacht het aantal kringlopen van dood en geboorte die hij heeft ondergaan.

Door de onderdrukking van de Soevereine Integraal leven we allemaal in een Matrix-achtige wereld van illusie en bedrog. Hoewel mensen geen diensten meer verlenen aan de Anunnaki’s voor de productie van goud, zijn de genetische overdracht van het MVS en andere componenten van het onderdrukkingsnetwerk niettemin nog steeds in werking en de teugels van deze onderdrukkingssystemen zijn overgedragen aan de Elite, die ze gretig hebben aangepakt.

Het wordt tijd dat mensen wakker worden en zien waaraan ze hebben deelgenomen en dat ze leren hoe ze dit kunnen stoppen, één individu per keer. Wij zijn zelf de sleutel tot ons dilemma en moeten leren hoe we de onderdrukkingsmatrix kunnen uitschakelen, zodat we kunnen ontwaken voor het bewustzijn van de Soevereine Integraal dat we leven in deze gedragsintelligentie en onszelf vrij maken van de greep van het verstand en het menselijk instrument. Tegen degenen die hoop en licht verheerlijken kan ik alleen zeggen dat jullie worden teleurgesteld als je hoop voorwaardelijk is, dat wil zeggen alleen voor jezelf, om in deze wereld verandering te faciliteren. Het is echt zoals Gandhi zei: “Wij moeten zelf de verandering worden die we in de wereld willen zien.” De sleutel echter is de vraag welke verandering.

Heb je ooit een omschrijving van je Zelf overwogen? Wat definieert jou? Als je in de spiegel kijkt en je maskers laat vallen, je pretenties, leugens, angsten, gedachten en gevoelens; wat blijft er dan over? De meesten zullen zeggen dat hun ziel of geest overblijft. En als ik je vertel dat de ziel, zoals de meesten haar omschrijven, niet werkelijk bestaat buiten het verstand, wat zou je dan zeggen? De verandering die ik in de wereld wil zien, is dat mensen zichzelf gaan zien als multidimensionale wezens, wier kern bestaat uit de Soevereine Integraal die het destillaat is van de Eerste Bron in de vorm van één enkele, menselijke expressie. Als mensen in overeenstemming waren met deze frequentie, zouden ze begrijpen dat alles is verenigd in eenheid, gelijkheid en waarheid. Dit behelst de omschrijving van het Grote Portaal, zoals het door de mythologie van de WingMakers gedurende de laatste tien jaar is onthuld.

Ieder individu is een portaal voor zichzelf en dit portaal is de toegangspoort naar de interdimensionale werelden van de Soevereine Integraal, waar het menselijk instrument als een astronautenpak eindelijk kan worden achtergelaten en waar het individu zijn ware, oneindige natuur realiseert. En dat hij in deze realisatie begrijpt, dat iedereen, IEDEREEN, in deze staat gelijk is en dat we in deze gelijkheid EEN zijn.

Het Grote Portaal vindt plaats wanneer de mensheid voor deze allesomvattende realisatie als EEN WEZEN opstaat. Dan kunnen we het raamwerk van onderdrukkingsmechanismen transcenderen en kunnen we ons uitdrukken als Soevereinen.

2012 is een enkele pagina in het ‘boek’ getiteld Het Tijdperk van Transparantie en Expansie. Het leven van de leugen, het tijdperk van sluiers over sluiers over sluiers, begint zich op te lossen, mits voldoende mensen in zichzelf opstaan en de Soevereine Integraal van binnen de eer geven door zijn waarheid te kunnen uitdragen. Maar om dit te doen moeten mensen zich afstemmen op zijn bewustzijn en wel om het MVS heen; dit is de manier waarop mensen zich ermee moeten bezighouden.

Het zoeken naar informatie is voorbij. Het zoeken naar een meester, een goeroe, religie, spiritueel pad of wegwijzer is voorbij. Het zoeken naar vormen van blaam is voorbij. Het zoeken naar verborgen informatie achter duistere krachten is voorbij. In dit nieuwe tijdperk worden de expressie van het bewustzijn van de Soevereine Integraal en de ontmanteling van het onderdrukkingsmechanisme het aandachtspunt van ieder individu.

Vraag 3 van Project Camelot:
Mijn eigen gezichtspunt is dat onze planeet een bewust wezen is en dat de planeet en de mensheid in de komende jaren van de derde naar de vierde en de vijfde dichtheid gaan. Volgens mij zijn we op dit moment de vierde dichtheid al binnengegaan. Volgens de RA Material (‘Law of One’) gaat niet de totale mensheid naar de vijfde dichtheid, maar blijft een deel uit vrije keuze achter in de  derde dichtheid van de aarde omdat ze kiezen voor zelfzucht in plaats van het onbaatzuchtig dienen van anderen.

 • Hoe ziet u dat?
 • Als uw gezichtspunt anders is, wilt u dan enigszins gedetailleerd ingaan op hetgeen u ziet?

Antwoord 3 van James:
De aarde is als bewustzijn ondefinieerbaar. Zodra je het bewustzijn van de aarde omschrijft, maak je een definitie. En zodra je definieert, maak je een hokje in afscheiding. En zodra je de aarde in elementen onderscheidt, vermink je haar ware essentie. De aarde is een Gastbewustzijn; dit is haar essentie, hoewel zelfs deze omschrijving afscheiding creëert en daarom tevens een mate van bedrog inhoudt.

Ja, de dichtheden zijn aan het verschuiven, maar deze dichtheden zijn gebruiksvoorwerpen van het Menselijk Verstand Systeem (MVS). Zelfs het idee, dat de bijna-oneindige dimensies van de astrale en mentale gebieden echt zijn, komt neer op een vergelijking met het fysieke vlak. Ik zou je willen zeggen dat hetgeen binnen het gezichtsveld van het menselijk instrument ligt, waartoe de fysieke, emotionele (astrale) en mentale dichtheden behoren, allemaal in het MVS en het onderdrukkingsmechanisme gevangen zitten. Ze maken geen onderdeel uit van de Soevereine Integraal en zijn daarom niet permanent; ze bevinden zich in polariteit, in afscheiding en in begoocheling. Met andere woorden: het is een creatie die is ontworpen om te verhullen wat je werkelijk bent.

De aarde gaat niet naar een andere dimensie om haar bewustzijn te verhogen en om naar een hogere staat te ascenderen. Ook zullen er geen gelukkige borsten naar een hogere dimensie worden gestuwd, omdat ze iets beters deden dan anderen en daarom zijn uitverkoren. Wij, als een mensenfamilie, worden voorbereid om als Soevereine Integralen op aarde te leven. Gaat dit gebeuren in 2012? Nee.

2012 Zal voor de meeste mensen aanvoelen als ieder ander jaar. Er is geen specifiek jaar of tijdstip dat het tijdperk van transparantie en expansie, of het verrijzen van de Soevereine Integraal aangeeft. Het gebeurt in stilte en op de meest onverwachte plekken. Mensen gaan inzien dat in hun menselijk instrument een systeem van controle, bedrog en manipulatie is ingebouwd. En op een dieper niveau krijgen ze een nieuwe helderheid, al is die nog zo vluchtig; ze zien zichzelf als meer dan alleen een systeem van gevoelens en gedachten verpakt in een lichaam. Dit gaat komen… mensen worden wakker uit een virtuele realiteit in een virtuele realiteit.

De Aarde maakt onderdeel uit van deze nieuwe transparantie. De Natuur is deze nieuwe verschijning reeds gegeven en draagt haar met trots, maar dat is de mensen nog niet opgevallen, want onze programma’s beschikken niet over deze waarneming. De mensenfamilie zal deels door de Natuur wakker worden en de aarde is zich voor deze gebeurtenis aan het voorbereiden. Dat wat gebeurt is niet omdat de aarde wraak neemt, of omdat God wraak neemt, die door de aarde heen werkt en zijn toorn uitstort. Het is de Aarde/Natuur die haar nieuwe transparantie en expansie op haar eigen wijze tot uitdrukking brengt.

Kijk eens naar het volgende verhaal: Gevorderde mensen, die op een interdimensionaal niveau leven, werden op slimme wijze verleid om een menselijk instrument te belichamen dat door een vreemde intelligentie, de Anunnaki’s, was ontworpen. Naarmate deze ‘werkkracht’ werd ontwikkeld, werden de fysiek belichaamde mensen uitermate bereid om hun beperkingen te aanvaarden, want deze beperkingen onderdrukten op systematische wijze het bewustzijn van de Soevereine Integraal: de oneindige en eeuwige levenskracht die hun menselijke voertuig animeerde, in beweging zette.

Vanaf het eerste stadium werden menselijke bloedlijnen vermengd met die van hun ontwerpers, waardoor het evolutionaire proces van menselijke diversiteit werd versneld. Een deel van de diversiteit bevond zich in elitaire gemeenschappen die de afscheiding van de mensenfamilie liet formuleren in het Geld Macht Netwerk. De ‘goddelijke’ ontwerpers, de Anunnaki’s, waren uitermate tevreden met hun mijnwerkzaamheden; ze verlieten de aarde en lieten hun menselijke schepping achter.

Het menselijk genoom paste zich aan binnen de matrix van het Menselijk Verstand Systeem (MVS) en ontwikkelde zich tot de mensenfamilie die we hebben in de vroege 21ste eeuw. Dus nu hebben we een ras dat gevangen zit in een raamwerk van onderdrukking, zonder van hun conditie op de hoogte te zijn, terwijl ze geloven in hemelen en hellen die deel uitmaken van het MVS-landschap; terwijl ze bidden tot meesters en heilanden (verlossers) om hun zonden en morele apathie te vergeven; en terwijl ze de dood en het niet-bestaan blijven vrezen alsof ze volstrekt onbewust zijn van hun ware natuur.

Stel je voor dat jij de ware God bent, de Eerste Bron. Wat zou je doen om mensen bewust te laten worden van hun ware natuur? Welk proces zou je gebruiken om de mensenfamilie over te brengen naar een perspectief waarin ze zich zouden realiseren dat alles waarin ze hadden geloofd bestond uit bedrog en onderdrukking van hun ware natuur en waarbij je zou weten dat de componenten van het onderdrukkingsraamwerk niet van de ene op de andere dag kon worden weggenomen zonder dat het individu gek werd of, erger nog, zou bezwijken. Wat zou je doen?

Eerste Bron heeft een aantal bewegingen op het ‘schaakbord’ beperkt, omdat de mensheid zit opgesloten in een gevangenis, waarvan de opzichters en bewakers het geldsysteem beheren en de macht onder elkaar vasthouden en verdelen. Spirituele en religieuze leiders zitten ook in de gevangenis; ze zitten in de secties voor de meer rechtschapenen, maar ze zitten toch in het huis van bewaring. De interdimensionale wezens, zoals verrezen meesters en engelen, zijn ook gevangen genomen, hoewel hun vrijheden bijna oneindig lijken in vergelijking tot menselijke gedetineerden.

Er is een handvol mensen dat het MVS met zijn toegevoegde systemen heeft ontmanteld en uit de gevangenis is ontsnapt, maar dit is een minuscuul percentage. Hun artikelen, verhalen en technieken worden door hun medegevangenen beschouwd als ‘gekkenwerk’. Maar zelfs al ontsnapt een handvol mensen uit de gevangenis, het huis van bewaring stuurt zijn bewakers er onmiddellijk op af om hen opnieuw in te rekenen. Of ze worden zodanig in diskrediet gebracht dat ze hun daden bestempelen als ‘bovennatuurlijk’ of, erger nog: als demonisch.

Het ware probleem in dit verhaal is dat de mensen in de gevangenis, hun arrest niet als hechtenis beschouwen en de bewakers niet als bewakers. Ze zijn onverschillig voor hun gevangenschap. Ze proberen dus niet uit de gevangenis te komen. Ze doen meer moeite om van allerlei andere dingen af te komen zoals verveling, angst, armoede, pijn, slechte relaties, ziekte, depressies en uitzichtloosheid. De onderdrukking van hun identiteit als Soevereine Integraal die in eeuwige en onvoorwaardelijke eenheid, gelijkheid en waarachtigheid leeft, vormt in hun zoektocht zelfs geen overweging.

De aarde, bestaande uit de Koninkrijken der dieren, planten en mineralen, als ook de elementen lucht, water en vuur gecombineerd met de Natuur, zoals gedefinieerd door de kosmos, is de ‘koningin’ op het schaakbord dat Eerste Bron kan gebruiken. Ze combineert de strategische instrumenten waarmee specifieke muren van de gevangenis zullen worden neergehaald. Individuen die goed zijn voorbereid kunnen hun identiteit als Soevereine Integraal terugeisen en een nieuwe transparantie en expansie in hun heelheid bewerkstelligen.

Welnu, alleen omdat een paar muren van de gevangenis worden omgetrokken, betekent dat niet dat iedereen eruit vliegt en van zijn nieuwe vrijheden gebruik gaat maken. De gevangenis is gebouwd met vele muren en wanneer er een omvalt, ontstaat er aanvankelijk een uitstroom of relatieve vrijheid, maar daarachter staat de volgende muur, en de volgende muur. De gevangenis is een labyrint en tot het moment dat het individu niet langer afgaat op plaatjes, beelden, geluiden, woorden, gevoelens en gedachten om zijn wereld te interpreteren, blijft hij binnen de muren van de gevangenis zitten, die ik eerder heb beschreven als het raamwerk van onderdrukking van de Soevereine Integraal.

Veel mensen zullen zich niet lekker voelen met de ruimtelijke kwaliteiten en de wijde horizonten van dit nieuwe tijdperk. Ze zullen zich verzetten tegen de transparantie en de expansie omdat ze zich zo sterk met de identiteit van hun MVS zijn gaan vereenzelvigen dat alles wat deze identiteit aantast een bedreiging vormt voor hetgeen ze beschouwen als hun grip op het bestaan. Anderen, die zijn voorbereid, zullen dit nieuwe tijdperk met gemak belichamen en erin overgaan als een jonge arend die zijn eerste vlucht maakt: eerst een beetje onhandig, maar al snel leert hij de nodige vaardigheden beheersen. Hoewel Aarde, Universum en Natuur sleutelrollen spelen in de bevrijdingsoperatie, is het individu voor zijn eigen voorbereiding verantwoordelijk. Het is een uitgebalanceerde formule:

Aarde/Natuur + Individuele Voorbereiding = Soevereine Integraal Realisatie

Het aanvangspunt van het proces is de belangrijkste factor voor de voorbereiding. Indien je aanvangspunt voor het terugeisen van de bewustzijnsstaat van Soevereine Integraal minder is dan onvoorwaardelijke eenheid, gelijkheid en waarachtigheid in de uitdrukking van ieder moment, loop je in de gevangenis tegen vele muren op. En iedere keer dat dit gebeurt, zal je opnieuw moeten beginnen. Dus het allereerste punt van de zelfrealisatie moet in overeenstemming zijn met de realisatie zelf. Dit heeft te maken met wiskundige vergelijkingen die het proces begeleiden.

Ella Ster* | bron: Project Camelot | vertaling: Peter Toonen

Bron: www.ellaster.nl

Terug naar pagina Project Camelot Interviews

WingMakers: Het project Camelot-interview, deel 1

WingMakers: Het project Camelot-interview, deel 1

In dit interview gaat James Neruda wat dieper in op de oorsprong van de aardse piramidestructuur van de mensheid, die in wezen niet deugt. Anu, de koning van de Annunaki, heeft allerlei systemen gecreëerd, inclusief religies, dat ervoor zorgt dat de oorspronkelijke mens tot slaaf is gemaakt…

Het geschreven interview met James (2008)
Door: Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan)
Vertaling: Peter Toonen

> Lees eerst: De WingMakers en hun boodschap voor de mensheid.

Vraag 1 van Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan):
Hoeveel van het WingMakers’ verhaal is waar of op feiten gebaseerd?

Antwoord 1 van James:
De aardse verhaallijn is gebaseerd op een techniek genaamd Zintuiglijke Bilocatie (ZB),die min of meer overeenkomt met zien op afstand [remote viewing]. De verhaallijn waarbij ik deze techniek heb gebruikt, is gebaseerd op mijn onderzoek naar de ACIO, Incunabulen, Illuminati, ET-doofpotten, enzovoort. Deze elementen zijn vervolgens aangepast wat betreft naam, identiteit en locatie om ze te integreren in de mythologische verhaallijn van de WingMakers en om de dekmantels van deze organisaties onaangetast te laten. Het is niet mijn bedoeling geweest om deze organisaties of hun dubieuze agenda’s openbaar te maken; niettemin was ik me ervan bewust dat veel van degenen die geloven in samenzweringen het liefst wilden dat de waarheid boven tafel kwam. De kosmologische reikwijdte van het verhaal is mythologisch,terwijl de meer aardse elementen van de Neruda Interviews zijn gebaseerd op mijn ervaringen met ZB (Zintuiglijke Bilocatie

Vraag 2 van Project Camelot:
Er zijn mensen die de huidige gebeurtenissen bestuderen en becommentariëren, die zich lijken bezig te houden met hetgeen door sommigen wordt gezien als onheilsvoorspellingen en waarschuwingen tegen potentieel grote problemen. Anderen houden zich uitsluitend bezig met boodschappen van hoop en licht en weigeren zich met slecht nieuws in te laten. Wijzelf hebben er geen moeite mee om beide gezichtspunten tegemoet te treden, want hoe de zaken gaan uitpakken zal afhangen van ieder van ons, waarbij het publiek zich zal richten op een van beide zienswijzen. Wat is uw eigen filosofie, of die van degenen die u vertegenwoordigt, met betrekking tot dit dilemma? En welk licht kunt u laten schijnen op dit onophoudelijke debat tussen deze twee groepen die zich beiden zeer veel zorgen maken over de toekomst van onze wereld?

Antwoord 2 van James:
De dreigende situaties van onze wereld zijn zeker reëel. In geen enkel geval zien we in de beleidsvoering van regeringen in de wereld enige samenhang, goede wil, verlichte activiteit, of – in het algemeen – intelligent gedrag als een uitvloeisel van eenheid en gelijkheid. De mensenfamilie is er duizenden generaties lang helemaal aan gebonden geweest en keerde telkens terug naar onze thuisplaneet Aarde omwille van een verbetering van de heerschappij van voorgaande generaties, het welzijn van de schepselen, levensstijl en technologie, terwijl de emotionele volwassenheid blijft hangen in een onderbuik van verkrachting, misbruik, slavernij, oorlog, oneerlijkheid, hebzucht, bestuurlijke fraude en nog honderd andere wandaden, door zwakke en gedesillusioneerde figuren die zijn geprogrammeerd om alleen het buitengebeuren van het menselijk verstand en zijn beperkende systemen onder ogen te zien.

De mensenfamilie bouwt gedurende duizenden generaties een piramide op van gemanifesteerd leven en iedere nieuwe generatie bouwt een nieuwe laag – een verbetering van technologie en levensstijl. We bereiken nu de top van de piramide waaraan niets meer kan worden toegevoegd. De piramide is klaar en wij, ieder van ons, moet kijken naar de piramide die we hebben gebouwd en zich afvragen hoe deze een representatie is van onze transcendentie, ons ware Zelf.

Er is gedurende miljoenen jaren een specifieke structuur tevoorschijn gekomen die de mensheid naar de repeterende functie van bouwers-van-mislukte-beschavingen heeft geleid. In de context van je vragen moet ik eerst deze structuur uitleggen om al je vragen afdoende te beantwoorden en om een nieuwe structuur en dimensie in de conversatie te kunnen brengen. Deze structuur of dit raamwerk wordt binnen Lyricus de Onderdrukking van de Soevereine Integraal genoemd. Negen voornaamste componenten ervan worden hieronder beschreven.

Voordat u, de lezer, verder gaat, wil ik u waarschuwen dat dit een ontnuchterende en rechtstreekse analyse is van het onderdrukkende systeem. Ik zou daarom iedereen die dit leest willen adviseren om bij het beoordelen van mijn antwoorden neutraal te blijven. Indien u de informatie te moeilijk vindt, of als zij angst oproept, leg het dan terzijde en kom er later nog eens op terug. Dit verhaal is niet voor iedereen. Sommigen voelen zich erdoor bedreigd en reageren met een gevoel van paniek en anderen krijgen het idee dat de grond onder hun voeten wegvalt. Als u een van deze gevoelens krijgt, bent u misschien niet voorbereid om deze realiteit onder ogen te zien.

Het geheime netwerk voor de onderdrukking van de Soevereine Integraal

Het Menselijk Verstand Systeem (MVS) is onderverdeeld in drie primaire, functionele mechanismen: het onbewuste of genetische verstand; het onderbewustzijn; en het bovenbewustzijn. Deze drie componenten vermengen zich met elkaar en vormen wat de meeste mensen bewustzijn noemen. Het MVS (Menselijk Verstand Systeem) is de meest ondoorzichtige sluier en verfomfaaide structuur die zich heeft bevonden tussen de mensheid en haar ware Zelf, waarbij het haar zelfexpressie heeft geperverteerd binnen de domeinen die we realiteit noemen.

Het onbewustzijn, of het genetische verstand, is de vergaarbak van de hele mensheid; het onderbewustzijn is de vergaarbak van de bloedlijnen van families; en het bewuste verstand is de vergaarbak van het individu. Echter – en dit is belangrijk om te weten – de grondpatronen van gedachten komen primair voort uit het onderbewustzijn (bloedlijnen) en uit de bewustzijnsstructuren van het genetische verstand (onbewustzijn). Dus hoewel het individu denkt dat hij een individu is, uniek is, afzonderlijk en enig in zijn soort, is hij dat in werkelijkheid niet. Niet in de context van het MVS (Menselijk Verstand Systeem).

Je kunt jezelf beter zien als een kopie van de menselijke familie die zit opgevouwen in een kopie van je ouders en bloedlijnen en die zich geplaatst ziet in een geïndividualiseerde expressie: jij. De ‘Jij’ is een MVS, die is gespecificeerd in één expressie, maar zijn wortels staan helemaal in de bodem van de mensheid en voorouderlijke verwantschappen die allemaal vóór de geboorte op de foetus worden overgebracht.

Dit is precies waarom we na tienduizend generaties doorgaan in dezelfde patronen van hebzucht, afscheiding en zelfdestructie. Het beeld in de spiegel is weliswaar verbeterd met mooiere ‘aankleding’ en geraffineerde maskers, maar onder het beeld blijven dezelfde gevoelens, dezelfde gedachten en hetzelfde gedrag bestaan.

Sociale en culturele programmering door middel van de amusementsindustrie en de educatieve systemen werken samen om het individu tijdens zijn ontwikkelingsjaren tussen zijn derde en veertiende jaar te conformeren en de programma’s en subsystemen van het MVS te activeren, om er zeker van te zijn dat het individu goed is voorbereid zich te aan te passen aan de realiteitsmatrix van zijn tijd en woonplaats. Zelfs degenen die zich niet conformeren, die van zichzelf denken dat ze ‘buiten spel’ staan, bevinden zich helemaal binnen de parameters van het MVS.

Geld-Macht Netwerk (GMN) – De reden dat het Menselijk Verstand Systeem bestaat, is omdat het de Elite de gelegenheid geeft over het Geld-Macht-Netwerk te heersen. Geld is het hoofddoel van de Elite, omdat geld macht verleent aan degenen die erover beschikken. Geld neemt vele vormen aan, inclusief die van kostbare metalen en aardolie, land en vastgoed, mineralen, producten en diensten. Geld is de ‘God’ van de Elite en hun banken zijn de religieuze instituties waarin ze hun God kunnen vereren.

De gezaghebbers over het GMN (Geld-Macht Netwerk) zijn de elite van de grote bedrijven, de elite van de regering, de ondergrondse elite en de elite van bankiers. Degenen in machtsposities, vooral binnen de bankwereld, hebben de zeggenschap over het GMN en doen al het mogelijke om hun macht over het GMN te vergroten en de mensenfamilie te manipuleren, zodat ze hun agenda dienen.

Interdimensionele Structuur van het Universum (ISU) – Dit is de structuur van realiteitsdomeinen en de manier waarop ze met elkaar samenwerken. ISU is een zeer, zeer gecompliceerd onderwerp, dat in dit bestek niet kan worden onthuld. Daarom zal ik hier een paar oppervlakkige kenmerken ervan geven.

Mensen zijn zowel dimensionaal als interdimensionaal. De Eerste Bron zijn wij allemaal bij elkaar. De Bron bestaat uit het Gezamenlijke Wij. De Eerste Bron is geen God die op een afgelegen plek in het universum verblijft. De Eerste Bron is het Menselijk Collectief dat onbelast is met het MVS (Menselijk Verstand Systeem). De Eerste Bron heeft zichzelf opgedeeld in geïndividualiseerde expressies: wij. In den beginne bewoonden we dimensies die niet materieel waren, maar die zich wel op de kwantumniveaus van tijd en ruimte bevonden.

Naarmate de dichtheid van de dimensies toenam door de expansie van de schepping (onze schepping), werden wij als geïndividualiseerde, interdimensionale wezens verleid om het menselijk lichaam binnen te gaan. Deze verleiding was een samenzwering van krachten geleid door Anu, de Koning der Anunnaki, die slaven nodig had om het fysieke goud te delven dat in overvloed op Aarde aanwezig was. De wezens die we nu beschouwen als Atlantiërs leefden interdimensionaal op Aarde. Anu heeft hen er op een heel sluwe wijze van overtuigd (fysieke) menselijke instrumenten te gaan belichamen.

Deze belichaming was een groots en belangrijk experiment op het vlak van de ontwikkeling en ‘bouwkunde’ van de mens, en het Menselijk Verstand Systeem (MVS) vormde de kern van dit project. Anu realiseerde zich dat hij de Atlantiërs alleen tot slaaf zou kunnen maken als hij hen zou kunnen ‘inpakken’ in een mindsysteem dat hun vermogen hun ware natuur tot uitdrukking te brengen zou reduceren en dat in plaats daarvan de programma’s tot uitdrukking zou brengen die in het MVS besloten lagen. Deze programma’s waren de creatie van Anu en zijn wetenschappers.

God-Geest-Ziel Complex (GGZC) – Dit vormt het centrale element van het MVS dat de afscheiding verankert. Het geïndividualiseerde menselijke wezen dat oorspronkelijk vrij is van het MVS, wordt in de mythologie van de WingMakers de Soevereine Integraal genoemd. Dit is de ware identiteit van ieder mens. In dit model van de Soevereine Integraal zijn we goden van ons lokale multiversum en zijn we gezamenlijk de Eerste Bron in het multiversum.

Waarom is het GGZC (God-Geest-Ziel Complex) het anker van afscheiding? We hebben twee routes: Religie en Spiritualiteit; beiden zijn verschillende zijden van dezelfde medaille en deze ‘medaille’ is het GGZC. Welnu, Anu, een intelligent en slim wezen, wist dat mensen zouden evolueren en dat ze zich in deze evolutie zouden gaan herinneren dat ze Soevereine Integralen zijn. Je moet weten dat de Atlantiërs hoog ontwikkelde wezens waren voordat ze het menselijk instrument van Anu’s creatie binnen gingen. Houd ook in gedachten dat het menselijk instrument niet alleen bestaat uit het fysieke lichaam, maar ook uit emoties en het MVS, en dat dit menselijk instrument zodanig uit componenten is samengesteld dat, wanneer het fysieke lichaam sterft, een hoger dimensionaal lichaam of schil gebaseerd op het fysieke lichaam, zich verder voortbeweegt.

Sommigen noemen deze schil de ziel, anderen noemen dit het astraal lichaam, maar het is eenvoudigweg een omhulsel waarin de Soeverein Integraal zich beweegt terwijl het onderhevig blijft aan het MVS en aan de meeste onderdelen van zijn programmering. Dus zelfs na de fysieke dood is de Soevereine Integraal niet verlost van de invloeden van het MVS en van de programma’s van het menselijk instrument.

De Anunnaki hebben het MVS gemaakt om de Soevereine Integraal – het ware Zelf dat oneindig en eeuwig is – in een netwerk van illusies en misleidingen gevangen te houden. Dus het menselijk instrument werd aangesloten op het MVS en de Soevereine Integraal werd erin geplaatst als levenskracht, datgene wat het menselijk instrument in beweging zet, animeert. Een aspect van het GGZC was het programma dat we angst voor de dood noemen, de angst voor afgescheiden zijn, de angst voor het niet-bestaan.

Deze angst werd door mensen zo sterk gevoeld dat het aanleiding gaf tot de constructie van een afgescheiden God, wiens afzonderlijke Geest het universum vulde en waaruit we allemaal in afscheiding werden geschapen. Of je nu tot God komt via religie of spiritualiteit maakt niet uit; beiden zijn bedoeld om angst voor de dood in het individu te kalmeren, precies zoals het programma voorschrijft. Het resultaat was dat Anu, Koning der Anunnaki, zichzelf tot God van de mensenwereld uitriep.

Onafhankelijk van de religie of het spirituele pad dat je ging, bevatte de weg naar God hetzelfde onderliggende programma: Je bent een mens met een ziel; deze ziel moet worden bevrijd of geactiveerd, waarna je wordt gered. In dit reddingsproces word je ontheven van je eigen verantwoordelijkheid voor de toestand van de wereld. Je wordt beloond met een eeuwig leven in het koninkrijk van God (ongeacht hoe je God noemt), waar je kunt leven in zegen en/of kunt dienen als een leraar van het licht.

De constructie van meester en redder is een integraal onderdeel van het GGZC en moedigt mensen aan te hunkeren naar een meester die hen leert ascenderen, te worden gered, nirvana te bereiken, een moreel leven te leiden, en van het eeuwige geluk verzekerd te zijn. Er zijn meesters met grote wijsheid en licht die binnen het domein van het MVS (Menselijk Verstand Systeem) blijven hangen zonder hun betrokkenheid te kennen. De subtiliteit is zo krachtig dat je zelfs wanneer je voelt dat je zelfrealisatie hebt bereikt, gevangen blijft in het MVS. Zo uitgestrekt is het systeem, vooral wanneer je het vergelijkt met de materiële wereld.

Redders kunnen diverse vormen aannemen, inclusief de wederkomst van Christus, een wraakzuchtige God, de aarde, natuurgeesten, engelbewaarders, profetieën en buitenaardse krachten, die uit naam van de mensheid interveniëren. Ieder van ons is zijn eigen en enige redding, onze enige meester die er werkelijk voor kan zorgen dat we in onszelf opstaan en de repressieve systemen neerslaan en ontwaken voor ons bewustzijn van de Soevereine Integraal. Dit is het pad naar bevrijding en dit zal worden besproken in de antwoorden die volgen.

Het GGZC (God-Geest-Ziel Complex) is in wezen een aspect van het MVS dat afscheiding prolongeert. Zoals verschillende talen zich van elkaar afscheiden, scheiden ook verschillende religieuze en spirituele disciplines de mensenfamilie van zichzelf af en maken het mogelijk dat het ene ras gemakkelijker wordt beheerst en gekalmeerd door het GGZC dan het andere.

> Lees binnenkort verder in deel 2

Ella Ster* | bron: Project Camelot | vertaling: Peter Toonen

Bron: www.ellaster.nl

Gepost door wakkeremensen op 10:30:00

Terug naar pagina Wingmakers

WingMakers en het vijfde interview, laatste deel 15

De WingMakers en het vijfde interview, laatste deel 15

Het WingMakers-materiaal is met opzet als sciencefiction gepresenteerd, om de informatie te beschermen tegen censuur. Op deze wijze bleef de informatie beschermd. De kern van de informatie is het deprogrammeren — alles wat je werd geleerd en verteld en geprogrammeerd bent om te geloven te laten vallen — waardoor de kern overblijft van wie je werkelijk bent.

Het vijfde interview van Dr. Jamisson Neruda
Door Sarah
Vertaling: Koen van Klei

> Vervolg op deel 14 van het vijfde interview.

Sarah: “Je hebt informatie gedeeld in eerdere interviews over het Centrale Ras. In mijn aantekeningen staat dat je zelfs gezegd hebt dat ze verantwoordelijk waren voor ons DNA. Zijn zij de Anunnaki?”

Dr. Neruda: “Nee. Nee, je moet DNA op twee manieren definiëren. Een daarvan is het menselijk instrument of lichaam, emoties en denkstelsel, en dat komt voort uit één systeem van DNA, met dank aan de Anunnaki en meestal de Sirianen. De tweede is het oneindige wezen in het menselijk lichaam, dat ook gebaseerd is op DNA, wat de kwantumblauwdruk is van het Soevereine Integraal Bewustzijn. Het laatste is het DNA ontwikkeld door het Centrale Ras.”

Sarah: “In het tweede interview deed je een aantal behoorlijk stevige beweringen over de zeven locaties van de WingMakers als verdedigingswapen, en dat dit op de een of andere manier gerelateerd was aan de ervaring van het individu met de WingMakers-materialen. Kun je naar aanleiding van deze onthulling vanavond uitleggen hoe dit werkt?”

Dr. Neruda: “De volledige betekenis van de onthulling van WingMakers gaat over de Soevereine Integraal en hoe de mensheid hiervan profiteert wanneer deze bewustzijnsstaat binnen het menselijke karakter zit. De eis om deze onthulling op het gebied van science fiction en mythologie te houden, was waarom ik dit een verdedigingswapen noemde …”

Sarah: “Dus je zegt dat dit slechts een verhaal was?”

Verder lezen “WingMakers en het vijfde interview, laatste deel 15”

WingMakers en het vijfde interview, deel 14

De WingMakers en het vijfde interview, deel 14

De Annunaki hebben de mens 2.0 gemaakt, door hun DNA te mengen met de oorspronkelijke mens. Met als doel een slavenras te maken. Door vrouwen van koninklijke bloedlijnen te bevruchten kon men hun masterplan op aarde uitvoeren. Een plan om de grondstoffen van de aarde te veroveren en beheersen. Zo kon Anu alle rijkdom van de wereld in handen krijgen.

Het vijfde interview van Dr. Jamisson Neruda
Door Sarah
Vertaling: Koen van Klei

> Vervolg op deel 13 van het vijfde interview.

Sarah: “Maar hoe zou iemand dit kunnen weten? Ik twijfel zelf aan deze onthullingen. Ik vind dit niet erg aannemelijk. Als journalist ben ik getraind om bronnen te wantrouwen — en dan al die informatie die je met mij hebt gedeeld — ik vraag mezelf af hoe dit mogelijk is en ik er nog nooit van heb gehoord.”

Dr. Neruda: “De Hiërarchie bedrijft misleiding door aan de knoppen op de machine van absolute macht te draaien. Deze machine is …”

Sarah: “Maar je zei zelf dat het internet niet iets was waar ze uit wilden stappen.”

Dr. Neruda: “Dat is waar, maar welke technologie ook wordt vrijgegeven, ze zullen altijd een manier vinden om die in hun voordeel te gebruiken. Het maakt niet uit wat de technologie is, ze zullen een manier vinden om het te ondermijnen, aan te passen en te gebruiken voor hun agenda. Dit zijn extreem slimme wezens die geobsedeerd zijn door de centralisatie van macht en controle, zodat Anu zichzelf kan invoegen zonder weerstand.”

Verder lezen “WingMakers en het vijfde interview, deel 14”

WingMakers en het vijfde interview, deel 13

De WingMakers en het vijfde interview, deel 13

De Schepper is afgestemd op eenheid en gelijkheid, terwijl god is afgestemd op afscheiding en angst. Dit wordt door religies gebruikt om ons te scheiden van verantwoordelijkheid. In de manipulatie van de mens is er echter een ‘achterdeurtje’, waardoor de WingMakers in het onderbewustzijn konden binnendringen. Daardoor kan ons bewustzijnskader veranderen en komen we in contact met ons soevereine zelf, als tegenwicht tot de programmering van de controlestructuur.

Het vijfde interview van Dr. Jamisson Neruda
Door Sarah
Vertaling: Koen van Klei

> Vervolg op deel 12 van het vijfde interview.

Sarah: “Ik ben me ervan bewust dat je mijn vraag over God nog niet echt hebt beantwoord, dus daar wil ik nog eens op terugkomen, maar met het internet van tegenwoordig, kun je dan niet gewoon deze complete informatie aan het publiek doorgeven? Het zou naar een paar duizend mensen uit kunnen gaan en die zouden het dan weer op andere sites kunnen plaatsen en zo zou het gewoon groeien in meetkundige toename. Hoe zouden ze het kunnen tegenhouden of censureren?”

Dr. Neruda: “Het zou worden aangepast. Het is een complete set informatie. Zodra het in dat formaat uit zou komen, zouden sommigen beweren dat hun versie het origineel was en anderen weer dat hun versie het origineel was, terwijl ze in sommige opzichten net zo verschillend zouden kunnen zijn als zwart en wit.

“Het creëert alleen maar verwarring, en als er eenmaal verwarring is, is het onmogelijk om duidelijkheid te brengen. In inlichtingenkringen wordt dit reputatie-vernietiging genoemd.”

Verder lezen “WingMakers en het vijfde interview, deel 13”

WingMakers en het vijfde interview, deel 12

De WingMakers en het vijfde interview, deel 12


Onze geloofsovertuigingen komen voort uit de illusie van de scheiding. Het houdt ons gevangen. Door ons te gedragen vanuit principes zoals eenheid en gelijkheid, kunnen we loskomen uit het Hologram van Misleiding. Wanneer je daarnaast vanuit je hart-deugden leeft, kun je zowel dingen voor jezelf als anderen veranderen.

Het vijfde interview van Dr. Jamisson Neruda
Door Sarah
Vertaling: Koen van Klei

> Vervolg op deel 11 van het vijfde interview.

Sarah: “Vertel dus eens over deze weerstand van de functionele implantaten. Hoe manifesteert dat zich?”

Dr. Neruda: “Ik weet zeker dat het een individuele zaak is. Ik pretendeer niet te weten hoe het voor iemand anders is. Ik kan je uit persoonlijke ervaring vertellen dat ik aanvankelijk onbezonnen in dit proces ben gedoken en mijn leven heb herschikt. Ik dacht dat ik goed werk leverde, en toen, een week of twee later, merkte ik dat ik weer terug bij af was, precies waar ik was begonnen. Het voelde als geheugenverlies. Het was alsof ik vergeten was dat ik zelfs een nieuwe oefening deed. Toegegeven, in mijn geval had ik veel afleiding in mijn leven, maar iedereen kan waarschijnlijk hetzelfde zeggen.

Dus ik denk dat deze neiging, om terug te keren naar de gewoonten van het bewustzijn systeem binnen onze 2.0 interface, de manier is waarop weerstand wordt uitgedrukt. Verandering, van deze omvang, is geen gemakkelijke taak. De menselijke 2.0 geest houdt niet van een tweede rang.”

Verder lezen “WingMakers en het vijfde interview, deel 12”

Wingmakers en het vijfde interview, deel 11

De Wingmakers en het vijfde interview, deel 11

Afgescheidenheid is onderdeel van het Annunaki-programma om de mens te onderwerpen aan het One World-concept. Het is essentieel dat mensen erkennen dat ze geprogrammeerd zijn, anders zouden we niet bereid zijn om te veranderen. Door te focussen op de Soeverein Integraal en je levensessentie uit te drukken in eenheid en gelijkheid, kunnen we loskomen van de programmering.

Het vijfde interview van Dr. Jamisson Neruda
Door Sarah
Vertaling: Koen van Klei

> Vervolg op deel 10 van het vijfde interview.

Sarah: “Een van de dingen die je vaak noemde, is deze notie van eenheid en gelijkheid. Ik begrijp de betekenis en het belang van de woorden, maar dit zijn zeker geen nieuwe concepten. Zegt niet elke spirituele leraar dit?”

Dr. Neruda: “Niet allen, maar sommigen wel. Je kunt 2.500 jaar teruggaan naar Heraclitus, die al aankondigde dat alle dingen één zijn. Het is een belangrijk concept van de menselijke filosofie en tot op zekere hoogte van de moderne natuurkunde. Met betrekking tot religies zegt de oprichter vaak één ding en de volgelingen die de woorden en leringen van de stichter organiseren en interpreteren, veranderen het, maar eenzijn en eenheid zijn geen steunpilaren van religie geweest, vooral in de context van gedrag.

De WingMakers zijn gericht op gedrags-intelligentie uitgedrukt door de lens van eenheid en gelijkheid. Het IK BEN WIJ ZIJN is geworteld in dit principe. Het lijkt misschien niet zo belangrijk om dit eenvoudige filosofische perspectief over te nemen — en eerlijk gezegd is het dat ook niet — omdat het gewoon woorden zijn en het slechts een concept is. Maar als het echt wordt overgenomen en verankerd in de kern van je geloofssysteem, dan kun je de nodige toewijding bezitten om dit in je gedrag tot uitdrukking te brengen. En dit is waar de meeste mensen waarschijnlijk een probleem zullen hebben.

Verder lezen “Wingmakers en het vijfde interview, deel 11”

WingMakers en het vijfde interview, deel 10

De WingMakers en het vijfde interview, deel 10

Alle reeds bestaande religieuze en spirituele concepten zijn gebaseerd op een programmering. Dit programma voedt de scheiding en verdeeldheid. Het deprogrammeren biedt uitzicht op een nieuwe realiteit van eenheid en de mens als Soevereine Integraal. Dat breekt de weg open naar een nieuwe beleving van spiritualiteit.

Het vijfde interview van Dr. Jamisson Neruda
Door Sarah
Vertaling: Koen van Klei

> Vervolg op deel 9 van het vijfde interview.

Er is hoop. Hoop blijft in het vacuüm van eenheid en één zijn, dat niet op één lijn staat met iets op deze planeet. Niemand bezit het, of controleert het, of beheert het. Er is geen bemiddeling of tussenpersoon. Het is volledig uniek. In alle opzichten is het nog nooit gezien of gehoord. Het is aan de andere kant van de muur.

Dit is onze hoop, zo buitenissig en vreemd als het lijkt. Wat in deze wereld is, werkt niet, en dat is vanwege de scheiding. Het maakt mij niet uit of je de meest esoterische, spirituele informatie op deze planeet leest, het komt door de scheiding. Ik heb de afgelopen twintig jaar esoterische spirituele documenten gelezen die de meeste mensen zouden laten zwijmelen en tegen zichzelf laten zeggen ‘dit is de hoogste informatie’ of ‘deze informatie is waar omdat het zo gedetailleerd is, niemand zou zoveel details kunnen kennen tenzij het waar is’.

De meest esoterische informatie op deze planeet is niet door mensen geschreven, maar door mensen door middel van channeling. De channeling spreekt van prachtige spirituele werkelijkheden, van hoe mensen en buitenaardsen één zijn, van hoe de diepe psychologie van menselijke wezens is geconstrueerd, van de complexe kosmologische omgeving waarin de mensheid is genesteld. Allemaal prachtige informatie, behalve dat niemand vermeldt hoe we tot slaaf werden gemaakt, of waarom, of door wie. Niet één.

Verder lezen “WingMakers en het vijfde interview, deel 10”