Ivo van Vega: De toekomst zal geen geld hebben

Ivo van Vega: De toekomst zal geen geld hebben

Gechanneld door Sharon Stewart 17 augustus 2021

Als je inmiddels nog niet door hebt dat ons economisch systeem het middelpunt is van de controle van de Illuminati over ons, dan moet je dit begrijpen. Werkende levens en levens als consumenten is waar ze ons willen hebben. Er is niets spiritueels aan. Als de Illuminati eenmaal van deze planeet is gehaald en al hun belangen zijn onschadelijk gemaakt, omgedraaid of gearresteerd en berecht, waar gaan we dan heen?

We gaan door zoals we zijn, maar de controle en de beknelling van de mensheid zal worden verlicht. Als mensen een baan willen houden, prima, houd dan een baan. Dit systeem gaat nog wel even door. Ik zal het Ivo laten uitleggen.

Ivo: Mijn lief, dank u, het systeem zal nog wel even doorgaan. Maar met de uitbetalingen van het basisinkomen die je nog zult ontvangen, zal werken voor de kost optioneel zijn.

Continue reading “Ivo van Vega: De toekomst zal geen geld hebben”

Mira van de Pleiadische Hoge Raad over ‘Slippunten’

Mira van de Pleiadische Hoge Raad over ‘Slippunten’


Ontvangen door Valerie Donner
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

4 maart 2008 (maar nog zeer actueel)

Gegroet, ik ben Mira.

Ik kom vandaag met jullie de vele veranderingen bespreken die op jullie planeet op dit ogenblik plaatsvinden. Wij zijn blij hoe goed jullie je aanpassen aan deze veranderingen want wij weten dat zij niet gemakkelijk zijn. Jullie wereld zoals jullie die hebben gekend, valt uiteen. Als jullie om je heen kijken is het duidelijk dat delen van jullie wereld aan stukken zijn. Zaken waarvan jullie dachten dat die voor altijd van jullie zouden zijn, verdwijnen uit jullie leven. Wat te doen wanneer dat wat voor jullie werkelijk leek er niet meer is?

Vanuit ons gezichtspunt zien wij een opheldering van energie en een hervorming. De oude woorden van het verleden worden niet meer gehoord. De oude manieren om dingen te zien verdwijnen voor jullie eigenlijke ogen. Het grootste deel van de mensheid is in een diepe staat van vermoeidheid. Zij hebben niet begrepen wat het leven werkelijk is. Zij hebben zich aan de helden van het verleden vastgeklampt en zien dat die voor hun ogen zijn gevallen nu nieuwe waarheden over hen worden geopenbaard.

Continue reading “Mira van de Pleiadische Hoge Raad over ‘Slippunten’”

Jenny Schiltz, De verborgen piramides activeren

De verborgen piramides activeren-Het is gedaan !

door Jenny Schiltz, 14 juli 2021

Mijn reis naar Mexico, met name het eiland Cozumel, was gewoonweg geweldig. Zodra we aankwamen voelde ik een verschuiving, een opening, het was alsof ik een adem uitademde waarvan ik niet eens wist dat ik hem vasthield.

Ik kon de landgeesten, de bewakers, de beschermers en de god en godinnen van het Maya-volk voelen. Onze eerste nacht in het appartement was vol met deze wezens die wachtten om verbinding te maken. Het was als een welkomstfeestje. Mijn dochter voelde iets en ze hoorde steeds voetstappen, dus ik moest een grens om haar kamer zetten zodat ze niet gestoord zou worden. Ze maakt steeds meer gebruik van haar eigen mogelijkheden, maar dit zou een beetje te veel geweest zijn.

Het was op die eerste nacht dat ik Ixchel ontmoette, een Maya-godin van de Maan, van het water, van het weven, van de medicijnen en van de bevallingen. Zij is de Moeder van alle Maya-goden en heerst over de cycli van leven en dood. Ze liet me zichzelf zien in al haar fasen, het meisje, de moeder, het oude vrouwtje. Er was ook een grote mannelijke godheid die me aan Zeus deed denken, maar het was een Maya-hemelgod genaamd Itzamna, waarvan ik later hoorde dat het de echtgenoot van Ixchel is. Hij stond op de achtergrond en keek woest.

Continue reading “Jenny Schiltz, De verborgen piramides activeren”

Ivo van Vega: Het Gedrag van het Ego Begrijpen

Ivo van Vega: Het Gedrag van het Ego Begrijpen

Gechanneld door: Sharon Stewart – 20 Juni 2021

Ivo: Wees altijd op je hoede voor ego. Ego is het deel van de ziel dat probeert onvrede te creëren.

Sharon: Het is eigenlijk heel eenvoudig. Je hebt je gedrag onderzocht en je hebt de neiging te handelen op manieren waarmee je vertrouwd bent geraakt. Je kunt je reactie op dingen begrijpen, je kunt redelijk anticiperen hoe je op iets zult reageren, nietwaar?

Wat als je aan het eten was en iemand niesde in je bord? Je weet hoe je zou reageren, nietwaar? Laten we eerlijk zijn, dit is niet iets wat je echt zou willen dat je overkomt, maar we weten het, shit gebeurt soms.

Continue reading “Ivo van Vega: Het Gedrag van het Ego Begrijpen”

De Hiërarchie, De Energieën van Licht en Donker en Harmonie Vinden in Jezelf

De Energieën van Licht en Donker en Harmonie Vinden in Jezelf


De Hiërarchie via Frank Hoogerbeets

11 November 2008 (dit bericht is zeer actueel op dit moment)

Terwijl de Aarde omhoog beweegt op de spiraal van evolutie naar hogere frequentiebanden van het bestaan, veranderen geleidelijk aan jullie concepten van het leven en worden ze volwassener. Als je terugkijkt zie je een enorme verandering in hoe jullie in het verleden naar de wereld keken en hoe jullie er nu naar kijken. Het is met name jullie veranderende concept van dualiteit waar we het deze keer over willen hebben.

In het verleden wisten jullie niet beter dan dat er ‘goede’ en ‘slechte’ dingen in het leven waren en dienovereenkomstig gaven jullie vorm aan jullie leven; als je met iets goeds (of vertrouwds) te maken had opende je jezelf of omarmde je het zelfs, maar als je te maken kreeg met iets slechts (of vreemds), deinsde je terug en kregen emoties van angst de overhand. Deze concepten maakten deel uit van jullie afgelopen evolutionaire cyclus, en als kinderen van de Schepping moesten jullie je weg vinden in de lagere dichtheden door onderscheid te maken tussen goed en slecht, juist en onjuist, oordeel en niet-oordeel.

Continue reading “De Hiërarchie, De Energieën van Licht en Donker en Harmonie Vinden in Jezelf”

Jenny Schiltz, Bericht van het Paardencollectief

Bericht van het Paardencollectief

door Jenny Schiltz  18 aug. 2021

Onlangs was ik bezig met het opruimen en helen van de aura’s van huisdieren die  aangemeld waren voor een Aurazuivering toen een groep paarden naar voren stapte, dat waren geen paarden voor de Aurazuivering. Het was eerder een weergave van het paardencollectief. Ze hadden een bericht mede te delen: 

“Er is grote instabiliteit in het veld. De mens heeft paarden gekooid en aangespannen in plaats van ze vrij te laten lopen, dit heeft invloed gehad op het werk van de paarden om te helpen met de kwantumvelden en de leylijnen.

(Ik werd herinnerd aan de olifanten. Zij hebben de leiding over het vrijhouden van leylijnen tijdens hun lange reizen en diep gerommel. Nu zijn ze echter gedegradeerd tot reservaten, wat hun werk dat eonen geleden is begonnen heeft belemmerd)

Continue reading “Jenny Schiltz, Bericht van het Paardencollectief”

Ans Hoornweg, De tijd is rijp. Herplaatst, is nu zeer actueel.

De tijd is rijp. Herplaatst, is nu zeer actueel.

Gepubliceerd 19 januari 2019 | Door Ans Hoornweg,

In dit blog wil ik een aantal feiten onder de aandacht brengen die heel binnenkort naar buiten zullen komen ….. omdat de tijd rijp is! Velen van jullie weten inmiddels dat onze Aarde geregeerd wordt door de schatrijke elite, en dat zélfs onze wereldleiders moeten buigen voor ‘hen die al het geld beheren’.

Deze supermachtige elite zal de komende tijd een ware ‘leugencarrousel’ in gang zetten, dus vele onwaarheden naar buiten gaan brengen. 

Weet echter dat de elite het flink benauwd zal krijgen, want hun macht is tanende en zal ooit verdwijnen.

Hun machtsverlies zal veroorzaakt worden doordat er binnenkort veel van hun diepste geheimen naar buiten zullen komen.  

Geheimen op het gebied van technologie, medische wetenschap, Ufo’s, e.d.,

die zij de mensheid heel bewust hebben onthouden omdat ze ons ‘dom’ wilden houden, waardoor zij ons meer in hun macht hebben. 

Naast de rampzalige milieu vervuilingen – allemaal bedacht en uitgevoerd door de elite – zijn ze ook volop bezig om de wereldbevolking te laten slinken.

Dat proberen ze door o.a. virussen uit te zetten, waardoor er wereldwijd miljoenen mensen zullen sterven, waarna zij, de elite, de Aarde denken te beërven. 
https://viruswaarheid.nl/corona7minuten/

Maar ik zeg jullie, dat zal ze niet lukken!! (Ik heb al mogen ‘zien’ dat de Aarde uiteindelijk bewoond zal worden door het gekleurde mensenras, samen met de natuurvolkeren; de blanke mens heeft z’n kansen volledig verspeeld)

De Maan is niet zomaar een hemellichaam dat om de Aarde draait, maar een grote, kunstmatige satelliet of ruimteschip dat doelbewust in een baan om de Aarde is gebracht door zeer geavanceerde buitenaardse beschavingen, met de bedoeling om dag en nacht en de getijden op Aarde te creëren.

Ook onze Aarde is, in een zeer ver verleden, door buitenaardse beschavingen gecreëerd – hetgeen beschreven staat in eeuwenoude geschriften – en die buitenaardsen waren de allereerste bewoners van de Aarde. Later hebben deze buitenaardsen de mens gecreëerd.
https://spherebeingalliance.com/blog/ancient-builder-race-recovering-humanitys-billion-year-legacy-part-1.html

De astronauten die op of rond de Maan zijn geweest hebben daar toen meerdere Ufo’s waargenomen (na hun terugkomst werden alle astronauten verplicht om een geheimhoudingscontract betreffende hun ‘waarnemingen’ te tekenen).

Tijdens hun Maanmissie kregen ze, via ‘een stem in hun hoofd’, te horen dat ze ‘weg moesten blijven van de maan’, want ‘de mens is nog niet zo ver’, maar helaas hebben wij mensen daar niet naar geluisterd.

Zoals ik in het begin al zei zullen binnenkort veel geheime Kennis en geheimen geopenbaard gaan worden,

en de kans is groot dat vele mensen in shock geraken als ze ontdekken hoe geraffineerd ze eeuwenlang zijn voorgelogen door de elite.
Vooral de wereld van de gelovigen zal instorten wanneer zij er achter komen dat álle religies uitgedacht zijn door mensen, met de bedoeling om de mensheid te manipuleren en onderdrukken.

Heel voorzichtig wordt nu, via de media, het idee geopperd dat de buitenaardsen al onder ons zijn – iets wat ik mijn hele leven al heb gezegd! – maar hieronder vertel ik jullie nog een paar wetenswaardigheden waar de elite níet zelf mee naar buiten zal komen.

Weet dat er zo’n 20 landen van de Aarde al jarenlang bezig zijn om Mars te ontginnen, en dat er inmiddels een complete leefgemeenschap op Mars bestaat!
https://michaelsalla.com/2021/05/07/ssp-alliance-updates-resume-dark-fleet-earth-moon-mars-briefings/
https://spherebeingalliance.com/blog/ancient-builder-race-recovering-humanitys-billion-year-legacy-part-1.html

En weet dat het géén 9 maanden duurt – zoals ons wordt verteld – om naar Mars te reizen, maar dat ze dat d.m.v. Tijdspoorten in een kwartier kunnen doen!

Weet dat er op meerdere plekken op de Aarde geheime, ondergrondse steden zijn gebouwd die, wanneer de Aarde zich gaat roeren, zullen dienen als ‘vluchthavens’ voor de elite.
(Deze steden zijn echter allemaal vernietigt, alsmede de vele tunnels.)
(De huidige overstromingen zorgen ervoor dat de tunnels volstromen, de bewijzen wat er in die tunnels gebeurde zullen naar boven komen drijven.)

En weet dat er ook in Nederland ondergrondse ‘vluchthavens’ gemaakt zijn voor hen die bij de elite horen.

Maar, zoals ik eerder zei, krijgt de elite het zo langzamerhand benauwd, want steeds meer mensen worden wakker en doorzien hun eeuwenlange bedrog.

Hopelijk trekken de mensen geen ‘gele hesjes’ meer aan om te protesteren, want ook die protestacties zijn bedacht door de elite, met de bedoeling om onrust en burgeroorlog te creëren, opdat zij kunnen ‘ingrijpen’ met maatregelen waardoor ze weer een stapje dichterbij hun doel – de Nieuwe Wereldorde – komen.

Weet dat de mensheid nu op een tweesprong staat in deze chaotische Eindtijd van de Aarde, maar weet ook dat WIJ MENSEN ZULLEN OVERLEVEN!

Ter afsluiting wil ik nog een paar belangrijke feiten (géén aannames dus, maar feiten!) op een rijtje zetten, voorafgegaan door Weet dat:
*   de Maan eigenlijk een grote satelliet oftewel ruimteschip is   * de Aarde gecreëerd is door buitenaardse beschavingen
*   er buitenaardsen onder ons zijn en leven
*   er al heel lang ruimteschepen van Aardse makelij bestaan
*   de elite al heel lang andere hemellichamen bezoekt om die te ontginnen
*   álle belangrijke mensen van de elite gekloond zijn
*   het dankzij ‘Tijdspoorten’ maar 15 minuten duurt om naar Mars te reizen
*   Mars al bewoond is
*   wij mensen moedwillig door de elite onwetend en in de ‘oude tijd’ gehouden worden, door ons dom te houden
* Maar weet dat de mens uiteindelijk zal overwinnen!!

Ik wil een ieder die van dit alles op de hoogte is adviseren om DIT NAAR BUITEN TE BRENGEN, want DE TIJD IS RIJP DAT AL DEZE GEHEIMEN GEOPENBAARD WORDEN!

En jullie kunnen daar een steentje aan bijdragen  ……. dus hoort en zegt het voort.

Veel liefs, Ans

Terug naar pagina Diverse berichten

Blossom Goodchild– Federatie van het Licht – 25 juli 2021

Blossom Goodchild– Federatie van het Licht – 25 juli 2021

Blossom: Hallo. Ik had niet eerder tijd voor u, maar ik kijk er zeer naar uit om verder te gaan vanaf het spannende punt waarop we zijn gestopt toen we elkaar de laatste keer spraken. Kunnen we?

Federatie van het Licht: Lieve Zielen, lieve Blossom, wij kijken ook erg uit naar het opvolgen van dat onderwerp voor het grootste deel van ons gesprek vandaag. U heeft vragen, nemen wij aan?

Blossom: Ja. Dank u. Mensen hebben vragen over hun Kristallen. U heeft het gehad over zes grote Kristallen in de Aarde, die zullen worden opgeladen tijdens dit ‘Gebeuren’. Zal dat hetzelfde zijn voor ALLE Kristallen? Ook die wij zelf hebben en zo?

Continue reading “Blossom Goodchild– Federatie van het Licht – 25 juli 2021”

Jenny Schiltz, Samenvoegen met Alles wat je bent.

Samenvoegen met Alles wat je bent.

door Jenny Schiltz , 3 juli 2021

Onlangs was ik op reis toen ik werd meegenomen naar een leeg landschap. Er was niets anders dan een groot helder kristal in de verte. Ik liep er naartoe en het begon licht in mijn hartchakra te pulseren. Ik merkte dat de andere kant van het kristal hetzelfde deed. Het zond een pulserend licht uit in de enorme lege ruimte.

Het duurde niet lang voordat ik een man zag naderen. Ik kende hem, mijn hart en mijn ziel kenden hem, ook al heb ik geen referentie voor wie hij is in mijn normale realiteit. Mijn hart zwol van liefde en ik was zo blij hem te zien. Het was een diepe zielsverbinding. 

Continue reading “Jenny Schiltz, Samenvoegen met Alles wat je bent.”

Meester El Morya: Vrijheid door Corona Inenting?

Boodschap van Meester El Morya: Vrijheid door Corona Inenting ?

13 juli 2021

Gechanneld door Jahn J. Kassl.- 10 juli 2021

Ga geen contract aan met het systeem – en de Corona vaccinatie is een contract. Door dat te doen, stem je ermee in dat het systeem over jouw lichaam en over jouw psyche mag beschikken.

VRIJHEID DOOR CORONA INENTING?

WAT IS DE OPLOSSING?

God in ZIJN heerlijkheid en de mens in ZIJN liefde voor God betekenen volmaaktheid. En jij komt steeds dichter bij dit besef!

Geliefde mensen,

Alles wat jullie vandaag zorgen baart en tot angsten leidt, zal in één klap en in één dag worden opgelost. Er is geen reden om de gebeurtenissen te wantrouwen of de moed te verliezen door zo lang op verlossing te wachten.

Continue reading “Meester El Morya: Vrijheid door Corona Inenting?”

Channeling met De Arcturiërs: VOORBEREIDEND OP EEN NIEUWE REALITEIT

Voorbereidend op een nieuwe realiteit

Channeling met De Arcturiërs:

Gechanneld door Suzanne Lie – 25 Juni 2021

Of we ons er nu bewust van zijn of niet, we bereiden ons ALLEMAAL voor op een nieuwe realiteit. Nu is deze nieuwe realiteit waar we ons onbewust, of bewust, op voorbereiden er eigenlijk ALTIJD geweest, maar onze derde dimensionale lichamen waren, en zijn dat meestal nog steeds, te primitief om in staat te zijn waar te nemen voorbij de beperkingen van hun derde dimensionale fysieke vorm.

Echter, meer en meer van de mensheid begint zich de vierde, vijfde en voorbije frequenties van hun ware Galactische ZELF te herinneren. Ja, meer en meer mensen beginnen zich hun eigen Hoger Dimensioneel “Galactisch Zelf” te herinneren.

Continue reading “Channeling met De Arcturiërs: VOORBEREIDEND OP EEN NIEUWE REALITEIT”

Jenny Schiltz, Verborgen piramides ontwaken

Verborgen piramides ontwaken

door Jenny Schiltz – 27 juni 2021

Ik heb gisteren een geweldige transmissie ontvangen. Ik kreeg piramides over de hele Aarde te zien. Ze waren verbonden met belangrijke hemelse aspecten in het universum. Tijdens bepaalde periodes van het jaar zouden de hemelen op één lijn liggen en de piramides activeren. Deze vibratie-informatie werd gebruikt door de Aarde en door degenen die zich daarop konden afstemmen.

Toen zag ik dat er grote golven kwamen die de piramides bedekten en van sommige delen vernietigden. Ik vroeg me af wat er was gebeurd en kreeg te horen dat de polen verschoven en daarmee de Aarde naar een lagere trilling verschoven.

Poolverschuivingen signaleren een verandering in een cyclus; de Aarde cycli en de vibrationele cycli. De laatste poolverschuiving bedekte het grootste deel van de piramiden van de Aarde met water en velen blijven tot op vandaag verborgen. Het is belangrijk op te merken dat zelfs als de piramide werd vernietigd, de reden waarom de piramide oorspronkelijk op die locatie werd geplaatst, er nog steeds is.

Continue reading “Jenny Schiltz, Verborgen piramides ontwaken”

Final Wakeup Community, Alles is een illusie 5

Alles is een illusie 5

21 juni 2021

Alles is een illusie 5

Covid Pandemie is Nep – Ontvolking is het Doel

Betekenis van het woord COVID

Hoe Covid-nummers worden vervalst

Groei in bewustwording

Breking: Meer goud dan men zich kan voorstellen!

Statistische Leugens

Mensen zijn ongeduldig en hun aandacht spanne is ellendig kort. Slechts weinigen zijn in staat om de dingen op lange termijn te zien, doordat iedereen gewend is “in het nu te leven” en gaat voor “onmiddellijke voldoening”. Ze zijn niet gefocust op wat er voor hen ligt. Of geïnteresseerd in de menselijke geschiedenis, om van het verleden te leren. De MSM-headlines schreeuwen niet over een “beurscrash” of een “economische depressie”, of iets anders groots. Maar dat betekent nog niet dat de economie aan de beterende hand is. De Centrale Banken van de Rothschilds spreken in koor, een wereldwijde recessie is begonnen, en de pijn die we tot nu toe hebben ervaren is slechts het topje van de ijsberg. Denk eens aan wat George Orwell ooit zei;

Continue reading “Final Wakeup Community, Alles is een illusie 5”

Blossom Goodchild – Federatie van het Licht – 19 juni 2021

Blossom Goodchild– Federatie van het Licht –19 juni 2021

Blossom: Goede morgen. Alweer een kans die we moeten grijpen. Het lijkt alsof ik me steeds méér bewust wordt van de illusie, en toch is die heel anders dan wat ik dacht dat de illusie was. Misschien zijn er meerdere. In die zin dat het duister zo duidelijk zichtbaar verborgen is, en wij dat als normaal beschouwen. Is dat hoe u de illusie zou omschrijven?

Federatie van het Licht: Een goede morgen ook aan u, Blossom, en aan alle Wezens op het Aardse vlak die hun weg hebben gevonden naar deze woorden.

IEDER VAN U, DIENSTBAAR AAN UW LICHT … UW LICHT AANBIEDEND … AAN HET HOOGSTE GOED/VOOR HET HOOGSTE GOED … OM UW PLANEET NAAR HAAR HOGERE VERBLIJF TE BRENGEN … WAAR DUISTERNIS NIET MEER KAN BESTAAN.

Continue reading “Blossom Goodchild – Federatie van het Licht – 19 juni 2021”

Ivo van Vega: Macht over Anderen Versus Macht over Zichzelf Systemen

Ivo van Vega: Macht over Anderen Versus Macht over Zichzelf Systemen

Gechanneld door: Sharon Stewart – 8 Juni 2021

Twee systemen: Macht over Anderen (Draconisch) systeem, en Macht over Jezelf (Natuurlijk menselijk) systeem.

Sharon: Mensen met macht over zichzelf gaan met elkaar om als gelijken. Mensen met macht over zichzelf werken samen, respecteren elkaar en genieten van elkaars gezelschap.

Mensen met macht over anderen gaan met elkaar om als ongelijken. De een is inferieur, de ander superieur. Mensen met macht over anderen wedijveren in hun relaties om dominantie, respecteren elkaar niet hoewel ze zeggen dat ze dat wel doen, en ze vinden het niet prettig om met iemand om te gaan waarvan ze denken dat ze zich onder iemand moeten plaatsen om met iemand om te gaan of tegen wie ze zich moeten vernederen om met iemand om te gaan. Mensen met macht over anderen zien hun overheerser als iemand waar ze angstig omheen moeten lopen, of ze zien hun minderen als iemand die een lastpost is waar ze last van moeten hebben.

Continue reading “Ivo van Vega: Macht over Anderen Versus Macht over Zichzelf Systemen”