Ella Ster, Weefselklonters in bloedvaten blijken zelf-assemblerende elektronische circuits te zijn

Weefselklonters in bloedvaten blijken zelf-assemblerende elektronische circuits te zijn

Door Ella Ster op 30 augustus 2022

Uit analyse blijkt dat de witte rubberachtige stolsels in bloedvaten zelf-assemblerende biostructuren zijn. Ze bestaan uit metaaldeeltjes die we in elektronische componenten zien. Het maakt mensen kwetsbaar voor aanvallen met energiewapens. Het is onderdeel van de transhumanistische agenda. Toch denk ik dat deze plannen ondermijnd zullen worden.

Dr. Jane Ruby spreekt in onderstaande video met microscopiedeskundige Mike Adams, die de witte rubberachtige stolsels heeft geanalyseerd, die balsemers aantroffen in de aders en slagaders van voortijdig overleden injectie-slachtoffers. Richard Hirschman was de eerste lijkschouwer die naar voren kwam en zich uitliet over de weefselklonters die soms wel tien centimeter lang zijn met de dikte van een vinger. De lab-analyse wijst uit dat het “zelf-assemblerend elektrisch circuit materiaal” is, met een hoge hoeveelheid metaaldeeltjes.

Mike Adams is de enige microscopiedeskundige die bereid is geweest deze ongekende stolsels te analyseren. Hij zegt: “Het instrument waarvan ik wist dat het het meest nauwkeurig zou zijn voor deze analyse heet de ICP-MS, dat staat voor Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. We namen deze stolsels van Richard Hirschman, een gediplomeerd balsemer met 20 jaar ervaring, en we voerden de ICP-MS analyse uit.”

Tot op atoomniveau uitsplitsen

“We namen ook een levend bloedmonster van iemand die gezond en niet geïnjecteerd was en vergeleken dit bloed vervolgens met de stolsels, door middel van een elementaire analyse uitsplitsing.” Deze vorm van onderzoek is een atomaire analyse, het identificeert geen intacte moleculen, het splits alles op tot het atomaire element. Op basis van deze onderzoeksresultaten kan men concluderen dat de weefselklonters, geen bloedklonters, noch aderweefsel en zelfs geen menselijk weefsel zijn.

Mike legt uit dat de elementen die normaliter in dierlijk leven gevonden worden in deze klonters ontbraken. Wat de klonters wel in grotere hoeveelheden bevatten zijn elementen die je aantreft in elektronische schakelingen, machines of elektrisch geleidende systemen. Hij trof in de weefselklonters metalen aan, zoals tin, alsook natrium — een alkalisch metaal dat sterk geleidend is — en aluminium, dat in bedrading wordt gebruikt en de laatste tijd koper is gaan vervangen, omdat koper zo duur is geworden.

Groeiende zelf-assemblerende machines

“We zien hogere hoeveelheden elementen die je zou vinden in AI-robots of circuits, printplaten, dat soort dingen. We hebben veel lagere concentraties van dingen die je in een mens zou kunnen vinden.”

Mike Adams vertelt verder dat de klonters zelf-assemblerende biostructuren zijn. Ze nemen in de loop van de tijd duidelijk in omvang toe en naarmate ze groter worden, hopen ze elektrisch geleidende elementen op (met name tin, aluminium en natrium) of halen deze uit het bloed. Met andere woorden, dit is een soort zelf-assemblerende machines die voor een bepaalde tijd biologisch ‘compatibel’ zijn en naarmate ze groeien, meer en meer van de doorsnede in de slagaders en bloedvaten in beslag nemen.

De weefselklonters kunnen op termijn de (slag)aderen blokkeren.

Weefselklonters blokkeren de bloedbaan

“In het begin stroomt het bloed eromheen, maar ze kunnen met een bepaalde inspanning ook losraken. Bijvoorbeeld als je gaat joggen en je hartslag omhoog gaat en je bloeddruk veel hoger is. We denken dat dit de reden is waarom sommige mensen dood neervallen als ze aan het joggen zijn — omdat een stolsel losraakt.”

Mike Adams vervolgt: “Maar als het blijft groeien, zal het de volledige ruimte van het bloedvat innemen. Op dat moment is de bloedstroom duidelijk geblokkeerd en verliest diegene de bloedstroom door dat deel van het lichaam dat normaliter door dat bloedvat of slagader wordt bediend. En dit is, geloof ik, de verklaring voor de quote “plotseling overleden”. Het is ook de verklaring voor het feit dat sommige mensen hun handen of voeten moeten laten amputeren, omdat ze de bloedstroom naar die uiteinden verliezen.”

“Dus de schok hier is dat dit met de tijd zal verergeren. Er lopen vandaag mensen rond die de injecties hebben gehad, stolsels hebben en op een gegeven moment zullen sterven, omdat de stolsels groter worden.”

Mike Adams

Lees het artikel verder en bekijk de plaatjes en video op de website van Ellaster

Artikelen door mij (Ellaster)geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl

Terug naar pagina Diverse Berichten

John Smallman, Ontwaken is herinneren en verheugen.

Ontwaken is herinneren en verheugen.

Gechanneld door: John Smallman – 17 September 2022

Hier in de niet-fysieke rijken blijven we met vreugde en bewondering toekijken hoe de mensheid op een zeer positieve manier vooruit blijft gaan op haar snel accelererende pad naar ontwaken.  Ja, jullie vooruitgang versnelt, ook al lijkt het voor velen van jullie op een slakkengang!  Er wordt nu zoveel ontrafeld in de wereld van vorm nu steeds meer klokkenluiders naar voren komen om verslag uit te brengen over bedrog en oneerlijkheid op het werk – multinationals, regeringen en hun agentschappen, de media, enz.  Als gevolg daarvan kunnen de mensen de zogenaamde “complottheorieën” niet langer negeren, nu het steeds duidelijker wordt dat het niet alleen om wilde en gekke theorieën gaat, maar om berichten over extreem wangedrag dat moet worden onderzocht, zodat de daders ter verantwoording kunnen worden geroepen voor hun daden, en zodat eerlijkheid en transparantie kunnen worden bewerkstelligd waar corruptie welig tiert.

Verder lezen “John Smallman, Ontwaken is herinneren en verheugen.”

Blossom Goodchild – Channelt de Federatie van Licht – 18 september 2022

Blossom Goodchild – De Galactische Federatie van Licht

18 september 2022

Blossom: Goedemorgen. Nogmaals, ik laat het onderwerp voor deze chat in jullie bekwame handen.

Federatie van Licht: Gegroet Blossom. Vreugde en zegeningen worden aangeboden aan een ieder die de weg naar deze gesprekken vindt.

Er wordt veel gevierd in hogere rijken.

Er is veel bezorgdheid in lagere rijken, want men weet wat er komen gaat en hoe hun lot zal uitpakken.

Blossom: En hoe is dat?

Galactische Federatie: Blossom … het is nogal een controversieel onderwerp. Want is het niet zo dat elk levend wezen is afgeleid van de ENERGIE die liefde is?

Verder lezen “Blossom Goodchild – Channelt de Federatie van Licht – 18 september 2022”

De Arcturianen, “Het Is Niet Jouw Taak Om Iedereen Te Redden Van Hun Driedimensionale Keuzes”

 “Het Is Niet Jouw Taak Om Iedereen Te Redden Van Hun Driedimensionale Keuzes”

Gechanneld door: Marilyn Raffaele

 4 September 2022

Welkom dierbare lezers.

De dingen op aarde veranderen snel en zullen nooit meer precies zo worden als ze waren, ook al blijven velen geduldig wachten tot dit gebeurt. Het uiterlijke is altijd een weerspiegeling van het innerlijke en omdat het collectieve bewustzijn op zoveel nieuwe manieren verschoven is en blijft verschuiven, kunnen de uiterlijke uitdrukkingen ervan niet anders dan verschillend zijn van het verleden.

De “oude dagen en manieren” leken prima te werken voor de meeste mensen, en dat is de reden dat er nog steeds zoveel nostalgie is naar vroegere tijden, maar de dingen leken alleen maar zo omdat de meerderheid zich totaal niet bewust was van de negatieve en duistere activiteiten die overal ter wereld achter de schermen plaatsvonden. De wereld leek voor het grootste deel harmonieus en gelukkig en de meerderheid geloofde dat omdat hen werd verteld dat de dingen precies zo waren als ze bedoeld waren door degenen in gezaghebbende posities.

Verder lezen “De Arcturianen, “Het Is Niet Jouw Taak Om Iedereen Te Redden Van Hun Driedimensionale Keuzes””

Ethan Huff, “Er Is Geen Klimaat Noodsituatie”

Duizenden wetenschappers ondertekenen formele verklaring: “Er Is Geen Klimaat Noodsituatie”

23 augustus 2022

Door: Ethan Huff 

Een hart onder de riem voor alle boeren wereldwijd.

Een groeiend aantal wetenschappers en andere professionals en deskundigen zijn het erover eens dat de zogenaamde “opwarming van de aarde” en andere klimaatveranderingsficties precies dat zijn: fictie.

Minstens 1.200 van hen hebben de Wereldklimaatverklaring ondertekend, waarin wordt verklaard dat er “geen klimaatnoodsituatie” is, ondanks wat corrupte regeringen en academische instellingen beweren.

Het blijkt dat het klimaat altijd verandert. En de mens speelt weinig tot geen rol in temperaturen en weerpatronen, die worden gedicteerd door factoren die ver buiten de macht van de mens liggen.

Het politieke establishment en zijn officiële “wetenschapsbladen” beweren dat het een “uitgemaakte zaak” is, maar de Wereldklimaatverklaring zegt iets anders. (Verwant: Honderden wetenschappers ondertekenden al in 2019 een soortgelijke verklaring waarin de vermeende klimaatnoodsituatie tot fictie werd verklaard).

Verder lezen “Ethan Huff, “Er Is Geen Klimaat Noodsituatie””

Jahn J. Kassl, Chinese solaten in Europa ?

CHINESE SOLDATEN IN EUROPA?

Jahn J. Kassl,

24 augustus 2022

Boodschap van Babaji


Blijf onbevreesd en wees zonder angst! Wanneer de nood het hoogst is, zal jullie de grootste hulp worden geboden.


Chinese soldaten in Europa?

Uit het nieuwe boek: AUFERSTEHUNG p.125 ev

Een profetie?

26.7.2021 droom: Ik zie hoe de EU China om militaire hulp vraagt. Ik zie chinese soldaten in Europa! Verontrust, en met de indruk een profetie te hebben ontvangen, word ik wakker!

8.8.2021 Boodschap bij deze droom:

BABAJI: In de chaos van deze tijdlijn is alles wat je als mogelijk en onmogelijk kunt zien, denkbaar. Wat je hebt gezien is een mogelijkheid.

JJK: Maar hoe waarschijnlijk is het?

Verder lezen “Jahn J. Kassl, Chinese solaten in Europa ?”

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 19 augustus 2022

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf

19 augustus 2022

Velen vragen zich af hoeveel erger de zaken kunnen worden nu de voorspellingen voor de nabije toekomst in de verste verte niet veelbelovend zijn. Maar achter alles wat er gebeurt, zit de langzame beweging naar betere tijden en de belofte van een soort compensatie voor alle problemen die jullie hebben moeten doorstaan. De veranderingen moesten komen omdat jullie niet veel langer op de oude manieren konden doorgaan. De noodzakelijke veranderingen die nodig waren voor de verheffing van de mensheid moesten ergens beginnen en hoe pijnlijk de ervaring ook was, jullie zullen terugkijken en zien dat er een doel is geweest voor wat er heeft plaatsgevonden. Wees ervan verzekerd dat we een zekere mate van controle uitoefenen, zodat de zaken het grote plan voor de bevrijding van de mensheid uit de greep van de duisteren volgen.

Verder lezen “Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 19 augustus 2022”

Blossom Goodchild – De Galactische Federatie van het Licht – 7 augustus 2022

Blossom Goodchild – De Galactische Federatie van het Licht

7 augustus 2022

Blossom: Opnieuw hallo! Ons laatste gesprek aangaande de Codes heeft veel interesse gewekt. De week daarvoor heeft u gesproken over Kristallen. Ik vroeg me af of u dan nu over die twee tezamen kon praten!

Federatie van het Licht: Welkom Blossom, aan u en uiteraard aan allen die onze gesprekken fijn ‘vinden’ en er van harte mee resoneren.
Een prachtige manier om te beginnen, inderdaad. Zoals besproken, heeft absoluut alles een Code, welke voortdurend beweegt en Trilt.

Blossom: Kunnen we hier al even stoppen … Een Code Trilt?

Federatie van het Licht: Alles Trilt.

Blossom: Ja, maar Codes zijn getallen/vergelijkingen.

Verder lezen “Blossom Goodchild – De Galactische Federatie van het Licht – 7 augustus 2022”

Ellaster, Schokkende bewijzen: het coronavirus werd al in 2001 gezien als mogelijk biowapen

Schokkende bewijzen: het coronavirus werd al in 2001 gezien als mogelijk biowapen

Door: Ella Ster op 20 juli 2021

Veel mensen kunnen het niet geloven dat de coronapandemie door belanghebbende partijen gepland zou zijn. Dat zowel het virus als het vaccin een biowapen zouden kunnen zijn, is nog moeilijker te geloven. Maar uiteindelijk gaat het niet om geloof, maar om bewijs. Dr. David E. Martin zegt dat deze onweerlegbare bewijzen er zijn.

 • De gensequentie van het coronavirus is niet nieuw en al sinds 1999 gepatenteerd.
 • Het eerste coronavirus-vaccin werd in 2000 door Pfizer gepatenteerd.
 • M-Cam waarschuwde 20 jaar geleden al voor het inzetten van het coronavirus als biologisch wapen.
 • SARS is een in het laboratorium samengesteld coronavirus, blijkt uit patenten.
 • Merck schreef in 2004 het script voor een pandemie en “Het Nieuwe Normaal”.
 • Patentregistraties wijzen op criminele samenzwering en handel met voorkennis door farmaceuten.
 • Moderna wist in voorjaar 2019 dat zij koploper in de vaccinontwikkeling zou zijn.
 • Er is geen enkel klinisch bewijs dat er een deltavariant bestaat.
Verder lezen “Ellaster, Schokkende bewijzen: het coronavirus werd al in 2001 gezien als mogelijk biowapen”

Anne Berlinger, Commandant Hatonn: 12 tekenen dat er iets van cataclysmische proporties aan het gebeuren is.

Commandant Hatonn: 12 tekenen dat er iets van cataclysmische proporties aan het gebeuren is. / door: Anne Bellringer

Commandant Hatonn: 12 tekenen dat er iets van cataclysmische proporties aan het gebeuren is.

Gechanneld door: Anne Bellringer –  7 Augustus 2022

Mijn grote Liefde en groeten aan alle zielen op Aarde en in de gehele Kosmos, en in alle Astrale Vlakken. Ik weet dat deze boodschappen, evenals alle Phoenix Dagboeken, worden gelezen door tienduizenden zielen over de gehele Kosmos. Dit omvat planeten en Astrale Planeten.

Het lijkt misschien onmogelijk, maar ik vertel jullie de waarheid. Dit is nog nooit eerder gebeurd in de gehele Kosmos, en het brengt veel vreugde voor mij en alle Verlichte Rijken.

Ik wilde jullie laten weten dat het omdraaien van Moeder Aarde om haar As en het ascenderen naar een hogere dimensie niet zomaar gebeurt, of dat er een vaste datum is vastgesteld voor Moeder Aarde om om haar As te draaien. Het vergt jaren van voorbereiding voor een planeet om te ascenderen. Aarde Shan begon deze voorbereiding in de jaren 1950. Ook, de belangrijkste factor betreffende het draaien van de Aarde haar as naar een hogere dimensie komt alleen wanneer de opeenvolging van gebeurtenissen in de juiste volgorde plaatsvindt.

Verder lezen “Anne Berlinger, Commandant Hatonn: 12 tekenen dat er iets van cataclysmische proporties aan het gebeuren is.”

Cutting Edge, Smoking Gun deel 1

Smoking gun deel 1

 1. Inleiding op Smoking Gun deel 1
 2. Illuminati – NEW WORLD ORDER – NWO GAME
 3. Pentagon en Bevolkingsreductie
 4. Ziektes en Epidemieën
 5. Gecombineerde rampen & Moord voor vrede
 6. De opname en Conclusies

Inleiding op Smoking gun deel 1

BEWIJS dat het Illuminati plan, om op 9/11 aan te vallen, al ver vóór 1995 bekend was! Deel 1: toekomstige catastrofale gebeurtenissen, accuraat voorzegd in het Illuminatie kaartspel van 1995 – 9/11 Aanval voorzien. 

Deel 1 omvat negen spelkaarten van het “Illuminati New World Order” Game. Hoe kon de uitvinder dit weten, in 1995? Hoe wist hij van het precieze plan in de nabije toekomst? Waarom voorspellen deze kaarten de verschijning van de Antichrist en de Opname, de laatste twee gebeurtenissen van het Illuminati plan?  

De Nieuwe Wereld Orde komt eraan! Ben je er klaar voor? Eens zul je begrijpen, wat deze Nieuwe Wereld Orde werkelijk is, en hoe deze geleidelijk wordt toegepast. Je zult de voortgang ervan zien in het dagelijks nieuws!!  

Verder lezen “Cutting Edge, Smoking Gun deel 1”

Binnenlandse Bataafse Republiek, Stichting Open Nederland (SON) blijkt een ordinaire witwasmachine van de STAAT te zijn.

Stichting Open Nederland (SON) blijkt een ordinaire witwasmachine van de STAAT te zijn.

15 juli 2022

Het in doodsnood spartelende beest is er alles aan gelegen dat alles blijft zoals het was, ondanks dat alles er omheen aan het veranderen is. Het witwassen van geldmiddelen door overheidsinstanties is niet nieuw, maar wordt nu wel duidelijk. De elite probeert toch nog een goed heenkomen te zoeken in plaats van het informeren van de mensen, die ze financieren. Er wordt duidelijk geprobeerd een soort eigen paradijsje te beginnen, in dit geval is het Caraïbische eilandje Anguilla uitverkoren.

Op de redactie kwam het volgende alarmerende bericht binnen.

Iemand heeft onderzoek gedaan naar de financiële activiteiten naar Stichting Open Nederland. SON is de leverancier van de coronatesten voor toegang. Eerder hebben wij al bericht dat zij op onrechtmatige wijze 925 miljoen euro hebben gekregen. 

Uit financieel onderzoek blijkt de financiële rechtspersoon van SON niemand minder is dan Bas van den Dungen. Een hoge ambtenaar van VWS en Financiën. In feite is een secretaris-generaal van een departement de baas van de minister. Een minister is een schendbaar individu, die je naar believen kunt inwisselen, als het publiek begint te morren. Degene die je dus moet oppakken is de eindbaas: Van den Dungen, samen met zijn opdrachtgever. Drs. Wa. A. van Oranje Nassau – aandeelhouder STAAT.

Verdere inspectie laat een veel groter schandaal zien (Zie Afb hieronder ):

€50 miljoen belastinggeld is weggesluisd naar een shell-company in Anguilla. 

Ondanks dat hier een zeer hooggeplaatste ambtenaar bij is betrokken, wordt er toch beweerd dat er geen betrokkenheid is van de onderneming STAAT DER NEDERLANDEN, toch één van de meest bekende witwasmachines ter wereld.

Deel dit bericht zodat er onderzoek kan komen naar het witwassen van minimaal €50 miljoen belastinggeld! Hoe kan het ministerie van financiën dit hebben toegestaan? Het is onmogelijk dat Wobke Hoekstra hier niets vanaf weet! Uiteraard weet Wobke er alles van, maar hij is nu voor de veiligheid doorgeschoven naar het gefuseerde ministerie van Buitenlandse Zaken en “Oekraïne” belangen. (BuZaOek). “Oekraïne” is het witwasparadijs van de wereld, waar Putin een eind aan probeert te maken.

De stichting voor witwasserij zit er overigens nogal warmpjes bij, belastingbetalers, letten jullie even goed op?

Terug naar pagina Diverse Berichten

Ellaster, Benjamin Fulford: Moord op Abe en opblazen Georgia Guidestones zijn “grote stap” in “wereldwijde veldtocht” die “grote gevolgen zal hebben”

Benjamin Fulford: Moord op Abe en opblazen Georgia Guidestones zijn “grote stap” in “wereldwijde veldtocht” die “grote gevolgen zal hebben”

Door Ella Ster on 10 juli 2022

Benjamin Fulford ziet enkele recente gebeurtenissen als onderdeel van een wereldwijde veldtocht tegen de politieke agenda van de G7-groep. Hij denkt dat “het tijdperk van Westerse hegemonie” en “eindeloze oorlogen” tot een einde komt. Daarbij zal het Verenigd Koninkrijk gaan breken met de NAVO en zich samen met Rusland verenigen in een nieuw Europa. De “sinistere groep van gangsters” die via overheden aan de macht is gekomen, zal worden verwijderd. “Het zal iets heel goeds zijn.”

Benjamin Fulford reageert in onderstaande video op de moordaanslag op de Japanse premier Shinzo Abe. Premier Abe werd op vrijdag 8 juli 2022 in de borst en nek geschoten. Daarbij is ook zijn hart geraakt. Hij is later die dag doodverklaard. De moord op premier Abe staat niet op zichzelf en Benjamin Fulford plaatst deze gebeurtenis in een bredere historische context.

Verder lezen “Ellaster, Benjamin Fulford: Moord op Abe en opblazen Georgia Guidestones zijn “grote stap” in “wereldwijde veldtocht” die “grote gevolgen zal hebben””

De Binnenlandsche Bataafsche Courant, Ritus Verum – De 144 Waarheden

DE 144 WAARHEDEN, RITUS VERUM


Dit is de verwrongen en gekwelde waarheid van de wereld, verborgen voor het zicht, verborgen voor de geschiedenis en bekend bij slechts enkele

Ritus Verum – De 144 Waarheden

Ter nagedachtenis aan Maarten Luther, de enige man die 500 jaar geleden de waarheid durfde te spreken.


Laat degenen die ogen hebben zien; Laat degenen die oren hebben de waarheid van dit allerheiligste horen, geschreven voor alle mannen, vrouwen, kinderen zoals getuigd door het Goddelijke en alle geesten:


1. ALLEN bezitten het recht om gehoord te worden, ongeacht of wij het eens zijn met de geuite ideeën; en

2. Op grond van ons absolute onveranderlijke recht van vrije wil mogen we onze eigen daden kiezen en wat te geloven of niet te geloven; en

3. ALLEN bezitten het recht op hun eigen gedachten en meningen, zoals niemand met recht kan claimen eigendom van je eigen geest, behalve jij; en

4. Je geest is de algemene uitvoerder en soevereine autoriteit over je eigen lichaam en dus geen kracht mag met recht bezit claimen over je vlees, tenzij je geest zich overgeeft en toestaat dat het zo moet zijn; en

5. Geen enkele persoon, bedrijf of groep mag zich het eigendom toe-eigenen van de cellen van je lichaam of de genetische code die het leven vormt en wie en wat we zijn; en

Verder lezen “De Binnenlandsche Bataafsche Courant, Ritus Verum – De 144 Waarheden”

Marie-Josée Andichou, Wanneer zal het ophouden?

De Telosianen: Wanneer zal het ophouden?

Gechanneld door: Marie-Josée Andichou – 27 Mei 2022

Wij houden van jullie,  lieve broeders en zusters van planeet Aarde. Velen van ons helpen jullie omdat wij weten en zien dat jullie planeet momenteel in groot lijden verkeert. Maar, zoals wij jullie in vorige boodschappen hebben gezegd, is het noodzakelijk dat deze verschillende beproevingen door de bodem en het hart van jullie planeet reizen, en ook door het hart en het lichaam van de mensheid.

Ieder mens wordt vandaag sterk door elkaar geschud, alsof er diep in jullie cellen aardbevingen gevoeld worden. Jullie beleven cyclonen, stormen, vulkaanuitbarstingen op jullie Aarde en dit, tot diep binnenin jullie cellen.

Verder lezen “Marie-Josée Andichou, Wanneer zal het ophouden?”