19.02.17 Wat hier gebeurt weergalmt door heel de Melkweg.

“Wat hier gebeurt weergalmt door heel de Melkweg”.


Lord Melchizedek en One Who Serves, gechanneld door James McConnell

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare for Change groep in Payson, AZ op 17 februari 2019.
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld)

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

 
Lord Melchizedek    

Ik ben degene die bekend staat als Melchizedek. Ik heb nog niet eerder door dit kanaal gesproken en ben ook niet eerder met deze groep geweest. Maar het is tijd. Ik bereidde James voor, voor deze gelegenheid, door hem energie te zenden welke paste bij zijn energie en mijn energie. Anders zou hij dit niet hebben kunnen weerstaan. Zelfs toen hij deze energieën met elkaar in overeenstemming bracht, was het een moeilijke tijd voor hem, omdat hij zijn hart gedurende een bepaalde periode voelde razen toen de voorbereidingen werden getroffen.  

Ik vertel jullie dit, niet vanwege James, maar vanwege jullie allemaal. Omdat jullie allemaal nu door dit ascensieproces gaan. Jullie zullen allemaal tekenen van veranderingen in jullie beginnen te hebben, niet per se ongemakkelijke, bij sommigen zal het enigszins ongemakkelijk zijn. Maar als je van tevoren weet dat je hart begint te razen, als je maag begint te draaien, als de hoofdpijnen een beetje meer voorkomen, als de energieën in je lichaam bewegen en je weet niet waar ze vandaan komen, waarom ze daar zijn, wat je ervaart. Sommigen kunnen zich soms vreemd voelen en zich de vraag stellen, “Ben ik stervende?” Nee. je sterft niet. Je leeft. Je groeit. Je ervaart. Je bent aan het worden. Je wordt alles wat je bedoeld bent te zijn en meer.  

Verder lezen “19.02.17 Wat hier gebeurt weergalmt door heel de Melkweg.”

Hathors, Holon van Evenwicht

Holon van Evenwicht

Uitleg: zie beneden.

Het Hanteren van Subtiele Energieën tijdens Aarde Veranderingen

Door Tom Kenyon, 3 februari 2007

De Hathors: Het Hanteren van Subtiele Energieën tijdens Aarde Veranderingen. De Hathors: Via deze communicatie willen we wat suggesties aanreiken voor het hanteren van je eigen subtiele energieën, vooraf, tijdens en na Aarde activiteiten, zoals aardbevingen en vulkaanwerking.

Door de energiepatronen van Aarde zelf en door de toename van veranderlijkheid van de Aardeveranderingen die gaande zijn (are upon you) zijn allerlei mensen gevoelig voor de subtiele energie effecten van Aardeveranderingen die zelfs aan de andere kant van de globe plaatsvinden. De nabijheid van een aardbeving is echt niet de hoofdfactor als het over subtiele energieën gaat. Deze communicatie is in hoofdzaak voor degenen met een gevoelige aard. Dat zijn spiritueel gevorderde mensen, die in het bewuste proces van evolutie zitten en dit geldt inclusief voor kinderen en dieren die we “onschuldigen” noemen.

Voor een aardbeving uit zijn er drukgolven die vanuit het centrum van die activiteit maar ook langs de corresponderende breuklijnen worden uitgezonden. Deze drukgolven scheppen letterlijk veranderingen in de subtiele energie van de Aarde en, afhankelijk van de sterkte van het seismisch gebeuren, kunnen individuen duizenden mijlen verder weg er ook door getroffen worden.

Als we naar het Aarderooster en de breuklijnen kijken die door de Ring van Vuur lopen – die zich uitstrekt van de noordoost kust van Rusland, langs de kust van China en in Japan, naar beneden Indonesië in, Australië, Nieuw Zeeland en weer omhoog naar de westkust van Zuid Amerika, Centraal Amerika en in Noord Amerika eindigt bij de kust van Alaska, vlakbij waar hij begint bij de kust van Rusland – dan zien we een geweldige toename van tektonische druk. We zien ook een toename van seismische druk in wat het Yellowstone gebied genoemd wordt in de Verenigde Staten. Als we kijken naar de Aardebreuklijnen zien we een mogelijkheid van onverwachte Aarde activiteit aan de oostkust van de US en van Canada. We kiezen ervoor om niet in gedetailleerde beschrijvingen van de mogelijkheden te vallen, in ieder geval zijn die praktisch betekenisloos, gegeven het feit hoe snel de staat van dingen verandert. Er zitten complexe relaties in het rooster tussen de Ring van Vuur en andere breuklijnen. Die houden schijnbaar niet verbonden lijnen in die door delen van China lopen, door India, Pakistan en door Turkije, Griekenland en Italië. Jullie geologische wetenschap heeft hier tussen nog geen direct relatie gevonden, maar door onze manier van kijken naar de Aardenergieën zien we een directe relatie, niet zo zeer door de klassieke breuklijn structuren maar door een harmonische relatie tussen de diverse niveaus van de Aarde, zoals tussen haar korst en de lagere niveaus die zich uitstrekken naar de mantel. Deze harmonische relaties worden opgedreven niet alleen door beweging van de tektonische platen maar ook door zonneactiviteit. Dit is een energetisch fenomeen en de zon zit in een periode van toegenomen activiteit die we minstens nog een aantal jaren zien voortduren.

We zeiden eerder dat energiegolven ver uit de ruimte komen, die bij het bewustzijn zelf horen, en op jullie zon sloegen en van daaruit in de mantel van je Aarde. Menselijk bewustzijn heeft de mogelijkheid om veel van die harmonieën te verzachten of te transformeren, maar het faalde om naar die potentie te leven of om er naar toe te leven. Als we kijken naar de waarschijnlijkheden kunnen we zeggen dat jullie, zoals het gezegde luidt, een hots botsende weg krijgen. (a bumpy road). Er is niets wat gedaan kan worden om de Aardeveranderingen wat dit betreft te verzachten of te transformeren. De Aarde staat op de rand van een zelf-reinigende actie. Wij willen hier discussiëren over subtiele energieën die jullie zelf kunnen beïnvloeden.

Terwijl die seismische activiteiten toenemen, is er allereerst een neiging tot agitatie, wispelturige, emotionele gevoelens, een gevoel van in een bankschroef vast te zitten, of een gevoel van gevangen te zitten. Slaapstoornissen zijn hier vaak deel van, als een algemeen gevoel van depressie, wanhoop of onbehaaglijkheid en plotselinge gevoelens van uitgezogenheid. In het algemeen gesproken, zullen deze symptomen het sterkst zijn voor hen die het dichtst zitten bij de geraakte breuklijnen, maar gevoelige personen kunnen zelfs op grote afstand beïnvloed worden.

Langs de breuklijnen die getroffen zijn, worden veelvoudige frequenties opgewekt. Sommige daarvan zijn ‘ELF’s’ Extremely low frequencies, of Nederlands:Buitengewone Lage Frequencies, BLF’s, die op een langzaam golfpatroon reizen en duizenden mijlen door de aarde kunnen trekken . Andere frequenties zitten op een hogere reeks en kunnen niet door het menselijk oor gehoord worden maar sommige dieren kunnen die wel horen. Maar omdat iemand een frequentie gewoon niet hoort betekent het niet dat die je niet beïnvloedt. Echt, deze ultra hoge frequenties die uitgezonden worden door breuklijn werking verstoren heel erg de subtiele energievelden van mensen en dieren, zoals ook veel van de BLF’s dat doen. (dus de lage frequenties.w)

Tijdens zulke seismische activiteiten kunnen plotselinge onverklaarbare hoofdpijnen optreden en dan opeens voorbij zijn, blijkbaar zonder reden. Als iemand in een feitelijk seismisch gebeuren zit, worden de drukgolven vertaald in stoffelijke aardbewegingen. Hier hoef je niet te raden. Het is nogal duidelijk dat je midden in een aardbeving zit. Na een seismisch gebeuren, zijn er, zachtjes gesproken, allerlei mogelijke complicaties. Naschokken op een stoffelijk niveau maken daar deel van uit. Andere aspecten echter, zijn complexe frequenties die gegenereerd worden uit de breuklijn als die in zijn nieuwe vorm settelt. En weer, sommige van die frequenties zijn ELF’s en die kunnen duizenden mijlen ver gestuurd worden. Andere zitten in de ultra hoge reeks en beide soorten zullen doorgaan dieren en mensen negatief te beïnvloeden.

We stelden voor om als je op grof stoffelijke niveau zit, dat degenen die in deze mogelijk te treffen gebieden wonen, voedsel en water hebben voor zo’n eventualiteit, maar dat zijn praktische manieren en het heeft zin voor iedereen op elke lokatie op Aarde om zulke dingen voorradig te hebben omdat ook wisselende weer patronen delen van de Aarde zullen aangrijpen die niet door aardbevingen worden geraakt.

De Holon van Evenwicht de Octrahedron

Waar we jullie aandacht op willen richten zou het best beschreven kunnen worden als op de hyperphysics (zoiets als verhoogde natuurkunde.w. of bijzondere natuurkunde) en als je aangedaan wordt met een seismische gebeuren ook op het hanteren van jullie subtiele energieën We hebben jullie bij vorige gelegenheden verscheidene beschrijvingen gegeven van de Holon van Evenwicht, de octahedron. Die is eenvoudig maar zeer effectief om subtiele energieën in balans te brengen. Maar ook is er nog een ander attribuut bij deze geometrie. Dit kan je beschermen op momenten van extreme Aardeverandering, maar je moet die mogelijkheid wel van te voren kunnen beheersen om die door je wil te scheppen zodat je in zo’n Aardeverandering voorbij je angst komt en in de Holon kunt gaan. Wat we je dadelijk zullen beschrijven is buitengewoon complex maar we zullen proberen dit eenvoudig te houden.

Jullie Aarde, zoals wij haar zien, evolueert naar een andere status. Op momenten van extreme Aardeactiviteiten wordt het gebied rond een breuklijn als een superconductor. (w. een super geleider). Als je een Holon van Evenwicht hebt gecreëerd, de octahedron, om je heen, neigt die er toe om helemaal intact door die supergeleidende staat te gaan. Deze geometrie (de Holon dus) geeft je ook een grotere toegang tot het aspect van je wezen dat buiten tijd en ruimte is en die laat je intuïtief stoffelijk naar de meest passende plek gaan. (w.je zit dan als het ware in je eigen UFO)

Voor degenen die op grotere afstand zitten van een groot seismisch gebeuren, gaan bepaalde principes ook op. Alhoewel je stoffelijk lichaam misschien niet wordt aangegrepen door de Aardeactiviteit, kan je subtiele lichaamsenergieën wel worden aangedaan en speciaal als je van gevoelige aard bent. Als je verstoring voelt is het goed, zoals we eerder zeiden, om op het moment zelf een Holon van Evenwicht te creëren, bijna als een reflex. Dit zal direct een paar van de voor jou negatieve effecten doen verminderen. Voor degenen die zich in extreme wisselvallige weercondities bevinden, kan deze zelfde Holon ook een beschermend effect hebben. Op zulke momenten bestaat echter die superconductieve status niet, want dat typ status wordt gecreëerd door breuklijnwerking bij het epicentrum, maar het je verbinden met je eigen ‘aspect buiten tijd en ruimte’ laat je wel meer intuïtief handelen en dus op een evenwichtige manier. Zoals we zeiden, in een extreem seismisch gebeuren, neigt het gebied rond het epicentrum supergeleidend te worden.

Vanuit ons perspectief, hebben die supergeleidende staten geometrievormen en kunnen gezien worden als bloemen of sneeuwvlokken. Ze zijn ontzettend verwoestend voor degenen in de nabijheid in de stoffelijke materie op Aarde, maar vanuit de ruimte en vanuit het interdimensionale perspectief gezien zijn de complexe geometrieën van de supergeleidende velden prachtig en wij zien een directe relatie hiervan met graancirkels. Graancirkels zijn een vorm van informatie, die nog moeten worden ontcijferd. Supergeleidende velden rond epicentra van aardbevingsactiviteit zijn ook vormen van informatie. Het zijn gewoon geen lukrake effecten van tektonische platen die tegen elkaar aan klappen. Dat is maar een klein stukje van de puzzel. Het is waar dat tektonische frictie een groot deel ervan geeft op het driedimensionale vlak maar in andere dimensies, gebeuren er andere dingen. Vanuit ons gezichtspunt gezien zullen supergeleidende velden die bij de Aarde horen toe gaan nemen, of ze nu bij seismische activiteit horen, bij graancirkels of elektromagnetische onregelmatigheden. Vanuit ons perspectief zijn die fenomenen communicaties van Aarde zelf. De meeste van de graancirkels zijn feitelijke graancirkels en geen soort grappen/bedrog/hoax, het zijn interdimensionale communicaties van de Aarde. Een paar van die communicaties zijn eigenlijk van interdimensionale wezens die met aarde uitwisselen. Dit type graancirkels zijn signaturen, levende registraties van interdimensionale conversatie tussen Aarde en interdimensionale bezoekers.

Aarde, als een bewust wezen is niet alleen deel van haar zonnestelsel en het Melkwegstelsel maar ook van de diepste ruimte op een manier die jullie natuurkunde nog niet verstaat. Aarde beweegt zich omhoog in bewust besef. Zij is als een serpent, een slang, die een oude huid afwerpt. Of de mensheid nu deel van de nieuwe Aarde zal zijn of niet, is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is dat de Aarde bezig is te gaan. Voor mensen die spiritueel evolueren is dit niet iets om bang voor te zijn. Het is een buitengewone gelegenheid om hyperdimensionale natuurkunde in actie te ervaren. Want als de supergeleidende velden op Aarde toenemen in hun diverse vormen, kun je op deze toestanden van energie meerijden naar hogere en meer voortreffelijke staten van bewustzijn. Het zijn, op een bepaalde wijze ware poorten naar hogere dimensies. Ze zijn een uitnodiging je hechtingen/relaties/verbindingen achter je te laten om bewustzijn naar boven te laten komen, letterlijk en figuurlijk en om het buitengewone mysterie en gracieuze geboorte van een nieuwe Aarde binnen te gaan.

Op het moment van je eigen stoffelijke geboorte in dit leven, wist je niet wat er aan het gebeuren was – alleen dat er grote druk op je was en je in een beweging zat die je niet kon stoppen. Dit is, op veel manieren, een gelijksoortige gebeurtenis voor de Aarde zelf. Er zijn nieuwe werelden tevoorschijn aan het komen midden in de wereld die vlak voor je ogen ligt. De reden waarom jullie hier zijn, is gaande. De Hathors.


Tom Kenyon, De gedachten die ik heb bij deze Hathor Boodschap

Er zijn verschillenden dingen die in mijn gedachten opkomen als ik kijk naar deze recente boodschap van de Hathors. Ten eerste is dit de meest sombere boodschap die ze ooit gaven over de aardeveranderingen. Ze voorspellen nooit iets, geven de voorkeur aan te spreken over waarschijnlijkheden of mogelijkheden. Ze hebben telkens weer verteld dat een situatie kan worden veranderd of afgewend door de kracht van de keuze. En dit is zeker zo aan te wenden bij wat ze nu zeggen. Maar de toon van deze boodschap is anders en het is ontzettend ongewoon dat ze twee planetaire boodschappen hebben gegeven binnen de twee weken, dat wil zeggen dat ze dat nooit eerder hebben gedaan. Al enige tijd hebben de Hathors gezegd dat we in het begin staan van de aardeveranderingen. En de recente toename wereldwijd in ernst van stormen en veranderende weerpatronen lijkt daar op te wijzen. Sedert de Hathors voor het eerst begonnen me planetaire informatie te geven om het aan anderen mee te delen, hebben ze altijd vast gehouden aan dat het menselijk bewustzijn creatief uitwisselt met de subtiele energieën van de planeet en dat deze interacties tot op zekere hoogte activiteiten van aardbeving en zelfs weerspatronen beïnvloedden. Dit concept ligt ver buiten het gezichtspunt van de moderne wetenschap en toch voelt het waar voor mij. Daar de Hathors graag vertellen over de Holon van Evenwicht, dacht ik dat het nuttig was om wat meer over die geometrie te praten. We hebben verscheidene emails gekregen van mensen over de wereld die om verduidelijking vragen. Hier is wat de Hathors over de Holon van Evenwicht zeiden in hun vorige boodschap, die maar twee weken eerder kwam voor die van nu.

“We stellen voor dat jullie hier mee oefenen, er mee spelen en deze eenvoudige geometrie leren beheersen. Draag dat altijd bij je in je bewuste besef zodat je die met je wil kunt oproepen(creëren) als dat nodig is, voor jezelf en voor degenen die met je verbonden zijn. Dit wordt een Holon genoemd en dit is de Octahedron, of de Holon van Evenwicht. Stel je voor dat je omgeven bent door een piramide van licht die tot boven je uitkomt en een pyramide omgekeerd die past op de andere, onder je. Dit zijn piramides dus die vierkant zijn aan de onderkant, een met de punt omhoog en de andere met de punt naar beneden. Je zit dan in het centrum van die twee. Als je ligt, lig je op het vierkant waar de twee piramides elkaar raken, de piramide boven je past dus op de omgekeerde piramide onder je. Je kunt die zo groot maken als je zelf wilt, als je er maar compleet door omgeven wordt. Als je staat of zit, loopt de axis (die loopt van bovenste punt naar onderste punt.w.)van de octahedron door het centrum van je lichaam, zodat als je een lijn moest trekken door de top van de piramide door het centrum van het vierkant recht naar beneden naar de onderste top van de tweede piramide, zou deze lijn door het centrum van je lichaam lopen. Deze octahedron brengt energie in evenwicht. Het is het in balans brengen van het mannelijke en vrouwelijke aspect van subtiele energieën. Laat de eenvoud hiervan je niet voor de gek houden. Het is een heel krachtig instrument om subtiele energieën in evenwicht te brengen.”

De octahedron is een van de vijf driedimensionale geometrische vormen die collectief bekend zijn als de Platonische Massieven. De octahedron heeft in totaal acht zijden, vandaar het grondwoord octa wat betekent acht. De toppiramide heeft vier zijden en de onderste ook en de bases van beide piramiden ontmoeten zich in een vierkant. De Platonische Vasten of Massieven worden heel natuurlijk in de natuur gevonden, specifiek in de vorm van kristallen structuren, maar ook als atomische en moleculaire groepen. Esoterisch gesproken heeft elk van de Platonische Vasten specifieke energie effecten. Sommige mensen hebben ons gemaild en vroegen of de octahedron het zelfde is als de ster tetrahedron, en nee, dat is niet zo. De ster tetrahedron bestaat uit twee piramides die op driehoeken gebaseerd zijn en die zijn niet aan de basis bijeengevoegd. Deze gaan in elkaar op. De ster tetrahedron heeft ook andere energetische effecten dan de octahedron. Er zijn waarschijnlijk verschillende geometrische patronen die de Hathors zouden hebben kunnen uitkiezen om te gebruiken maar ik vermoed dat een reden om de octahedron te kiezen is dat ze pragmatisch (in dit geval praktijk kenners.w.) zijn. De octahedron is makkelijker te scheppen in de voorstelling van de meeste mensen dan een van de andere meer gecompliceerde geometriën. Toen ik voor de eerste keer informatie kreeg over de Holon van Evenwicht van de Hathors, dacht ik dat het te eenvoudig was. Maar soms zijn echt de eenvoudigste dingen het beste. Ik heb geen twijfels over dat deze Holon een gevoel van evenwicht geeft als het eenmaal aan het werk is gezet. In de vorige Hathor boodschap vond ik zelf hun commentaar over het zenden van Holons naar gebieden op Aarde, en naar personen in stress situaties ook heel interessant.

Maar in deze laatste boodschap benadrukken de Hathors dat we er goed aan doen om te leren hoe we deze Holons ogenblikkelijk kunnen creëren, als in een reflex. Als zij gelijk hebben over wat er komende is, dan is dit waarschijnlijk een goed advies. Wat ik bij hun commentaar wil voegen over de aardveranderingen die aan het verhevigen zijn, is dit stukje informatie dat ik interessant vond maar wel problematisch, namelijk dat de breuklijnen van aardbevingen supergeleidende toestanden creëren. Nu ben ik geen natuurkundige dus zit ik hier in een dilemma maar zoals ik het begrijp, hebben supergeleidingen te maken met de doorvoer van elektriciteit door metalen. Normaal gesproken is er weerstand van de elektrische stroom in metaal. Maar als metalen super koud zijn, dan valt de weerstand van elektriciteit naar beneden. In kwik bijvoorbeeld is er geen weerstand voor de stroom van elektriciteit bij nul graden. Onder bepaalde condities worden supergeleidende staten geassocieerd met anti-zwaartekracht. En hier zit het probleem. Aardbevingen worden veroorzaakt, op stoffelijk niveau, door frictie, een wrijving tussen tektonische platen om exact te zijn. En wrijving creëert warmte, geen koude. Ik veronderstel dat bij het epicentrum van een beving de hitte werkelijk heel hoog is. Dus hoe kan een supergeleidende toestand dan bestaan? Ik wendde me tot de Hathors met dit dilemma en ze zeiden, ja, hitte komt door wrijving. Maar er is een moment tijdens een seismisch gebeuren waarin de onderliggende aard van een aardbeving het elektromagnetisme op een ongewone manier beïnvloedt. Het effect van verschuivende dimensies schept een soort donut gevormde dimensionale bubbel die, een moment, een heel hoge supergeleidende staat produceert.. (w. donut is een vorm als van een appelbeignet met een gat in het midden). Met andere woorden midden in de hoogste hitte die geproduceerd werd door rots die door rots vermalen wordt, is er een kort moment waarin interdimensionale fysieken een supergeleidende staat produceren. En zij, de Hathors, zeggen dat de Holon van Evenwicht met deze typen van supergeleidende toestanden op een positieve manier interact.

En ten laatste werd ik gegrepen door hun laatste zin – de reden waarom jullie hier zijn – is gaande. (the reason why you are here is now upon you). Ik wens jullie en je geliefden een zo genadige doortocht als mogelijk is door dit oog van de naald. En laten we er aan denken, als de Aarde onder je voeten beweegt, letterlijk, of figuurlijk, om het moment te vangen en mee te rijden op de golf van extase en grandeur die altijd net achter elk moment van ons leven ligt.

©Copyright 2007 Tom Kenyon All Rights Reserved website: www.tomkenyon.com Notitie: Je mag deze informatie in elk formaat delen met anderen zolang als je niet de inhoud verandert op wat voor manier dan ook en altijd Tom Kenyon vermeld en het adres van zijn website. Het originele engelstalige artikel is te vinden op www.tomkenyon.com

Terug naar pagina De Hathors

19.02.10 We verhuizen naar een nieuwe fase van Disclosure

We verhuizen naar een nieuwe fase van Disclosure”


KaRa en One Who Serves, gechanneld door James McConnell

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare for Change groep in Payson, AZ op 10 februari 2019.
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.


Sananda 

Ik ben Sananda. Zoals altijd is het een plezier om bij jullie te zijn om je te kunnen assisteren bij deze meditaties.   

Maar ik verlaat jullie nu voor iemand anders die binnen wil komen en met jullie wilt delen. Iemand die eerder doorgekomen is en nog veel meer met deze groep zal samenwerken naarmate we verdergaan.

Al mijn vrede en liefde is met jullie allemaal.


KaRa   

Ik ben KaRa. Het is geweldig om weer bij jullie terug te zijn en de gelegenheid te hebben om te kunnen delen met deze groep en met de velen buiten deze groep die met deze woorden resoneren, die ze zullen horen en in staat zullen zijn om deze woorden op te nemen in hun wezen.  

Omdat terwijl de veranderingen doorgaan, niet alleen buiten jezelf, maar ook in jezelf, want velen van jullie veranderen zeker van binnen. Je bewustzijn verhoogt dagelijks, nee, zelfs van moment tot moment. Bewustzijn kan niet worden gestopt. Het stijgen van bewustzijn kan niet worden gestopt en zal niet worden gestopt. Omdat als het bewustzijn blijft stijgen, blijf jij stijgen. Al het leven op de planeet blijft stijgen.  

Degenen in onze Pleiadische schepen, degenen die de afgezanten zijn die door verschillende bronnen doorkomen over heel de planeet, door verschillende kanalen, op verschillende manieren om deze boodschappen naar buiten te brengen, wij brengen deze berichten naar buiten.  

Verder lezen “19.02.10 We verhuizen naar een nieuwe fase van Disclosure”

19.01.27 Jullie bevinden zich nu in de momenten voorafgaand aan de Grote Omschakeling

Jullie bevinden zich nu in de momenten voorafgaand aan de Grote Omschakeling


St Germain, Asthar en One Who Serves zoals gechanneld door James McConnell

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse zondag Prepare for Change groep in Payson, AZ op 27 januari 2019.
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.


St Germain

Ik ben Saint Germain.  Zoals altijd is het een genoegen om op deze manier en op dit moment bij jullie te zijn, want er is nu zoveel in beweging.  

Zoveel is er aan het verschuiven en veranderen. Energieën komen steeds meer de planeet binnen. Jullie voelen steeds meer deze energieën. Zovelen van jullie die al enige tijd ontwaakt zijn werken steeds meer met deze energieën, velen beginnen te ontwaken als gevolg dat deze energieën de planeet binnenkomen vanwege het stijgende collectieve bewustzijn.  

Hoewel je het misschien niet opmerkt, misschien niet ziet in de buitenwereld, want in veel opzichten lijkt het erop dat heel weinig is veranderd. Maar ik kan je verzekeren dat zoveel niet alleen veranderd is, maar aan het veranderen is.  

Jullie bevinden je nu in de momenten, de momenten voorafgaand aan de grote omschakeling.  Alles bouwt daar naar toe op. Hemelsterren bewegen in bepaalde  richtingen om deze grote omschakeling te bewerkstelligen. De uitlijning van de sterren, de uitlijning van de planeten, alles komt bij elkaar om er op dat perfecte moment te zijn wanneer het signaal uiteindelijk wordt gegeven en de omschakeling, de Event kan beginnen. Dit zijn nu deze tijden.  

Verder lezen “19.01.27 Jullie bevinden zich nu in de momenten voorafgaand aan de Grote Omschakeling”