19.04.21 “Jullie worden voorbereid op het Eerste Contact”

Jullie worden voorbereid op het Eerste Contact”


Karena (Afgezant van het Sirische opperbevel)  en One Who Serves gechanneld door James McConnell

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 21 april 2019.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en doe mee.


Karena     

Ik ben nieuw voor deze groep.    Mijn naam is Karena.  

Ik ben van de Hoge Raad, de Sirische Hoge Raad van het Sirische Opperbevel.    Net zoals er het Ashtar Commando is, net zoals er het Jupiter Commando is, net zoals er de Pleiadische Hoge Raad is, ben ik, Karena, van het Sirische Opperbevel nu in staat om met jullie te zijn, met deze groep.  

Het is doelbewust dat velen, veel meer van ons, aan jullie worden voorgesteld omdat KaRa verschillende keren heeft gezegd dat jullie worden voorbereid op het Eerste Contact.    Het is belangrijk dat je je bewust wordt van ons, omdat we allemaal jullie broeders en zusters zijn.  

Er zijn er onder jullie in deze groep en degenen die resoneren met deze woorden, die een Siriaanse achtergrond hebben, een Pleiadische achtergrond hebben, een Arcturiaanse achtergrond hebben, enzovoort, enzovoort.    Zoveel verschillende beschavingen komen er naar jullie toe en reiken naar je uit om te helpen en te begeleiden op elke manier die we kunnen.  

Alles draait om voorbereiding.    Ja, je bent al een tijdje aan het acclimatiseren aan deze energieën.    Dat is allemaal doelgericht.    Je bent ook voorbereid op wat is genoemd het Eerste Contact.    Je zult gaan begrijpen wat Eerste Contact betekent.    Het is niet alleen dat je op onze schepen zult zijn, hoewel dat er onderdeel van kan zijn.    Dit is het Eerste Contact, zoals we nu doen, wat ik nu aan het doen ben, zoals KaRa heeft gedaan, zoals Ashtar met jullie heeft gedaan.    Er zullen er nog vele meer geïntroduceerd worden aan jullie.  

Omdat de vibraties over de hele planeet voldoende zijn toegenomen met jullie collectieve bewustzijn, kunnen we nu verder gaan naar de fase van onze planning van het Grote Plan van de Universele Bron.    Want het is de Universele Bron die dit allemaal regisseert.    Wij zijn slechts degenen die worden aangestuurd, degenen die het Plan uitvoeren.    Jullie op de grond, de ‘laarzen op de grond’, voeren ook het Plan uit.    Zelfs als je niet weet wat Het Plan is, voer je het uit.    Je brengt het in beweging simpelweg door te begrijpen dat je de hele matrix beïnvloedt.   Je beïnvloedt het universele bewustzijn overal om je heen.    Het is allemaal een deel van het geheel.    Jullie als individuen maken ook deel uit van het geheel.    Je bent zowel individueel als geheel tegelijk.  

En het is nu tijd, steeds meer, terwijl deze vibraties blijven toenemen wordt het tijd dat je begrijpt wat jullie missies zijn, hoe je hier bent gekomen en alles wat tot dit specifieke moment in je leven heeft geleid.  

Zoals velen hebben gezegd, zullen de momenten die voor jullie liggen je leven sterk veranderen, want het zal niet veel langer de “normale gang van zaken” zijn.    Alles zal enigszins “op zijn kop” gaan.    Omdat de trillingen, terwijl deze blijven stijgen, niet in de lagere vibraties kunnen zijn, ze kunnen niet gemengd worden.    Er kan geen driedimensionale plaats zijn terwijl de vibraties van de planeet blijven stijgen.   Ze zal die driedimensionale ruimte niet voor altijd vasthouden.  

Ik, als Karena, verlaat jullie nu in vrede en liefde en vraag aan een ieder van jullie om zoveel je kunt deze woorden te delen met degenen die er klaar voor zijn.    Het wordt nu steeds meer tijd om je broeders en zusters te helpen om hen voor te bereiden op alles wat er voor je ligt.

Vrede en liefde zijn met jullie allemaal.


One Who Serves

Om, mani, padme, hum;   om, mani padme hum, hum, hum.     Groeten aan jullie!     One Who Serves is er weer.    Je kunt je telefoon weer inschakelen.     Is daar iemand?  

Iedereen:     Hoi!    We zijn er!  

OWS:     Heel goed.  

We hopen dat je klaar bent voor wat er gaat komen, in termen van je voorbereiden zoals Karena heeft gezegd, zoals KaRa heeft gezegd, zoals Ashtar heeft gezegd, door jezelf voor te bereiden op de veranderingen die komen en je voor te bereiden op zoals ze het noemen, “Eerste Contact”.    Het gaat allemaal om velen, die naar jullie uitreiken en hun hand aanbieden in begeleiding en liefde, zodat je allemaal in staat bent om hun handen te pakken en met ze mee te wandelen.    Hun handen vasthouden.    Bij hen zijn. Dat is wat er gaat komen, mensen.  

Dus wees er klaar voor en ga op je eigen manier door, hoe het ook werkt voor jou, blijf je vibraties verhogen.    Jullie worden je allemaal bewust van wat het betekent om je vibraties te verhogen.    Het is heel belangrijk dat jullie dit steeds vaker doen, elk moment dat je kunt, dat je erover nadenkt, dat je jezelf uit de 3-D matrix haalt en jezelf in de hogere vibraties of de vierde dimensie en zelfs steeds meer richting de vijfde dimensie bevindt.    En des te meer dat je je vibratie verhoogd, of het nu in de natuur is en de schoonheid om je heen ziet, naar de hemel kijkt en de prachtige kleuren ziet die doorkomen, naar de zon kijkt en ziet hoe helder hij is, al deze dingen die nu gebeuren, inclusief het gevoel van het “doorbloeden” als je naar de andere dimensionale frequenties kijkt, zelfs als het maar een glimp is.  

Het gebeurt.    Het gebeurt voor velen van jullie en het zal voor jullie allemaal gebeuren.    Want als dat het niet zou doen, zou je niet bij deze bijeenkomsten zijn.    Je zou niet resoneren met deze woorden.    Je zou hier geen interesse in hebben.  

En we weten dat er veel mensen zijn die hier geen interesse in hebben, want zij weten helemaal niets van dit alles.    Die zitten in hun religieuze dogma, of wat voor programmering het ook is en ze blijven in die programmering.    Ze blijven nog steeds in slaap.  

Maar voor jullie die zijn ontwaakt is het tijd, zoals Karena heeft gezegd, en KaRa, en anderen, het is tijd om uit te reiken, het licht te delen, het licht te verspreiden, deel zoveel je kunt aan degenen die er klaar voor zijn.    Dit betekent niet om van deur tot deur te gaan en deze berichten te delen, zeker niet.    De mensen zijn daar niet klaar voor.    Maar het betekent wel dat als iemand zich voor je openstelt en je een indicatie geeft dat ze klaar zijn om een ​​paar andere ideeën of idealen in hun leven te accepteren, dan is het aan jou om hen te helpen.  

Dat is waar je voor gekomen bent, velen van jullie.    Dat is wat je hier kwam doen.    Dat is je missie op dit moment.     Je missie zal veranderen, of morfen zullen we zeggen, als de dingen verdergaan.    Maar voor nu, dat is waar jullie hier voor zijn.    Dat is waarvoor we je hebben voorbereid.    Hebben getraind om je in die situaties te bevinden die ervoor zorgen dat je er klaar voor bent om te helpen en te begeleiden, net zoals wij, de Opgevaren Meesters jullie helpen en begeleiden.    Oke?   

Hebben jullie vragen voor One Who Serves?    Maar eerst, er is een vraag naar voren gekomen die we willen aanpakken.  

Dit gaat over de indicatie van gehechtheden of zelfs over bezittingen, zou je kunnen zeggen die soms kunnen voorkomen, maar dat betekent niet dat ze dat zijn.  Zie je, er zijn momenten waarop je een entiteit zou kunnen voelen of een duisternis, of je zou iets kunnen voelen dat vreemd voor je is en de neiging heeft om je naar de lagere dimensie te trekken.  

Als dat het geval is, dan is dat simpelweg de programmering wat dit naar je toe brengt.    Maar je kunt er bovenuit stijgen.    Je hebt allemaal de capaciteit om dat te doen, jullie weten alles van het licht.    Het licht zal je altijd beschermen.    Die entiteiten, die gehechtheden, al die dingen, kunnen niet werken in het licht.    Dus als je ooit het gevoel hebt dat er een soort entiteit bij je is, vraag gewoon aan hen, “Ben jij van het licht?”    Ze kunnen niet tegen je liegen.    Dat kunnen ze niet.    Ze proberen je voor de gek te houden of zoiets, maar ze kunnen niet doen of ze van het licht zijn als ze dat niet zijn.  

Dus stel gewoon deze vraag in jezelf, vraag aan de entiteit, “Ben jij van het licht?”   En zij zullen zeggen, “Nee.”    Dan kun je Aartsengel Michael oproepen met zijn Vlammende Blauwe Zwaard van Waarheid en alle banden die er misschien zijn die die entiteit vasthouden te verbreken.    Als er een situatie is, dit is gebeurt zoals wij het begrijpen, waar iemand het gevoel heeft dat er een entiteit gehechtheid in zijn huis is en niet zeker is of je er vanaf bent, als dat het geval is, doe dan gewoon hetzelfde wat we zeiden.    Roep Aartsengel Michael aan.    Roep Yeshua, Sananda, Ashtar aan, wie het ook is dat je wilt, naar wie je je ook aangetrokken voelt.    Doe een beroep op ons allemaal, want we zullen er zijn om te helpen.  

Welnu, met dat begrip moeten we zeggen, ook al denk je dat het een gehechtheid is, het misschien niet zo is.    Het is misschien niet wat je denkt dat het is.    Omdat je programmering de neiging heeft om er tussen te komen.    En als die programmering binnenkomt, voel je je alsof er een soort duisternis is, die er eigenlijk niet is.    Dat is wat we willen zeggen.

Shoshanna, heb je iets toe te voegen?

Shoshanna (Gechanneld door JoAnna McConnell):     Ja.    Dit is een complex onderwerp met veel tentakels.    Dit onderwerp is zo complex dat er niet één antwoord is, er is niet één remedie.    One Who Serves heeft een manier doorgegeven die voor sommigen geschikt kan zijn, maar er zijn veel dingen om te overwegen, iemand die dit ervaart moet de weg vinden om het in licht te transmuteren.    Dit is voor dat individu wie dat ook ervaart, om contact te maken met diegene die ze vertrouwen of geschikt achten om de ervaring op te lossen.     Namaste.

OWS:     Heel goed.     Zijn er nog andere vragen van degenen die aan de telefoon zijn.

Vraag:    Ik had vorige week een nogal unieke ervaring.    Ik was net klaar met werken die dag.    Ik ging een lift in en toen de deuren dichtgingen was ik de enige persoon in de lift die afdaalde van de tweede naar de eerste verdieping.   Ik zag het niet met mijn ogen, maar ik ben er vrij zeker van dat ik met mijn derde oog een stel zielen in de lift overal om me heen zag, ze klapten allemaal voor me, alsof ze applaudisseerden en zeiden dat ik iets goeds deed.    Toen de liftdeur op de eerste verdieping openging, zei ik dank u en ik vertrok, hoewel ik niet echt iets zag met mijn ogen.    Ik vraag me af of dat inderdaad gebeurde en zo ja, waren het de Opgestegen Meesters die ik via dit kanaal heb gehoord, want dat is het beeld van de mensen die ik zag.  

OWS:     Wat we tegen je zeggen, beste broeder, is dat je deze situatie ervoer waar we al vaak over gesproken hebben, de glimpen in de andere dimensionale frequenties.    Met je derde oog open ben je in staat om deze dingen te ervaren.   Het idee dat je het in jezelf bevestigt is belangrijk, omdat dit het aan de gang zal houden.   Het zal helpen om deze dingen meer te laten voorvallen als je wilt.  

Dit is waar we al vele malen over gesproken hebben, dat jullie allemaal klaar moeten zijn voor dit soort dingen, omdat ze zullen gebeuren.    Ze zullen gebeuren vanuit je ooghoeken.    Je kunt een vluchtige glimp van iets zien en het zal verdwenen zijn, of het kan er zelfs zijn om naar te kijken.    Dat zal gaan komen als je doorgaat met het toelaten van dit proces, dit ascensieproces.    Dit is allemaal onderdeel van het ascensieproces terwijl je er doorheen gaat.    Hetgeen nu ‘het doorbloeden van de dimensionale frequenties’ wordt genoemd, in staat zijn om in andere dimensies te kijken, zelfs voor een vluchtig moment.    Oke?   

Shoshanna, heb je iets toe te voegen?

Shoshanna:     Ja, Shoshanna wil iets delen.    Mogen wij ons perspectief met je delen?

Vraag:    Alsjeblieft, doe het wanneer je wilt.

Shoshanna:     Beste broeder, dit is een monumentale tijd in je leven.    Deze ervaring laat je zien dat het werk dat je doet een verschil maakt in je eigen licht en je eigen frequentie, dat je dit ziet omdat je werk hebt gedaan op dit gebied en je hart opent zich voor deze ervaringen.  

Ze applaudisseren voor je omdat je een transmutatie van energie maakt van wie je was naar waar je naartoe gaat en wie je werkelijk bent.    Ze applaudisseren voor je omdat jij  het snapt.    Je bent ontroerend, broeder.    Je transmuteert je energie.    Je verplaatst je naar het licht en zij herkennen je.     Namaste.

OWS:     Geweldig.

Vraag:    Dank u zeer.    Ik wil even iets toevoegen, sinds dat gebeurde, voel ik me extreem losgekoppeld, alsof ik op de automatische piloot werk, heel vreemd.

Shoshanna:     Onze broeder, je moet je opnieuw verbinden.    Je moet je opnieuw verbinden met die ervaring.    Omdat het zo vreemd voor je was, ben je weer in de andere richting gegaan.   Je slinger bewoog helemaal tot het uiterste.    Dus kom weer in balans, onze  broeder, door toegang te krijgen tot die herinnering en jezelf te verrijken met het idee wie je bent en wat die ervaring je heeft gebracht, kun je jezelf opnieuw in balans brengen.    Besteed geen aandacht of focus je niet hoe je je nu voelt, breng het terug in balans en onthoud de ervaring.    Namaste, beste broer.

Vraag:    Dank je.

OWS:     Heel goed.    Zijn er nog andere vragen?

Vraag:    Ik heb een vraag, alsjeblieft.  

OWS:     Ja?

Vraag:    Vorige week was het alsof ik in een droomtoestand was, maar ik wist niet zeker wat het was, ik werd bewust gemaakt van Sananda en andere hogere wezens in mijn slaapkamer.   Ik vroeg het je tijdens de Advance en je hebt me geholpen om te bevestigen dat dit gebeurde, het was geen illusie.    Nu ik eraan denk, denk ik aan het eerste contact.    Waarom kan ik niet onthouden waar het over ging?    Was het een ontmoeting?    Ik herinner me niets van wat er gebeurde toen ze mijn kamer binnenkwamen.    Is er iets dat ik kan doen om het te versterken om het beter te onthouden, waar ik me bewust van ben wat er gebeurt als ik slaap of als ik uit deze realiteit ga?    Dank je.

OWS:     Wat vaak gebeurt in dit soort situaties, is dat je naar een veranderde staat gaat of, wat sommigen nu een verhoogde staat van bewustzijn noemen.   In deze bewustzijnsstaat focus je niet zozeer op het driedimensionale aspect van jezelf.    Je bent verhuisd naar hogere vibraties, hogere dimensionale frequentie, door dat te doen is vergelijkbaar met je slaaptoestand zoals we het zien, waar je niet altijd de ervaringen onthoudt omdat je bent verhuisd naar de veranderde staat, of verhoogde bewustzijnsstaat.    Is dit logisch voor jou?  

Shoshanna, heb je iets toe te voegen?

Shoshanna:     Ja.    Mogen we ons begrip hiervan delen?

Vraag:    Natuurlijk, schat.

Shoshanna:     Onze zuster, dit is moeilijk uit te drukken.    Er zijn maar weinig woorden voor deze ervaringen.    Het is moeilijk in dit driedimensionale rijk om uit te leggen wat er met je gebeurt.    Wat we zien is dat je in je ervaring naar een hogere dimensie opklimt.    Je frequentie verhoogt zich om deze ervaring te hebben en als je frequentie eenmaal verlaagd is kun je geen verbinding maken met die ervaring.    Dus om beter te ervaren wat de boodschap is, wat de ervaring is, moet je frequentie op een of andere manier worden ondersteund.    Dus je moet een manier vinden om je frequentie te ondersteunen zodat die ervaring beter door jou kan worden gevoeld en begrepen.    Begrijp je dit?

Vraag:    Ja, helemaal, ja.

Shoshanna:     Namaste, onze lieve zus.

Vraag:    Heel erg bedankt.    Dankjewel, dat waardeer ik.    Heel erg bedankt.

OWS:     Heel goed.    Zijn er nog andere vragen?

Vraag:    Ik heb een vraag, alsjeblieft.    Ik zou graag willen weten wat er echt is gebeurd in de Notre Dame.    Ik voel dat er een soort signaal was, een spiritueel ding van verlichting.    Maar natuurlijk wisten de media dat niet.    Kun je ons alsjeblieft een verklaring geven als je kunt?  

OWS:     Net zoals veel van deze dingen die gebeuren, zijn ze niet zoals ze verschijnen.  Ze zijn niet wat ze lijken te zijn.    En ze zijn zeker niet zoals ze worden medegedeeld door de massamedia en dit soort dingen.  

Er is een storing die optreedt, een uitsplitsing van de oude manieren, de oude programmering, in dit geval het oude (wat is het woord dat we hier zoeken) symbool. Dit is in veel opzichten een symbool van de cabal.    Het naar beneden halen van de Notre Dame is op bepaalde manieren doelbewust.    Weet dat dit gebeurt met een reden, maar het is niet zozeer de reden die zijn doorgegeven door de massamedia.    Sommige alternatieve sites die over dit soort dingen hebben gesproken zijn meer de juiste kant zoals de dingen zijn.   Oke?

Shoshanna, iets toe te voegen?

Shoshanna:     Ja.    Beste zuster, we hebben een perspectief dat we met je willen delen.  

Vraag:    Ja.

Shoshanna:     Men moet zijn frequentie verhogen om de realiteit te zien van elke ervaring die men ervaart.   Jij kunt dit doen en je doet dit zo vaak en zo veel keer, aan een ​​ander om uitleg vragen over wat er is gebeurd.    Je moet het antwoord zelf vinden door je frequentie te verhogen en het vanuit een ander perspectief te bekijken, dan zul je weten wat de ervaring voor jou betekent.    Is dat logisch voor jou?  

Vraag:    Ja, zuster, het is duidelijk.    Dank je.

Shoshanna:     Namaste.

OWS:     Heel goed.    Zijn er nog andere vragen?

Vraag:    Ik ben jullie zo dankbaar, James en Joanna.    Vrijdagochtend werd ik wakker.  Ik draag sinds mijn zesde een bril en in 1983 begon ik contactlenzen te dragen.    Nu kan ik zien zonder mijn contactlenzen.    Ik heb nu besloten dat ik ze moet inhouden totdat ik voel dat het nodig is.    De eerste keer deed ik mijn contactlenzen pas om 11 uur in.    Vandaag deed ik mijn contactlenzen in om 12 uur.    Ik  blijf dit zo doen.    Is dat een goede oplossing voor mij?    Dat is wat mijn Hoger Zelf mij zegt om te doen.  

OWS:     Niet alleen je Hoger Zelf, maar als je je dat herinnert, dat is wat de Bron gaf aan allen die er klaar voor zijn om in geloof te gaan.    Precies zoals Yeshua zei, het is jouw geloof dat je heeft genezen.    Yeshua deed de genezing niet, hij was alleen een kanaal voor de energieën die er doorheen kwamen, net zoals de Bron James gebruikte als kanaal, liever gezegd, we zullen dat veranderen, door iedereen als kanaal te gebruiken in die ervaring om de helende energieën via jou door te geven. In de laatste Advance was het James die door Yeshua en Sananda werd overbelicht om deze energieën door te geven.    Maar nogmaals, het moet van binnenuit komen.    Het is jouw geloof dat dit heeft teweeggebracht.    Oke?  

Shoshanna, kan je hier iets toevoegen?

Shoshanna:      Ja, One Who Serves.    Deze zuster die advies aan haar Hoger Zelf vraagt  moet gewoon dat advies aannemen en begrijpen en erop vertrouwen dat ze haar eigen intuïtieve berichten krijgt en we bevestigen die berichten.    We hoeven deze berichten echter niet te bevestigen, omdat deze geachte zuster van een hoge vibratie is en aanwijzingen heeft over wat precies te doen.    Vertrouw in jezelf.    Vertrouw op je begeleiding.     Namaste.

Vraag:    Bedankt iedereen.    Heel erg bedankt voor alles.    Ik ben gezegend.    En als iemand gezegend is, zullen anderen gezegend worden als ze vertrouwen, geloven is zien, ik heb dat gedaan.

OWS:     Ja.    Letterlijk, geloven is in dit geval zien.  

Vraag:    Ja.    Ik ben zo dankbaar.    Dank je!

OWS:     Jij was het, beste zuster die de stap zette.    Je luisterde, je volgde je leiding en je bent er doorheen gegaan.   Jij bent het die dit tot stand heeft gebracht.    Je geloof heeft dit tot stand gebracht.  

Zijn er nog andere vragen voordat we het kanaal vrijgeven?    Dan zijn we klaar om het kanaal vrij te geven.

Neem alsjeblieft wat je wordt gegeven door iedereen die doorkomt door deze groep en deze energieën, deze vibraties, deze ideeën en idealen naar je toe brengt en blijf jezelf voorbereiden op wat je te wachten staat.    Niet alleen voor wat er aan komt maar ook wat er op dit moment is.    Onthoud altijd, je bent in het moment.  Vind de vreugde op elk moment dat je kunt.    Denk niet alleen aan de toekomst.    Plan niet alleen voor de toekomst, ook al komen er veel veranderingen.    Wees de verandering op dit moment.

Shanti.    Vrede zij met jullie.    Wees de Ene.

Shoshanna: Shoshanna wil een bericht delen.    Mag Shoshanna een bericht delen?

OWS:     Ja.

Shoshanna:     Wat we tegen jullie allemaal willen zeggen, open alsjeblieft je hart hiervoor.    We zien jullie.    In de woorden van James, “we zien jullie.”    Jullie lichten schijnen helderder dan ooit.  

De wereld kijkt naar deze familie, naar deze prachtige bakens van licht om de energie te transmuteren, zodat meer van deze menselijke conditie kan opstijgen naar een hoger inzicht en bewustzijn en liefde met elkaar.    Dit is het zaad.    Jij bent het zaad.  Jij bent het baken.  

Je moet dat accepteren, als je dat doet.    Je moet die missie accepteren als zo relevant, want dit is het begin van iets groots.     Namaste


Gechanneld door James McConnell  
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen