De Hathors, Op de Wind der Verandering

Op de Wind der Verandering


De Hathors via Tom Kenyon
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

14 augustus 2008

20 juli 2008, Paros Island, Griekenland

Wij willen het hebben over verschillende aspecten van menselijke psychologische reactie op de planetaire en interdimensionale veranderingen die nu plaatsvinden. Gevoelige individuen tonen dit soort reacties het sterkst, maar zij zijn ook een voorbeeld voor diegenen die spiritueel onbewust zijn en die hoofdzakelijk gefocust zijn op de materiële werkelijkheid.

Wat wij beschrijven is een wereldwijd gevoel van zinloosheid, voor sommigen grenzend aan wanhoop; een gevoel dat er niets is dat men kan doen om de loop der gebeurtenissen te veranderen. Voor sommigen leidt dit tot een vorm van depressie, een gebrek aan motivatie; en datgene wat het leven een betekenis, een doel en vreugde gaf, lijkt nu leeg.

Voor anderen is het een gevoel van totaal afgesneden zijn van hun leven, alsof ze naar een film kijken. Ze ervaren de bewegingen van een leven leiden, maar hun hart is er niet bij. Voor anderen die bewust verbonden zijn met het web des levens is het verlies van plant- en diersoorten, de vernietiging van het ecosysteem bijzonder moeilijk te verwerken. Voor degenen die hoofdzakelijk gefocust zijn op hun materiële werkelijkheid, het 3D-leven dat ze ervaren, zijn deze tijden in toenemende mate onrust stokend, want de financiële zorgen die wij enige tijd geleden voorspelden zijn er nu, en zij zullen alleen maar toenemen.

Verder blijven de evolutionaire en katalytische golven uit de ruimte waar we het eerder over hadden, toenemen. Diegenen die jullie proberen te overheersen door middel van economie, politiek en religie beginnen het steeds moeilijker te vinden, en toch vergroten zij hun inspanningen, en sommige individuen die zich bewust zijn van deze spanningen, voelen zich tussen twee vuren.

Inderdaad, vanuit het gezichtspunt van tijd en ruimte, staan jullie tussen twee vuren. Jullie bevinden je te midden van de spanningen tussen evolutie en devolutie, spiritueel gesproken. Jullie bevinden je in het middelpunt van tijd en ruimte. Dit is een energetisch intense plaats om te zijn en vanuit het gezichtspunt van de ziel, of de vonk van bewustzijn die je bent – jullie interdimensionale realiteit, of hoe je dit voor jezelf ook wilt noemen – zijn dit krachtige, machtige tijden.

Vanuit ons gezichtspunt is er niets wat een individu kan doen om de ontbinding te voorkomen van hetgeen ontbonden dient te worden. De planetaire veranderingen zijn ophanden. Als jullie in staat zijn om collectief of individueel actie te ondernemen, kunnen sommige van de meer intense vormen van destructieve verandering worden verzacht of verlicht. Maar sommige van deze veranderingen kunnen niet worden tegengehouden, of nauwkeuriger gezegd, wij zouden zeggen dat het onwaarschijnlijk is.

Jullie gelegenheid als een ziel – als een spiritueel wezen dat een menselijk leven leidt – is om door deze veranderingen te navigeren op manieren die jullie sterken en verheffen, zelfs wanneer degenen om je heen lijken te spiraliseren in negativiteit, wanhoop, en lijken te handelen vanuit hun zelfvernietiging. Wanneer je naar het menselijk collectief kijkt en de zelfvernietiging, de koppigheid om te veranderen, de neiging tot stommiteit ziet, kijk dan ook naar jezelf, want die zaden draag jij ook in je.

Wij hebben eerder onze inzichten aangereikt in wat zich in jullie nabije toekomst zal ontvouwen, en we zullen dat niet opnieuw doen. Je kunt in de archieven kijken als je geïnteresseerd bent. Wat wij het belangrijkste vinden om nu uit te dragen is hoe jullie de spirituele moed moeten vinden om je te verheffen, juist nu velen om jullie heen lijken weg te zakken. En bij wegzakken bedoelen wij specifiek het zakken naar lagere niveaus van spirituele kwaliteit.

Hoe navigeer je over een zee die is vervuld van angst, vijandigheid, paranoia, beperking, leugens en manipulatie?

De reis van een Ingewijde, ofwel het levenspad dat voert naar hoger bewustzijn, ongeacht de spirituele achtergrond of methoden die worden beschreven, is niets anders dan door het oog van de naald of het oog van de storm gaan.

Laten we de metafoor van orkanen of cyclonen gebruiken – want zij zullen in aantal en intensiteit toenemen. Als je je aan de rand van de storm bevindt ben je blootgesteld aan de destructieve kracht van de wind en het water. Maar als je je in het oog van de storm bevindt is het, paradoxaal genoeg, rustig. Je kunt de rand van de storm zien als een cirkel aan de verre horizon, maar in het centrum is het stil en rustig.

Dit centrale punt van de storm is wat je in jezelf moet vinden, vanuit ons gezichtspunt. Dit is het pad van de Ingewijde, de spirituele meester. Er is niemand die jou dit kan leren. Er is niemand die jou kan redden van de stormen die op jullie afkomen, en hiermee bedoelen wij de uiterlijke stormen van jullie weer, jullie politiek en jullie economie, alsook aardeveranderingen, maar we bedoelen ook de innerlijke stormen, jullie psychologische en emotionele conflicten, want jullie leven temidden van een wereld die een nieuwe wereld aan het worden is die er nog niet is. Er is hier weinig vaste grond en dat wekt bij de meeste mensen veel onrust.

De meesten van jullie hebben niet geleerd om op een elegante manier met de chaos te dansen, maar maak je hier niet druk om. Want binnenkort zullen jullie veel danslessen krijgen en gelegenheden om in harmonie te zijn met de partner van chaos, de dansende onzekerheid.

In deze tijden zal het gemakkelijker zijn om je over te geven aan de neerwaartse spiraal dan jezelf te verheffen. En toch, je bewustzijn verheffen is waarom jullie in deze tijd hier zijn – vanuit ons gezichtspunt.

Er vindt een strijd plaats op aarde om jullie wezen, jullie hart en geest. Wij hebben eerder gesproken over de aard van deze manipulatie en hoeven dat hier niet te vertellen. Opnieuw verwijzen we je naar de archieven als je geïnteresseerd bent. Het essentiële punt dat we hier proberen te maken is dat dit een tijd is om je in jezelf te verheffen, om hoge spirituele grond te bereiken, om de spirituele moed in jezelf te vinden om niet toe te geven aan de neerwaartse spiraal, om een manier te vinden om opwaarts te leven in jezelf, zelfs te midden van toenemende chaos, moeilijkheden en ogenschijnlijke rampen

Wij zeggen ogenschijnlijke rampen omdat interdimensionaal de gebeurtenissen die plaatsvinden in jullie leven, zoals catastrofes, stormen, schaarste, verlies van banen, enzovoorts, multidimensionaal van aard zijn. Natuurlijk zijn deze gebeurtenissen vanuit de plaatselijke ruimte van jullie wezen dat is opgesloten in tijd en ruimte, jullie belichaamde zelf, heel moeilijk om mee om te gaan, en zijn het catastrofes in verschillende graad. Maar vanuit het gezichtspunt van jullie interdimensionale zelf – jullie ziel, de vonk van bewustzijn, hoe je het ook wilt noemen – zijn deze gebeurtenissen gelegenheden voor immense groei en de versnelling van spirituele evolutie.

Het is niet de situatie waarin je je bevindt die je bindt, het is afhankelijk van hoe je ernaar kijkt dat het je beperkt of bevrijdt.

Dus in welke situatie je de komende jaren ook verkeert, wij zeggen jullie dat er vele doorgangen zijn naar vrijheid van bewustzijn. Sommige van deze doorgangen zullen te maken hebben met hoe je op nieuwe manieren met anderen omgaat – uit de werkelijkheid stappen die je werd opgelegd.

Sommige van deze doorgangen zullen een gemeenschappelijke interesse vinden bij diegenen die jullie misschien jullie vijanden noemen. Sommige van deze deuren zijn persoonlijk en gewoon de ruimte van een nieuwe relatie tussen jou en je interdimensionale realiteiten. Sommige van deze deuren leiden je naar de interactie met de problemen van deze aarde, van de mensheid, en ontdek je nieuwe manieren om problemen op te lossen die voorbij de grenzen van je huidige denken liggen, en sommige van deze deuren leiden je tot buiten de aarde, naar andere spirituele realiteiten. De deuren die je kiest leiden je naar nieuwe bestemmingen.

Als je de deuren blijft gebruiken die jullie zijn gegeven door jullie cultuur door middel van leugens en manipulatie, zul je meewerken aan een enorme catastrofe. Maar wij wensen dat jullie een fenomeen van de schepping duidelijk begrijpen. De deuren die jullie openen zullen jullie naar een bestemming leiden die uniek is, zelfs wanneer anderen om je heen andere doorgangen binnengaan. Met andere woorden, ga niet in op de massahypnose van welke deur je zou moeten openen en binnengaan.

Wat wij bedoelen met de deur van massahypnose is dat diegenen die proberen jullie te beheersen door middel van economie, politiek en religie, dat doen middels subtiele en minder subtiele suggestie. Het is niet aan ons om jou te vertellen welke deuren je zou moeten openen, want dat is jou taak als een spirituele meester, maar wat wij je wel kunnen zeggen is wat voor de hand ligt.

Elke deur leidt naar een unieke bestemming, en je kunt deuren kiezen die je leiden naar vreugde en blijdschap, zelfs wanneer anderen deuren kiezen die hen leiden naar wanhoop en verdriet. Nogmaals, het is niet de situatie zelf die je bindt;  het gaat erom hoe je ernaar kijkt.

Laten we een concreet voorbeeld geven. Laten we zeggen dat je je baan kwijt bent, de bron van je inkomen. Dit is een heel moeilijke en onrust brengende situatie. Paniek is één van de deuren die tot je beschikking staan. Schuld is een andere deur die er altijd is. Nieuwsgierigheid naar wat zich vervolgens aandient is ook een deur die je ter beschikking hebt. Als de deur van nieuwsgierigheid kiest, open je jezelf voor nieuwe mogelijkheden. In dat geval beperk je je bewustzijn niet tot de lagere trillingen van paniek, boosheid en schuld. Zij kunnen af en toe de kop opsteken, maar als je gefocust blijft op nieuwsgierigheid met betrekking tot wat de chaos je te bieden heeft, kun je veel sneller nieuwe oplossingen vinden voor je problemen.

Er is een tendens in het menselijke bewustzijn om oude patronen te herhalen; Dit is gebaseerd op verwachting, wat een vorm van herinnering is geworteld in de illusie van tijd zoals jullie die ervaren. Het is mogelijk om door je perceptie van tijd heen te breken en sneller oplossingen te vinden voor problemen dan normaal het geval zou zijn, maar dit gebeurt via de deur van bewustzijn die alleen jij kunt openen. Het gebeurt door zowel persoonlijke intentie als handelen.

Wij beseffen dat er vele begripsniveaus zijn bij degenen die deze woorden lezen. De uitdaging voor ons is om iets over te brengen wat praktisch is voor allen die dit lezen. Sommigen van jullie weten al precies waar we het over hebben, en weten dat er deuren in jullie zijn die jullie kunnen openen die leiden naar hogere bestemmingen, snelle oplossingen voor problemen zonder vast te lopen zoals velen van degenen om jullie heen.

Sommigen van jullie denken en voelen dat jullie geen recht hebben op blijdschap of vrijheid van geest en hart terwijl anderen lijden en in gevangenschap leven. Maar wij zeggen dat de grotere dienst die je de mensheid kunt bewijzen is jezelf bevrijden van de gevangenschap van beperkt bewustzijn, want dan kun je op nieuwe manieren met anderen in verbinding treden, en door die verbindingen kunnen nieuwe deuren zichzelf openbaren.

Dus wanneer je jezelf ontmoedigd, gedesillusioneerd, geïsoleerd en zonder verlangen in je leven ziet, besef dan dat je alleen maar één van de deuren van je eigen bewustzijn bent binnengestapt, en dat er krachten zijn die zich verheugen op jouw apathie, want dan kun je makkelijker onder controle worden gehouden. Op deze momenten van herkenning dat je in een lagere trillingsexpressie van je potentieel verkeert, neem het heft in handen en stap uit die doorgang in een andere.

De moeilijkheden die sommigen van jullie ervaren lijken misschien elke keuze in jullie uiterlijke werkelijkheid uit te sluiten, maar wij zeggen jullie dat de macht om keuzes te maken in ieder van jullie aanwezig is, ongeacht de omstandigheden waarin je verkeert. Op de meest moeilijke momenten, wanneer alle deuren voor jou gesloten lijken, wanneer er geen mogelijkheden lijken te zijn, hebben wij een eenvoudige suggestie. Het klinkt misschien afgezaagd en te eenvoudig, maar het is gewoon een houvast. Want alles wat nodig is om een situatie te veranderen, is een kleine beweging in het bewustzijn, en wanneer je op deze beweging verder gaat, komen enorme krachten in je vrij. Maar totdat er beweging is in jezelf, welke dan ook, kan er niets veranderen.

Dus dit is wat wij voorstellen om een kleine beweging in jezelf te creëren wanneer er geen andere mogelijkheden zijn. Zelfs te midden van persoonlijke kwelling, uiterlijke moeilijkheden, wat zich ook als probleem aan je voordoet, probeer iets te vinden wat je kunt waarderen.

Het kan even eenvoudig zijn als ademhalen; als je adem beperkt is en je kunt diep ademhalen, waardeer je de ademhaling. Maar je kunt ook genieten van een kleur in de hemel, of iets waardoor je gaat lachen. Wat hier belangrijk is, is dat als er geen enkele optie over is, en je vindt iets wat je kunt waarderen, hoe klein ook, je al een kleine beweging in je bewustzijn hebt gemaakt, en met die beweging kunnen zich grote dingen ontvouwen.

We zien dat sommigen van jullie de stormen die op jullie afkomen, de wind der verandering, makkelijker kunnen doorstaan dan anderen. Maar zelfs als je jezelf beschouwt als spiritueel ontwikkeld, kun je van tijd tot tijd worden beproefd wanneer de oude wereld verandert in iets nieuws. En wij zien dat sommigen van jullie in de greep van de chaotische tijden zullen worden gehouden, en wij hopen dat jullie dan denken aan deze eenvoudige suggestie, en niet vergeten iets te vinden wat je kunt waarderen, en met die beweging in het bewustzijn zul je nieuwe deuren vinden om te openen.

Wij hebben in ons hart, in onze geest, een visioen van grote, nieuwe realiteiten voor jullie en jullie menselijke familie. Dat het zo moge zijn. Dat jullie het zo mogen verwezenlijken.

Terug naar pagina De Hathors