De Hathors, een Planetaire Creatrix Update

Een Planetaire Creatrix Update van de Hathors


De Hathors via Tom Kenyon vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

13 Juli 2007

Wij willen een kort bericht overbrengen over de Planetaire Creatrix. Wij willen diegenen van jullie bedanken die zich met ons verbonden in hart en geest voor de Planetaire Creatrix. De energetica hiervan waren buitengewoon om te zien.

Een groter spiritueel licht is vrijgekomen op Aarde. Wij willen jullie laten weten dat dit werk is beschermd en beveiligd tegen elke weerstand. De effecten hiervan gaan nu door de meest subtiele rijken om de bestemming van de mens en deze Aarde in positieve zin te beïnvloeden. Wij danken jullie vanuit het diepst van ons hart.

Weet dat jullie door jullie medewerking spiritueel zeer verdienstelijk zijn geweest en deze verdienstelijkheid zal jullie de komende jaren van pas komen. Nu jullie weten hoe je het Holon van Evenwicht kunt creëren en hoe je extase vanuit je hart kunt creëren, moedigen wij jullie aan dit vaak te oefenen, want zij zullen jullie grote bondgenoten zijn als jullie door de chaos van het komende decennium navigeren.

Veel wezens uit verschillende domeinen van bewustzijn verbonden zich met jullie in de Planetaire Creatrix. Het was voor hen een eer om jullie en deze Aarde dienstbaar te zijn, en zij hebben heel veel waardering voor jullie inspanningen. Een bladzijde in de geschiedenis van deze planeet is omgeslagen. Ofschoon de krachten die het bewustzijn willen inperken zullen doorgaan met hun inspanningen, zal het duidelijk zijn dat hun inspanningen zinloos zijn. Het licht van een nieuw tijdperk begint duidelijk door te dringen.

Een kort commentaar van Tom Kenyon

Ik wil jullie iets vertellen over een vervolggesprek dat wij hadden met de Hathors nadat zij hun “officiële” boodschap hierboven hadden gegeven.

De vele wezens die zich met ons en met de Hathors verbonden waren in staat om gigantische golven van spiritueel licht en evolutionaire energie te genereren dankzij een co-creatie tussen de menselijke en spirituele werelden. De effecten van deze actie waren buitengewoon complex.

De Hathors maakten duidelijk dat de Planetaire Creatrix in veel dimensies zeer succesvol was. Zij zeiden ook dat het even duurt voordat de meer directe gevolgen van de actie zich manifesteren in onze wereld. Maar de krachten van spiritueel licht hebben de duisternis overwonnen. Zij maakten ook duidelijk dat er moeilijker tijden komen in de komende jaren. De krachten die de menselijke geest proberen in te perken zullen proberen situaties in hun voordeel te manipuleren, maar uiteindelijk zullen hun pogingen vruchteloos zijn.

De Hathors bevestigden nogmaals dat het voor ons nuttig zou zijn door te gaan met het oefenen van het Holon van Evenwicht en extase uit het hart. Met deze vaardigheden zullen we beter omgaan met de onvermijdelijke ontwrichtingen die alleen maar zullen toenemen wanneer de “oude wereld” plaats maakt voor de “nieuwe wereld”. Met andere woorden, we zijn nog niet uit de problemen, tenminste, voor zover het een ieder van ons individueel betreft, maar het licht van een nieuwe dag is beslist aangebroken. Het enige dat ik hieraan wil toevoegen is dat zolang er problemen zijn terwijl het licht al is gaan schijnen, het enige tijd kan duren voordat het licht echt tot ons doordringt.

De Hathors hebben ook duidelijk gemaakt dat de positieve effecten en voordelen van de Creatrix worden “beschermd en beveiligd”. Buitengewone middelen werden gebruikt in verschillende dimensies om deze bescherming te garanderen. In een dualistisch universum veranderen positieve acties soms in negatieve gevolgen, zelfs ten overstaan van goede intenties. De Hathors wilden dat ik heel goed begreep dat de effecten van de Planetaire Creatrix immuun zijn voor verstoring uit elke bron.

Tenslotte wil ik jullie bedanken, mijn mede dienaren van het Heilige Mysterie (het leven). Het was voor mij een eer en een voorrecht om mij met jullie te verbinden in deze co-creatie tussen de werelden. Het doet mij genoegen om de wereldwijde response te zien op de Oproep. En hoewel onze wegen zich misschien niet kruisen in dit leven, begroet ik jullie om jullie inspanningen.

Moge alle wezens gelukkig zijn. Moge alle wezens vrij zijn.

Tom Kenyon

Terug naar pagina De Hathors