19.06.30 “Wat je ascensie zal verzekeren, is jouw keuze in de materie”

“Wat je ascensie zal verzekeren, is jouw keuze in de materie”


Sananda, KaRa en One Who Serves gechanneld door James McConnell

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 30 juni 2019.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en doe mee.


Sananda  

Ik ben Sananda.  

Zoals altijd is het een genoegen om bij jullie te kunnen zijn om op deze manieren met je te communiceren, wetende dat dit soort communicatie in de niet al te verre toekomst niet langer nodig zal zijn.    Want je zult je eigen telepathische communicatie ontvangen, niet alleen van mijzelf, maar van al je gidsen, van iedereen die jou begeleiden.    Jullie worden allemaal voorbereid op dit soort communicatie om in staat te zijn je te helpen om je door dit ascensieproces te leiden.  

En ja, mijn lieve vrienden, het is een proces.    Je ascensie is een proces.    Jullie gaan allemaal door dit proces op dit moment.    Er is niemand van jullie die aan deze bijeenkomst deelneemt, er is er niet één die zou resoneren met deze woorden op dit moment die niet door het ascensieproces gaat.  

Welnu, de volledige ascentie wordt een ander verhaal, omdat sommigen van jullie er meer tijd voor zullen nemen om dit proces te doorlopen.    Anderen kunnen met een vingerknip door de volledige ascensie gaan terwijl de energieën blijven stijgen, terwijl je in staat bent om te kunnen acclimatiseren en deze energieën tot je te nemen, precies zoals jullie nu allemaal doen.  

Jullie spreken over dingen zoals het niet meer eten van vlees, dat dat je ascensie zal verzekeren.    Dat is op zichzelf niet wat je ascensie zal verzekeren.  

Wat je ascensie zal verzekeren, is jouw keuze in de materie.    Jij kiest of je wilt ascenderen of dat je in het driedimensionale rijk of in de lagere vierde dimensie wilt blijven.    Jij kiest dat.    Het is niet aan ons om te kiezen.    Het is aan jou om te kiezen.

En het is ook gebaseerd op de contracten waarmee je binnenkwam hoe je verder wilt gaan in deze tijd.  

Maar ik kan je vertellen dat ieder van jullie die nu door dit ascensieproces gaan, dat jullie allemaal in staat zijn om deze energieën tot je te nemen, deze golven van energie die zijn binnengekomen en blijven komen, de aarde bombarderend met deze energieën.    En sommigen van jullie hebben een moeilijkere tijd dan anderen.    Maar dat wordt begrepen.    Dat wordt verwacht.  

Maar begrijp dat zelfs wij niet precies weten hoe dit allemaal zal verlopen.    Omdat,  zoals je vaak hebt gehoord uit verschillende bronnen, dit nog nooit eerder is gedaan op de manier zoals het gebeurt, jullie ascentie en de ascentie van een planeet gelijkertijd.    Dit is nog nooit eerder gebeurd.    Dus we weten niet precies hoe dit gaat plaatsvinden binnen ieder van jullie, want iedereen is verschillend en op verschillende niveaus van de ascentie.  

Maar ik kan je vertellen dat er drie golven van ascensie zullen plaatsvinden.  En of je al dan niet op de eerste golf bent, of de tweede, of de derde zal zijn is aan jou.  

Maar ik kan je ook vertellen dat deze groep en vele andere groepen zoals deze voorbereid zijn om in die eerste golf te zijn.    Jullie worden voorbereid om in de eerste golf van ascensie te zijn.    Zodat, als je eenmaal door de ascensie bent gegaan en je eigen persoonlijke ascensie volledig hebt voltooid, ben je in staat om je om te draaien en anderen te helpen die in de tweede golf en de derde golf komen.  

Dat is waar je voor bent gekomen om te doen, jullie allemaal.    Jullie allemaal, de Lichtwerkers en Strijders.    Dit is waar je voor bent gekomen, om de weg voor te bereiden.    Net zoals er velen waren die de weg voor mijzelf baande als Yeshua.    Velen die voor mij kwamen.    Degenen die jullie kennen als de Essenen, Johannes de Doper, de Discipelen, velen van jullie hebben geholpen om de weg voor te bereiden.

En ik zeg velen van jullie, omdat velen van jullie op dat moment daar waren in verschillende aspecten.  

Dat is waarom je nu in deze groep bent, omdat je weer naar elkaar toe bent getrokken, jullie, de Essenen, jullie, sommigen van jullie, de Discipelen, niet direct de twaalf discipelen die om me heen waren, maar de vele meer die ook om me heen stonden.    Dit zijn jullie allemaal, de dingen samenvattend die jullie in die tijd hebben geleerd en die je op dit moment opnieuw leert.    Dit is waar dit allemaal over gaat.  

En ik zeg je, dat terwijl deze golven binnen blijven komen en de hemelse gebeurtenissen blijven plaatsvinden zoals ze doen en blijven doen, dit allemaal ter voorbereiding is voor de grote gebeurtenis die zal komen.   De tijd daarvan kan niemand zeggen.    Maar we kunnen zeggen dat vanwege het bewustzijn, jullie collectieve bewustzijn op de planeet en van al degenen die helpen in dit proces, zowel op de planeet, in de planeet en boven de planeet, iedereen die helpt in het proces, brengen je dichter en dichter bij het grootse evenement, tot die tijd, het moment waarop alles zal verschuiven tijdens het knipperen van je ogen.    Dat is waar jullie je allemaal voor hebben gereed gemaakt.  

Dat is waarom we hebben gezegd “maak je veiligheidsgordels vast” omdat de komende tijden enigszins hobbelig kunnen worden.    Maar dat is ter voorbereiding op de komende tijden die heel kalm, heel gelukzalig zullen zijn, en in veel opzichten een prachtige ervaring die we je op dit moment niet eens kunnen uitleggen of helpen te visualiseren.    We doen wat we kunnen om je te helpen begrijpen hoe het zal zijn.  Maar het gaat echt boven je wildste verbeelding op dit moment, wat het werkelijk zal zijn.  

Ik ben Sananda.    Ik verlaat jullie nu om in vrede weg te gaan, blijf de liefde om je heen delen, het licht delen met al diegenen waar je mee in contact komt.    Omdat dat is hoe het bewustzijn over de planeet blijft stijgen.  

Ik stap nu opzij en nodig onze zuster, KaRa uit om bij jullie te zijn.

Vrede en liefde zijn nu met jullie allemaal.


KaRa

Ik ben KaRa.  

Het is een groot genoegen om ook bij jullie te kunnen zijn, om met je te delen, om je te blijven helpen al die dingen te ervaren,  niet alleen die er aankomen, maar die nu hier zijn.  

Je bent in de advent, in de momenten ervoor.    En ja, dat heb je al eerder gehoord van veel verschillende bronnen.    Velen van ons hebben je dit verteld.    Omdat er momenten zijn waarop alles op het punt staat om te draaien, wij zien dit aankomen.

Maar dan, in die laatste momenten daarvoor gebeurt er iets wat je noemt, ‘er komt iets tussen’ om te voorkomen dat het gebeurt.  

En degenen, natuurlijk, diegenen die nog steeds de duistere krachten in zich houden, blijven nog steeds zoveel mogelijk in de schaduw.    Maar ze kunnen daar niet veel langer blijven, want het licht heeft op hen geschenen.    En terwijl het licht op hen blijft schijnen komen ze uit de schaduw.    En als ze uit de schaduw komen wordt de mensheid zich steeds meer bewust van hen en wat ze hebben gedaan met de planeet en met de mensen en met al het leven op deze planeet.  

Maar dat veranderd allemaal en staat op het punt om te veranderen.    Omdat, zoals je weet, de waarheid hier en daar naar buiten komt, nog steeds slechts in minuscule hoeveelheden, maar stoom oppakkend zou je kunnen zeggen.    Omdat dit alles draait om jullie collectieve en individuele ascensie. Het gaat allemaal om de ascentie van de planeet en tevens iedereen op en in de planeet.  

En ja, zelfs degenen in de planeet ondergaan ook hun proces van ascentie.    Want als iemand ascendeerd, ascendeerd alles, iedereen die er voor kiest, iedereen die er klaar voor is.    Het is een keuze voor iedereen om te maken.    Velen van jullie hebben de keuze al gemaakt, anders zou je niet luisteren naar deze woorden, naar deze begeleiding luisteren die we geven.    Het is bijna tijd voor de processen waar we allemaal aan gewerkt hebben om naar het volgende niveau te gaan.    En als dat eenmaal is bereikt, staat het volgende niveau klaar en ga zo maar door.  

Veel projecten zijn aan de gang.   Jullie hebben van sommige gehoord.    Wij, de Pleiadiërs hebben onze projecten.    De Sirianen hebben de hunne waar ze aan werken.    De Andromedanen, de Antarianen en ga zo maar door en ga zo maar door.

We werken allemaal samen om deze veranderingen tot stand te brengen, om het leven zoals je het kent abrupt een halt toe te roepen en het leven daarbuiten een ​​geheel nieuwe betekenis te geven, een geheel nieuw en hoger niveau van bewustzijn.

En wanneer ik ‘abrupt een halt toeroepen’ zeg, spreek ik van de programmering waar jullie al zo lang in betrokken zijn en die programmering loopt ten einde.  

Omdat je niet naar de hogere vibraties kunt gaan en daarom de hogere dimensies terwijl je die programmering met je meedraagt, een programmering die de vorm heeft van gehechtheden die jullie leven na leven hebben gedragen, patronen die je in dit leven hebt gebracht.    Maar omdat wie je bent, ieder van jullie, de 144.000 zijnde, degenen die samen bleven werken met de 144.000, jullie allemaal, jullie allemaal komen naar een punt waar je het punt bereikt, de climax bereikt van alles waar je naartoe hebt gewerkt.    Die tijd is nu aangebroken.    De waarheid zal in veel opzichten komen.    Het zal in veel opzichten worden onthuld.  

Aankondigingen worden op dit moment voorbereid om enkele van deze waarheden naar buiten te brengen.    Veel van de dingen die gebeuren op de achtergrond en die al een tijdje gebeuren, staan op het punt op de voorgrond te komen, om binnenkort te worden gerealiseerd door het collectieve bewustzijn, door het publiek, door jullie allemaal, zowel de ontwaakte en degenen die nog niet zijn ontwaakt  maar ontwaakt zullen worden uit hun sluimer, net zoals jullie.  

Kijk naar de hemel, want er zijn veel onthullingen die daar ook naar buiten komen.    Velen gebeuren al, maar nog veel meer zullen geopenbaard worden aan diegenen die klaar zijn om te zien, die de ogen hebben om te zien en hun derde oog open hebben.  Omdat het in de hogere vibraties is waar je getuige zult zijn van de beginnende gebeurtenissen die eraan komen.  

Ik ben KaRa.    Ik verlaat jullie nu, jullie allemaal, mijn broeders, mijn zusters, mijn beste vrienden, ga door in deze tijden waar de schaduwen, waar de duisternis steeds meer wordt onthuld door het licht.  

Vrede en liefde zijn met jullie allemaal.


One Who Serves

Om, mani, padme, hum;    om, mani padme hum, hum, hum.     Groeten aan jullie!     One Who Serves is er weer.    Shoshanna staat klaar om te gaan, klaar om haar ding te doen en wij zijn klaar om ons ding te doen.    En jullie zijn er klaar voor om jullie dingen ook te doen, niet waar?

Vraag:     Ja!  

OWS:     Ja!    Daar gaan we, ja jullie zijn klaar!  

Jullie zijn voorbereid, jullie zijn er klaar voor.    En we weten dat velen van jullie, de meesten van jullie meteen in de bestuurdersstoel zitten met de veiligheidsgordel vastgemaakt zoals wij opnieuw en opnieuw aan jullie hebben voorgesteld en klaar zijn voor deze veranderingen om zich te ontwikkelen.  

Maar begrijp dat wanneer deze veranderingen zich ontwikkelen, je nog steeds in het driedimensionale rijk bent de meeste tijd en dat is waar je jezelf veel van de tijd zult bevinden terwijl deze onthullingen naar buiten beginnen te komen.    En terwijl ze dat doen, kunnen er een aantal ‘stops’ optreden.   Uitvallen van elektriciteit, onderbrekingen in de voedselbevoorrading, al deze dingen kunnen gebeuren.   We zeggen niet dat ze dat zullen doen, maar ze kunnen gebeuren.  

Dit maakt deel uit van de voorbereiding.    Dit is het gedeelte van voorbereid zijn op deze veranderingen.    Bereid je voor op de veranderingen.    Dit is de naam van deze specifieke bijeenkomst.   Het is belangrijk voor jullie om ervoor te zorgen dat wanneer deze veranderingen zich ontwikkelen, dat je er klaar voor bent.  

Het kan geen kwaad om een ​​klein beetje water in voorraad te hebben.    Het zou geen kwaad kunnen om wat eten in de kasten te hebben.    Het zou geen kwaad kunnen om een ​​systeem klaar te hebben voor het geval er stroomstoringen zijn en dit soort dingen.     Maar begrijp, zelfs als dit gebeurt, dat het maar voor een korte periode zal zijn. Het gaat gewoon over voorbereiding, dat is alles.

Hebben jullie nu vragen voor One Who Serves?    We weten dat er twee zijn zoals we zien in de e-mail waarmee we kunnen helpen en Shoshanna ook.  

Vraag:     Ik zal die vragen voorlezen.    De eerste vraag is:    hoe beïnvloeden de energieën die naar de aarde komen het ascensieproces?  

OWS:     Oh goeie genade.    De energieën die naar de aarde zijn gekomen, naar de aarde komen, beïnvloeden het ascensieproces volledig.    Als deze energieën, deze golven van energieën niet zouden binnenkomen, zou je ascensieproces veel langer duren dan het op dit moment voorbestemd is.  

Dus begrijp dat de golven van energie, terwijl ze binnen blijven komen, het bewustzijn verschuiven en veranderen op de planeet, soms drastisch, het ascensieproces is in volle gang zou je kunnen zeggen, in volle bloei.    Dus laat deze energieën in je blijven stromen.    Voel ze.    Weet wat ze zijn.  

Ze kunnen voor wat ongemak zorgen als ze binnenkomen en kunnen enkele problemen veroorzaken in jullie lichamen, jullie fysieke lichamen, dat komt omdat je DNA wordt veranderd.   Jullie cellulaire structuur wordt veranderd. Het zou dus een aantal problemen kunnen veroorzaken om mee om te gaan, wat jullie ascensiesymptomen noemen, die hiermee gepaard gaan.

Terwijl dit gebeurt, wen je  steeds meer aan deze energieën zoals je gedaan hebt.    Maar begrijp ook dat als je verder omhoog gaat in vibratie en naar de hogere dimensionale frequenties gaat van de derde naar de vierde en vijfde en terug naar de vierde en de derde en weer terug naar de vierde en vijfde, als dit blijft gebeuren, zullen deze ascentiesymptomen die je hebt steeds minder worden.    Maar als ze op een gegeven moment te veel voor je worden om te verwerken, vraag dan gewoon dat ze een stap terug doen en dat zullen ze ook doen.  

Maar als je avontuurlijk bent en het een beetje sneller wilt laten gaan, moet je deze symptomen toestaan dat ze gebeuren.    Laat de energieën in je lichaam komen en de ascensiesymptomen creëren, wetende dat ze slechts tijdelijk zijn en ze een groots   effect hebben, niet alleen op je fysieke lichaam, maar ook op je astrale, je etherische en je mentale lichaam en ga zo maar door.    Deze worden allemaal beïnvloed, oké?  

Shoshanna?

Shoshanna   (Gechanneld door JoAnna McConnell):

Je hebt dit welsprekend beantwoord, dus we willen niets toevoegen.  

OWS:     Heel goed.  

Vraag:     Ja, de e-mailvraag deel B, wat zijn de grote gebeurtenissen die leiden naar onze galactische familie die fysiek contact met ons maakt?  

OWS:     Heel goed.    We zullen dit doorgeven aan Shoshanna als ze wil beginnen.  

Shoshanna:     We willen in dit opzicht onze visie delen.    Dat wat jullie je galactische familie noemen, zijn al eonen lang op deze planeet bezig met het maken van contacten met mensen die klaar zijn om het bewustzijn te ontvangen wat de galactische wezens willen delen.    Dat is niet nieuw.    Het is niet iets wat in de toekomst ligt, wat jullie de toekomst noemen.   Het gebeurd al eeuwen.  

Dus wat je moet begrijpen is dat als je persoonlijk contact wilt maken met je galactische familie, dan moet je blijven werken aan je vibratie, blijven werken aan je frequentie, blijven werken aan je gehechtheden, blijven werken aan het loslaten van de vallen van het 3-D programma die er er zijn ​​in dit rijk en je zult een opening creëren voor degenen die deel uitmaken van je familie om je te begroeten en te leren kennen en omgekeerd dat ze jou leren kennen en jij hen leert kennen.  

Wat iedereen moet begrijpen is dat dit niet nieuw is.    Het is alleen niet in jullie zicht, niet in je ervaring, omdat jullie er nog niet helemaal klaar voor zijn.     Namaste.  

OWS:     Ja, we willen er aan toevoegen dat wanneer de Galactics, zoals jullie zeggen, wanneer ze persoonlijk of fysiek contact maken met degenen op deze planeet jullie het zullen weten.    Het is niet zozeer welke gebeurtenissen er mee gepaard gaan, het is gewoon dat het gebeurt.    Je zult het zonder enige twijfel weten dat ze hier zijn, dat ze hier zijn om bij jullie te zijn, het zal de veranderingen veroorzaken waarover al enige tijd gesproken is, de veranderingen die nodig zijn om de krachten van de duisternis te verlichten zullen we zeggen, om dat allemaal in het licht te zetten.    Dat is wat nodig is, dat gaat aan al die contactgebeurtenissen vooraf van degenen die van de sterren komen.    Oke?

Zijn er nog andere vragen?  

Vraag:     Groeten.    Ik vroeg me af of je iets wil zeggen over de groep of de beschaving met de naam ‘De Shalania’ .  

OWS:     We zijn niet precies bekend met waar je het over hebt.    Kun je specifieker zijn?

Vraag:     Ja.    Bashar heeft vele malen gesproken over de eerste groep die contact met onze beschaving gaat opnemen.    Hij noemt ze “De Shalania.    Ik vroeg me af of dat resoneerde met je.

OWS:     Nu begrijpen we het.    We kenden deze terminologie niet.    Maar er zijn van deze groepen, zoals je zegt.    We gaan ze geen namen geven zoals jij.    Maar er zijn groepen die het contact zullen maken.    We kunnen ook zeggen dat er al groepen eerder geweest zijn en contact hebben gemaakt in de afgelopen jaren.    Vooral de Pleiadianen en anderen die al geruime tijd contact hebben gemaakt met bepaalde individuen, bepaalde groepen hier op de planeet,.  

Maar waar jij over spreekt is meer een mondiaal contact dat zal plaatsvinden en deze specifieke groep en anderen groepen die ook worden voorbereid op de verschillende delegaties waarover gesproken is en die al samengesteld zijn en al bij elkaar zijn zoals wij het zien, zij zullen zichzelf introduceren en grotendeels zullen zij degenen zijn die naar verschillende mensen kijken in een vroeg stadia om ze niet bang te maken.   

Je zult gewend raken aan de verschillende soorten wezens van verschillende grootten en vormen en dit alles, vergelijkbaar met de Star Wars-cantina, als je je dit herinnert en hoe je daarom lachte en dacht dat dat zo leuk was.    Dat is waar je naar toe gaat als je bewustzijn toeneemt en je zult naar al deze wezens kijken als broeders en zusters, ongeacht hoe ze eruitzien.    Oke?

Vraag:    Geweldig.    Dank je.

OWS:     Shoshanna?

Shoshanna:     Shoshanna wil ons perspectief op deze vraag toevoegen.    Mogen we ons perspectief toevoegen?

Vraag:     Absoluut.    Dank je.

Shoshanna:     De persoon die bekend staat als Bashar, wat een wezen van grote wijsheid is, een wezen dat oud is, een wezen dat de mensheid wenst te dienen, heeft een relatie met groepen die een relatie willen hebben met een gemeenschappelijk bewustzijn van degene die bekend staat als Bashar.    Dus de groep waar hij over spreekt zijn degenen waar hij het meest mee resoneert en die hij wil voordragen om de mensheid te dienen in hun ascensieproces en hun hogere inzicht.    Als dat logisch voor je is, beste broeder.     Namaste.

Vraag:     Oh, zeker.    Dank je.    Zeker.

OWS:     Aangezien dat concept nu is aangekaart willen we er meer over meedelen.    We ontvangen van KaRa dat het oké is om dit te doen.    We zeggen dat KaRa is geïntroduceerd aan deze specifieke groep en aan anderen groepen, maar het meest aan deze groep omdat KaRa en haar delegatie zich voorbereiden om meer contact te leggen met deze groep.    Het zal dus de Pleiadische connectie zijn die geassocieerd zal worden met deze groep, Ancient Awakenings.  

Vraag:     Oh geweldig.    Wat spannend!    Dank je.  

OWS:     Zijn er nog andere vragen?

Vraag:     Ja.    Ik ben nieuwsgierig naar de vermenging van de Tweeling Vlammen.    Ik weet dat je erover gesproken hebt dat we samenkomen en één worden.    Op de een of andere manier één worden.    Maar dan herinner ik me dat Sanat Kumara heeft gesproken over het missen van zijn Tweelingvlam en enthousiast was dat hij binnenkort weer naar haar zou kunnen terugkeren.    Ik denk dat het naar Venus was.

Dus ik ben benieuwd hoe we als één worden gemengd, maar we zijn ook nog steeds gescheiden genoeg om iemand te missen.   Kun je daar iets meer over zeggen?

OWS:     Dat kunnen we.    Shoshanna, wil jij ook iets zeggen?

Shoshanna:     Nee, jij mag het doen.

OWS:     Heel goed.    Dan willen we zeggen dat je als één gemengd bent.    Maar je bent ook gescheiden als individu.   Dit was nodig om ervaring op te doen die voortkwam uit de oorspronkelijke scheiding van het zelf.    Eén gescheiden in twee.    Weet dat zelfs, hoewel de één in tweeën is, dat de twee ook één zijn.    Dus onthoud dat.    Dus je bent gemengd als de Tweeling Vlammen, als de één van de ander.  

Dat is belangrijk om te weten terwijl je door dit ascensieproces gaat, als je volledig ascendeerd zul je op dat moment de hereniging met je Tweelingvlam hebben als je er klaar voor bent.    We zeggen specifiek, als je er klaar voor bent.    Niet iedereen zal dit op dat moment ervaren.    Maar iedereen zal het ervaren terwijl je door blijft gaan in dit proces, of het nu tijdens de ascensie is, of als je helemaal van deze planeet af bent en terug naar huis bent gegaan, waar je ook verblijft, waar je reis je ook naartoe brengt, je zult op een gegeven moment verbinding maken met je Tweelingvlam.  

Maar weet ook dat je nooit echt gescheiden bent geweest van je Tweelingvlam.    Net zo min je niet gescheiden bent geweest van je Hoger Zelf.    Oke?  

Shoshanna, kan je hier iets aan toevoegen?

Shoshanna:     Er is één gedeelte.    Dit is een moeilijk onderwerp.    Mogen we een perspectief dat we hebben met je delen?

Vraag:     Definitief.    Dank je.

Shoshanna:     Het is belangrijk om te begrijpen dat het idee om gescheiden te zijn een driedimensionaal en lager idee is om de eenheid van alle dingen te omzeilen.    Het is belangrijk om te begrijpen dat niets gescheiden is.    Het is belangrijk om te begrijpen dat de hogere vibratie van een energie van de Tweelingvlam toegankelijk is wanneer datgene dat de energie wil bereiken, het bewustzijn heeft om dat te doen.    Wanneer een individu verlangt naar het idee van hereniging met een Tweelingvlam-energie, komt dat omdat het individu nog steeds gelooft in afgescheidenheid waar er geen is.    Het is een kwestie van het bereiken van de hogere frequentie om met die energie te communiceren die een andere frequentie heeft dan het wezen dat op dat moment uitzendt.    We hopen dat dit logisch is.     Namaste.

Vraag:     Ja bedankt.

OWS:     Geweldig.    Goed gezegd, we gaan verder.    Zijn er nog andere vragen?

Vraag:     Ja, One Who Serves.    Ik dacht aan wat je vorige week zei over manifesteren met de elementen, ik probeerde erover na te denken hoe je dat praktisch in gebruik kon nemen en misschien ceremonies doen en andere dingen kon creëren, innerlijke en uiterlijke dingen manifesteren.

Het kwam bij me op dat mijn eigen lichaam een ​​alchemistisch vat is dat is samengesteld uit de elementen en dat ik voortdurend lucht inneem.    Maar toen raakte ik van de wijs door het vuurgedeelte.    Toen dacht ik, nou, mijn cellen lijken op brandstof.    Maar ik wist niet of dat toepasselijk was.   Toen dacht ik dat ik me de vlam kon voorstellen.    Hoe dan ook, ben ik op de goede weg?

OWS:     We kunnen je hierbij helpen door te denken aan je chakra-systeem.  Je chakra’s zijn samengesteld uit de elementalen en de elementen zoals we hebben gezegd.    Je eerste chakra is aarde.    Je tweede chakra is water.    Je derde chakra is vuur.    Het vuur in het solar plexus gebied, je bijnieren vuur, begrijp je?    Je emoties.

Dit is de zetel van je emoties.   Het vuur daarin.    De vierde chakra is lucht.    En verder dan dat, we willen daar nu niet verder op in gaan.  

Alleen deze vier, aarde, water, vuur en lucht.    En als je deze chakra-centrums gebruikt en de elementen en elementalen gebruikt die hiermee verbonden zijn, dan zul je het gebruik van magie begrijpen in dit begrip.  

Net zoals je, we zullen een kleine hint geven aan degene die deze vraag stelt, dit is   waarom je deze vraag stelt, omdat je betrokken bent geweest in een vorig leven als tovenaar, een mannelijke tovenaar en je ervaarde en werkte met dit soort dingen, je werkte met de elementalen, je was niet alleen in staat om ze te beheersen, maar je werkte samen met hen en liet ze je helpen in de processen waarmee je op dat moment aan het werken was.    Dat is alles wat we kunnen zeggen.    Als je meer wilt weten, doe dan gewoon een regressie van vorige levens als je dat wilt, of ga gewoon naar je Hoger Zelf en vraag het en het zal naar je toe komen.    Oke     Heeft dit geholpen?  

Shoshanna, kan je hier iets aan toevoegen?

Shoshanna:     We willen ons perspectief met je delen, beste zuster.    Mogen we dat delen?

Vraag:     Altijd altijd.    Je hoeft het niet te vragen.

Shoshanna:     Ja, we moeten het vragen.   Laten we het proberen.    Jij bent, zoals je het noemt, helemaal op de goede weg.   Het lichaam bestaat uit alle elementen, zoals One Who Serves heeft aangegeven.   Het ding dat mist dat elk element doordrenkt, is het bewustzijn.  

Je kunt vuur gebruiken als een vernietiger, of als een opbouwer.    Je kunt vernietigen of opbouwen, afhankelijk van het bewustzijn dat je de elementen geeft waarmee je werkt en afhankelijk van het bewustzijn dat je gebruikt om samen te werken met deze elementen.  

We zouden je willen vragen, wat wil je creëren?    Als je bijvoorbeeld een tuinman bent en je houdt van het zaad en je voedt het zaad, je geeft het zaad water en je praat met de planten en je houdt van je planten, zullen ze groeien.   Het zullen prachtige planten worden.  

Er zijn anderen die bekend staan dat ze een zwarte duim hebben.  Dat is iets, omdat de persoon die het bewustzijn van de zwarte duim draagt, niet gelooft dat ze een andere levensvorm kunnen creëren zoals een plant.   Er is dus ongeloof.  

Wat we je proberen te vertellen is dat alle mensen doordrongen zijn van het creatieve proces en dat de elementen die aan deze planeet zijn gegeven, de dingen zijn waarmee je creëert.    Dus je mag alles maken wat je wilt creëren, het zal wat oefening kosten.    Dus kies datgene wat je wilt creëren en oefen het bewustzijn dat nodig is om die creatie tot wasdom te brengen.    Is dit logisch voor jou?  

Vraag:     Ja dat is het.    Het is volkomen logisch voor mij.    Ja, dat is voor mij zo’n beetje mijn meest drijvende kracht op dit moment, dat is manifestatie en dat wil ik heel graag beheersen.    Dus bedankt allebei voor de woorden van wijsheid.    Ik heb eerder gehoord over de associatie met de chakra’s en de elementen, maar het was niet ingezonken bij me denk ik.    Dus bedankt voor de versterking hiervan One Who Serves.    Ja, dank u, ik ben dankbaar voor de antwoorden.

Shoshanna:     Namaste.

OWS:     Heel goed.    Zijn er nog andere vragen?

Vraag:     Ik heb een vraag, One Who Serves.    Mijn vraag is bijna gelijk aan de vorige vraag, omdat ik mediteerde over mijn levenservaring om één te worden met het water.    Ik zit precies in dezelfde boot als de andere omdat het mijn zorg is om het proces van manifestatie te beheersen.   Mijn vraag is gerelateerd aan de andere elementen, omdat ik een vorige ervaring had om één te worden met het water.    Dus mijn vraag is,  hoe wordt je één met de andere elementen en wat is de betekenis om één te worden met de andere elementen om te cocreëren ?

Shoshanna:     Mogen we als eerste iets delen?

OWS:     Ja graag.

Shoshanna:     Mogen wij ons inzicht op deze vraag aanbieden zuster?

Vraag:     Ja graag.    Dank je.

Shoshanna: Het eerste dat we vanuit ons perspectief willen zeggen, is om het woord ‘worden’ uit de reeks te halen.    Je wordt niet één met het water, je wordt niet één met het element, dat is al zo.    Je BENT er één mee.    Je bent één met het water.    Je bent één met de aarde.    Je bent één met de lucht.    Jij bent één met vuur.    Je bent compleet.    Je bent één met alle dingen.    Dus om met die dingen te creëren, moet men de eenheid erkennen die je al bezit.  

Wanneer een mens ernaar verlangt iets te worden, komt dat omdat hij twijfelt aan de eenheid die er met hem is.    Dus we willen teruggaan naar wat we zojuist gezegd hebben, dat de eerste code van de schepping is om, op de eerste plaats, te geloven in de eenheid.     Namaste.

OWS:     Ja.    En we willen er aan toevoegen, als je wilt manifesteren, als je wilt creëren, moet je dat doen in de hogere vibraties en niet vanuit de driedimensionale illusie.    Omdat als je blijft proberen te creëren vanuit de driedimensionale illusie, je dezelfde resultaten zult blijven zien die je had gedurende leven na leven na leven.  

Shoshanna:     Je zult 3D dingen creëren.

OWS:     Precies.    Je creëert 3D dingen, of je zult merken dat het manifestatieproces niet zo snel gaat als je zou willen.    Maar als je je verplaatst naar de hogere vibraties en daar steeds meer verblijft, dan zul je creëren zonder te hoeven weten hoe je moet creëren.    Zie je?    Je probeert te weten hoe je het moet doen in plaats van jezelf te herinneren hoe je het moet doen.    Denk er niet over na, doe het gewoon.    Dat is hoe je het creatieve proces meester wordt, of het creatieve proces herleert, zullen we zeggen, omdat jullie dat in het verleden allemaal hebben gedaan.  

Shoshanna:     Mogen we iets delen?

OWS:     Ja.  

Shoshanna:     Het is ook belangrijk voor al diegenen die luisteren, omdat dit een moeilijk onderwerp is om te begrijpen, dat ze moeten definiëren wat ze willen manifesteren.    Dus als je dollars wilt manifesteren, manifesteer je ze in 3D.    Als je een ervaring op het hoogste niveau wilt manifesteren, moet je het idee van 3D-geld buiten beschouwing laten en gewoon de ervaring manifesteren, zodat het 3D geld verschijnt omdat het van lagere vibratie is en de ervaring van de hogere trilling is, zodat datgene wat de ervaring ondersteunt zal verschijnen.    Dus je moet de volgorde begrijpen die moet gebeuren.    Wens geen 3D dingen te manifesteren, want dat is wat je zult krijgen, wens de hogere ervaringen te manifesteren die je wilt hebben.    Is dit logisch voor jou?

Vraag:     Ja dat is het.    Dat is het echt.    Dank je.

OWS:     We willen een praktisch voorbeeld voor iedereen toevoegen, velen van jullie vragen zich nu af, “hoe komen we bij de Advance, we hebben er geen geld voor, we kunnen niet gaan”, dat soort dingen.    Allereerst, omdat je zegt dat het niet gaat, of je er het geld niet voor hebt, dan gebeurt dat ook niet.  

Shoshanna:     Omdat je dat zelf creëert.

OWS:     Je creëert dat.    Het bevindt zich in de driedimensionale ruimte.    Ja. Net zoals Shoshanna heeft gezegd.    Dus wat je moet doen is jezelf bij de Advance zien en de ervaringen die je daar kunt hebben, visualiseer dat gewoon.    Houd die visualisatie bij die gedachten.   Kristalliseer die visualisatie en de manier zal komen.    Zo werkt het.     Dat is het creatieproces.  

OWS:     Precies, ja.

Shoshanna:     En dat is zo welsprekend – oh, we verontschuldigen ons!    We hebben je onderbroken!

OWS:     Niet nodig om je excuses aan te bieden, ga ervoor!

Shoshanna:     Dit is zo belangrijk, wat er wordt gevraagd, want alle wezens,  alle mensen, in het manifestatieproces.    Het gaat niet om het manifesteren van een ‘ding’.    Het gaat om het manifesteren van de ervaring die je wenst te hebben.    Dus in overeenstemming met wat One Who Serves zegt, bijvoorbeeld als je een tuin wilt hebben en je weet niets van tuinieren, moet je de tuin visualiseren.    Je moet het visualiseren en het zien groeien en zaaien en verzorgen, of wat een tuin ook voor je betekent.    Het kunnen bloemen zijn, je wilt de schoonheid van een roos manifesteren.    In het visualisatieproces snelt het universum je vervolgens tegemoet om dat te creëren.    Het snelt naar je toe.    Maar in die ervaring, moet je het verlangen, de wens, de emotie en de liefde hebben, om dat te creëren.  

Zie je, liefde is de sleutel tot creatie.    Liefde is de sleutel tot het creëren van mooie dingen.    Je kunt creëren uit haat, maar dat is erg laag vibrerend.  

Dus we willen zeggen dat als je iets wilt creëren, wilt manifesteren, hoe je het ook wilt noemen, je het op moet roepen door je verlangen en door je visualisaties, dan zullen alle dingen volgen.    We moeten je ook vertellen, dit is heel gebruikelijk, dat wanneer je zegt “Ik kan dit niet doen, ik kan dat niet doen” dat ook het creatieproces is.    Je creëert dat wat je zegt dat je niet wilt, maar in je vocalisatie en in je gedachten zeg je wat je niet wilt.    Dus waar we iedereen voor moeten waarschuwen die willen manifesteren, de wens om te creëren, om dat visualisatieproces te gebruiken, om je emoties van liefde te gebruiken en precies te zeggen wat je wilt. Namaste.   

OWS:     Heel goed.    We zijn klaar voor de volgende vraag als er een is, anders zijn we klaar om het kanaal vrij te geven.

Vraag:     Ik heb een vraag.    Pratend over manifestatie, kun je me het proces vertellen, als er al een is, om vijfdimensionaal werk te manifesteren, zoals daadwerkelijk in staat zijn om mijn lichaam van de ene plaats op aarde naar de andere te verplaatsen met teleportatie of transport? Ik weet dat ik er gewoon over na moet denken, erover moet mediteren, maar kun je enig licht werpen op andere dingen die ik kan proberen te doen?    

OWS:     Het is niet iets dat je kunt ‘proberen’ te doen. Probeer het zo veel je wilt, maar we denken dat je er niet veel succes mee zult hebben. Maar als je het proces toestaat, dit maakt allemaal deel uit van het ascensieproces, sta het toe. Als dat iets is wat je wenst te laten gebeuren, zal het gebeuren, maar het zal niet gebeuren als je probeert en er aan werkt om te doen, omdat je nog niet hebt, zullen we zeggen, (Shoshanna: het geloof) ja, zeker, je hebt niet de overtuiging dat je het kunt. Wanneer je die volle overtuiging hebt, dan creëer je het vermogen om dat te kunnen doen.    

Maar het maakt ook weer deel uit van het proces. Terwijl je doorgaat met het herinneren van die dingen die nu naar je toe komen en naar je toe zullen blijven komen, wie je bent, waar je eerder bent geweest, wat je bent geweest, al deze dingen, terwijl dit naar jou terug komt, dan zul je je herinneren hoe je deze verschillende soorten dingen kunt doen. En samen met je DNA processen weer aansluiten, gelijkop met je celstructuur wat steeds meer kristalliseert en al dit soort dingen, je derde oog ontwaakt steeds meer, dit leidt allemaal tot de ontwikkeling van de mogelijkheden of ‘de gaven van Geest, ‘ zullen we het noemen, waar je het over hebt.    Oke?

Shoshanna, iets toe te voegen?

Shoshanna: We willen zeggen dat je het heel goed hebt uitgelegd. Mensen hebben deze vaardigheid niet opgedaan vanwege het rijk waarin ze zich bevinden. Dit rijk is diep geprogrammeerd. Het rijk is diep geprogrammeerd en deze vaardigheid van bilocatie of je lichaam over heel de planeet bewegen is nog niet geprogrammeerd in het bewustzijn. Dus als men dat wilt programmeren, dan moet men datgene deprogrammeren wat men verhindert om het te doen.                 

Vraag:     Met andere woorden, ik moet mezelf zeggen dat het niet onmogelijk is.  

Shoshanna: Dat kan je zeker doen. Maar als je twijfelt, zorgt de twijfel ervoor dat je wordt verhindert vooruit te gaan.        

Vraag:     Ik weet dat het mogelijk is. Ik weet gewoon niet hoe het werkt.  

Shoshanna:    Je hoeft de mechanica niet te kennen, beste heer, je moet het gewoon geloven.  

OWS:     Je weet dat het mogelijk is, omdat je het eerder hebt gedaan. Dat is waarom je dit weet. Maar er is een dilemma in je, zoals we het zien, dat deel van je wat zegt, “ik weet dat dit mogelijk is, ik weet dat we dit kunnen doen”, maar het wetenschappelijke deel van jou zegt, “Dat is niet mogelijk omdat het de wetten van de natuurkunde tart. Het moet een apparaat hebben om de beweging van de ene plaats naar de andere te creëren. ” En dat is, zoals Shoshanna heeft gezegd, de programmering van deze driedimensionale illusie, dat er altijd een apparaat moet zijn om dit te veroorzaken.      Oke?

Vraag:     Oke.    Dank je.

OWS:     Heel goed.    We moeten het kanaal nu vrijgeven. Voordat we dat doen, Shoshanna, heb je een eindboodschap?  

Shoshanna:    Bedankt, beste broer. We hebben niets speciaals om toe te voegen. We zouden echter willen zeggen dat, samen met wat in de vorige bijeenkomst betreffende cocreatie werd doorgegeven en wat in deze bijeenkomst is doorgegeven betreffende cocreatie, betreft manifestatie, wat van vitaal belang is voor het scheppingsproces van de mens. We willen tegen iedereen zeggen (we hadden niets te delen, maar ik denk dat we dat wel doen). We zouden iedereen willen zeggen aandachtig naar deze woorden te luisteren en te beginnen met het combineren van wat vandaag is doorgegeven en wat in de vorige bijeenkomst is doorgegeven om jullie machtige vermogen om te creëren te versterken.   Namaste.                

OWS: Heel goed.    En we willen er aan toevoegen dat jullie idee van manifestatie, het onderwerp manifestatie, dat dit allemaal tot stand is gekomen als resultaat van jullie onderwerp discussies, wat deze keer het ascensieproces was, dat natuurlijk een grote hoeveelheid manifestatie omvat en dat is wat je bereid bent te doen terwijl je dit proces doorloopt.  

Nogmaals, het is niet iets dat je kunt forceren, het is iets dat je kunt toestaan ​​om te ontwikkelen en om tot het begrip en het geloof te komen dat je kunt manifesteren.  

Dat is waar de volgende Advance allemaal over gaat, jullie een praktisch begrip aanreiken van hoe te manifesteren.

Shanti .    Vrede zij met jullie. Wees de Ene.    

Shoshanna:     Shanti.    Vrede zij met jullie.


Gechanneld door James McConnell  
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”   

Terug naar pagina Vertalingen