“Wij brengen Disclosure naar jullie”

Wij brengen Disclosure naar jullie”


KaRa en One Who Serves gechanneld door James McConnell

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 29 september 2019.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.KaRa

Ik ben KaRa. Ik waardeer deze tijden dat ik hier kan zijn en dat al mijn broeders en zusters ook bij jullie kunnen zijn om te helpen communiceren door berichten door te geven. Berichten van hoop, berichten van vreugde, berichten van Eenheid.      

Vandaag is de boodschap die ik breng één van verandering, één van grote verandering die nu hier is terwijl we spreken. Veel projecten zijn al enige tijd aan de gang. Degenen van ons die jullie de Galactics noemen, hebben aan veel projecten gewerkt. De Agarthanen hebben ook aan veel projecten gewerkt. Alles om bewustzijnsverandering te bewerkstelligen, de ascentie van planeet Aarde, van Gaia en alle mensen op de planeet en in de planeet. Die verandering is in gang gezet en veel projecten zijn bijna voltooid. Maar er komen er nog meer.             

Maar een specifiek project waar we al geruime tijd aan werken is om Disclosure naar jullie te brengen. Het is vrij duidelijk geworden dat jullie leiders, jullie wereldleiders, hoogstwaarschijnlijk onze aanwezigheid niet aan jullie zullen onthullen, niet op een manier van een grote aankondiging. Het is nog steeds mogelijk, maar het ziet er momenteel niet erg waarschijnlijk uit, althans niet in de nabije toekomst.     

Dus wij brengen de Disclosure naar jullie. We laten ons steeds meer zien aan diegenen die ogen hebben om te zien, ja, maar ook aan diegenen die nog niet helemaal klaar zijn om de glimpen te hebben die jullie al een tijdje hebben. Steeds meer van jullie krijgen deze glimpen. Het is omdat je gelooft dat je steeds meer ziet, net zoals het verhaal dat je vandaag van James en zijn geliefde JoAnna hoorde, hoe ze een van onze schepen zagen, net zoals velen van jullie tijdens de laatste Advance onze schepen zagen.       

Dat gaat steeds meer gemeengoed worden, dat velen omhoog zullen kijken en dat het  in eerste instantie lijkt alsof ze een jet of een vliegtuig zien. Maar bij nader inzien, als ze beter kijken en als ze hun derde oog openen voor de mogelijkheden zullen ze  zien wat ze niet eerder konden zien vanwege het verhulproces.   

Maar wij onthullen onze schepen voor degenen die klaar zijn om ze te zien. 

Maar eerst, zoals ik zei, zul je onze schepen zien en zullen we voor velen als een vliegtuig in de lucht verschijnen. Maar als je beter kijkt zul je zien dat het geen vliegtuig is. Het is niet een van jullie vliegtuigen die van deze planeet komen, maar eerder de schepen die hoog boven de planeet vliegen en alles voortdurend in de gaten houden wat er gebeurt.     

Wij, de Pleiadianen, evenals de Sirianen, de Andromedanen, de Arcturianen, wij allemaal, houden toezicht op alles wat er op de oppervlakte gebeurt. 

En ik kan je zonder enige twijfel vertellen dat er geen grote catastrofes zullen zijn waarover in het verleden over is gesproken die in de oude tijdlijn hebben plaatsgevonden. Want je bent een nieuwe tijdlijn ingegaan, een nieuwe tijdlijn die is gesmeed door jullie bewustzijn, de Lichtwerkers en Lichtstrijders die dit nieuwe niveau van begrip hebben gecreëerd dat nu mogelijk is.   

En ik zeg jullie om steeds meer naar de lucht te kijken. Zie onze schepen. Communiceer telepathisch met ons. Jullie beginnen je telepathische vermogens te gebruiken die je zult gebruiken wanneer we volledig in contact met je komen. Je zult hebben geleerd dit te doen, of ik zou moeten zeggen, ‘opnieuw geleerd’ hoe je dit moet doen. Omdat jullie allemaal eerder telepathische vermogens hebben gebruikt. Dit is de communicatie die wij gebruiken.             

Velen van jullie hebben onze schepen gezien. Je hebt het knipperen van onze schepen gezien wanneer we het licht naar jullie sturen. Maar nogmaals, het is alleen voor degenen die de ogen hebben om te zien.     

Maar weet dat we met jullie communiceren. En als je ons een telepathisch bericht stuurt zullen we dat bericht op de een of andere manier beantwoorden zodat je weet dat je niet naar een satelliet kijkt.     

Je kijkt niet naar gewone sterren aan de hemel. Veel van die sterren die je aan de hemel ziet wat jullie en vele anderen denken dat het sterren zijn, zijn dat niet. Zij zijn onze schepen. En deze schepen zijn met miljoenen en miljoenen.       

Dus kijk naar de sterren, maar kijk verder. Kijk met wat je in het verleden niet ter beschikking stond. Omdat je nog niet klaar bent om je derde oog te gebruiken. Maar nu ben je dat wel. Nu ben je klaar om je open te stellen voor de vergezichten die eerder niet gezien werden.         

Gebruik je fantasie. Merk op hoe je dromen en je bewustzijn veranderen, niet ‘gaan veranderen’, maar nu aan het veranderen zijn, op dit moment. Want wij zijn hier. We zijn hier altijd geweest.           

Maar nu zijn we gereed om naar de volgende fase van de operatie te gaan, de operatie van disclosure op deze planeet, voor iedereen die er klaar voor is en voor vele anderen die op het punt staan ​​om zich open te stellen voor de mogelijkheden die daarvoor gesloten waren voor hen omdat ze gesloten waren voor iets buiten het normale, of iets buiten het gewone.   

De programmering waarmee je gedurende vele, vele levens bent opgegroeid, je bent nu in staat om aan die programmering voorbij te gaan omdat je derde oog opnieuw ontwaakt, omdat je DNA zich weer hersteld, omdat je hoge hart weer ontwaakt en zich hersteld,  omdat je Zielster chakra weer ontwaakt. (dit gebeurde in onze groep  Ancient Awakenings tijdens onze laatste Advance) Al deze dingen leiden tot het volledige besef dat we hier zijn en dat we klaar zijn om jullie te verwelkomen, net zoals jullie klaar zijn om ons te verwelkomen.   

Wees gerust mijn broeders, mijn zusters, mijn lieve vrienden. Want de tijd is nabij. De tijd in jullie begrip is dichtbij, waar we volledig in jullie nabijheid zullen zijn en jullie zullen in onze nabijheid zijn op een fysiek begrip, op fysiek niveau. Niet zozeer fysiek in de 3D-wereld, maar fysiek in de 4-D en zelfs 5-D wereld.       

Al mijn vrede en liefde is elke dag met jullie allemaal, op elk moment. Vind de vreugde in die momenten.   

Het vraag en antwoord gedeelte met OWS en Shoshanna is toegevoegd. Klik hier


Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen