Wij brengen Disclosure naar jullie, inclusief V@A gedeelte

Wij brengen Disclosure naar jullie, inclusief V@A gedeelte

KaRa en One Who Serves gechanneld door James McConnell

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 29 september 2019.  

(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.


KaRa

Ik ben KaRa. Ik waardeer deze tijden dat ik hier kan zijn en dat al mijn broeders en zusters ook bij jullie kunnen zijn om te helpen communiceren door berichten door te geven. Berichten van hoop, berichten van vreugde, berichten van Eenheid.      

Vandaag is de boodschap die ik breng één van verandering, één van grote verandering die nu hier is terwijl we spreken. Veel projecten zijn al enige tijd aan de gang. Degenen van ons die jullie de Galactics noemen, hebben aan veel projecten gewerkt. De Agarthanen hebben ook aan veel projecten gewerkt. Alles om bewustzijnsverandering te bewerkstelligen, de ascentie van planeet Aarde, van Gaia en alle mensen op de planeet en in de planeet. Die verandering is in gang gezet en veel projecten zijn bijna voltooid. Maar er komen er nog meer.             

Maar een specifiek project waar we al geruime tijd aan werken is om Disclosure naar jullie te brengen. Het is vrij duidelijk geworden dat jullie leiders, jullie wereldleiders, hoogstwaarschijnlijk onze aanwezigheid niet aan jullie zullen onthullen, niet op een manier van een grote aankondiging. Het is nog steeds mogelijk, maar het ziet er momenteel niet erg waarschijnlijk uit, althans niet in de nabije toekomst.     

Dus wij brengen de Disclosure naar jullie. We laten ons steeds meer zien aan diegenen die ogen hebben om te zien, ja, maar ook aan diegenen die nog niet helemaal klaar zijn om de glimpen te hebben die jullie al een tijdje hebben. Steeds meer van jullie krijgen deze glimpen. Het is omdat je gelooft dat je steeds meer ziet, net zoals het verhaal dat je vandaag van James en zijn geliefde JoAnna hoorde, hoe ze een van onze schepen zagen, net zoals velen van jullie tijdens de laatste Advance onze schepen zagen.       

Dat gaat steeds meer gemeengoed worden, dat velen omhoog zullen kijken en dat het  in eerste instantie lijkt alsof ze een jet of een vliegtuig zien. Maar bij nader inzien, als ze beter kijken en als ze hun derde oog openen voor de mogelijkheden zullen ze  zien wat ze niet eerder konden zien vanwege het verhulproces.   

Maar wij onthullen onze schepen voor degenen die klaar zijn om ze te zien. 

Maar eerst, zoals ik zei, zul je onze schepen zien en zullen we voor velen als een vliegtuig in de lucht verschijnen. Maar als je beter kijkt zul je zien dat het geen vliegtuig is. Het is niet een van jullie vliegtuigen die van deze planeet komen, maar eerder de schepen die hoog boven de planeet vliegen en alles voortdurend in de gaten houden wat er gebeurt.     

Wij, de Pleiadianen, evenals de Sirianen, de Andromedanen, de Arcturianen, wij allemaal, houden toezicht op alles wat er op de oppervlakte gebeurt. 

En ik kan je zonder enige twijfel vertellen dat er geen grote catastrofes zullen zijn waarover in het verleden over is gesproken die in de oude tijdlijn hebben plaatsgevonden. Want je bent een nieuwe tijdlijn ingegaan, een nieuwe tijdlijn die is gesmeed door jullie bewustzijn, de Lichtwerkers en Lichtstrijders die dit nieuwe niveau van begrip hebben gecreëerd dat nu mogelijk is.   

En ik zeg jullie om steeds meer naar de lucht te kijken. Zie onze schepen. Communiceer telepathisch met ons. Jullie beginnen je telepathische vermogens te gebruiken die je zult gebruiken wanneer we volledig in contact met je komen. Je zult hebben geleerd dit te doen, of ik zou moeten zeggen, ‘opnieuw geleerd’ hoe je dit moet doen. Omdat jullie allemaal eerder telepathische vermogens hebben gebruikt. Dit is de communicatie die wij gebruiken.             

Velen van jullie hebben onze schepen gezien. Je hebt het knipperen van onze schepen gezien wanneer we het licht naar jullie sturen. Maar nogmaals, het is alleen voor degenen die de ogen hebben om te zien.     

Maar weet dat we met jullie communiceren. En als je ons een telepathisch bericht stuurt zullen we dat bericht op de een of andere manier beantwoorden zodat je weet dat je niet naar een satelliet kijkt.     

Je kijkt niet naar gewone sterren aan de hemel. Veel van die sterren die je aan de hemel ziet wat jullie en vele anderen denken dat het sterren zijn, zijn dat niet. Zij zijn onze schepen. En deze schepen zijn met miljoenen en miljoenen.       

Dus kijk naar de sterren, maar kijk verder. Kijk met wat je in het verleden niet ter beschikking stond. Omdat je nog niet klaar bent om je derde oog te gebruiken. Maar nu ben je dat wel. Nu ben je klaar om je open te stellen voor de vergezichten die eerder niet gezien werden.         

Gebruik je fantasie. Merk op hoe je dromen en je bewustzijn veranderen, niet ‘gaan veranderen’, maar nu aan het veranderen zijn, op dit moment. Want wij zijn hier. We zijn hier altijd geweest.           

Maar nu zijn we gereed om naar de volgende fase van de operatie te gaan, de operatie van disclosure op deze planeet, voor iedereen die er klaar voor is en voor vele anderen die op het punt staan ​​om zich open te stellen voor de mogelijkheden die daarvoor gesloten waren voor hen omdat ze gesloten waren voor iets buiten het normale, of iets buiten het gewone.   

De programmering waarmee je gedurende vele, vele levens bent opgegroeid, je bent nu in staat om aan die programmering voorbij te gaan omdat je derde oog opnieuw ontwaakt, omdat je DNA zich weer hersteld, omdat je hoge hart weer ontwaakt en zich hersteld,  omdat je Zielster chakra weer ontwaakt. (dit gebeurde in onze groep  Ancient Awakenings tijdens onze laatste Advance) Al deze dingen leiden tot het volledige besef dat we hier zijn en dat we klaar zijn om jullie te verwelkomen, net zoals jullie klaar zijn om ons te verwelkomen.   

Wees gerust mijn broeders, mijn zusters, mijn lieve vrienden. Want de tijd is nabij. De tijd in jullie begrip is dichtbij, waar we volledig in jullie nabijheid zullen zijn en jullie zullen in onze nabijheid zijn op een fysiek begrip, op fysiek niveau. Niet zozeer fysiek in de 3D-wereld, maar fysiek in de 4-D en zelfs 5-D wereld.       

Al mijn vrede en liefde is elke dag met jullie allemaal, op elk moment. Vind de vreugde in die momenten.   


One Who Serves

Om, mani, padme, hum; Om, mani, padme, hum, hum, hum. Groeten aan jullie.       

One Who serves is er weer en Shoshanna is er ook bij. We zijn klaar om te rocken, klaar om te rommelen! Zijn jullie klaar om te rommelen? Is er iemand aan de telefoon?

Vraag: Ja. Ik heb een vraag. Het werd ons doorgegeven door een familielid die naar een channeling van Lisa Renee had geluisterd. Ze had informatie dat de duistere een afzonderlijke 5-D tijdlijn hadden gecreëerd en dat zij verantwoordelijk zijn voor deze valse tijdlijn en ze zei dat zij de Opgevaren Meesters hebben gecreëerd om ons te verwarren . Hij vraagt ​​hieromtrent meer informatie en verduidelijking.           

OWS: Wat we je kunnen vertellen is dat het eerste deel ervan juist is. De duistere krachten probeerden deze tijdlijn te creëren binnen de 5-D uitdrukking. Maar ze waren niet in staat om dat te doen en ondervonden dat ze dat niet konden.        

Ze bleven de tijdlijn vasthouden die ze in de 3D-expressie creëerden in de hoop dat jullie niet zouden ontwaken en in de 3D-illusie zouden willen blijven. Dat was hun plan. Maar dat plan is zeker, zoals je nu weet, niet geslaagd en zal niet worden toegestaan, ze hadden de strijd al verloren toen ze dat probeerden te doen.     

Als zij van deze plannen hebben en ze oefenen ze eerst niet dan nemen ze hun toevlucht tot hun oude manieren om dingen te doen. Dat is wat je nu ziet. De oude manieren om dingen te doen. Steeds hetzelfde doen. Ze pakken het een beetje op, zou je kunnen zeggen,  maar ze worden gedwarsboomd bij elke bocht waar ze op af komen. Zelfs wat ze nu proberen te doen met jullie president, met de Verenigde Staten. Ze worden daar ook bij gedwarsboomd. Hoewel het soms lijkt dat ze succesvol zijn zijn ze dat niet.                 

Maak je daar geen zorgen over. We zeggen dat je altijd in het oog van de storm moet zijn en de storm om je heen moet laten woeden als er iets gebeurt. Wees gecentreerd tijdens de storm.     

En voor zover het Opgevaren Meester deel, willen we zeggen dat we echt zijn. We zijn opgevaren. We beschouwen onszelf niet als meesters, behalve dat we in staat waren om de 3D-wereld te beheersen en er voorbij bewogen, net zoals jullie nu doen via je ascensieproces. En wanneer je bent geascendeerd zullen jullie ook als geascendeerde meesters worden beschouwd. Geen ‘meester’ als iemand die de controle over iemand heeft, nooit op die manier. Maar de oude manieren beheersen, de illusie beheersen. De ‘Neo’s’ worden zoals in de film ‘De Matrix’. Dit is waar je naartoe gaat en dit is de tijdlijn waarin je je nu bevindt. Oke? Shoshanna?       

Shoshanna : (gechanneld door JoAnna McConnell)   

Ja, we kunnen iets delen. We kunnen hierover iets delen. We moeten zeggen dat we een beetje teleurgesteld zijn door deze ideeën. Ten eerste, dat er alleen tijd aanwezig is in de derde en vierde dimensie. Er is geen tijd of het idee of concept van tijd geassocieerd met de vijfde dimensie en hoger. De vijfde dimensie is een bewuste staat van zijn die zich in de NU-ervaring bevindt. Het is een NU-ervaring. Er kan nooit een tijdlijn in de vijfde dimensie worden gemaakt. Dat is onzin. Dat gebeurt niet. Dat was nummer 1. Dus iedereen die deze verslagen van tijdlijnen in de vijfde dimensie leest moet eerst begrijpen dat tijd niet bestaat in de vijfde dimensie, dus dat is dom.                       

Het tweede ding wat we moeten zeggen is dat geascendeerde wezens universeel en multi universeel bestaan gedurende eeuwigheden van tijd, gedurende eeuwigheden van ervaring. Alles wat je weet als Geascendeerde Meesters, waar je vanaf weet, dat er duizenden, miljoenen dingen meer zijn waarvan je niets weet. Ascensie is in veel dimensies een alledaags iets. Het is simpelweg een verhoging van het bewuste begrip van wie je bent wat ascensie creëert.       

We moeten zeggen dat alle dingen die in dit verhaal van tijdlijnen en geascendeerde meesters werden vermeld moet worden verdisconteerd en eigenlijk gewoon geen aandacht aan worden gegeven. Namaste.    

OWS: Ja. Heel goed. Daar zijn we het zo mee eens. Ja. Geweldig. Zijn er nog andere vragen?              

Vraag: Ja, One Who Serves. Dit is een heel spontaan reactie op wat je net zei. Omdat ik al had besloten dat er dingen waren die Lisa Renee zegt en ik geloof dat er veel waarheid is in wat ze zegt, maar ik denk dat dit misschien een opzettelijke onwaarheid is. Dus ik zou willen weten of je het eens bent met mijn uitspraak dat ik er waarschijnlijk goed aan doe om haar materiaal nooit meer te lezen?          

OWS: Wat we je daarover kunnen vertellen, we zullen nooit een andere bron in diskrediet brengen of die nauwkeurig is of niet. We zeggen altijd dat elke channel ervaring, inclusief deze die we via James en ook door Shoshanna doen, nooit 100 procent is, soms zelfs niet in de buurt daarvan. Het hangt af van de specifieke situatie waarin je je op dat moment bevindt, het bewustzijnsniveau op dat moment en iedereen die ook in wisselwerking staan ​​met deze channelervaring. Jullie allemaal. Zelfs degenen die deze woorden daarna lezen. Zie je? Dat komt er allemaal bij kijken.                

Dus om te zeggen dat iemand accuraat of niet accuraat is, of je het moet lezen of niet, dat is waar je eigen onderscheidingsvermogen binnenkomt. Of het goed voelt voor jou, of het resoneert voor jou. Dat is hoe je door blijft gaat.     

Soms zul je iets lezen, we zullen een voorbeeld gebruiken, iemand die we vaak hebben gebruikt, genaamd ‘Cobra’. Er zijn momenten waarop hij heel erg resoneert met alles wat je op dat moment voelt. En andere keren resoneer je niet zo goed met die gedachten en gevoelens die je op dat moment hebt.     

Dus je kunt nooit zeggen wat het gaat worden, ja, deze keer is het goed en deze keer is het minder nauwkeurig, of deze keer is het niets. Het is altijd je eigen onderscheidingsvermogen. Onthoud dat. Dat is waar het bij dit ascensieproces allemaal om draait, om  je bewustzijn voldoende te verhogen zodat je kunt onderscheiden wat goed is voor jou, wat waar is voor jou, of wat niet waar is voor jou. Zie je? Shoshanna?           

Shoshanna: Ja, we kunnen iets delen. Mogen we ons perspectief delen, beste zuster?     

Vraag: Ja, graag.   

Shoshanna: Alles wat is doorgegeven door One Who Serves, door degenen die dienen, is helemaal waar. Wat moeilijk is in deze dimensie is de vrije wil. Je hebt de vrijheid om te lezen wat je wilt. En zoals One Who Serves zei, we kunnen je niet vertellen om het niet te lezen.          

Wat we je kunnen vertellen is dat deze informatie wordt verstrekt zodat je wijsheid kunt oefenen, zodat je onderscheidingsvermogen kunt oefenen. Je kunt geen wijsheid of onderscheidingsvermogen leren tenzij er materiaal is dat precies het tegenovergestelde daarvan is. Dus je ziet, je leert je hart te vertrouwen. Je leert je geest te vertrouwen, je begrip, je onderscheidingsvermogen en je leert dat op een zeer verhoogd niveau wanneer je deze dingen leest. Dus we zeggen niet om ze niet meer te lezen omdat je kunt oefenen ze te ontkennen en weg te gooien en te zeggen, “dit is onzin, dit is geen informatie waar ik door beïnvloed wil worden omdat het niet waar is voor mij. ” Zie je?             

Het is dus heel goed om dit materiaal voor je te hebben zodat je je onderscheidingsvermogen en wijsheid kunt oefenen. Namaste.   

OWS: Ja, heel goed.   

Vraag: Nou, bedankt voor al je woorden. Ik zie dat ik veel praktijk oefeningen krijg, omdat deze kanalen bronnen zijn die ik vertrouw, maar toch is het zoals bij elk van hen, weet je, er is iets dat niet goed voelt en dus gaat het precies om wat je zegt Shoshanna. Ja, ik moet me geen zorgen maken over de waarheid van iemand anders, ik moet mijn eigen waarheid zien te vinden. Hoe dan ook, bedankt voor de woorden van wijsheid vandaag, ik waardeer het.         

Shoshanna: En daarom, beste zuster, is het jou wijsheid om te zeggen dat je je eigen waarheid moet vinden. Dat is de ultieme wijsheid. Namaste.        

OWS: Ja. Heel goed. Hebben we nog andere vragen?        

Vraag: Ja, lieve broeders en zuster Shoshanna. Ik had een visualisatie, niet echt een droom, terwijl ik rond reisde met mijn tweelingvlam, of wat dan ook. In het verleden werd me doorgegeven dat Aartsengel Jikiana misschien een van mijn hogere zelven was en ook Lady Gaia was een van mijn multidimensionale zelven, dit klikt op een of andere manier met mij omdat ik zo verliefd ben op de Aarde dat het me letterlijk tot tranen kan brengen alsof ik op de oceaan ben of zoiets. In deze specifieke visualisatie werd mij Adam en Eva en hun reis uit de Hof van Eden getoond.            

In mijn visualisatie, ik weet dat dit niet mijn geheugen is, maar ik heb zoveel herinneringen aan verschillende wezens en het lijkt erop dat ze uit deze bibliotheek komen. Ik was in de bibliotheek van de Binnenaarde. En het lijkt erop dat deze herinneringen uit deze bibliotheek komen.     

Ik zei: “Wel, hoe weet ik dat het mijn geheugen is en wat het geheugen van de bibliotheek is?” De bibliothecaris zei tegen mij, ik ben zijn naam vergeten, hij zei: “jij bent de bibliotheek.” Wat ik eerst dacht, “oh, het is zoiets als bewustzijn, zoals in kwantumbewustzijn in de bibliotheek?” Maar toen dacht ik, wacht eens even, de bibliotheek is de Aarde dus jij bent de Aarde, jij bent de bibliotheek.           

Ik vraag je niet om dat te bevestigen omdat ik weet dat je dat niet kunt doen, maar ik zou graag willen weten omdat ik nog steeds die vraag heb, omdat ik het gevoel heb dat we allemaal toegang hebben tot de bibliotheek, maar het is bijzonder gemakkelijk voor mij om toegang te krijgen tot de herinneringen in de bibliotheek omdat ik op de een of andere manier verbonden ben. 

Dus ik vraag me af, (a) ben ik op de goede weg, en (b) hoe onderscheid ik wat mijn specifieke herinneringen zijn uit de bibliotheek geheugens?     

OWS: Allereerst, als je met dromen blijft werken en al de ervaringen die plaatsvinden, als het met jou resoneert, als het goed voelt voor jou, als het fluistert in je hartcentrum, dan weet je dat er nauwkeurigheid in zit. Dat wil niet zeggen dat je dromen altijd volkomen accuraat zijn of dat je reactie of je begrip er van juist is zoals ze naar je toekomen. Maar er zal altijd een zekere mate van nauwkeurigheid zijn in de dromen die proberen je een boodschap te geven, of het nu je Hoger Zelf of je multidimensionale zelf is of een van deze dingen.        

Maar het komt er op neer lieve zuster, wat maakt het uit? Wat maakt het uit of het je Hoger Zelf of je multidimensionale zelf is of wat het ook is. Als het goed voor je voelt, dan is het goed. Zo kun je er naar kijken.       

Maak je geen zorgen hoe nauwkeurig het kan zijn. Ga er gewoon mee door en je zult merken dat als de vibraties voldoende zijn toegenomen in je, je de nauwkeurigheid van al deze dingen zult ondervinden en je herinneringen naar je zullen terugkeren precies zoals ze nu beginnen. We zeggen dit nu doelbewust omdat, en dit is  enigszins het antwoord op je vraag, je herinneringen keren naar je terug. Oke? Shoshanna?           

Shoshanna: Ja, we kunnen dit delen, lieve zuster. Mogen we iets delen of een perspectief geven?     

Vraag: Absoluut.   

Shoshanna: Beste zuster, jullie zijn allemaal één. En jij bent een individuele uitdrukking die alles ervaart en alles is één. Wat je ook ervaart je hebt toegang tot dat deel van het kwantumveld dat alle ervaringen bevat die je soms herinneringen noemt, alle ervaringen zijn voor iedereen beschikbaar omdat alles één is. Dit is een moeilijk concept voor mensen. Het is voor de meesten een moeilijk concept dat waar je toegang toe hebt voor iedereen beschikbaar is.            

Als je toegang krijgt tot begrip, herinneringen, ervaringen, hoe je dat ook wilt noemen, is het omdat er een boodschap in zit voor je zoals One Who Serves heeft gezegd. Er zit een boodschap voor je in om beter te begrijpen wie je bent. Je moet erop vertrouwen dat dit de reden is waarom je die dingen ervaart.     

De meeste mensen groeien op met het geloof dat ze zich alles verbeelden, dat hun verbeelding niet waar is en dat ze dingen verzinnen. Dit is niet mogelijk! Er bestaat niet zoiets als ‘iets verzinnen’ omdat het zich in de kwantummatrix bevindt waartoe we toegang hebben. Er zijn geen ongelukken. Er zijn geen toevalligheden. Er zijn geen echte herinneringen. Er zijn alleen ervaringen die in het veld worden gevonden zodat als je bewustzijn stijgt je er toegang toe hebt. Begrijp je wat we zeggen?              

Vraag: Ja, ja.     

Shoshanna: Is dit logisch voor je?   

Vraag: Dat is het. Er is nog steeds, weet je, altijd die vraag van jezelf die probeert te herinneren dus je wilt het zeker weten. Ik bedoel, ik weet niet hoe ik de grens moet trekken.        

Shoshanna: Je kunt geen grens trekken. Er is geen grens.      

OWS: Ja. Er is geen grens. Er is geen lepel.        

(Gelach)

Shoshanna: Er is geen grens. Er is geen lepel. Er valt niets te trekken. Er is alleen ervaring om te voelen, te begrijpen, die het begrip en bewustzijn verhogen van degenen die deze ervaringen ervaren, zie je.          

Dus, je moet genieten en blij zijn met de dingen die je ervaart en jezelf er mee koesteren en ze proberen te begrijpen en proberen de puzzelstukjes te zien die voor jou worden samengesteld zodat je vooruit kunt gaan in bewustzijn. Dit is wat we voor je hebben lieve zuster, we houden van je. Namaste.     

Vraag:  ik hou ook van jou. Hartelijk bedankt. Bedankt One Who Serves.       

OWS: Ja. Dit zijn meer zo lijkt het, uitspraken van Confucius. Geen wonder waar de term ‘verwarring’ vandaan kwam! Zijn er verder nog vragen?          

Vraag: Ja, ik wil graag spreken over het onderwerp ‘de donkere nacht van de ziel’. Ik geloof dat ik er onlangs een korte ervaring mee had wat vrij ongebruikelijk was. En door wat verder onderzoek naar Deepak Chopra, hij bood het idee aan dat het een concept was. Dus, ‘de donkere nacht van de ziel’ is een 3D-concept?         

OWS: De ‘donkere nacht van de ziel’ is lang geleden neergedaald om het proces van verandering te begrijpen dat zich in je bewustzijn afspeelt. Er zijn in dit opzicht vele donkere nachten van de ziel zoals je het zou kunnen zeggen.      

Maar waar jij over spreekt is de laatste, zo je wilt. Dat is waar je net voordat je ascendeert kan worden beschouwd als die donkere nacht van de ziel. Net zoals toen Yeshua aan het kruis hing en hij naar zijn vader riep, of tegen zijn vader fluisterde. Op dat moment was zijn donkere nacht van de ziel omdat hij zich op dat moment volledig gescheiden voelde van zijn Hoger Zelf. Het duurde niet lang maar het gebeurde wel en daarna ging hij volledig door de ascentie. Dat was zijn donkere nacht van de ziel.           

Je kunt ernaar kijken vanuit het respect dat het voor iedereen anders is die dit meemaakt. Je zult het weten op het moment dat het komt.   

Maar maak je er geen zorgen over. Dit is onze aanbeveling, denk er niet eens aan dat dat ooit zou gebeuren. Omdat het niet zal gebeuren voordat je er klaar voor bent. Oke? Shoshanna?          

Vraag: Oke.

Shoshanna: Ja, we kunnen ons perspectief hierover delen. Mogen we delen?     

Vraag: Natuurlijk, Lieverd.   

Shoshanna: Beste zuster, wat je vraagt, “is dit een 3D-concept?” Het zijn 3D-woorden die worden gebruikt. Dus in het idee van de ‘donkere nacht van de ziel’ dat het pijn veroorzaakt. Dat het leiden veroorzaakt. Dat het angst veroorzaakt. Dus, natuurlijk, al deze emoties verblijven in de 3D. Je kunt een ervaring hebben die meer bewustzijn voor je creëert, meer begrip zodat het kan worden beschouwd als een idee dat het een donkere nacht van de ziel is, maar wat het echt is, is een beweging in bewustzijn die je idee uitbreid van wie je bent en wie anderen zijn. Is dit logisch voor je?                 

Vraag: Ja. Ik hou ervan. Dank je! Nu ga ik het vieren! (Gelach)           

Shoshanna: Namaste, lieve zuster.   

OWS: Geweldig. We moeten het kanaal vrijgeven. We nemen nog een vraag als er een is, anders geven we het kanaal vrij.        

Vraag: ik heb een snelle vraag als ik mag. Ik wilde vragen, met deze nieuwe energieën die binnenkomen heb ik enorme doorbraken gehad, maar ik voelde deze energieën fysiek als verbranden. Ik bedoel, ik kon het bijna door me heen voelen bewegen. En als het me raakte voelde het als verbranden. Heb ik een ziekte of zo? Of is het echt wat ik denk dat ik voel?             

OWS: Je voelt wat je voelt. Het is niet aan ons om jou te vertellen wat je voelt. Maar je ervaart de gewaarwordingen die met deze hogere energieën gepaard gaan als ze binnenkomen en letterlijk je centrale zenuwstelsel bombarderen en wat je op 3D-niveau zou beschouwen, dat ze alles in de war gooien.        

Maar zoals we altijd zeggen, als je in hogere vibraties bent en deze energieën ontvangt zul je die ervaringen niet hebben waar je over spreekt. Je kunt nog steeds bepaalde gevoelens opmerken maar ze zullen niet zo prominent aanwezig zijn.   

Als deze energieën binnenkomen en je bent in een depressieve staat of je immuunsysteem is op dat moment laag dan zul je de effecten van deze energieën op dat moment veel dieper ervaren in je fysieke lichaam. 

Dus wat we altijd zeggen, is doorgaan met alles te doen wat je kunt op elk wakker moment om je vibratie te verhogen hoe je het ook doet en welk hulpmiddel je ook gebruikt om je vibratie te verhogen. Blijf het hoog houden. En als deze energieën binnenkomen zullen ze je eenvoudig naar de hogere hemelen in je wezen tillen. Oke? Shoshanna:        

Vraag: Bedankt.   

Shoshanna: We kunnen hierover iets delen. Mogen we delen, lieve zuster?     

Vraag: Zeker.   

Shoshanna: Mogen we vragen waar je dit brandend gevoel voelt?   

Vraag: ik voel het op mijn rug en mijn ruggengraat, maar soms voelt het alsof het beweegt. Alsof het beweegt en dan voel ik het weer niet meer, het komt en het gaat.      

Shoshanna: Wat er gebeurt, we zullen dit uitleggen, hoewel alles wat door One Who Serves is doorgegeven juist is.    

Maar we zullen het idee en het perspectief dat we hebben verbreden, namelijk dat dit een gevolg is van weerstand. We hebben het over verzet gehad geloven we tijdens een andere bijeenkomst   

Dit is een gevolg van weerstand. Wanneer er angst is, wanneer er weerstand is, zijn de gevoelens die optreden pijnlijk en kunnen een sensatie geven die onaangenaam is.   

Dus wat we je willen vertellen is, wanneer je een brandend of ongemakkelijk gevoel voelt moet je onmiddellijk stoppen met wat je doet en gaan zitten en ademen. Adem het licht in en adem de duisternis uit, adem het licht in en adem de duisternis uit, het gevoel zal hierdoor minder worden en bijna verdwijnen en kan mogelijk zelfs aangenaam en vreugdevol voelen. Maar je moet stoppen met wat je doet en kalm zijn en ademen. Dit is wat we voor je hebben. Namaste.         

Vraag: Heel erg bedankt. Dank je. Super.         

Shoshanna: Ja.   

OWS: Zeer goed. Dan moeten we het kanaal vrijgeven. Voordat we dat doen, Shoshanna heb je iets om aan het einde toe te voegen?       

Shoshanna: We willen tegen iedereen zeggen dat onze liefde voor jullie onverklaarbaar is. Het is onmetelijk. Het kan niet onder woorden worden gebracht. Hoe ons hart voor jullie klopt en hoe we jullie moed, jullie medeleven, jullie liefde, jullie begrip en jullie beweging in bewustzijn voelen wat door ons niet kan worden uitgelegd. Jullie zijn allemaal soldaten van het Licht, krijgers van het Licht, samen marcherend naar een gemeenschappelijk geluid van verlichting, liefde en begrip. Namaste.              

OWS: Geweldig.     

 En wij zeggen zoals KaRa eerder en op andere momenten heeft doorgegeven, hou je ogen op de lucht gericht want de dingen komen tot een vollediger begrip in ieder van jullie. Dus blijf naar de hemel kijken. Blijf je geloofssysteem gebruiken om je realiteit te creëren en ga dan door met dat geloofssysteem met actie om het tot stand te brengen.        

Shanti. Vrede zij met jullie. Wees de Ene    


Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen