“Om de volgende fase van Evolutie te bereiken moet je door een gevoel van Revolutie gaan”, inclusief V@A gedeelte.

“Om de volgende fase van Evolutie te bereiken moet je door een gevoel van Revolutie gaan”, inclusief V@A gedeelte.Ashtar en One Who Serves gechanneld door James McConnell 

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 10 november 2019.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Ashtar

Ik ben Ashtar. Ik heb jullie een klein voorbeeld gegeven van wat je kunt verwachten (dit bericht volgde op een geleide meditatie onder leiding van Ashtar) eerst tijdens jullie volgende Advance, maar daarna kun je nog meer verwachten. En als de Zonneflits, de Event, de Omschakeling plaatsvindt, wat je kunt verwachten als een uitbreiding van het bewustzijn op die momenten, veel meer dan wat je verwachtingen op dit punt zijn.     

Neem wat je in deze sessie, deze meditatie hebt ervaren en vermenigvuldig dat duizend keer. Je zult het niet eens beginnen te begrijpen of er een glimp van opvangen hoe het werkelijk zal zijn.   

Maar weet ook dat hoewel je deze ervaringen opdoet, deze meditaties, ze enigszins gericht zijn op een toekomstige gebeurtenis. De toekomstige Event is ook in het huidige Event. Ook al is je driedimensionale fysieke lichaam en geest gefocust op wat er komt, weet dat het er al is.     

Jullie uitgebreide bewustzijn zal je toestaan dit concept te begrijpen, hoe alles EEN is in het NU moment. Als je dat begrijpt, als je dat voelt, als je dat ervaart, dan zal je je niet langer afvragen wanneer het gaat gebeuren, omdat je zult weten dat het al gebeurt.     

Er zijn op dit moment veel projecten aan de gang binnen de Galactische Raden. Velen die worden uitgevoerd door de Pleiaden, velen door de Andromedanen, de Arcturianen, de Sirianen, de Antarianen, al de Galactische Raden werken samen om dit ascensieproces tot stand te brengen.    

Niet alleen op Aarde, niet alleen met de mensheid, maar in het hele Zonnestelsel en zelfs in de Melkweg, ascensie vind plaats in de hele Melkweg. 

Jullie staan op de voorgrond. Jullie zijn de Wegwijzers om de Event tot stand te brengen. Zonder jullie, de Lichtwerker Gemeenschap, zonder jullie zou het veel, veel langer duren voordat dit proces zou plaatsvinden. Maar omdat jullie zijn gekomen om dit tot stand te brengen, om de katalysatoren voor deze grootse gebeurtenis te zijn, ik gebruik doelbewust de term ‘

katalysator’, omdat jullie de vonk zijn die de lont aansteekt die het vuur doet branden. Jullie zijn die vonk. Zonder die vonk zou er geen vuur zijn. Denk daar eens over na.              

Weet dat je belangrijk bent. Ja, het wordt gezegd dat één individu, één individu met een hoger bewustzijn op elk gegeven moment een wonderbaarlijke verandering over de hele planeet kan veroorzaken voor het totale collectieve bewustzijn van de mens. Net zoals Yeshua, zoals Christus in staat was te doen. Of Boeddha. Of de velen die zijn gekomen om de verschillende veranderingen in de evolutie van de mens tot stand te brengen. Jullie zijn nu hier om die katalysator te zijn op dit moment om de Omschakeling naar het collectieve bewustzijn van de mens te brengen.           

Jullie spraken eerder in je discussie over een ontdekking die is gedaan met een AI-invloed. Dat is juist. Er zijn veel facetten van dit programma. Velen die jullie je niet eens zouden kunnen voorstellen als je het vanuit een driedimensionaal standpunt van jullie computersystemen overweegt. Je kunt de diepte niet begrijpen van dit kunstmatige programma dat al lang gepland is om op deze planeet werkzaam te zijn, om de programmering in stand te houden, om jullie binnen de programmering te houden.         

Weet dat dit kunstmatige systeem niet altijd werd gebruikt door de duistere krachten. Het was niet zo bedoeld. Maar het werd verkozen door diezelfde krachten om jullie in de programmering van angst te kunnen houden, in de programmering van wanhoop om je gevangen te houden in de driedimensionale matrix. Maar nu dat is ontdekt door de Andromedaanse strijdkrachten werken ze snel om dit programma te ontmantelen.       

Wat dit voor jullie betekent, voor het collectief op deze planeet, het betekent een bevrijding van al die programmering. Stel je eens voor als je op een dag uit je slaap ontwaakt en er geen dualiteit in je was, geen gevoel van een duistere aard in je, geen wanhoop, geen angst, geen droefheid. Dat is wat jullie te wachten staat mijn vrienden.       

Daar gaat dit allemaal over, daar kwamen jullie voor, daar kwamen wij voor om jullie naar de volgende fase van evolutie te brengen. Maar om dat volgende stadium van evolutie te bereiken moet je door een gevoel van revolutie, dat is waar je nu doorheen gaat. Revolutie op jullie planeet. Niet in een gevoel van angst of in een gevoel van elkaar pijn doen, die tijden zijn bijna voorbij. Maar het is in zekere zin een revolutie in het systeem dat al vele duizenden jaren bestaat. Vanwege deze revolutie en dit evolutionaire proces komen jullie nu steeds dichter bij de Omschakeling, naar het stadium die je door deze evolutie van de mensheid zal brengen naar de volgende glorieuze Gouden Eeuw van de Mensheid. Ik zeg met opzet ‘de volgende,’ want jullie hebben eerder gouden eeuwen meegemaakt. Deze gaat jullie inhalen.                   

Ik ben Ashtar en ik verlaat jullie nu in vrede en liefde en eenheid en delen met elkaar, het Licht met elkaar delen waar en wanneer mogelijk.

Ik zal bij jullie volgende Advance zijn met een belangrijke boodschap, evenals een dramatische ervaring voor jullie allemaal. 

Vrede en liefde zij met u allen. One Who Serves

Om, mani padme, hum; om, mani padme, hum; om, mani padme, hum, hum, hum. Groeten aan jullie! One Who Serves is er weer. Jullie kunnen nu de telefoons unmuten zodat je je vragen kunt stellen.   

Maar voordat je dat doet, hebben we een vraag die via de e-mail is binnengekomen en we willen deze behandelen. Dit is niet alleen voor degene die deze vraag heeft gesteld maar voor de meeste van jullie. Het gaat erover dat je je dagelijks in de 3D-ervaring bevindt. Je gaat door het leven en hebt verschillende ups en downs en beproevingen en vreugde op het ene moment en depressie op het volgende moment, enzovoort enzovoort. Je merkt echter dat je steeds meer verwijderd van elk verlangen om die ervaringen te hebben. Je wilt in de hogere vibraties zijn. Je wilt op elk moment in vreugde zijn, niet alleen zoeken naar momenten van vreugde zoals je eerder hebt gedaan. Wees elk moment in vreugde. Wees elk moment in de schoonheid om je heen.                 

Je merkt dat terwijl je dat zoekt in je dagelijkse ervaring dat je er steeds meer van houdt om in de buurt te zijn van diegenen die zijn zoals jij en die ook in dat soort ervaringen willen zijn. Je merkt dat je je verwijderd van de 3D-uitdrukkingen waar je zo aan gewend bent geraakt zoals naar verschillende evenementen gaan waar veel mensen verzameld zijn voor een concert of voor een sportieve activiteit of wat het ook is. Niet dat er iets mis is met het bijwonen hiervan maar je ondervind dat je niet tussen die lagere vibraties wilt zijn, zie je? Dat is waar deze vraag over ging en dat is waar velen van jullie soms ook vragen over stellen en willen ervaren dat je met soortgelijke vibrerende wezens zoals jij bent.       

Dat is waarom je je elke week aangetrokken voelt tot deze groep, tot deze Ancient Awakenings groep zodat je de energie kunt voelen. Het gaat niet zozeer om wat er wordt besproken hoewel dat interessant is, maar om de energie van elkaar te voelen. Zelfs als je dit telefonisch doet zoals nu, je voelt nog steeds de energie van je familie van Licht. En wanneer je samenkomt in jullie volgende Advance zul je die energie zelfs vele vele keren sterker voelen, de Familie van Licht voelen die jullie allemaal zijn en de energie ervaren van ieder van jullie. Dit is waar je naar uit moet kijken en wat je meer en meer wilt ervaren, oké?         

We verontschuldigen ons, we hebben op dit moment Shoshanna niet bij ons als haar,  we willen de term ‘lager zelf’ niet gebruiken, omdat het niet zozeer een lager zelf is, maar haar alter ego zullen we zeggen, kan hier momenteel niet zijn. Dus het is One Who Serves die jullie vragen beantwoordt.   

Hebben jullie nu vragen? 

Vraag: Ja, One Who Serves. Ik wilde je vragen stellen over mijn reis. Ik weet zeker dat je de uitleg ervan hebt gehoord, maar ik vroeg me een paar dingen af:    
(1) was ik dichtbij iets toen ik op die plek zat met een soort grotachtig iets, wat het ook was, en tevens  
(2) wat zijn deze codes die we krijgen? Ik krijg muzikale codes en andere mensen krijgen lichtcodes. Waar zijn deze voor en kun je me meer informatie geven over het muzikale gedeelte waar ik aan werk wat iets lijkt te zijn.       

OWS: We zullen eerst het tweede deel van die vraag beantwoorden, dat zijn de codes. Er komen veel verschillende codes binnen, lichtcodes, muziekcodes en  channelcodes die verankerd zijn in de gechannelde berichten, DNA ervaring of uitbreiding zit grotendeels in die codes. En je ontvangt deze vele malen zonder zelfs maar te weten dat je ze ontvangt. Soms ben je je er bewust van zoals tijdens je meditaties of tijdens verschillende ervaringen die je misschien hebt gehad. Maar je ervaart deze codes, deze ‘downloads’ van DNA-codes, velen van jullie gebruiken die terminologie al enige tijd, ‘downloads’. Ze zijn binnengekomen en blijven binnenkomen bij degenen die zich ervan bewust zijn en bij degenen die zich er niet van bewust zijn. Het gaat allemaal over het vergroten van het collectieve bewustzijn van de hele mensheid. Niet alleen die van jullie de Lichtwerkergemeenschap, maar de hele mensheid, zie je?                     

Nu zal natuurlijk niet iedereen dit ervaren of zelfs bereid zijn dit te willen ervaren. Ze slapen nog steeds. Zij zijn degenen die ervoor hebben gekozen om niet rechtstreeks deel uit te maken van het ascensieproces, hoe dan ook niet op dit moment. Dit is waar de codes grotendeels over gaan. Er is enige informatie die we hierover niet kunnen geven op dit moment omdat het een continu proces is binnen dit ascensieproces.           

Dus je zult er steeds meer van ontvangen, net zoals degenen die zijn gekomen om te kunnen werken in de lichttaal komen nu steeds meer op de voorgrond, zelfs niet wetende wat die taal is of wat het uitdrukt. Het is hetzelfde als in de muziek die binnenkomt. Niet de muziek die naar ​​lagere vibratie neigt, we spreken niet over die muziek. Maar we spreken over hoger vibrerende muziek. Als je deze muziek hoort voel je een verhoogde uitdrukking van bewustzijn of je voelt een gevoel van vrede of rust over je heen komen of je voelt je gewoon goed door deze muziek te horen. Het resoneert in je, dat is waar het allemaal om draait.                

Wat betreft het eerste deel van je vraag over waar je was, is het antwoord ja. Je was heel dicht bij een bepaalde ingang die daar is. We gaan niet zeggen dat het precies was waar je was en we gaan niet zeggen dat het niet precies was waar je was, zie je? Je was op dat moment nog niet voorbereid om daar verder op in te gaan. Als je dat had gedaan, als je had geprobeerd dit te doen zou je gestopt zijn om door te gaan.

Je was op dat moment nog niet in de juiste vibratie. Maar dat komt eraan. Het is hetzelfde voor de anderen die daarheen zijn gereisd en als gevolg daarvan een verhoogd bewustzijn hebben ervaren maar niet helemaal klaar waren om de hoge vibraties te kunnen ervaren van diegenen in de binnenaarde, inclusief degene waardoor we spreken, James  en Cynthia die er jaren geleden heen gingen. Ze waren er toen ook nog niet helemaal klaar voor. Dat wil niet zeggen dat er geen tijden zijn dat je er wel klaar voor bent. Oke? Beantwoordt dit je vraag, beste zuster?               

Vraag: Bijna. Mag ik je wat meer vragen?   

OWS: Ja, als het een beetje snel is.  

Vraag: Oke. Ben ik bedoeld, ik dacht dat ik misschien bedoeld was om op een of andere manier stukken uit een aantal nummers te halen en deze op een of andere manier zou samenbrengen voor een bepaald doel dat in de richting van al onze, ik weet het niet, verbetering zou zijn? Is dat correct?        

OWS: We willen tegen je zeggen, Mijn beste, als je een verbinding voelt, als je begeleiding voelt om dit te doen, wie zou dan zeggen dat het niet iets is dat je niet moet nastreven? Dat is de enige manier waarop we de vraag kunnen beantwoorden.

Vraag: Oké, bedankt. Dank je.     

OWS: Ja. Zijn er nog andere vragen?     

Vraag: Ik heb een vraag, One Who Serves.   

OWS: Ja.   

Vraag: Een lichtwerker met de naam Paul Butler maakte een video over de Saint Germain overvloed zilverreset op 11/11. Ik heb de video zelfs gedeeld op onze website Ancient Awakenings en ik was van plan er morgen een te kopen. Hij zei dat het beter zou zijn om het zilver te kopen op 11/11 tijdens de transitie. Kun je ons daar iets meer over vertellen? Dank je.           

OWS: Is je vraag of je het zilver vóór of tijdens 11/11 moet kopen, is dat je vraag?    

Vraag: Ja, het is onderdeel van de vraag. Maar ik wil gewoon meer weten over de zilverreset, de overvloed, de Saint Germains zilverreset morgen op 11/11 en is het een goed moment om het te kopen zoals hij zei, koop het morgen op 11/11 tijdens de transitie.

OWS: Nogmaals, dit gaat altijd over je onderscheidingsvermogen over wat resoneert met jou in die berichten waarover je hoort of leest. Dat wil niet zeggen dat de ene manier de enige juiste manier is en dat een andere manier een verkeerde manier is. Dat hebben we niet gezegd.        

We kunnen echter zeggen dat er veel nauwkeurigheid is wat betreft de noodzaak of nut zou zijn om deze meditaties te doen voor deze bepaalde gateway tijden, zoals de 11/11 gateway, de 12/12 gateway die er aankomt, de 21/12 gateway (niemand heeft die nog genoemd) en de 1/11 gateway die in het nieuwe jaar komt.   

Dit zijn allemaal belangrijke tijden om zoveel mogelijk samen te bewegen als een collectief bewustzijn om het verhoogde crescendo te bereiken dat nodig is om de Omschakeling, De Event of de Zonneflits te bewerkstelligen om naar deze planeet te komen. Of eigenlijk, niet alleen naar deze planeet maar naar het Zonnestelsel en de Melkweg.   

Dus of het goed voor je is om dit zilver vóór of tijdens de gateway te kopen doet er niet toe want dat is timing. Dat is het gevoel om binnen een tijdsbestek te zijn, in jullie driedimensionale tijdsbestek. Maar zoals je weet is er geen tijd in de hogere vibrerende dimensies. Het wordt dus iets dat niet meer nodig is om in tijd te denken. Denk alleen maar aan het verhogen van het bewustzijn, het verhogen van de vibratie van het collectieve bewustzijn van de mens. Oke?          

Vraag: Oke. Heel erg bedankt, One Who Serves. Ik hou van je !       

OWS: Ja. Zijn er nog andere vragen?      

Vraag: Groeten One Who Serves. Leuk je weer te begroeten. Ik wilde informeren naar een interessant licht dat in de lucht verscheen toen de meditatie begon. Ik vroeg me af of je het kon verduidelijken, was het een drone, een weerballon of iets anders en of het een betekenis had. Dank je.           

OWS: Ja. Wat we je kunnen vertellen, is dat jullie als een collectief binnen deze groep, binnen Ancient Awakenings, grote macht hebben waar je je misschien nog niet eens van bewust bent. Velen van jullie zijn zich hiervan niet bewust. Als collectief hebben jullie een grote macht. Als jullie deze meditaties als een groep samen doen creëer je willen we zeggen, een verstoring in de kracht, in dit geval een goede verstoring in de kracht, zie je? En degenen die de planeet observeren worden zich op dat moment bewust van jullie Licht. Dit gebeurde er.                    

Dit is ook wat er gebeurde tijdens jullie laatste Advance toen jullie het licht creëerde door wat je deed, de hoger vibrerende frequentie die werd gegenereerd. Degenen die aan het observeren waren, degenen die hoog boven de planeet waren, werden zich bewust van jullie licht en waren in staat zichzelf te laten zien zoals zij dat deden.   

Dit zal overigens steeds meer gebeuren en zeker ook bij jullie volgende Advance omdat jullie een grote kracht genereren om (iets) te veranderen, we gebruiken deze terminologie doelbewust, om de reeks gebeurtenissen die hierdoor kunnen optreden te veranderen. Denk hier een poosje over na.       

Vraag: Geweldig. Hartelijk bedankt!     

OWS: Ja. Zijn er nog andere vragen?  Niet meer?  Dan zijn we zover om het kanaal vrij te geven.          

Voordat we dat doen zeggen we tegen jullie om deze woorden te gebruiken, heel eenvoudig: Vergeef, Vergeet en Ga Verder.  Vergeef, Vergeet en Ga Verder.

Dit is niet alleen voor degenen die hier naar luisteren of die deze woorden later zullen lezen. Dit is voor jullie om met anderen te delen. Telkens wanneer ze vasthouden aan het verleden, vasthouden aan grieven, wrok en al deze dingen uit het verleden, vertel ze, Vergeef, Vergeet en Ga Verder.

Shanti. Vrede zij met jullie. Wees de Ene.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen