WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 4

WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 4

Ascentie is een variant op de religieuze overtuiging dat de Goddelijke Bron buiten onszelf ligt. Het concept van ascentie is gebaseerd op verdeling en afscheiding. Alle energie, pogingen, aandacht en studie, die gericht zijn op het ascentieproces, zijn een afleiding van je eigen realisatie van de Soevereine Integraal.

Het geschreven interview met James (2008)
Door: Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan)
Vertaling: Peter Toonen

> vervolg op WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 3

Vraag 7 van Project Camelot:
Wilt u uw mening geven (of die van degenen voor wie u spreekt) over het onderwerp Ascentie. Wat is precies Ascentie? Vindt u het een aanbeveling waard, dat mensen het in hun spirituele gewaarwording toepassen?

Antwoord 7 van James:
Om te weten wat ascentie is moet je de oorsprong kennen. Het concept van ascentie (verrijzenis) kwam voort uit verdeling en ontbinding. Religie had het idee dat de Bron of God zich buiten het Zelf in een afgelegen dimensie van de ruimte bevond en geheel was afgescheiden van de menselijke conditie. Mensen waren God niet echt waardig, maar religie gaf mensen in haar zelfverlichte staat het idee van het geloof. Door vertrouwen te hebben komt God naar beneden en redt je van de menselijke hoedanigheid op voorwaarde natuurlijk dat je gelooft en Zijn geboden naleeft.

Toen kwam Ascentie voorbij, niet zozeer uit religies, maar uit spiritueel mystieke bronnen, en stelde dat mensen niet passief hoefden te blijven in het belijden van het geloof, maar dat ze naar de Bron konden opstijgen. Met andere woorden: in plaats van op God te wachten tot hij naar je toe komt, kon je zelf naar God toegaan. Mensen met het juiste voogdijschap van de meesters konden leren hoe je kon ascenderen, hoe je tot godheid kon worden verheven en een meester op zichzelf konden worden om God en Zijn universum te dienen als afgezant van het Licht.

Religie en spiritualiteit hielden er hetzelfde idee op na; het enige verschil was dat religie passief geloof gebruikte, terwijl spiritualiteit op actieve wijze haar geloof beoefende. Het Aanvangspunt van ascentie is het hunkeren naar een Bron buiten het Zelf, vandaar verdeling en ontbinding. Ieder Aanvangspunt dat start in afscheiding wordt naar het zwaartekrachtveld van het Menselijk Verstand Systeem getrokken en raakt zoek in de misleidingen daarvan.

Ascentie is dus geen aspect van de staat van Soevereine Integraal. Zoals ik in mijn vorige antwoord zei: je bent hier en je bent hier altijd geweest en je zal altijd hier zijn. Er valt nergens buiten jezelf te gaan om jezelf of God of Licht of verlichting of ascentie te vinden. Bekijk het op deze manier: als je in jezelf zit, als de Soevereine Integraal te allen tijde inderdaad in je zit, waarheen precies moet je dan ascenderen? Het gaat om realisatie, niet om ascentie. En realisatie heeft als Aanvangspunt onvoorwaardelijke eenheid, gelijkheid en waarachtigheid van het Zelf in alle levensexpressies. Terwijl daarentegen het Aanvangspunt van ascentie is: ik ben niet gelijk aan mijn Bron, mijn Bron is buiten mezelf en daarom moet ik ascenderen om een groter wezen te worden dat liefde en licht waardig is.

Ascentie bestaat uit de hiërarchie van leraar-leerling van het universum die zich in het MVS (Menselijk Verstand Systeem) bevindt. Ascentie beschrijft de subtiele aspecten van zelfbedrog die worden opgevangen door de spirituele geloofsystemen van de Aarde en de interdimensionale gebieden. Als je denkt dat je in het proces van ascentie bent, vraag jezelf dan af: waar ascendeer ik naartoe? Hoe weet ik dat het eindpunt niet het Menselijk Verstand Systeem is? Zijn mijn mentale plaatjes van ascentie gebaseerd op mijn eigen ervaring of heb ik ze opgeslagen uit de informatie en kennissystemen van de mensheid, met andere woorden: uit het domein van het onbewustzijn?

Alle energie, pogingen, aandacht en studie, die gericht zijn op het ascentieproces, zijn een afleiding van je eigen realisatie van de Soevereine Integraal. Het is alsof je de schaduw omarmt ten koste van de substantie.

Alle energie, pogingen, aandacht en studie, die gericht zijn op het ascentieproces, zijn een afleiding van je eigen realisatie van de Soevereine Integraal. Het is alsof je de schaduw omarmt ten koste van de substantie. Het pad van ascentie heeft zich verschanst in het comfort van goeroes en meesters, zowel fysieke als interdimensionale meesters en goeroes, die je vermeende reis naar het Licht en de Liefde van God steunen. Tijdens deze reis kun je zien hoe het proces je ontheft van de verantwoording voor de werkelijke condities van deze wereld, zoals honger, ongelijkheid, verkrachting, oorlog, misbruik, slavernij, ziekte, racisme en nog honderd andere aandoeningen. De absolutie komt in de vorm van je reis zelf. De verdeeldheid. Het afgescheiden zijn.

Realisatie van het bewustzijn van de Soevereine Integraal is de realisatie van je Ware Zelf zoals die aanwezig is in ieder ander. Je ziet de conditie van de mensenfamilie als die van jezelf, en je eigen conditie als een van ieder ander. Je bent in het moment, je bent bezig met de ontmanteling van het MVS en je weet, dat je daarmee het bewustzijn van de Soevereine Integraal aanroept om zich op Aarde te manifesteren in een menselijk instrument, waar volkomen en onvoorwaardelijke transparantie en daardoor expansie heersen.

Vraag 8 van Project Camelot:
Gezien het ras van wie u een vertegenwoordiger bent en voor wie u zichzelf beschouwt te spreken, en ik moet toegeven, dat ik mezelf als een lid van deze groep beschouw, wil ik u omwille van onze lezers vragen om in het kort een antwoord te geven op de volgende vragen voor degenen die het materiaal van de WingMakers niet kennen:

  • van welke planeet of uit welke tijd zijn de WingMakers afkomstig?
  • hebben ze op aarde een fysieke aanwezigheid?
  • wat is uw eigen missie hier op aarde?
  • hebben ze met andere mensen contact gehad of gecommuniceerd, zoals uzelf?

Anwoord 8 van James:
Het is bijna precies tien jaar geleden dat de WingMakers.com website voor het eerst op het net kwam. Het eerste materiaal was gemaakt om bepaalde mensen te activeren voor het bewustzijn van de Soevereine Integraal. Dit bewustzijn kan niet worden gevat in de historische context van ziel, atma, spirit (geest), of anima. Het moest opnieuw worden gedefinieerd, want de constructie van de ziel was een onderdeel van het God Geest Ziel Complex (zoals omschreven in vraag 1) en daarom een onderdeel van het Menselijk Verstand Systeem (MVS).

Er waren maar heel weinig mensen die zich dit bewust waren. Het gevolg was dat de Soevereine Integraal gedurende de laatste tien jaar met weinig omhaal werd geïntroduceerd en op de websites van de WingMakers en Lyricus op een laag pitje bleef staan. In dit tijdperk van transparantie wordt de Soevereine Integraal op een nieuw niveau van actualiteit en toegankelijkheid gebracht. Diegenen van ons die betrokken zijn bij de WingMakers en Lyricus, richten zich op de introductie van het bewustzijn van de Soevereine Integraal en geven ondersteuning aan degenen die zijn geïnteresseerd in de realisatie van dit bewustzijn als hun Zelf.

Wij geloven dat de mensenfamilie is geprogrammeerd om te geloven wat zij via de informatie en kennissystemen van de wereld krijgt toegediend en dat deze systemen het Menselijk Verstand Systeem stimuleren met de bedoeling dat het individu zich verliest in verdeeldheid en ontbinding. De vraag waar de WingMakers vandaan komen is niet van belang. Wij zijn jullie en jullie zijn ons. Dat is alles. De gemanifesteerde wereld van de aarde en de mensheid en de hele Natuur is één laag van de “ui”. Er bestaat ook een interdimensionaal domein dat uit ontelbare lagen bestaat, en binnen deze lagen bevinden zich levensvormen in levensvormen in levensvormen. Deze complexiteit en reikwijdte zijn onvertaalbaar in het menselijk denken.

De wezens die in het gemanifesteerde, driedimensionale universum leven, zijn uitsluitend mensen. De wezens die zich in de andere “lagen” bevinden zijn interdimensionale wezens die niet zijn gemanifesteerd in het fysieke domein. Maar alle wezens, of ze nu menselijk en fysiek zijn, of niet-menselijk en interdimensionaal, maken onderdeel uit van het bewustzijn van de Soevereine Integraal.

Alles wat je hebt te doen, is de Kwantum Pauze beoefenen, de Zes Harte Deugden in je lokale universum toepassen en alles observeren door de ogen van de Soevereine Integraal – de kwantumaanwezigheid, die zich diep in jezelf bevindt en die niet is geprogrammeerd, geen agenda heeft, geen bedrog pleegt en geen doel dient.

Welnu, ik ben me bewust dat deze onthulling in het MVS van veel mensen het gevoel geeft van ongemak en afkeer. Het MVS kan deze begrippen niet gemakkelijk bevatten, omdat ze buiten de bekende patronen van het begrippenapparaat vallen, maar alles wat je hebt te doen, is de Kwantum Pauze beoefenen, de Zes Harte Deugden in je lokale universum toepassen en alles observeren door de ogen van de Soevereine Integraal – de kwantumaanwezigheid, die zich diep in jezelf bevindt en die niet is geprogrammeerd, geen agenda heeft, geen bedrog pleegt en geen doel dient. Deze is gewoon zichzelf door in iedere ademhaling op onvoorwaardelijke wijze eenheid, gelijkheid en waarachtigheid tot uitdrukking te brengen.

Vraag 9 van Project Camelot:
Als u over enige informatie beschikt met betrekking tot uiteenlopende agenda’s van de belangrijkste rassen, die de situatie hier op Aarde gadeslaan, bijstaan, ingrijpen, profiteren of manipuleren, wilt u die dan zo helder mogelijk aan ons mededelen?

Anwoord 9 van James:
Zoals je misschien in mijn vorige antwoord hebt opgemerkt is het aantal wezens oneindig, en toch, als je goed leest, heb ik gezegd dat mensen de enige driedimensionaal gemanifesteerde wezens in het universum zijn. Wezens die niet-menselijk zijn kunnen weliswaar in de driedimensionaal gemanifesteerde wereld opereren, maar hun lichaam is over het algemeen voor onze dichtheid niet goed geschikt, en sterven als ze niet naar hun eigen dimensie terugkeren.

De agenda van de gevangenisbewakers is gericht op één ding: verberg het zicht op de gevangenismuren door de aandacht van het Menselijk Verstand Systeem te richten op vormen van amusement die hun zintuigen prikkelen. Degenen die gevoelig zijn voor deze afleidingsmanoeuvre gaan door het leven zonder zich ooit bewust te zijn dat ze in ieder moment van hun leven tegen gevangenismuren oplopen.

Degenen met een andere resonantie, wier Heelheid Navigator is ontwaakt en erdoor worden geleid, zijn bezig hun waarnemingen van de gevangenismuren te verdiepen. Zij ervaren muren van moment tot moment, waarbij ze de muren niet vrezen en de bewakers niet vrezen en waarbij ze degenen die de bewakers dienen ook niet vrezen. Hun realisatieproces is bij iedere ademhaling gewaar worden van gevangenismuren, zodat ze ze steen voor steen kunnen ontmantelen.

De wezens binnen de gevangenis zijn zowel menselijk als interdimentionaal; de gevangenis strekt zich zowel uit over de fysieke als de interdimensionale werelden. Hij staat op beide gebieden. Het is niet zo dat mensen in de gevangenis zitten en na de dood uitbreken en rechtstreeks naar een verlichte wezensstaat gaan om daar de vruchten van de hemel te genieten. Nee, het bewustzijn dat je in deze wereld tot uitdrukking brengt, zal je vergezellen naar de volgende dimensie. Een mens is even goed in staat om de gevangenis te verlaten als een entiteit in het interdimensionale domein; je moet onthouden dat gelijkheid en eenheid geen hoedanigheden zijn die te maken hebben met omgeving of frequentieveld.

Vraag 10 van Project Camelot:
Deze vraag is enigszins gerelateerd aan vraag 9. We beschikken over bewijsmateriaal, waaruit blijkt dat er op het ogenblik een conflict gaande is tussen twee groepen Anunnaki’s… en tussen de Nordics en de Grijzen/Reptilianen; hiertoe behoren ook de Illuminatie en verscheidene regeringen, die door middel van verdragen met een van beide zijden overeenkomsten hebben bereikt… over de soevereiniteit van de aarde. Kunt u hierop uw commentaar geven?

Antwoord 10 van James:
Overeenkomsten worden alleen gesloten met de Verborgen Elite. De Verborgen Elite betreft de Incunabulen (de eerste stadia, de wiegedruk). De Elite opereert over het algemeen in de deze volgorde: Incunabulen > Bankwereld > Illuminati > Geheime Genootschappen > Leiders van de Wereldregering. De Incunabulen beheersen het banksysteem, en degenen die aan de touwtjes trekken houden zich op slimme wijze verborgen. In de loop der tijd is het banksysteem de kracht geworden waarmee alle andere organisaties en doelen worden beheerst, gevoed, vernietigd, of toegestaan te bloeien. Het vormt de machtsbasis van het Collectieve Systeem en daarom was het van belang, zij het niet noodzakelijk, dat de Incunabulen zich achter de schermen bleven ophouden.

De Incunabulen werden oorspronkelijk ontworpen om het menselijk domein voor te bereiden op de terugkeer van Anu, de Anunnaki Koning die oorspronkelijk het menselijk ras ontwierp en samen met anderen ontwikkelde. Een deel van de mythe rond de terugkeer van Christus had te maken met deze verwachting, want dit werd als religieuze doctrine ingefluisterd door degenen die van de ware toedracht van de Wederkomst op de hoogte waren.

Anu komt echter niet terug, want het spel in de dimensies is gewijzigd. Het oorspronkelijk plan was dat Anu een aantal jaren vóór 2012 onze wereld zou binnenkomen, zodat hij tijd had om zijn staf, de Incunabulen, voor te bereiden op het einde der tijden, of zoals dat in de populaire media “2012” wordt genoemd. Het einde der tijden werd verondersteld het eind van het geprogrammeerde, menselijke bestaan te zijn; de aftocht van het Menselijk Verstand Systeem: de ineenstorting van de gevangenismuren die de mensheid afgescheiden hebben gehouden van haar ware aard als Soevereine Integraal.

Het einde der tijden zal veel lijken op een sterke wind die over een kalme zee blaast, waarbij alleen de schepen, die erop zijn voorbereid en hun zeil hebben opgestoken, het effect van deze wind zullen opmerken.

Het einde der tijden zal veel lijken op een sterke wind die over een kalme zee blaast, waarbij alleen de schepen, die erop zijn voorbereid en hun zeil hebben opgestoken, het effect van deze wind zullen opmerken. Anderen zullen zodanig zijn afgeleid en zo bang zijn dat ze de wind niet eens opmerken, en als ze dat al doen, zullen ze niet in de gaten hebben dat er een nieuwe richting wordt ontsluierd, een nieuwe kust in zicht komt, een nieuwe manier van leven mogelijk is. Aangezien de Elite zich gericht houdt op het Geld Macht Netwerk, zien zij het einde der tijden als het einde van hun macht. Nu ze dit waarnemen, rennen ze achter posities aan en proberen ze nieuwe relaties te vormen die hen in staat stellen het nieuwe tijdperk in te gaan zonder verlies van macht, en ze hopen dat op zijn minst het Geld Macht Netwerk onaangetast blijft, want ze willen zich onder de overlevenden scharen. Daarom bestaat er grote ruzie en strijd binnen de Elite.

Er zijn vele interpretaties in omloop over het einde der tijden en zoals ik aangaf in mijn voorgaande commentaren, zal het heel anders uitpakken voor degenen die zijn voorbereid in vergelijking met degenen die zijn doordrongen van het Menselijk Verstand Systeem en zich volkomen op hun gemak voelen door zich te identificeren met de gevangenis die het voorstelt. Voor deze figuren zal het einde der tijden aanvoelen alsof het programma een virus of een storing heeft. Voor hen zal het aanvoelen alsof het universum in elkaar valt en zij de chaos in worden gezogen. Voor een aantal van hen zal het heel beangstigend zijn.

De Elite, en hiertoe behoren ook hun interdimensionale bondgenoten, weten dat het eindresultaat van het menselijke programma onbekend is. Het wordt niet begrepen. De implicatie ervan op het Geld Macht Netwerk, de levensader die hun overheersing in stand houdt, is onzeker, maar ze weten wel dat er verandering op komst is en dat deze verandering een omvang heeft die alle historische standaarden overtreft.

> Lees binnenkort verder in deel 5 over channeling, remote viewing en de profetieën over de eindtijd.

Ella Ster* | bron: Project Camelot | vertaling: Peter Toonen

Bron: www.ellaster.nl

Terug naar pagina Project Camelot Interviews

“Zoek dat NUL-punt in je, dat neutrale punt”

“Zoek dat NUL-punt in je, dat neutrale punt” 


Sananda en One Who Serves gechanneld door James McConnell 

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 2 februari 2020.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Sananda 

Ik ben Sananda. Zoals altijd waardeer ik de tijden dat ik bij jullie kan zijn en op deze manier met je kan communiceren. Want er is nu zoveel aan het veranderen.     

Velen van jullie voelen de energieën, de golven van energie die binnenkomen. En ze komen steeds sterker binnen.   

En op deze dag, vandaag, is er een belangrijke toegangspoort geopend die het mogelijk maakt dat er veel meer van deze energieën doorheen komen en dat jullie allemaal, de Lichtwerkers en Lichtstrijders over de hele planeet in staat zijn om deze energieën tot je te nemen en aan hen blijf wennen terwijl ze op je centrale zenuwstelsel blijven inwerken. 

Velen van jullie voelen de symptomen hiervan omdat je centrale zenuwstelsel in sommige gevallen niet helemaal klaar is voor deze energieën. Sommigen van jullie zijn er wel klaar voor. Maar sommigen hebben er moeite mee. Het kan maagpijn zijn. Het kan lichamelijke pijn zijn. Het kunnen hartfluctuaties zijn. Het kan soms vrij ernstige hoofdpijn zijn. De energie wordt uitgebreid of samengetrokken in deze tijd. Je kunt het gevoel hebben dat je heel lang moet slapen. Je kunt je ook energiek voelen en op die momenten de wereld veroveren. Je kunt zelfs een meer gelukzalig gevoel over je heen voelen komen. Dit is allemaal acclimatisering aan deze energieën. 

Want deze dag, 02 02 2020, is al meer dan duizend jaar niet voorgevallen, de laatste keer was op 01 01 1010. En de volgende is op 03 03 3030. Dit is dus een gunstige tijd waar jullie zich in bevinden op dit moment. 

Verder lezen ““Zoek dat NUL-punt in je, dat neutrale punt””