“Alles wordt georkestreerd om de Macht terug te brengen bij de Mensen”

“Alles wordt georkestreerd om de Macht terug te brengen bij de Mensen”


Saint Germain en One Who Serves gechanneld door James McConnell 

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 16 februari 2020.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Saint Germain  

Ik ben Saint Germain. 

Ik kom op dit moment in een vrij gunstig tijdsbestek omdat er veel dingen op deze planeet veranderen, zeker in dit land, de Verenigde Staten van Amerika. Omdat dit land, deze Verenigde Staten, precies zo bedoeld was, verenigd, niet verdeeld. Daar gaat nu alles naar terug, naar verenigd, hoewel het momenteel lijkt alsof er veel verdeeldheid is.        

Maar al deze verdeeldheid gebeurt om een ​​reden. Het gebeurt om het begrip en het weten terug te brengen naar de mensen. Alles komt terug naar de mensen, weg van de bedrijven, weg van de overheid en terug naar de mensen. Omdat het de mensen zijn die de Verenigde Staten zijn. Het zijn de mensen die verenigd zijn. Het zijn de mensen die de Aarde zijn, de hele planeet. Het zijn niet de heersers, de koningen, de koninginnen, zelfs de presidenten. Zij zijn het niet, het zijn de mensen.

En degenen die de mensen leiden zijn degenen die de leiders zullen blijven in de komende veranderingen na de omschakeling. Het zijn leiders van mensen, leiders van mensen die nodig zijn. Het is zoals iemand eerder zei, het zijn leiders van het Licht die nodig zijn.     

Omdat iedereen hier samen in zit. Er is geen scheiding, behalve de scheiding in je geest, de scheiding in je programmering die je nog steeds vasthoudt aan de 3D-matrix, die je vasthoudt in de illusie.   

Maar de illusie verdwijnt meer en meer, sneller en sneller, zeker voor degenen die ontwaakt zijn. Maar ook zelfs voor degenen die nog niet ontwaakt zijn lost de illusie recht voor hun ogen op. En terwijl het voor hun ogen oplost beginnen ze voor het eerst in hun leven, in vele levens, te zien, net zoals jullie jaren geleden deden.     

Want dit zijn de tijden mijn vrienden, dit zijn de tijden van verandering, dit zijn de tijden van revolutie om evolutie te bewerkstelligen. Evolutie die je naar een nieuw rijk brengt, een nieuw rijk van bewustzijn. Nieuw voor jullie op dit moment, maar niet nieuw voor jullie allemaal van lang geleden.      

Want velen van jullie, de meesten van jullie, zijn eerder in de hogere dimensies geweest. Je stond jezelf toe om naar de lagere vibraties te dalen om dit experiment te voltooien. Maar het experiment is voorbij. Het is niet langer nodig. Het dualiteitsexperiment op Aarde is niet langer nodig en het is tijd om verder te gaan. Dus zoals je nu al vaak hebt gehoord, vergeet het verleden, vergeet het verleden van de oude programmering, laat het je niet langer tegenhouden, laat het je niet in de modder zakken van de illusie van scheiding. Realiseer je dat je niet gescheiden bent. Realiseer je dat je één bent.                   

En als je je volledig realiseert dat je één bent, ben je Eén, ben je in een neutrale bewustzijnsstaat en kan niets uit het verleden je beïnvloeden. En de toekomst die nog niet gebeurd is wordt niets meer waarover je zich zorgen hoeft te maken. Omdat je toekomst nu wordt bepaald door jou exacte moment. En als je je dat realiseert wordt je toekomst een spiegelbeeld precies van wie je bent op het exacte moment dat je erin bent.       

Dus vertrouw op jezelf mijn vrienden. Vertrouw. Vertrouw erop dat de Verenigde Staten van Amerika terugkomen als Republiek. Alles wordt georkestreerd om dit te doen. Alles wordt georkestreerd om de macht terug te brengen naar de mensen. Naar de Macht van liefde, nu echter terug naar de mensen, in plaats van de liefde voor macht. Dat gaat over de hele planeet naar de wereld, naar alle landen van de wereld. Allen zullen deelnemen aan deze grote omschakeling die niet alleen snel nadert in jullie driedimensionale ervaring, maar al is aangekomen in jullie hogere vibrationele ervaring.                

Als je dit wilt testen, laat je vibraties toenemen en voel de verbinding, de eenheid, de gelukzaligheid die over je komt op die momenten dat je jezelf in de vijfdimensionale ervaring bevindt, zelfs al is het maar kort. Dat is waar je naartoe gaat. Of moet ik zeggen waar je naar terug gaat.     

Alles is nu precies zoals het moet zijn. Weet dus dat voor alles wordt gezorgd. Nogmaals, alles wordt georkestreerd. Alle politieke onrust die gaande is komt steeds dichterbij het  einde.       

Omdat degenen die zich in de duisternis hebben verstopt verlicht worden door het licht van de waarheid en ze niet langer in de schaduw kunnen staan. En als ze in het Licht komen zullen de mensen hen beginnen te zien voor wat ze werkelijk zijn.   

Dat wil niet zeggen dat ze slecht zijn, want diep in zichzelf zijn ze niet slecht. Ze hebben een rol gespeeld. Die rol is nu voorbij. Tenzij ze er zelf voor kiezen om die rol los te laten, anders worden de keuzes voor hen gemaakt.       

Ik ben St. Germain en ik verlaat jullie nu in vrede en liefde en eenheid. Dat de Violette Vlam in jullie blijft overheersen en alle oude negatieve programmering blijft uitwissen die je blijven ophouden en tegenhouden. Als dat niet zo is, gebruik dan Aartsengel Michael’s Zwaard van de Blauwe Vlam van Waarheid om de resterende banden te verbreken die je nog steeds vasthouden aan de illusie van scheiding.     

Vrede en liefde zij met u allen. One Who Serves

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Groeten aan jullie! One Who Serves is er weer. Shoshanna is er weer.

We zijn klaar om te beginnen na die zeer gepassioneerde toespraak, de boodschap die doorkwam! Vergelijkbaar, zeker niet in precies dezelfde woorden, maar in termen van het op gang brengen van de massa zou je kunnen zeggen, toen hij die toespraak destijds hield tot de voorvaders, dat zij naar buiten moesten treden en uit hun angst moesten komen, hun angst ontstijgen zullen we zeggen om in veel gevallen afstand te nemen van hun leven. Maar ze namen afstand van hun leven zodat jullie, degenen die daarna kwamen konden leven. Dat is wat het begin van de Verenigde Staten was.       

We zijn klaar voor vragen. Zijn er vragen voor One Who Serves en Shoshanna? Jullie kunnen nu je telefoons unmuten. Het is tijd. We horen graag jullie vrolijke stemmen. Ja, is daar iemand?          

Vraag: Ik heb een vraag.    

OWS: Ja, graag.   

Vraag: Toen de voorvaderen bij elkaar kwamen en onze vrijheid en onze grondwet voor elkaar kregen, had ik eerder gelezen dat veel ervan van die Indiaanse stammen afkomstig was die een verdrag hadden voor hen allemaal, om samen te komen, niet om elkaar te bestrijden, ik denk dat het de Moren waren, ik weet het niet zeker, mijn geheugen is een beetje vaag of zij er ook bij waren. Sommige leiders waren in de kamer gedurende de tijd dat ze bij elkaar kwamen. Ik zou graag willen weten of dat waar is. Ik weet dat ze werden geïnspireerd om de Grondwet te schrijven en ik zou graag willen weten hoe die echt ontstaan is. Ik geloofde al die tijd dat St. Germain er ook bij betrokken was. Kun je daar alsjeblieft iets aan toevoegen?                

OWS: St. Germain was zeker in de kamer en was een groot deel met een gepassioneerde toespraak om degenen terug te halen uit hun angst en de Verklaring te ondertekenen en dit geweldige land te creëren, dit Amerika, de Verenigde Staten.  

Het is echter niet alleen het land, het is de wereld. Het is het begin van de veranderingen die nodig waren.   

Wat destijds werd vastgesteld is zeker niet zozeer wat je nu soms hebt, maar het was zeker de voorloper van een grote omschakeling die je nu aan het doen bent. Het heeft alleen een hele tijd geduurd. Vanuit jullie oogpunt heeft het lang geduurd van 1776 tot nu. Maar het was allemaal nodig om op deze manier samen te komen.       

Wat betreft de inheemse Amerikanen die hierbij betrokken waren, zij hielpen, niet noodzakelijk in de kamer zoals je zegt, maar zij hielpen bij het proces om degenen die hierbij betrokken waren te helpen begrijpen over eenheid, over (volks)stammen eenheid, over samen zijn in plaats van gescheiden, zie je. Omdat de stammen zelf heel erg samen waren. Ze waren een voortzetting van de cultuur, het begrip, het bewustzijn van Lemurië, zou je kunnen zeggen. En velen van hen hebben aan dit proces mee geholpen, niet direct zoals je zegt, maar indirect zullen we zeggen. Beantwoordt dit je vraag? Shoshanna, heb je iets te delen?          

Shoshanna: (gechanneld door JoAnna McConnell)
We kunnen hierover iets delen.

OWS: Ja, alsjeblieft.   

Shoshanna: We kunnen iets delen zuster, mogen we delen?     

Vraag: Ja, ja. Ik ben vereerd. Je kan delen.       

Shoshanna: We willen zeggen dat waar je over spreekt is het concept van vrijheid. Wat die dag plaatsvond in de harten van de mens, de harten van engelen, de harten van de geascendeerde wezens, was een groot verlangen om de mensheid te bevrijden van de slavernij van elkaar. Zie je, in die tijd was het bewustzijn van de mens voor de mensheid inhumaan. En veel van de resterende onmenselijkheid is er vandaag nog over.          

Wat er in die ruimte gebeurde was om de mensheid te bevrijden van de onmenselijkheid van de mens en het goddelijke te omarmen, om de God van binnen te omarmen. Het was het idee van iedereen die aanwezig was om vrijheid van gedachte te hebben, vrijheid van geloof, vrijheid van verbeelding en iedereen die vandaag op de Aarde loopt moet dit omarmen om in de richting van die vrijheid te komen. Dat is wat we hebben om te delen. Namaste.       

Vraag: Nou, bedankt. Dat was zeer goed. Je hebt mijn vraag beantwoord. Dank je.          

OWS: Goed gezegd, ja. Zijn er nog andere vragen? Heeft iemand nog iets? Nee? Wat zeggen jullie, ‘eenmaal, andermaal’ over.            

Is er iets dat je wilt delen Shoshanna om dit te besluiten? 

Shoshanna: Onze boodschap werd doorgegeven als antwoord op de vraag van deze zuster, datgene wat heel belangrijk is in het proces waarin de mensheid zich bevindt, is om de goddelijkheid te omhelzen, om de vrijheid te omhelzen en elkaar te omhelzen. Namaste.      

OWS: Ja, en wij willen slechts zeggen bij het sluiten, vrijheid komt eraan, dus maak je klaar!   Dat is alles.

Shanti. Vrede zij met jullie. Wees de Ene.    


Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen