“Dit is de tijd van de Bijbelse profetieën die uitkomen, maar het is niet de vernietiging maar de opbouw”

Dit is de tijd van de Bijbelse profetieën die uitkomen, maar het is niet de vernietiging maar de opbouw”


Sananda and One Who Serves gechanneld door James McConnell 

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 29 maart 2020.  
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Sananda 

Ik ben Sananda. Ik ben hier op dit moment om jullie wederom begrip te brengen, begrip dat je zal helpen om door deze tijden heen te komen.  

En ja, voor velen van jullie lijken het zware tijden. Voor velen over de hele wereld lijken het nu zware tijden. Maar voor jullie, de Ontwaakten, jullie zijn je er allemaal van bewust dat dit zoveel meer is dan wat door de media wordt voorgehouden, alles wat wordt getoond is een proces van angst, om van te schrikken, om te voelen alsof dit het einde is.   

Velen hebben het gevoel van, is dit het einde van de wereld, zijn dit de Bijbelse profetieën die uitkomen?’ Dit is niet het einde van de wereld. Maar het zijn de Bijbelse profetieën die uitkomen. Niet de verwoesting zoals in die Bijbelse profetieën, maar de op-bouw. Het nieuwe tijdperk van hoger bewustzijn dat deel uitmaakt van deze Bijbelse projecties en profetieën. Jullie zijn nu in die momenten. In het nieuwe hogere bewustzijn.

En als we zeggen dat je bent aangekomen ben je aangekomen, niet op de eindbestemming, inderdaad er is geen eindbestemming om aan te komen. Maar je bent nu aangekomen bij het punt, het begin van de omschakeling die iedereen vooruit zal brengen, iedereen die er klaar voor is, iedereen die een bewust-wetend deel van zichzelf is die hierop voorbereid is.  

En zoals we vaak hebben gezegd, we hebben deze groep, Ancient Awakenings, al geruime tijd voorbereid, evenals vele andere groepen over de hele planeet en veel individuen komen in hun ontwakende bewustzijn, komen in hun weten van wie ze zijn. Alles komt nu samen zoals het bedoeld is, zoals het georkestreerd is zoals we ook vaak hebben gezegd. Het is dus aan jullie allemaal om te beseffen dat jullie op dit punt de ontwaakte en de ontwakende zijn. Jullie zijn degenen die blijven helpen om het Licht te verspreiden, niet de angst maar het Licht.    

Jullie zijn de kalmerende, de kalmerende invloed in de storm die nu begint te woeden. Ik zeg begint te woeden, want dit is nog niet de volle kracht van de storm. Het is nog maar het begin ervan. Als je kalm kunt blijven in de storm dan zul je er doorheen komen. Je zult jezelf bevinden zoals in een storm die om je huis woedt. Maar jullie zijn veilig in jullie huis en alles blijft om je heen woeden. Dat is wat je nu doet.       

Daar gaat dit allemaal om, terwijl je je voorbereidt op het binnenkomen van het hogere bewustzijn zoals het al enige tijd gebeurt, de golven van energie die het bewustzijn over de hele planeet hebben vergroot, waardoor de verspreiding van licht over de hele planeet is toegenomen zodat het licht de duisternis overal overwint. De duistere machten rennen overal heen. Ze rennen naar alle uithoeken van de wereld waarheen ze kunnen.    

Maar merk op dat degenen die dit virus krijgen, degenen zijn die zich in de lagere trillingsfrequenties bevinden. Dat zijn degene die ziek worden. Dat zijn degene die bezwijken onder dit virus. Maar jullie die een sterk immuunsysteem hebben en steeds meer op de hogere trillingsfrequenties van de hogere vierde en zelfs de vijfde dimensies blijven, worden niet ziek.    

Wie ken je op dit moment dat door dit virus is aangetast? Niet degene waarvan je hebt gehoord, maar degenen die je persoonlijk kent. Het antwoord zou op dit moment waarschijnlijk nog niemand zijn. Dat wil niet zeggen dat het niet zal gebeuren.    

Maar het is te zeggen dat jullie hiervoor allemaal sterk wordt beschermd. Niet vanwege wat we met je hebben gedaan, maar vanwege wat je met jezelf hebt gedaan, dat je de hogere leiding blijft volgen die naar je toe komt van ons en van je eigen hoger Goddelijke Zelf die je leidt, je begeleid, je steeds meer in de hogere vibraties brengen.  

En ja, zelfs wij zien soms schoppen en schreeuwen, omdat je je comfortzones niet wilt verlaten. Maar je moet die comfortzones soms verlaten. Maar als je die comfortzones verlaat zul je merken dat je steeds meer in dat neutrale punt zult komen, op dat moment van neutraliteit in je.     

En dat op zich zal een comfortzone voor je worden. Je hebt dus geen apparaten en  constructies meer nodig en de technologie die je tot dit punt heeft gebracht. Niet dat technologie slecht is. Dat is het zeker niet. Technologie is wat het ook is voor het individu die het gebruikt, of het nu is om de mensheid te ondersteunen of om de hele mensheid neer te halen. Technologie kan worden gebruikt op welke manier ook een persoon het wil.        

Dus we zeggen, ik zeg, dat technologie die er aan komt, het hogere niveau van technologie, technologie met een hoger bewustzijn naar je toe komt en je zult deze technologie op veel manieren kunnen gebruiken om je mede broeders en zusters te helpen. 

En jullie zullen ook weer begrijpen wie je bent en weer in staat zijn om die krachten in jezelf te gebruiken zodat je enigszins een supermens kunt worden. Dat zijn de gaven van de Geest die terugkomen, die naar jullie allemaal terugkeren. Je zult de vermogens hebben voorbij de ideeën van de natuurkunde. Dat wordt een ding van het verleden. Dat is een onderdeel van de omschakeling die plaatsvindt en nu aan de gang is.     

Zijn jullie volledig aangekomen op dit punt? Waarschijnlijk niet. Maar je nadert het. Je komt naar het volgende station zullen we zeggen. Denk aan een trein die van station naar station gaat. Dat doe je nu. Maar zoals ik eerder zei, er is geen eindstation om ooit aan te komen. Het is altijd de reis. Je bent altijd en altijd op reis, de reis om tot het volledige besef te komen dat je ÉÉN bent met de God-bron in je, wat je altijd geweest bent en altijd zult zijn.           

Ik ben Sananda en ik verlaat jullie nu in liefde, vrede, harmonie en orde en eenheid in jullie. En weet dat ik en al diegenen die met mij werken nu hier bij jullie zijn en dat zullen zijn en altijd zijn geweest.    

Vrede en liefde zij met jullie allemaal.


Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen