“De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde zijn al gearriveerd”

“De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde zijn al gearriveerd”


Saint Germain gechanneld door James McConnell

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 10 mei 2020.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Saint Germain

Ik ben Saint Germain. Ik waardeer deze tijden dat ik bij jullie kan zijn en kan delen en nieuwe vergezichten voor je kan openen, nieuwe niveaus van begrip. 

Omdat er nu zoveel is om te gaan begrijpen. Zoveel verder dan de programmering die jullie  al zo lang hebben om je ogen te openen, je fysieke ogen, ja, maar je derde oog komt overeen met of resoneert met je fysieke ogen en ziet zoals je nog nooit eerder hebt gezien. 

Dus kijk nu om je heen naar wat door velen overal een negatieve ervaring lijkt te zijn, velen die nog niet ontwaakt zijn. Maar toch, jullie die ontwaakt zijn, jullie de Lichtwerkers en Lichtkrijgers, als je naar buiten kijkt zie je voorbij de sluier. Je ziet wat er echt gebeurt. Je ziet de waarheid voorbij de leugens, voorbij de verborgenheid. Je ziet wat je bedoeld ben om te zien. Omdat als je ziet wat er werkelijk is, de realiteit die is gecreëerd. Als je deze realiteit ziet, weet je dat alles niet is zoals het lijkt te zijn. Want als je openstaat voor de mogelijkheden, openstaat voor de waarschijnlijkheden van alles wat je ervaart. 

Alles wat buiten het weten ligt van de gemiddelde persoon (we gebruiken de term ‘gemiddeld’ als nog niet wakker). Want als ze naar deze visie kijken, als ze kijken naar wat er gebeurd zien ze rampspoed. Ze zien leed. Ze voelen zich wanhopig. Ze voelen hopeloosheid.

Maar jullie, degenen met je ogen wijd open, je ziet hoop. Je ziet ervaringen boven de niveaus van deze lagere dimensie. Je ziet vreugde. Je voelt vreugde. Als je kijkt naar een familie die bij elkaar is zie je de vreugde in hun uitdrukkingen, niet de wanhoop die ze op dat moment misschien voelen. Je ziet wat mogelijk is, niet noodzakelijkerwijs hoe het op dat moment is.

Maar toch zeggen wij je altijd om in het moment te zijn. Dat is wat je moet blijven doen. Wees in het moment. Wees in vreugde op elk ogenblik. Vind die vreugde. Het is er als je er maar naar zoekt. Jij die de ogen hebt om te zien en de oren om te horen.   

Zie de uitdrukking die Gaia uitstraalt. Gaia’s Plan is dit. Gaia is een groot deel van dit Plan. Niet dat ze het alleen plant, er zijn er heel veel die deel uitmaken van dit Plan. Jullie zelf maken deel uit van dit plan. Een heel groot deel, wil ik er aan toevoegen. Omdat zonder jullie het Plan niet zou kunnen bestaan. Het Plan zou niet kunnen worden wat het zou moeten zijn.          

Maar je blijft uitkijken en je ziet steeds meer mensen ontwaken. Zie de Violette Vlam die zich nu uitdrukt, die groeit en zich uitdrukt en veel groter wordt in steeds meer mensen naarmate meer en meer mensen ontwaken. Steeds meer begrijpen ze nu dat waar ze naar hebben gekeken niet de echte realiteit is. Het is slechts een illusie. En als ze zich bewust worden van deze illusie kunnen ze beginnen met het creëren van de nieuwe Gouden Eeuw van Gaia. Dat is waar het allemaal om draait, terwijl je steeds dichter bij De Event komt. En ik zeg ‘De Event’.         

Ja, er zijn veel evenementen en dat zal ook zo blijven. Maar De Event is nu aan de horizon. De Nieuwe Dageraad komt eraan. En naarmate de Nieuwe Dageraad nadert gaat de republiek, de Verenigde Staten van Amerika, weer open. Het wordt wat het bedoeld is te zijn.     

Het lijkt misschien langzaam voor jullie. Maar voor ons gebeurt het met de snelheid van het Licht. Vanwege al de programmering die nu door zovele wordt overwonnen elke dag. Elk moment ontwaken er steeds meer. Je bent je er misschien niet van bewust. Je denkt misschien dat het bij het oude blijft. Maar ik kan je verzekeren, het blijft niet bij het oude.

Als je uit de huidige ‘crisis’ komt, zullen we zeggen, we zullen het geen ‘pandemie’ noemen want dat is het niet, dat is het nooit geweest. Het is een gebeurtenis die is gecreëerd, die tot uitdrukking is gebracht voor een ander doel, met als doel dat de duistere krachten de controle over de mensheid behouden. Maar dat is volledig op hen terug geslagen.

Omdat de Lichtkrachten deze zogenaamde ‘crisis’ hebben overgenomen en hebben veranderd in iets dat schitterend kan zijn en wordt. Dat is de hoop die jullie allemaal moeten hebben.     

Omdat de hoop is wat de mens gaande houdt, de mensheid gaande houdt, naar voren beweegt, strevend naar het hoogste goed voor alle betrokkenen. Uitreikend naar de hemel in de Aarde en op Aarde. Het is nu hier. De hemel is hier.

Er werd gezegd dat er een nieuwe Hemel en een nieuwe Aarde zou zijn. De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde zijn al gearriveerd. Het is alleen dat je ogen, je fysieke ogen het nog niet zien, maar je derde oog ziet het.  

Als je je fantasie toelaat het over te nemen, als je je creatieve vermogen toelaat om het over te nemen, dan begin je de werkelijkheid te zien die voorbij de illusie is. En je creëert de nieuwe realiteit op elk moment van je leven. Elke gedachte die je hebt creëert die nieuwe realiteit. Als je dat volledig gaat begrijpen, en ik zeg, als je dit volledig gaat begrijpen, dan, mijn beste vrienden, ben je geascendeerd.        

Ik verlaat jullie nu op dit moment met een eenvoudig begrip dat nog moet komen. Een grote aankondiging is nu in de maak. Een grootse aankondiging, inderdaad. Het kunnen een reeks aankondigingen zijn, maar er is één aankondiging die ervoor zorgt dat iedereen vooruit gaat kijken naar wat mogelijk is, in plaats van achterom te kijken naar wat er was.    

En als deze aankondiging naar buiten komt, zullen er nog veel meer tot de waarheid ontwaken. Omdat, zoals James graag zegt over de serie ‘X-Files’, ‘de waarheid ligt buiten, en de waarheid komt eraan’. 

Vrede en liefde zij met jullie allemaal. En moge de Violette Vlam blijven branden en uitdrukken naar iedereen om je heen, en zeker in je, terwijl het het programma blijft wegspoelen, wegvegen, wegbranden dat niet langer nodig is en de herinneringen die worden geassocieerd met die programmering die ook niet langer nodig zijn. 

Vrede en liefde zij met jullie allemaal.


Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen