Ziektepatronen en hun mogelijke emotionele betekenis

Ziektepatronen en hun mogelijke emotionele betekenis

De meeste lichamelijke klachten (ziekten, pijnen, ontstekingen, enz…) zijn dikwijls uitlopers van niet gevoelde, emotionele pijn. Wat we niet durven te voelen, heeft de neiging zich zodanig te kristalliseren of te verharden dat we er niet meer ‘omheen’ kunnen kijken. Wat we dan ‘ziekte’ noemen is in de meeste gevallen slechts verharde energie die te lange tijd geen aandacht heeft gekregen. Ziekte is gewoonlijk de staat waarin ons lichaam verkeert als de liefdevolle zorg voor onszelf te lang wordt tegengehouden. Het lichaam moet dan ingrijpen om onze aandacht te vestigen op datgene wat emotioneel of psychisch aan de orde is.

Ons lichaam kan aan de noodrem trekken en een klachtenpatroon creëren om ons als het ware te motiveren bij onszelf stil te staan. Als we de spanning steeds verder opvoeren, dan knijpen we als het ware steeds meer de energiekanalen af waardoor er minder levenskracht de cellen kan bereiken. Er ontstaat een spannings-situatie die schreeuwt om een ventiel om te kunnen ontsnappen.

Geven we ons lichaam geen uitlaatklep – door ontspanning, praten over je emoties, lichaamswerk, vergeving, enz… -, dan wordt de druk onderhuids opgevoerd. Gevoelige lichaamsorganen zullen dan het eerst reageren op deze overdruk.


Een ontsteking bijvoorbeeld is een fysiek geworden innerlijk conflict dat zich aan ons kenbaar wil maken door op een pijnlijke wijze van binnen naar buiten te drukken. Zo heeft in feite elk klachtenpatroon een emotionele of psychische boodschap of inzicht die onze relatie met onszelf (ons Ware Zelf) wil herstellen.

Voorbeeld. Een persoon voelde zich gevangen binnen enge en starre structuren en wilde in feite niets liever dan ‘uitbreken’. Hij wilde het liefst komaf maken, totaal breken met de beknellende situatie in zijn leven, maar de moed ontbrak hem om bewust definitieve stappen te ondernemen in deze richting. Op die manier bleef hij innerlijke frustratie, boosheid, weerstand en schuld opbouwen en creëerde hij een steeds groter spanningsveld. Aangezien hij bewust alle emoties bleef onderdrukken, ging zijn onderbewustzijn (dat oneindig creatief is) op zoek naar een ‘geforceerde’ manier om het verlangde toch te verkrijgen. Op een bepaald moment verloor hij z’n evenwicht op een ladder en viel hij naar beneden en brak zijn been. Hierdoor kon hij ‘letterlijk’ niet langer ‘verder gaan’. Zijn onderbewustzijn had een manier gevonden om een beknellende situatie abrupt af te breken. Zijn lichaam demonstreerde hier wat hij bewust niet durfde loslaten.

Hieronder is een lijst opgenomen met de meest voorkomende klachtenpatronen en hun mogelijke emotionele betekenis.

Deze lijst is zeker niet volledig, maar is in de eerste plaats bedoeld om een lichaamsgewaarzijn te ontwikkelen en de link te leren ontdekken tussen symptoom en mentaal/emotionele gesteldheid.

 De betekenissen zijn bedoeld als mogelijke aanwijzingen om op een dieper niveau naar jezelf te kijken.

aambeien – Heb je angst om los te laten ? Zijn er onderdrukte emoties die ‘aanzwellen’ ; Is er een conflict tussen willen kwijtraken en nog willen vasthouden ?

abces – Opeenhoping van geestelijke energieën en onderdrukte emoties die staan te ‘drukken’ om ‘uit te breken’

achillespees-ontsteking – Voel je je slachtoffer ? (‘ik ben maar…’, ‘ik kom niet vooruit’,…)

– ademhaling – Het leven opnemen ; evenwicht tussen je eigen ‘ademruimte’ (vrijheid) innemen en ‘ademruimte’ geven aan anderen

– inademing – De omgeving binnenlaten, kunnen ontvangen

– uitademing – Uitreiken naar je omgeving, kunnen geven

moeizaam ademen – Psychische spanningen, ‘benauwdheid’ en angst

aderverkalking – Geblokkeerde Liefde voor jezelf ; Is er angst om jezelf te uiten, om breder te zien ?; ‘ontzag’ en tegelijkertijd vrees voor autoriteiten

aften – Verwijt of boze kritiek dat niet ‘geuit’ maar ingehouden wordt

AIDS – Weinig eigenwaarde ; zich geviseerd voelen door buitenwereld omdat men denkt ‘er niet bij te horen’, ‘apart’ te staan ; gebrek aan immuniteit is het gevolg van emotionele weerloosheid en kwetsbaarheid

allergie – Weerstand tegen binnenkomende ‘prikkels’ ; afkeer van iets of iemand waarmee je constant in aanraking komt ;

Alzheimer, ziekte van – Zich angstig afsluiten voor de toekomst : bang om oud te worden of te sterven ? Geen verantwoordelijkheid meer willen nemen, terug het ‘kind’ willen worden dat verzorgd en ondersteund wordt.

amandel-ontsteking – Innerlijke angst voor iets dat je te ‘slikken’ krijgt ; boosheid en opstand, je voelt je bijna ‘verstikt’ of bedreigd

angina-pectoris – Je leeft onder te hoge spanning ; je geeft jezelf te weinig ‘ademruimte’ ; gebrek aan liefde en genegenheid voor jezelf

anorexia nervosa – Vind je jezelf waardeloos, lelijk of slecht ? ; Wil je beantwoorden aan een beeld van anderen en/of honger je je zelf uit om liefde en affectie af te dwingen ; Is er afwijzing van vrouwelijke, ronde vormen uit angst voor emotioneel of lichamelijk misbruik ?( misschien gevolg van incest of sexueel misbuik (?))

arm – Zelfbewust handelen, kordate aanpak ; evenwicht tussen ‘uitreiken’ en ontvangen

arm-problemen – Voel je je beperkt in je vrijheid van handelen ; Kan je het niet meer ‘omvatten’ ? Twijfel je tussen vasthouden of loslaten ? Of wil je misschien teveel aanpakken, alles en iedereen ‘omvatten’ om waardering en goedkeuring te kunnen krijgen ?

artritis – Ben je hard, onbuigzaam voor jezelf ? ; Voel je ergernis en verbittering en weiger je om te ‘versoepelen’, om (zelf)kritiek los te laten ?

astma – Knijp je jezelf dicht ? Voel je je verstikt, ‘verpletterd (gedomineerd of overbeschermd) onder een gezag, waarbij jij je niet veilig voelt ?; Klamp je je hieraan vast omdat je twijfelt en onzeker bent ? ; Neem je te weinig ‘ademruimte’ voor jezelf ? ;  Wil je eigenlijk meer krijgen dan je wil geven ? (inhalig)

baarmoeder-problemen – Vind je jezelf als vrouw nog aantrekkelijk ? Voel je je miskend, Ongewaardeerd ? ; Je drukt het bange kind in jezelf weg dat behoefte heeft aan koestering ; je laat je leven, maar je durft niet uitbreken ; innerlijke schreeuw naar vrijheid

bedplassen – Onderdrukte emoties zoeken onbewust een uitlaatklep ; overdag voel je je ‘ingekapseld’, dichtgesnoerd, niet vrij om jezelf te zijn, s’nachts wordt de druk van de opgekropte gevoelens losgelaten (bedplassen).

beenbreuk – Willen maar niet durven breken met bepaalde toestanden, gevoel niet meer voorwaarts te kunnen. (verzet tegen autoriteiten) ; Voel je je in je ‘vooruitgang’ beperkt en wil je liefst ‘uitbreken’ ?

bindvliesontsteking – Een agressief ‘wegduwen’ van irriterende toestanden ; bang dat je een nieuwe situatie niet aankan ; je wordt kwaad als het onder je ‘ogen’ geplaatst wordt.

blaasontsteking – Angst oude ideeën los te laten, vastgehouden emoties (conflict), innerlijke kwaadheid, woede en frustraties (pisnijdig) in relatie tot partner of ouder/kind relaties.

blauwe plekken / builen – Naar jezelf gerichte schuld of kwaadheid ; je bent een richting ingeslagen die conflict en wrijving veroorzaakt ; voel je je kwetsbaar ?

– blindedarm-ontsteking – Je bouwt op het gezag van anderen, omdat je niet op jezelf durft vertrouwen ; Conflict tussen enerzijds het vasthouden aan uiterlijk gezag en het innerlijk gevecht ertegen

bloed – Stromende Levenskracht (Liefde)

– bloedarmoede – Innerlijke zwakheid en onvermogen ; geloven dat je geen liefde waard bent of niets kan geven

bloedverlies – Verlies van levenskracht, vreugde stroomt weg

bloeddruk, hoge – Onderdruk je jezelf vanuit een tekort aan liefde voor jezelf ? (inhouden)

bloeddruk, lage – Teveel controle uitoefenen ; teveel verantwoordelijk willen zijn ; Ben je te veeleisend en streng voor jezelf en anderen, maar eigenlijk zo bang dat je het niet aankan of het niet kan verwerken ?

bloedklonter – Levensstroom (vreugde) is geblokkeerd

bloedneus – Voel je je slachtoffer, uitgesloten ? ; Schreeuw je naar aandacht en affectie ?

slechte bloed circulatie – Trek je je emotioneel terug van een situatie waar je je in bevindt ? Scherm je je af tegen de indrukken die op je afkomen ?

boelemie, vraatzucht – Is er zelf-walging, een afkeer van jezelf ? Voel je een leegte die je kunstmatig wil opvullen ; Voel je je schuldig voor wie je bent ?

borstkanker – Is er grote onmacht om vanuit jezelf te leven ? Klamp je je (emotioneel) vast aan je omgeving (partner, werk, regels,…) ? ; angst voor het alleen-zijn, voor werkelijke geborgenheid ?

botbreuken – Willen maar niet’ durven’ uitbreken in een verstikkende situatie, verzet en kwaadheid (‘ik kan zo niet verder’)

botontkalking (osteoporose) – Zelfveroordeling ; geen duidelijk doel of richting meer zien ; gebrek aan levenslust en ‘karakter’

braken – Afkeer ; ‘Braak’ je van iets of iemand. ? ; wat ben je ‘kotsbeu’? ; Is er fel verzet tegen een bepaalde situatie ?

brandwonden – Welke ‘brandende’, veterende emoties worden weggedrukt of genegeerd ? Destructieve energie ( kwaadheid, pijn,…) wordt vastgehouden en verteert je wezen ; heftig verzet tegen een toestand waaraan je je gebonden voelt ; ingehouden agressie

bronchitis – Inwendige kwaadheid en onmacht ; durf je je innerlijk verzet of boosheid niet echt te uiten ? ‘Hoest je het uit’ als een drang om weer ‘vrij te kunnen ademen’ ?

coma – Ontsnapping uit het leven ; machteloos om te veranderen, om problemen te confronteren ; doodsdrang ( ‘Ik kan niet meer’)

constipatie – Angst om verleden los te laten ; emotionele last, ergernissen en problemen vasthouden ; alles willen beheersen of controleren (in de greep houden)

darmproblemen – Problemen met het je ‘ontlasten’ van negatieve indrukken ;

darmkanker – Je machteloos of bedreigd voelen ; diepe angst om alle controle te verliezen ; het gevoel hebben overgeleverd te zijn

diabetes, suikerziekte – Schreeuw naar warmte en liefde (zoete), en deze dwangmatig trekken of eisen uit je omgeving ; Ben je wantrouwig ?

diarree – Je wil je vluchtig ‘ontlasten’ van iets; uit angst zou je ‘weglopen’ ; Ren je weg voor belastende situaties?

duizeligheid – Verward van meningen en indrukken van anderen/beïnvloedbaar ; de realiteit overweldigt je en je raakt uit je innerlijk evenwicht

eczeem – Zelfveroordeling en -miskenning ; je voelt je belemmerd en geblokkeerd, niet in staat om je omgeving duidelijk te maken wat je wil ; roep om bevrijding van een gezag boven jezelf

eelt – Te ‘hard’ voor jezelf ; verharde angst-gedachten veroorzaken een opeenhoping van energie die nergens heen kan

– eierstokken, cysten – Houd je pijnlijke herinneringen vast (uit je kindertijd)? ; Speel je een onechte rol uit angst voor afkeuring van ‘autoriteiten’? ; is je vrouwelijke kant ooit onderdrukt of misbruikt ? (Sexueel misbruik ) ; Koester je innerlijk nog wrok of boosheid jegens die personen ?

elleboog-problemen – Je voelt je geblokkeerd in je handelingen ; voel je je door anderen opzijgezet of wil je zelf op agressieve wijze een weg banen ?

enkel, verstuikt of verzwikt – Je staat niet stevig op eigen benen ; je voelt je onderdrukt in een richting die niet bij je past ; bang om eigen richting te kiezen

epilepsie – Sterk onderdrukte kwaadheid en angsten ; je durft je niet te laten gaan ; verstand sluit gevoelens af die vragen om uitlaatklep ; door een epileptische aanval dwing je aandacht en bekommering van je omgeving af ; Wil je alles in je greep houden ?

frigiditeit – Schuld-en schaamtegevoelens omtrent seks ; vind je seks slecht, vies of iets ‘dierlijks’ ? ; OF ben je vroeger misbruikt en heb je nu angst om jezelf over te geven aan iemand anders ?

galstenen – ‘Versteende’ kwaadheid, wrok of frustratie

geeuwen, overdreven – Verveling ; Wil je jezelf beschermen, afsluiten tegen ‘pijnlijke’ indrukken ?

geheugenverlies (amnesie) – Je wil je afsluiten voor een pijnlijk verleden ; Heb je onderdrukte schuld-en schaamtegevoelens over wat vroeger is gebeurd ? ; er onbewust voor kiezen om het volledig uit je herinnering te duwen ; verdoving in het hier-nu

gezicht – Hoe we gezien willen worden, hoe we ons aan de wereld presenteren

gezwollen – ‘Opgeblazen’ beeld van je eigen belangrijkheid (superioriteit); angst om ‘je gezicht te verliezen’ ?

geschonden – Negatieve karaktertrek waarvan je bang bent dat het gezien wordt

gordelroos (zona) – Hevige irritatie t.o.v. iets of iemand ; onbestemde angsten ; diep wantrouwen aan jezelf

griep (influenza) – Je leeft te gejaagd, te gestresseerd en je verlangt naar rust ; je wil je terugtrekken uit de ‘beknelling’ van je maatschappelijk leven ; Ben je onzeker en bang dat je niet voldoet ?

gulzigheid – Je wil teveel ineens opnemen ; je bent bang dat iets je ontgaat

– hand – Iets aangrijpen, aanpakken, uitreiken naar de ander

rechterhand – Daadkrachtig handelen, je eigen leven ‘vastpakken’ en leiden ( ‘assertieve vuist’ )

linkerhand – Op je intuïtie handelen, vertrouwen en ontvankelijkheid ( open hand )

– regelmatig koude handenWeigering om in liefde uit te ‘reiken’ naar anderen

zwetende handen – Overmatig emotioneel : angst of opwinding

hand, gewond – Onvermogen taak uit te voeren of een probleem aan te pakken

– haren, Gezonde – ‘geworteld’ zijn in jezelf ; rijke, volle , soepele doorstroming van positieve gedachten en energieën ; evenwicht tussen verstand en vertrouwen (intuïtie)

haaruitval – Teveel angstige gedachten en wantrouwen verstoppen je intuïtie; niet ‘geworteld’ in jezelf

loshangende haren – Zich vrij willen voelen, los van beknellende structuren ; zelfstandig willen denken, los van maatschappelijke indoctrinaties

recht gekamde haren – ‘Rechtlijnig’ denken, zich voegen naar normen of voorschriften ; gehoorzaamheid aan ‘uiterlijk’ gezag

haar met klitten – Innerlijke conflicten en disharmonie ; geestelijke verwarring

punk-haren – Revolte, verzet tegen, schreeuwen naar maatschappelijk gezag , zonder te bouwen op eigen innerlijk gezag

hart – Centrum van Liefde en Vreugde ; geestelijk evenwicht tussen denken en voelen

hart-problemen – Je leeft niet van ‘harte’ ; vreugde wordt opgeofferd aan het ’voldoen aan buitenwereld’ ; je voelt te weinig liefde voor jezelf ; durf je te uiten wat op je hart ligt ?

heesheid – Heb je angst om voor je eigen mening op te komen ? ; angst om anderen met je woorden te kwetsen ?

herpes – Onderdrukte schuld, schaamte en zelfontkenning ; via de uitslag op de meest intieme plaatsen (lippen, geslachtsdelen) geef je anderen onbewust een ‘blijf-uit-mijn-buurt-signaal’ ; Loop je weg van jezelf , angst om je over te geven aan een partner ? ; Zie je sex als vies of slecht ? Vind je je lichaam vies ?

hernia – Voel je je belast ? Oefen je teveel druk uit op jezelf om je te bewijzen ? Ben je te hard voor jezelf ? Leg je de lat te hoog omdat je wil voldoen aan verwachtingen ? ; Is er een dwingend verlangen om zo ‘geslaagd’ mogelijk over te komen

hersenbloeding – Je wil alles doen, regelen of organiseren voor anderen ; je verliest jezelf en hangt jezelf op aan de waardering van anderen ; leef je nog louter voor anderen, zonder nog bij je eigen waarde stil te staan ? ; koppig vasthouden aan bevestiging van de buitenwereld

hersenhelft, linker – Bestuurt rechterkant van het lichaam en houdt verband met het mannelijk principe : intellectueel, assertief, daadkrachtig, praktisch, doelgericht en logisch

hersenhelft, rechter – Bestuurt linkerkant van het lichaam en houdt verband met het vrouwelijk aspect : creativiteit, intuïtie, vertrouwen, laten leiden.

hersenschudding – Hoofd vol met ‘moeten’, je verpletterd voelen door ander(en) ; waarover ‘breek’ je je het hoofd

hersenvliesontsteking (meningitis) – Je voelt een enorme druk om te presteren, om uit te blinken ;  Angst voor het ‘gezag’ boven je hoofd ; je voelt je vastgebonden en meegesleurd door diepe, donkere emoties ; machteloosheid en kwaadheid

hinken – Beklaag je je erover dat je maar langzaam vooruit komt op je levensweg ? voel je je door je omgeving tegengehouden ?

hoest – Innerlijke weerstand ‘ophoesten’ ; uitlaatklep voor onderdrukte boosheid

hoofdpijn, regelmatig – Veel piekeren, kopzorgen en zelftwijfel ; malen over problemen

hooikoorts – Weerstand tegen het ‘openbloeien’(lente..) van jezelf ; je verstikt jezelf, laat mogelijkheden onbenut ; leven in star patroon

huiduitslag – Je voelt je onzeker, kwetsbaar ; Heb je een afkeer van jezelf ? ; gevoelens van onvermogen en tekortschieten ; problemen met je identiteit

huidkanker – Verpletterende,emotionele ballast/‘zie ik er goed uit’,‘voldoe ik? ; Laat je je leven door anderen ; angst voor kritiek

huidontsteking (dermatitis)  – Onderdrukte boosheid die een uitweg zoekt ; zit er iemand ‘op je huid ‘ ?

hyperventilatie – Angst, weerstand om te veranderen ; Wantrouw je het het leven ?

jeuk (hevige) – Energieën staan te popelen om door te breken; je wil als het ware uit je vel springen van ongeduld, maar je voelt je geblokkeerd door jezelf ; je onderdrukt je creativiteit en voelt je gevangen in een beknellende structuur ; waar krijg je ‘de kriebels’ van ?

kaakproblemen – Ingehouden kwaadheid of wraak omdat men niet aan je verwachtingen (eisen)voldoet, maar je durft niets te ondernemen

kaalheid – Te controlerend of beknellend leven ; onderdrukte spontaniteit

kanker – Je verteerd voelen door wrok, rancune of diep leed ; onverwerkte trauma’s; Zelfontkenning ; hebt je jezelf ‘verloren’ in een ‘ bedreigende maatschappij’? In hoeverre ben je geworteld in jezelf ? In hoeverre ben je tegen jezelf gekeerd ?

keelpijn – Niet voor jezelf durven spreken/willen maar niet durven opkomen voor jezelf

knie-problemen – Koppige trots, arrogantie en onbuigzaamheid ; hard en onverzettelijk ; niet willen toegeven

koorts – ‘Koortsachtig’ denken ; angstig gepieker ; boosheid ; tegelijk een zuivering van de emotionele ‘gifstoffen’

krampen – ‘Krampachtig’ vastklampen aan gedachten ; geblokkeerd zijn

kreupel – Emotionele ‘kreupelheid’, je voelt je geestelijk ‘mismaakt’ ; gebrek aan eigenwaarde en zelfrespect

laryngitis – Weggestopte, onuitgesproken boosheid ; moet je dikwijls je mond houden ? Of schaam je je voor wat je te zeggen hebt ? ; Je durft niet uiten wat je voelt ;

leukemie – Verstop je jezelf, je creativiteit achter ‘gezag’? ; Laat je je leven ? ; je ‘isoleert’ je zodat je geen pijn meer hoeft te voelen ; diepe angst om zelf verantwoordelijkheid te nemen

lever-problemen – Opgepotte agressie en kwaadheid/ ben je ‘giftig’ op je omgeving?

liesbreuk – Ingehouden woede en gevoel van gevangenschap ; naar buiten toe kom je wellicht ‘rustig’ of ‘beheerst’ over, maar innerlijk ben je aan het steigeren

likdoorn, eksteroog – Harde, pijnlijke gedachten, gepieker over problemen, emotioneel kun je het niet verwerken (pijn)

longontsteking – Ben je levensmoe ? ; wanhoop omdat je je onmachtig voelt om je wil door te drukken ; grote frustratie omdat je het gevoel hebt dat je iets niet kan waarmaken ; ben je niet te hard en te streng voor jezelf ?

lymfeklierzwellingen – Geen grip op je leven ; onveilige en onzekere gevoelens duwen je in verdedigende houding ; je bent niet geaard

maagproblemen – Emotioneel niet kunnen omgaan met nieuwe indrukken ; je kan iets niet‘verteren’/iets ‘ligt je op de maag’/angst voor het nieuwe; je kropt een hoop spanning en emoties op

mank lopen – Onvermogen om door te gaan ; ‘ik kom niet vooruit in het leven’

M.E. – Verlies van levenslust ; je ziet geen helder doel in je leven ; je voelt je dikwijls vermoeid en ontoereikend ; bent je teveel op de buitenwereld gefixeerd? ; ben je ooit liefde ‘kwijtgeraakt’ ?

migraine – Altijd bezig te ‘voldoen’ ; gepieker over ‘doe ik alles wel goed?’; wordt je boos omdat je ‘planning’ niet klopt ? Moet je aan zoveel eisen voldoen ? Verlang je naar gemoedsrust ?

Multiple Sclerose – Harde en angstige zelf-ontkenning ; breekt je jezelf af? ; ben je ‘verhard’ en koppig ? (‘niemand zal me nog raken’) ; wil je wraak nemen op iemand  die niet genoeg van je houdt of die je te weinig gegeven heeft ?

nagels, harde – Gevoelloosheid

– scherpe nagels – Kwaad, bitsig, ‘stekelig’

– vuile nagels – Geestelijke onzuiverheden

– afgebeten nagels – Nerveuze energie

naturisme (naaktlopen) – Verlangen naar bevrijding van sociale normen ; verlangen zichzelf te zijn, zich ‘open’ stellen en ‘bloot’ geven (‘Dit ben ik’)

nek-problemen – Koppig vasthouden aan vooroordelen en oude waarden ; niet willen meebuigen met de échte waarden van het leven ; te trots om nieuwe ideeën toe te laten

neus – positief. : Intuïtieve, innerlijke leiding ( ‘je neus volgen’)

– neus – negatief. : Bemoeizucht, nieuwsgierigheid (‘ergens je neus insteken)

nier-problemen – Haat-relatie met jezelf ; vijand van jezelf ; ‘ik ben niet goed genoeg’ ; kwaad, ontgoocheld, schuldprojectie naar partner

ogen – Zicht(venster) op je leven , alles ‘kunnen’ zien

ogen, bijziendheid – Bang om ‘vooruit’ (toekomstgericht) te kijken ; gesloten en teruggetrokken (je eigen wereldje) ; kortzichtigheid ; je ‘wil’ liever niet gezien worden (introvert type)

ogen, verziendheid – Je vlucht weg van jezelf ; je voelt hier-nu iets dreigends, maar je durft de confrontatie niet aan ; dwangmatig ‘vooruitzien’, vooruitplannen ; niet durven stilstaan in het hier-nu ; is het heden niet veilig genoeg ?

wazig zien – Je wil de huidige realiteit niet aanvaarden , niet ‘aanschouwen’

blindheid – De ogen sluiten voor de wereld ; jezelf en anderen niet meer ‘onder ogen’ durven komen uit wantrouwen

linkeroog-probleem – Weigeren te accepteren wat je voelt in een situatie ; kwaadheid en agressie omdat je de emotionele pijn niet wil aanvaarden

rechteroog-probleem – Weigering daadkrachtig of assertief te handelen

staar – Angst voor de toekomst, voor het oud worden of een onbestemde dreiging ; je wil alleen nog maar zien wat er vlak voor je bevindt ; je houdt vast aan pijnlijke herinneringen

ontwrichting – Je voelt je bewegingsloos, richtingloos; je weet niet meer waarheen

oren – Luisteren, het ‘willen horen’

oren, doofheid of hardhorend – Opsluiting in jezelf : ‘ik hoef het niet meer te horen’ ; geïsoleerd en alleen ; je klapt dicht omdat je je teveel op je kap laat zitten ; je houdt je ‘doof’ voor iets of iemand : ‘Laat me met rust, val me niet lastig’ !

oorontsteking – Maakt iets wat je hoort, je overstuur ? Drukt er iets op je hoofd : kritiek, verwijten ? Je voelt je gefrustreerd en kwaad en je wil je afsluiten voor ‘bijtende’ invloeden van buitenaf

Parkinson , ziekte van – Alles willen controleren en beheersen ; innerlijk voel je je gespannen en ‘onbeweeglijk’

peesontsteking – Starheid, onbuigzaamheid ; koppigheid ; omdat je niet soepel meegaat met het leven, breken of scheuren je pezen ; je bent te ‘aangespannen’ , je forceert jezelf

pols – Soepel , daadkrachtig uitreiken ; verzoening tussen buigzaamheid en assertief, kordaat opkomen voor jezelf

prostaat-problemen – Voel je jezelf geen waardevolle man meer ? ; je voelt je gefrustreerd en onvermogend ; Je duwt jezelf weg in onmacht of verdriet ; Voel je je nutteloos ?

reumatiek – Je denkt veel te ‘moeten’ doen om ‘goed’ te zijn, je voelt je een martelaar, je wordt overweldigd ; gebrek aan liefde voor jezelf

roos (haarschilfertjes) – Opeenhoping van mentale energie ; vasthouden aan ingesleten denkpatronen ; de jeuk symboliseert de onderdrukking van de vreugdevolle emoties, energieën die zich willen manifesteren

rugpijn, bovenrug – Voel je je niet gesteund of geliefd ? heb je een lage zelfwaardering of angst voor afwijzing van liefde ; welke last draag je ? Zit er iemand ‘op je nek’ ? Wil je iemand de ‘rug toekeren’ ?

rugpijn, middenrug – Je houdt de last v/h verleden vast ; kwaadheid, je bedreigd voelen, weggeduwd ; ‘laat me toch met rust’

rugpijn, onderug – Existentiele angsten, je steunt op anderen, niet op jezelf ; materiële zorgen (geld, werksituatie,…) ; waar loop je onder gebukt ?

schedelbreuk – Opgepotte kwaadheid en frustraties ; met je hoofd zou je je een weg willen banen en alles omverduwen wat je in weg staat.

schildklier-problemen – Onmachtig zelf te leven ; je voelt je slaaf v/h ‘gezag’ ; ‘wanneer kan ik eens doen wat ik graag doe ?’

schouders, afhangend – Hulpeloze,hopeloze houding/angst be-last je en drukt je omlaag ; waar haal je je schouders voor op ? Waardoor laat je je hangen ?

seniliteit (kindsheid) – Schijnveiligheid v/h ‘verzorgde’ en ‘onverantwoordelijke’ kind zoeken ; op zoek naar koestering en geborgenheid van buitenaf

sinusitis – Agressief, kwaad op je ‘naasten’ ; ‘ik zit vast’, je laat je ‘ketenen’ aan strakke normen en structuren

skelet – Het zich gesteund voelen, de veilige structuur en onwankelbaarheid in je leven

skelet-problemen – Broze , onveilige structuur ; je steunt niet op de Kracht in jezelf, maar op ‘uitwendig’ gezag, waartegen je revolteert ; je voelt je niet gesteund, onmachtig, boos en gefrustreerd .

slaag krijgen – Reflectie van je eigen gebrek aan zelfrespect en zelfacceptatie ; Leef je met schuldgevoelens en denk je daarvoor gestraft te moeten worden ?

slapeloosheid – Angsten en zorgen blijven kauwen ; niet durven vertrouwen of loslaten ; veel gepieker en gepeins

slikproblemen – Angst ; wat kan je niet ‘slikken’? ; door wat voel je je bedreigd?

slokdarm-afsluiting – Je voelt je onmachtig onder maatschappelijk ‘gezag’ (normen, structuren,instelling)/je ziet geen klare uitweg/emoties ‘vast’

snijwonden – Schuldgevoelens, kwaad op jezelf en omgeving omdat je je beperkt of beknot voelt ; je ‘bestraft’ jezelf

spataderen – Emotioneel overbelast, overwerkt, je voelt je verplicht om in een slachtofferrol te leven, in de ‘tang’ van je omgeving

spierpijn – Je voelt je te hard aangepakt, het is je teveel geworden ; je hunkert naar warmte en liefde

– stotteren – Onzeker, gebrek aan zelfvertrouwen ; angst om je te uiten, om te spreken omdat je misschien afgekeurd zou worden ; heb je een dominante, onderdrukkende opvoeding gehad ?

– tanden – Ergens in ‘doorbijten’, daadkracht, kunnen beslissen

tand-aandoeningen – Onvermogen je eigen leven te leiden ; te afhankelijk ; niet ‘geworteld’ in jezelf, maar gebonden aan iets of iemand ; je laat je tanden te weinig zien.

teen-breuk – Verkeerde levensrichting ; je voelt je in de greep van iets ; weiger je om jezelf te laten ‘doorbreken’ ?

tenen, over elkaar gegroeid – Grote onzekerheid over je levensrichting ; verwarring over wat je met je leven wil

tetanus / klem – Onmachtig door te breken in het leven, je plaats in te nemen ; twijfels, kwade gedachten; je voelt je ‘be-klemd’

– op je tong bijten – Ben je kwaad op jezelf omdat je je eigen mening niet durft te zeggen, omdat je niet voor jezelf durft op te komen ?

– trombose (bloedstolsel) – De liefde of levenskracht ( bloed) willen vasthouden of oppotten ; je laat de liefde niet vrijuit gaan, niet stromen ; bang om te weinig bemind te worden ; zelfonderdrukking en opgekropte emoties

tuberculose,TBC – Grote gevoelsarmoede ; je toont nauwelijks emoties meer; slik je alles in ?

verkoudheid – Verkilling, emotioneel kwetsbaar,zonder weerstand ; opgekropte frustraties en emoties zoeken een uitweg in de ‘snotvalling’

verlamming – Je onbeweeglijk voelen, ‘geen kant meer uit kunnen’, je voelt je ‘lam gelegd’ , hulpeloos

verslikken – Teveel ineens opkomen voor jezelf om snel greep te krijgen op situaties die je ‘zouden kunnen’ overweldigen

verstikking – Je voelt je door situatie emotioneel verstikt, dichtgeknepen

verzakking – Moedeloosheid, gedeprimeerd zijn ; je laat je gaan, je ‘zakt’ in elkaar omdat je het gevoel hebt dat je het niet meer in de hand hebt ; overmatige drang om je eigen vrijheid en ruimte in te nemen

voedselvergiftiging – Je voelt je gevangen in een wereld van ‘normen’ en ‘ideaalbeelden, in de greep van de ‘kudde’ ; je verliest je in de ‘massa’

voet – ‘Met 2 voeten op de grond staan’ ; je ‘gedragen’ voelen door de Liefde in jezelf ; innerlijke stabiliteit en stand-vastigheid ; een ‘standpunt innemen’

voetproblemen – Leef je volgens de ‘standpunten’ van anderen ? ; je voelt je bedrukt , te zwaar belast, innerlijk labiel

wratten – Samenklontering van gedachten van zelfhaat en zelfverwerping ; vind je jezelf maar lelijk of niet goed genoeg ? Waar schaam je je over ?

– wervelkolom – Vermogen sterk en vastbesloten te zijn (‘stevige ruggengraat’)

zwaarlijvigheid – Onderdrukte creatieve energie (vetten) stapelt zich in je op ; ben je bang om jezelf te zijn en je kwetsbaar op te stellen ? voel je van binnen een leegte die snakt naar ‘vervulling’ ?

zweetvoeten – Onzeker, onveilig gevoel ; jezelf willen bewijzen om ‘erbij te horen’ ; je voeten zweten ‘doodsangsten’ uit

– zweren – Irritaties, kwaadheid en ergernis ; opgekropte energieën vragen om een doorbraak

Bron: Onbekend

Terug naar pagina Diverse berichten