De Arcturiërs, Wisselende Tijdlijn-dynamica, deel 1

Wisselende Tijdlijn-dynamica, deel 1


De Arcturiërs via Sal Rachele
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

13 augustus 2005

Gegroet, geliefde vrienden. Wij zijn de Arcturiërs, hier met een belangrijk segment over de aard van wisselende tijd- en ruimterealiteiten. Dit is een complex onderwerp dat heel weinig mensen begrijpen. Het is niet een makkelijk onderwerp om te bespreken vanwege de beperkingen van jullie taal. Dit medium heeft, met onze hulp, wat basisinformatie naar voren gebracht, maar wij zijn er niet diep op ingegaan en veel gebieden zijn relatief gezien niet verkend en moeten nog worden begrepen.

Om deze inzichten over te brengen, moeten we analogieën gebruiiken, zoals jullie wetenschappers van de superstring-theorie doen. In zo’n analogie gebruiken wetenschappers de concepten van “Platteland- bewoners”, of mensen die in twee dimensies leven, om te zien wat er gebeurt als de driedimensionale realiteit hun platte wereld raakt. Wij zullen een vergelijkbare analogie gebruiken bij het beschrijven van multidimen- sionale tijd- en ruimtefluctuaties.

De populaire analogie met betrekking tot tijd en ruimte is dat het lijkt op een tapijt of deken, doorweven met tijd-ruimte-realiteiten als een weefsel langs een vrijwel oneindig panorama. Dit panorama vertegenwoordigt dimensies voorbij tijd en ruimte. Onthoud dat tijd en ruimte de draden van het weefsel zijn, niet het weefsel zelf. Binnen dit weefsel bevinden zich wat wij tijdlijnen noemen, of draden waaraan energie en leven wordt geschonken, dat wil zeggen, schepping. Een tijdlijn is een continuïteit van tijd en ruimte waaraan bewustzijn is gegeven door de Scheppingszonen van God. Wij zijn Scheppingszonen. Jullie zijn Scheppingszonen. Scheppingszonen zijn zielen die het bewustzijn van God bevatten en dat is ELKE ziel in de Schepping.

Geliefden, jullie waren geschapen naar het beeld en de gelijkenis van jullie Schepper. Jullie Schepper bracht in het universum vele draden van licht, liefde, wijsheid en macht. Hier tussen bevindt zich het tapijt van tijd-ruimte. Jullie, als juniorscheppers, is het beheer over dit tapijt van tijd en ruimte gegeven. Met andere woorden, jullie hebben de bevoegdheid gekregen om tijdlijnen (en ruimtelijnen) te scheppen binnen het tapijt. Steeds als er een gedachte of vonk van bewustzijn naar het tapijt van tijd-ruimte wordt gestuurd, wordt er een tijdlijn geschapen. Als de tijdlijn door een individuele ziel wordt geschapen, dan lijkt het op lichtfilamenten of optische vezeldraden die door electriciteit oplichten tegen een donkere achtergrond. Als twee of meer zielen hun bewustzijn verenigen binnen een gegeven tijdlijn, dan wordt het verlichte deel stof helderder en intenser totdat het een omvangrijke afdruk achterlaat op het tapijt. Tijdlijnen met de samenwerking van miljoenen zielen (zoals de tijdlijn van de planeet Aarde), zijn heel helder en krachtig. In jullie beperkte taal zou je kunnen zeggen dat collectieve tijdlijnen krachtiger en reëler zijn dan individuele tijdlijnen, hoewel dit niet helemaal waar is.

Er zijn een oneindig aantal mogelijke tijdlijnen en een beperkt aantal waarschijnlijke tijdlijnen. Waarschijnlijke tijdlijnen zijn die weefsels waaraan heel veel bewustzijn wordt gegeven. Als er bijna zeven miljard individuele zielen op jullie planeet zijn en zes miljard ervan hun bewustzijn en concentratie richten op een bepaalde tijdlijn, dan wordt die tijdlijn een waarschijnlijke realiteit, wat betekend dat de realiteit de omringende draden van het tapijt “domineert” en een grote afdruk achterlaat op het Akasha-medium. Het Akasha-medium lijkt op wat jullie een film of snapshot of foto noemen, omdat het de beweging en manifestatie van tijdlijnen binnen het tapijt vastlegt. Alle activiteit met de tijd-ruimte-matrix wordt vastgelegd in het Akasha-medium en kan worden teruggehaald door iedereen die bedreven is in Akasha-raadpleging. Je kunt het Akasha-medium zien als een gigantische geheugenbank van een computer met een oneindige opslagruimte. Zielen kunnen een bepaalde gebeurtenis op een bepaalde tijdlijn terughalen door gewoon het Akasha-medium te raadplegen.

Hoewel individuele zielen niet direct Akasha-afdrukken kunnen veranderen, kunnen zij actief de intensiteit en ervaring langs elke individuele tijdlijn veranderen. Als een ziel een tijdlijn verandert, dan verandert de kwaliteit en de intensiteit van die tijdlijn. Echter, omdat het Akasha-medium voortdurend indrukken registreert, wordt elke verandering, hoe klein ook, afgedrukt als zou het een statische gebeurtenis zijn in tijd en ruimte. Dit, hoewel het uiteindelijk een illusie is, wekt de schijn dat realiteit een vaste, onveranderlijke lineaire progressie is en dat zodra iets in tijd en ruimte heeft plaatsgevonden, het voor altijd onveranderd blijft.

In deze lesdelen zullen we de waarheid onderzoeken omtrent veranderende tijdlijnen, wisselende tijdlijnen en springende tijdlijnen. Dit is een reeks voor gevorderden en op het moment voorbij het bevattingsvermogen van het medium en de meeste mensen. Wij zullen proberen om rustig aan te doen en verliezen hopelijk niemand. Het is eigenlijk jammer dat de beperkingen van deze taal betekenen dat wij bij het verspreiden van deze informatie deels zijn gebonden door de driedimensionale wetten en beperkingen. Daarom zal het noodzakelijkerwijze op lineaire wijze worden gegeven, met variërende complexiteit, als een reeks kleine delen, opdat de lezer zich niet overdonderd voelt of door de lengte interesse verliest.

Elk moment van elke dag, in lineaire tijd, scheppen zielen nieuwe mogelijkheden en waarschijnlijke tijdlijnen op het oneindige weefsel van tijd-ruimte. Elke gedachte in jullie bewustzijn verandert, al is het nauwelijks of niet waarneembaar, de aard van het weefsel. Op elk gegeven moment hebben jullie een oneindig aantal mogelijke wegen om uit te kiezen om jullie volgende scheppingsmoment te manifesteren. De meeste van jullie acties, gedachten en ervaringen zullen langs voorspelbare tijdlijnen van massaschepping lopen. Jullie hebben bijvoorbeeld een collectieve tijdlijn die de evolutie van de planeet Aarde wordt genoemd, die redelijk stabiel verloopt, ondanks dat er een aantal variabelen zijn. Bijvoorbeeld, over een minuut zul je waarschijnlijk iets doen wat lijkt op wat je nu aan het doen bent. Misschien verandert de fysieke locatie van je lichaam iets, misschien gaan er andere gedachten door je hoofd, of misschien sta je op van je computer en zet je de televisie aan, etc. Je lichaam zal zich echter nog steeds dezelfde algehele ruimte innemen op een planeet die met enorme snelheden door de ruimte raast rond het centrum van de melkweg.

De collectieve tijdlijnen veranderen voortdurend. Laten we om dit duidelijk te maken kijken naar de basisfysica van jullie planeet. Er zijn vijf hoofdbewegingen van de Aarde in tijd en ruimte. De eerste is de rotatie van de Aarde om haar as, die één keer plaatsvindt in wat jullie een dag noemen. Dan is er de omwenteling van de Aarde om de Zon, die één keer plaatsvindt in wat jullie een jaar noemen. Dan is er de precessie van de aardas, die bekend is als de Grote Cyclus van ongeveer 25920 jaar. Dan heb je de beweging van dit deel van de ruimte rond de centrale zon van de Melkweg, die ongeveer 225 miljoen jaar duurt. Tenslotte heb je de beweging van de Melkweg rond de Grote Centrale Zon van het universum, die ongeveer 20 miljard jaar duurt. Al deze bewegingen zijn eigenlijk spiralen, niet cirkels, hoewel de kleinere bewegingen op cirkels of ellipsen lijken omdat jullie de interacties in de hogere dimensies die erbij betrokken zijn, niet kunnen zien.

[De hoofdbewegingen samengevat:

1 de rotatie van de Aarde om haar as (1 dag)
2 de omwenteling van de Aarde om de Zon (1 jaar)
3 de precessie van de aardas (25920 jaar)
4 de beweging van dit deel van de ruimte rond de Centrale Zon van de Melkweg (225 miljoen jaar)
5 de beweging van de Melkweg rond de Grote Centrale Zon van het universum (20 miljard jaar)

Vert.]

De reden om uit te wijden over basisfysica is om duidelijk te maken dat zelfs jullie collectieve tijdlijnen (de tijdlijnen die grote aantallen zielen hebben besloten te scheppen) voortdurend veranderen, ook al veranderen zij op periodieke wijze in wat jullie cycli of herhalende passages in een spiraalbeweging noemen.

Zoals we eerder zeiden is deze stof een uitdaging om aan te bieden op een manier die jullie kunnen begrijpen. Wij voelen dat we nu moeten stoppen om jullie een kans te geven te assimileren wat wij tot nu toe hebben aangereikt. Wij zullen deze verhandeling binnen heel korte tijd in jullie lineaire toekomst voortzetten.

Wij zijn de Arcturiërs.

Terug naar pagina De Arcturiërs