Diverse berichten, Blossom Goodchild – 10/1 ’21 Federatie van het Licht –

Blossom Goodchild – Federatie van het Licht –

10 januari 2021

Blossom: Oké daarboven, daarbuiten, hierbinnen, hier doorheen, waar u zich nu ook bevindt om met mij te praten … Goede morgen!

Federatie van het Licht: Welkom, Blossom en ALLE Lichtdragers die hun Waarheid laten dóórstralen in deze bijzonder roerige, Op Zijn Kop tijden!

Blossom: Wel, u zei dat ze nog méér op hun kop zouden gaan en dat is ook gebeurd. Maar nog altijd niets van een Aankondiging … tot dusver.

Federatie van het Licht: Die komt er, en zoals wij hebben gezegd … het zal ENORM zijn … en wij willen er nog eens aan herinneren dat wij ook hebben gesproken over een nog veel grotere Aankondiging, na die eerste.

Blossom: Laat ons eerst maar eens wachten tot die eerste er is, en daarna gaan we nadenken over de tweede.

Federatie van het Licht: Lieve, meest dierbare Zielen … sta uw Wezen toe om binnen te gaan in de vertroosting van hun WETEN en hun WAARHEID. Wanneer u WERKELIJK WÉÉT dat dit Goddelijk plan zich afspeelt, dan is er daadwerkelijk geen reden tot ongerustheid.

Blossom: Hoewel wij ons altijd ver hebben gehouden van politiek, lijkt het nu belachelijk om het niet te hebben over de stand van zaken/het spel in de V.S. … Er is zoveel in beroering daar … en overal, eigenlijk.

Federatie van het Licht: Dat is zo. Maar, naarmate de dagen langs u voorbij glijden, zult u méér gaan begrijpen van wat er daar plaatsvindt.

Blossom: Laat ons even een paar dingen hernemen, voor de duidelijkheid. U heeft gezegd dat er een grootse Aankondiging zal komen, gevolgd door een wereldwijde lockdown, welke ons naar Fase 2 zal brengen. Klopt dat? Maar het voelt alsof we al in fase vierhonderd tweeënnegentig zitten!

Federatie van het Licht: Is de wereld al in algehele lockdown?

Blossom: Neen.

Federatie van het Licht: Dan blijven wij bij ‘onze berekening’, dat we nog niet in Fase 2 zitten.

Blossom: Ik wil het jullie niet moeilijk maken, maar u heeft ook gezegd met betrekking tot de vaccinaties, dat het niet zover zou komen. Eh, hallo … miljoenen mensen hebben het vaccin gekregen.

Federatie van het Licht: Omdat zij daarvoor kozen. Ze zijn niet verplicht.

Blossom: Maar veel mensen kunnen hun job verliezen, als ze het niet nemen.

Federatie van het Licht: Blossom en u allen … er zal in de komende weken een behoorlijke verandering gaan duidelijk worden. Er zal zoveel ‘nieuws’ worden vertroebeld door ‘ander nieuws’, dat er gedurende enige tijd … niemand nog zal weten wat er gaande is.

Blossom: Dat is nu ook al zo!

Federatie van het Licht: Maar wanneer de Aankondiging wordt gedaan … zal dat wereldwijd van invloed zijn op veel dingen, in tegenstelling tot nu, waar zoveel mensen die niet daar (in Amerika – V) wonen gewoon hun leven leiden, in volledige onwetendheid over die voorbijgaande/benarde toestand.

Blossom: Voorbijgaand? Benard? Ik voelde dat ik het moest opzoeken en omschrijven … Voorbijgaand = desondanks niet blijvend. Benard = verwijst naar situaties of gebeurtenissen die grote angst en zorgen brengen.

Federatie van het Licht: Dat is juist.
WÉÉT dat deze tijden, hoezeer ‘onwerelds’ ze ook lijken, een manier zijn om doorheen de oude gang van zaken te geraken, op weg naar het nieuwe.
Wij vragen u, om uw aandacht gericht te houden op datgene WAT U WEET.
Datgene ‘WAT U WÉÉT’ is dat u hierheen kwam om te helpen bij deze overgang.
DE OVERGANG NAAR EEN NIEUWE TIJD …

Een tijd die, als we er eenmaal aan gewend zijn, een VRIJHEID zal mogelijk maken, in de Ziel van elk van u. Zelfs zij, die niet wisten dat ze gevangen zaten.
DIT IS DE TIJD, GELIEFDEN.
NU KUNT U GAAN VOELEN, DIEP VANBINNEN IN UW WEZEN, DAT AL DIT WACHTEN … AL DEZE ONZEKERHEID … NU VOORBIJ/KLAAR IS.

U kunt de beweging voelen in uw hart … diep in uw Wezen. Een soort van nerveuze opwinding, terwijl u dapper in het onbekende stapt.

Blossom: Zonder mondkapje!

Federatie van het Licht: HERINNER U, HERINNER U, HERINNER U alles waarover wij met u hebben gesproken. Want nu beginnen de dagen waarin miljoenen Zielen zich verloren, verward, geschokt en diep bezorgd zullen voelen.
DAN ZULLEN UW ENVELOPPEN WORDEN GEOPEND!

Blossom: Wat???????????????????????????? Ik dacht dat ze zouden geopend worden tijdens een soort van Verrukking/Gebeuren/Met Sterren Bezaaid Halleluja Koor in de Hemelen. Hoe zullen wij dat weten? Ik heb altijd gedacht dat het een grootschalig/gezamenlijk openen zou zijn?

Federatie van het Licht: Dat is het ook!

Blossom: Een grootschalig/gezamenlijk openen?

Federatie: We kunnen dit misschien als volgt toelichten: er zal een ‘gelijktijdige ervaring worden gedeeld’.

Blossom: Bedoelt u dat als in een tijdsbestek? Ik heb het idee dat u dat bedoelt.

Federatie van het Licht: Dat klopt. Wanneer u dus denkt aan een ‘gezamenlijk openen’ … zo zal het ook zijn, maar laat ons zeggen … gedurende enige tijd.

Blossom: Zullen wij het voelen?

Federatie van het Licht: O ja.

Blossom: Hoe?

Federatie van het Licht: Doordat u zich ervan bewust wordt dat u zich anders voelt.

Blossom: Neen, ik bedoel zullen we het voelen als hij echt opengaat … wanneer het echt gebeurt?

Federatie van het Licht: Ja.

Blossom: Op welke manier?

Federatie van het Licht: Op verschillende manieren.

Blossom: Maar niet als een explosie in het derde oog of iets dergelijks?

Federatie van het Licht: Wij glimlachen, maar tegelijkertijd … hoewel u een grapje maakt, Blossom … is het vanuit uw derde oog en van daaruit een verbinding naar uw hart, waardoor u het zult weten.
Er zal een vertrouwen ontstaan en zich in u vestigen.

HET BESEF VAN DE WAARHEID ZAL ZICH VOELBAAR DIEP IN UW WEZEN HEBBEN GENESTELD, WANNEER U OPENLIJK GAAT LEVEN VANUIT MOED EN INZICHT.

Blossom: Heel goed, en dit alles hangt samen met de Aankondiging?

Federatie van het Licht: Het is er deel van. Maar wij vragen u om dit gebeuren niet te verwarren met wat er verder nog ‘gaande is’. In die zin dat … wij alleen maar zeggen dat ‘HET DEEL UITMAAKT VAN DIT ALLES’. U weet dat wij geen precieze tijd ballen kunnen geven?

Blossom: Precieze wat? Tijd ballen? Meent u dat? Hoe komt u erbij om dat te zeggen?

Federatie van het Licht: Omdat er als het ware ‘Tijd Bollen’ zijn, die bepaalde scenario’s bevatten die zich uitspelen … wanneer het nodig is dat er dingen ‘verschijnen’ in bepaalde tijdskaders, opdat de volgende ‘transparantie’ kan worden onthuld.
Stel u dus heel veel tijd ballen voor …

Blossom: Wacht even … kunnen we ze ‘tijd bollen’ noemen? ‘Ballen’ klinkt voor mij gewoon niet goed!

Federatie van het Licht: Stel u dus heel veel ‘tijd bollen’ voor …

Blossom: O, dat is etherisch gezien veel beter! Gaat u alstublieft verder.

Federatie van het Licht: Dat proberen we!

Blossom: Mijn excuses … ik houd mijn mond.

Federatie van het Licht: Er zijn dus veel ‘tijd bollen’ die rondzweven in een grotere tijd bol … en wanneer het gepast is voor een ‘tijd bol’ om ‘in het spel te komen’, dan valt die op zijn plek.

Blossom: Als deel van het Goddelijk Plan.

Federatie van het Licht: Inderdaad … en wanneer ze allemaal ‘op hun plek vallen’, dan zult u pas écht gaan beseffen hoe ingewikkeld Goddelijk dit plan is. De meeste mensen kunnen zich dit niet voorstellen.

Blossom: Weet u, ik maakte me er een beetje zorgen over om vandaag met u te praten, omdat ik dacht dat het redelijk ‘zware kost’ zou worden, maar het lijkt juist het tegenovergestelde.

Federatie van het Licht: Er is niets om u wanhopig of bezwaard door te voelen, Blossom. Niet wanneer u WÉÉT: ALLES IS GOED.
WANNEER U DIT WÉÉT … en … alles IS goed … dan heeft u geen moeite om uw Licht hoog te houden, in Vreugde en Liefde.
Uw hart, uw hele Wezen … is voorbereid op deze tijd.

U BENT ER KLAAR VOOR.
IEDER VAN U KÉNT DE KRACHT VAN HET LICHT, DAT U BENT.
En u bent er nu klaar voor om deel te nemen in het uitdragen van dat Licht naar anderen, die zich radeloos voelen.

UW LICHT, UW LIEFDE, UW WAARHEID … ZULLEN ANDEREN HELPEN OM CONTACT TE MAKEN MET HUN LICHT, HUN LIEFDE, HUN WAARHEID.

U zult in uzelf een nooit eerder gekende Kracht ontdekken.

Nogmaals zeggen wij u … HET IS TIJD.

Blossom: Wel, ik moet zeggen dat het ook zo voelt.

Federatie van het Licht: WIJ WILLEN DAT U ZOU BEGRIJPEN, DAT DIT HET LAATSTE GEVECHT IS TUSSEN LICHT EN DUISTER.

Blossom: Maar u heeft gezegd dat het Licht heeft gewonnen … hoezo zegt u nu dan dit?

Federatie van het Licht: Omdat het ‘geschreven staat’. Het is voltooid. Maar, het moet nog worden uitgespeeld … ‘doorgevoerd’.
LIEVE ZIELEN VAN LICHT … DEZE DAGEN ZIJN CRUCIAAL IN HET ONTVOUWEN VAN DE BESTEMMING VAN UW PLANEET.

VERANKER U IN UW KRACHT.
DE KRACHT VAN DE GODDELIJKE BRON … DIE U BENT.
UW KRACHT KOMT RECHTSTREEKS VAN DE LIEFDE IN/VANUIT ZICHZELF.
VOEL LIEFDE EN LICHT.
KÉN LIEFDE EN LICHT.

Wat er zich gaat aandienen, zoals wij al hebben gezegd, zal absoluut geen prettig gezicht voor uw ogen en geen Liefdesliedje voor uw oren zijn.
Uw Planeet draait zich daadwerkelijk ondersteboven en u zult tot in uw kern moeten reiken … om de Waarheid en het Licht te verankeren en dat standvastig te houden.

Wij willen dat u opgewekt bent en tegelijkertijd zijn wij ons er ten zeerste van bewust dat hetgeen komen gaat … VOORAFGAAND AAN DE ZEGEVIERENDE FEESTELIJKHEDEN … uiterst moeilijke tijden zullen zijn om mee te maken.

Blossom: U zegt dus … de verandering komt eraan … maar hou vast aan het besef dat, wanneer we aan de andere kant geraken … het dit allemaal méér dan waard zal zijn geweest.

Federatie van het Licht: Met respect, Blossom … dat doet er tekort aan.
Blijf alert. Gebruik uw onderscheidingsvermogen … ook nu nog. Velen willen dat dit plan faalt en zullen er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
Maar zoals wij al eerder hebben gezegd ‘het staat al vast’ … als het ware.

Blossom: Ik heb het gevoel dat de Monolieten voor een volgende keer zijn?

Federatie van het Licht: Er is niets veranderd ten aanzien van wat wij daar eerder over hebben verteld, dus ja, dat lijkt ons gepast.

Blossom: Nog een laatste woordje, voordat we afsluiten? Ik bedoel, werkelijk jongens … wat een rit! Boven, onder, in, uit, er omheen … Laat maar komen!

Federatie van het Licht: Wij willen u verlaten met de volgende woorden …
VERTROUW HET PLAN.
GODDELIJKE PLANNEN KUNNEN NIET FALEN.
En uiteraard …
ZET U SCHRAP!

Blossom: Het is niet meer nodig om theemutsen te breien … de ketel staat op het vuur!

Federatie van het Licht: Hij kookt al.

Blossom: Wel, wat kan ik zeggen? Bedankt, Jongens. Ik kijk uit naar ons volgende gesprek en ik vraag me af, wat er zich tegen die tijd allemaal heeft afgespeeld. In Dankbaarheid, in Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM. … er KLAAR voor!

***********************

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g

Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle – Spiritueel Lezen
http://galacticchannelings.com/nederlands/

Terug naar pagina Diverse berichten