Ancient Awakenings, “Alles is gereed om de operatie ‘Compressie Doorbraak’ te beginnen”

“Alles is gereed om de operatie ‘Compressie Doorbraak’ te beginnen”

KaRa gechanneld door James McConnell

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 17 januari 2021.    (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.KaRa

Ik ben KaRa.   Ik waardeer deze tijden dat ik kan komen en bij jullie kan zijn en me kan openen en kan delen. Delen wat we weten. Delen wat wij zien met onze ogen vanaf onze schepen als we naar beneden kijken, en wat er tijdens de meditatie werd gezegd, we overal de schoonheid zien.     

Denk maar aan de schoonheid van deze planeet, de stromende wateren, de oceanen, de watervallen, de velden en beken, de grote weiden, de majestueuze bergen en de vredige valleien overal op de planeet. Zoveel van deze planeet heb je nog niet eens gezien, want velen van jullie zijn in de omgeving gebleven waar je opgroeide, waar je werd geboren.   

Sommigen van jullie hebben zich verder gewaagd. Sommigen van jullie hebben delen van de wereld gezien, ja. Maar er is nog zoveel te zien en te waarderen. Maar buiten deze planeet zijn er werelden, vergezichten waar je nog niet eens van hebt gedroomd, die je kunt bezoeken als je er klaar voor bent.    

Alles wat op deze planeet gebeurt heeft zijn volle crescendo bereikt. Het komt nu heel dichtbij. Zodat wanneer je dat crescendo hebt bereikt, dat einde, hoewel er nooit een einde is, want het einde zal alleen leiden tot een nieuw begin en dat nieuwe begin al is begonnen. Het is begonnen in je geest, in je hart, in je verbeelding, in je visioenen van wat kan zijn en wat zal zijn. Want er is niets dat kan voorkomen dat je visioenen werkelijkheid worden. Niets en dan ook niets dat de duistere krachten voor je kunnen zetten, niets, niets dat ze kunnen doen dat jullie van je bestemming zal weerhouden, jullie die de ‘collectieve jullie’ zijn, van de bestemming af kunnen houden van deze planeet.          

Want toen de Eerste Schepper zei, “Genoeg is genoeg!” werd alles op dat moment in gang gezet. De oproep ging uit naar zo velen van ons, zo veel beschavingen die buiten deze menselijke beschaving op deze planeet staan, om Gaia en de mensen te hulp te komen. En we zijn gekomen, met miljoenen! Allemaal in gereedheid. Gereed in een oogwenk! Net zoals jullie noodomroepsysteem er in een oogwenk is om de mensen te bereiken. Niet alleen van dit land, maar van de hele planeet.    

Wij zijn ook gereed om op dezelfde manier om het signaal af te wachten, zodat we vervolgens naar het volgende deel van onze operatie kunnen gaan. Wij hebben fases binnen onze activiteiten, net zoals jullie op je planeet hebben. Je kunt het zien als fase 1, fase 2, fase 3, enzovoort. En ook, ja, Plan A, B, C , dat is de manier waarop jullie er naar kijken op deze planeet. We hebben een vergelijkbare progressie.       

We gaan nu naar een ander fase. Het is imminent op dit moment. Ik kan je niet precies vertellen wat deze fase is, hoewel er informatie uit verschillende van onze bronnen zal komen die dit vanuit ons gezichtspunt zullen vertellen.   

Ik gebruik deze term ‘ons gezichtspunt’ omdat ik wil dat jullie allemaal, wij willen dat jullie allemaal gaan nadenken en kijken naar de Aarde en de voortgang van de Aarde, en dat alle mensen op dezelfde manier naar de planeet kijken als waarop wij naar jullie kijken. 

Nogmaals, wij zien de schoonheid. We willen dat je om je heen kijkt en de schoonheid overal ziet. Want het is een prachtige planeet met prachtige rijkdommen, genoeg rijkdommen om met iedereen op de planeet te delen, waar niemand honger of dorst hoeft te lijden, of zonder liefde en zorg hoeft te zijn, niemand! Dat is de nieuwe visie van deze planeet en voor deze planeet, als jullie verder bewegen naar de hogere vibraties.    

Ja, er is op dit moment een enorme onrust in dit land, jullie Verenigde Staten van Amerika, maar ook in andere landen over de hele planeet is grote onrust. Maar zoals je weet en vaak hebt gehoord uit verschillende bronnen, eerst moet het oude paradigma naar beneden tuimelen, soms moet het naar beneden vallen. Je bent nu op dat punt, want een groot deel van het oude paradigma staat op het punt om te vallen. Hoe dat precies zal zijn is nog te bezien.      

Maar weet dat alles in gereedheid is, zowel bij de Krachten van Licht op deze planeet als bij de Krachten van Licht boven en onder de planeet. Alles is klaar om te beginnen met de Operatie van de Compressie Doorbraak. En het is een operatie.     

Dus zoals altijd, en zoals verschillende bronnen je blijven meedelen, vertrouw op het Plan. Want het is het Plan van de Schepper. En omdat het het Plan van de Schepper is, kan niets, niets en niemand het plan verstoren.   

Oh ja, ze kunnen dingen doen om het uit te stellen, te veranderen. Dat hebben ze gedaan. Maar we kunnen het maar zo lang blijven doen. Omdat ze steeds weer in hetzelfde draaiboek blijven duiken. Maar dat draaiboek is op een lagere trilling. Een lagere vibratie van het driedimensionale bewustzijn en de illusie. Dat draaiboek zal niet werken bij de hogere trillingen. En dat zal worden aangetoond dat het niet kan werken bij de hogere trillingen. Dus doen ze er nu alles aan om in het diepste deel van dat draaiboek te duiken en alles uit de kast halen, zoals jullie zeggen. Maar dit alles zal eindigen in hun nederlaag en hun ondergang.                

Ze hebben allemaal gekregen, als ik ‘allemaal’ zeg, spreek ik over de duistere krachten op deze planeet, de cabal, de Illuminatie, de deep state. Allemaal hebben ze de gelegenheid gekregen zich naar het Licht te wenden. Maar zo velen hebben zich van het Licht afgewend. Ze begrijpen niet wat ze doen. Net zoals degenen die Yeshua ter dood brachten en hij zelfs aan het kruis tot zijn Vader sprak, “Vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen.” Dus zeg ik nu tegen jullie allemaal, zou jij ook in staat zijn om hetzelfde te doen en tegen de Vader, de Eerste Schepper, de Kosmische Bron van dit Universum te zeggen, “Vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen”?        

Jullie allemaal, ga in vrede en liefde en deel het Christusbewustzijn met iedereen waarmee je op elk moment in contact komt. Want op elk moment kun je, als je ernaar zoekt, die momenten van vreugde vinden, zelfs vanbinnen, terwijl de schijnbare, en ik gebruik die term doelbewust, ‘schijnbare’, consternatie en negatieve vibraties je op dit moment omringen.     

Al mijn vrede en liefde zij met jullie allemaal. Ik ben KaRa. Ik ben op de schepen die over jullie waken. Net zoals er veel van jullie gidsen zijn die over jullie waken. Blijf in de richting bewegen waarin je bent gekomen om naartoe te gaan.      

Vrede en liefde zij met jullie allemaal. 

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen