De Arcturiërs en Gaia, de Arcturische Corridor

De Arcturische Corridor

De Arcturiërs via Suzan Caroll
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

16 november 2005

Geliefden,
Wij zijn de Arcturiërs, samen met onze geliefde Gaia.
En ik ben Gaia, hier samen met de prachtige Arcturiërs.

Hoor onze verenigde stem, want wij hebben onze Essentie samengevoegd, Gaia en de Arcturiërs, opdat de Aarde en alle planetaire bewoners de Arcturische Corridor zullen passeren op onze weg Terug naar ons ware ZELF.

Gaia Spreekt
Zoals jullie je misschien herinneren is de Arcturische Corridor het portaal tussen de derde/vierde dimensie en de hogere werelden. Als voorbereiding op onze laatste reis van de derde/vierde dimensie via de Corridor naar onze oorspronkelijke vibraties, heb ik, Gaia, mijn Essentie verenigd met de Arcturiërs. Dit betekent dat AL mijn bewoners ook hun Essentie hebben verenigd met de Arcturische Groepsgeest.

Zoals jullie allemaal maar al te goed weten, is de meerderheid van mijn mensen nog niet bewust ontwaakt tot hun hoger dimensionale ZELF. Hierdoor houdt het Collectieve Bewustzijn van de mensheid nog steeds vast aan de 3D-matrix. Daarom wordt de realiteit om jullie heen nog steeds beperkt door de patronen der illusie. Echter, deze illusies beginnen te wankelen, wat grote angst veroorzaakt bij de “niet-ontwaakten”, omdat zij zich niet langer zeker kunnen voelen in hun 3D-realiteit.

De “niet-ontwaakten” houden bewust vast aan het verleden omdat hun illusies hun vertellen dat het een veiliger tijd was. Hierdoor dwingt hun angst hen te leven in de realiteit die aan het eindigen is, en omarmen zij niet de realiteit die aan het komen is. Sta niet toe dat de angst van degenen om je heen jou doet twijfelen aan het liefhebbende ZELF dat je in jezelf hebt ontdekt. Je hebt je bewustzijn verbonden en geïntegreerd met het vijf- en zesdimensionale Licht. Als gevolg begin je de nieuwe realiteit waar te nemen die begint door te dringen. WEET dat de innerlijke boodschappen die je hebt ontvangen en je sterke verlangen om te veranderen, worden veroorzaakt door je hogere bewustzijnsstaat.

Het spijt mij dat deze overgang zo veeleisend is voor mijn Ontwaakten. Het was niet volgens het Goddelijke Plan dat onze terugkeer naar het ZELF zo moeilijk zou zijn, maar het 3D-Spel was een grotere uitdaging dan ieder van ons had kunnen voorzien. Echter, in dit “Spel” hebben de weinigen de velen altijd naar nieuwe realiteiten geleid, dus verschilt het laatste hoofdstuk niet zoveel van de vorige hoofdstukken. Ga voorwaarts mijn moedige nieuwe leiders, want de Arcturiërs en ik zijn altijd met jullie. De Arcturiërs willen jullie nu vertellen over het omkeringsfilter.

De Arcturiërs Spreken
Wij zijn de Arcturiërs en spreken tot jullie via Gaia’s en onze gecombineerde Essentie. Het lijkt ons het beste dat wanneer een Wezen, of dat nu een persoon, een samenleving, een planeet, een zonnestelsel of een Melkweg is, er klaar voor is om via onze Corridor naar de vijfde dimensie en verder te gaan, zij hun Essentie met die van ons verenigen. Op die manier kunnen wij altijd communiceren met diegenen die “Huiswaarts Keren”.

Wij willen jullie nu vertellen over het omkeringsfilter. Voor al jullie driedimensionale incarnaties was het bewustzijn van jullie aardse voertuig afgestemd op wat wij het “omkeringsfilter” noemen. Dit filter werkte om de vierde en hogere dimensies “uit te filteren”. Daardoor konden jullie alleen de derde en lagere dimensies waarnemen. Om jullie Multidimensionale ZELF te laten “inloggen” op het 3D-Spel, moesten jullie me je bewustzijn door dit omkeringsfilter gaan
.
In het proces van het afstemmen van jullie aardse voertuig om het Hogere Licht opnieuw te accepteren en te integreren, zullen wij jullie helpen met het aanpassen van het filter in elk van jullie chakra’s, zodat jullie de vijfde en hogere dimensies naar binnen kunnen filteren.

Het 3D-Spel Binnengaan
Om op dit Spel in te loggen, moesten jullie op de “Ik-Accepteer-button” drukken die zei: “Je gaat nu deelnemen aan het 3D-Spel van Afscheiding en Beperking. Je zult daardoor een geleidelijke afscheiding ervaren van de vierde en hogere dimensies. Ook zul je een toenemend gevoel van afscheiding ervaren van je Hogere ZELF en van ALLE hoger trillende realiteiten. Je hebt ervoor gekozen om dit experiment binnen te gaan omdat je gelooft en/of hoopt dat deze BEPERKING van bewustzijn je zou aansporen om je evolutie te verrijken.”

Toen jullie voor het eerst jullie virtuele aardse voertuig binnengingen, moest er een omkeringsfilter in jullie bewustzijn worden geplaatst. Dit filter blokkeerde automatisch de zesdimensionale blauwdruk van jullie ware ZELF, jullie zevendimensionale Overziel en de hoger dimensionale aspecten van jullie ZELF voorbij de zevende dimensie.

Naarmate de tijd verstreek, “tijd” zijnde een specifiek fenomeen van dit spel en onbekend in jullie natuurlijke staat, werd de vijfde dimensie uit jullie bewustzijn gefilterd en daarmee jullie beeld van de realiteit. Na het verlies van de Lemurische 5D-kracht en de Atlantische 4D-kracht, waren jullie je ook niet meer bewust van de vierde dimensie.

Er waren natuurlijk altijd de grote “uitzonderingen” met “helderziendheid” die nog steeds de vierde dimensie konden waarnemen. Velen van jullie, de leden van het Planetaire Opstandingsteam, maakten deel uit van die kleine groep. Jullie konden het gewoon niet verdragen om 3D binnen te gaan zonder enige ontlasting van de zware beperkingen van de derde dimensie. Echter, het uitfilteren van de vierde en hogere dimensies werd een hoofdregel van de derde dimensie, in het bijzonder in de Donkere Eeuwen, en bij het overtreden van die regel werden velen van jullie zwaar gestraft. Daardoor besloten de meesten van jullie vrijwillig hun waarneming te beperken om zichzelf en hun familie te beschermen.

Ver terug in de “tijd”, toen jullie voor het eerst het 3D-Spel binnengingen, dachten jullie dat het Spel een goede ervaring zou zijn, en uiteindelijk was het dat misschien ook. Echter, omdat jullie nog nooit individualiteit hadden ervaren, hadden jullie geen idee hoe eenzaam het zou zijn. En, om een realiteit te scheppen die alleen met de derde en lagere dimensies resoneert, moest de matrix extreem worden gepolariseerd. Met andere woorden, de polariteiten goed/slecht, licht/donker, man/vrouw, werden strikt gescheiden.

Verlies van Onschuld
Omdat jullie ware ZELF uit de Eenheid sprong met de Onvoorwaardelijke Liefde van de Stroom, hadden jullie nooit het kwaad, haat, duisternis of vooroordeel ervaren, en hadden jullie geen idee hoe schadelijk die konden zijn voor jullie Essentie. Jullie waren als een onschuldig kind dat naar een angstaanjagende horrorfilm ging, en vanwege jullie onschuld en zuiverheid bezoedelden de beelden van de horrorfilm jullie bewustzijn en jullie beeld van de realiteit.

Ondanks dat er een millennialang durende geleidelijke resonantiedaling was gepland, was de 3D-ervaring toch heel overweldigend. Dus vonden de meesten van jullie dat het herinneren van hun ware ZELF te pijnlijk was en verkozen zij om te vergeten. Dat is, tot NU. Het langverwachte moment van de “Terugkeer naar het ZELF” is nu. Helaas drukt de gewoonte van het 3D-leven zwaar op jullie.

Als gevolg daarvan is het ontwaken tot jullie vergeten Waarheid erg moeilijk en het beleven van die Waarheid in jullie dagelijks leven nog veel lastiger. Bovendien zijn de meeste mensen zich nog steeds niet bewust van hun ware ZELF en zitten zij nog steeds diep verschanst in het “winnen” of “verliezen” van het Spel. Het probleem is dat als jullie winnen vanuit het gezichtspunt van jullie Ziel/ZELF, het erop lijkt dat jullie verliezen vanuit het gezichtspunt van jullie ego/zelf. Alle “speeltjes”, lofbetuigingen en prestaties waar jullie ego ZO HARD voor heeft gewerkt om die te verkrijgen, hebben voor jullie Ziel weinig betekenis. Omdat jullie Ziel alleen maar wil dat je je met hem verbindt, kan hij je voor het blok zetten om je oude gehechtheden en gewoontes los te laten opdat je je aandacht naar binnen richt.

Veranderend Licht
Het “lichtsignaal” dat jullie ontvangen van jullie Zon heeft zich ontwikkeld van driedimensionale smalle band naar Multidimensionale breedband, net zoals jullie internet-inbelverbinding is vervangen door breedband- en satellietverbinding. Dit gebeurt omdat jullie Zonnestelsel de Fotonengordel ingaat, en de Centrale Zon weet dat Gaia nu een hogere lichtfrequentie aankan. Ja, ook Gaia “logde in” op het 3D-Spel.

In werkelijkheid zijn jullie allemaal componenten van Gaia. Alle bewoners van de planeet Aarde zijn van dezelfde Overziel, die een component is van de Overziel van jullie Overziel, ofwel de Melkweg. Elke 12.000 jaar, als Gaia de Fotonengordel ingaat, is er voor Haar bewoners een gelegenheid om zich te verheffen, om het 3D-Spel te verlaten en Huiswaarts te gaan naar hun Hogere ZELF. Maar deze overgang naar het Gouden Tijdperk van Aquarius is anders omdat de hele Planeet het 3D-Spel verlaat en Huiswaarts Keert naar het ZELF.

Als Gaia en haar bewoners de Fotonengordel binnengaan, bombardeert de Hogere Frequentie van het Licht van de Fotonengordel jullie verouderde filter en breekt het af. Meer en meer lekken de hogere frequenties door jullie oude 3D-filter en dringen jullie bewustzijn binnen. Dit fenomeen veroorzaakt veel angst bij diegenen die niet weten wat er gebeurt. Daarom roepen wij, de Arcturiërs, al onze kanalen op om alsjeblieft het woord te verspreiden.

Sta ons toe even van het onderwerp af te wijken en uit te leggen wat wij bedoelen met “onze kanalen” zodat jullie niet denken dat het om bijzondere personen gaat. “Onze kanalen” zijn gewoon diegenen van jullie die onze roep kunnen horen en voldoende vertrouwen hebben gekregen in hun ZELF om te weten dat onze boodschap de Waarheid is. Wij gaan verder met onze boodschap.

De toename van Licht kan alleen worden geïntegreerd nadat jullie eerst het filter van jullie bewustzijn en daarna het filter van jullie fysieke voertuig hebben bijgesteld. Het oude filter van jullie hersengolven kon alleen bewust Bètagolven ontvangen, integreren en gebruiken. Dus als jullie je in Alfa-, Thèta- of Deltagolven bevonden, waren jullie je “niet bewust” van jullie externe realiteit. Sommigen van jullie konden bewust Alfagolven ontvangen, ALS zij bereid waren geweest om ze te verwerken.

Toen jullie alleen de beperkte frequenties van de derde en lagere dimensies gebruikten, hoefden jullie maar 10 tot 15% van de hersenen van jullie aardse voertuig te gebruiken en ongeveer 10% van jullie DNA. De rest van jullie hersenen en DNA werd door jullie door 3D beperkte wetenschappers als “overbodig” beschouwd. Wij willen jullie graag vertellen dat de Bron NOOIT iets zou scheppen wat maar 10 tot 15% van zijn capaciteit kan gebruiken. Maar omdat jullie alleen op Bètagolven waren afgestemd, gebruikten jullie slechts 10% van jullie DNA en 10 tot 15% van jullie hersenen. Gelukkig komt met jullie geleidelijke overgang naar de Fotonengordel deze beperking ten einde.

De “Kooi” Verlaten
Zoals altijd hebben de eersten die evolueren/ontwaken, het het moeilijkst om hun waarnemingsvermogen aan te passen. Het is als het verlaten van een donkere kooi waarin je vele generaties hebt gewoond. Al die generaties hebben de kooi nooit verlaten omdat zij geloofden dat dat onmogelijk was.

Als dan een jonge “nieuwkomer” zegt: “Ik ga de kooi verlaten.”, dan zeggen de volwassenen: “Dat is onmogelijk!”. Waarschijnlijk zullen ze zelfs boos worden. “Hoe durf je te denken dat je de kooi kunt verlaten? Deze kooi is altijd goed voor ons geweest zolang wij ons kunnen herinneren.” “Maar ik kan mij herinneren dat ik buiten de kooi was”, zegt de jongeling. “Dat heb je gedroomd. Niemand kan deze kooi verlaten.”, schreeuwen de volwassenen woedend. “Ga naar je kamer. We zullen het er niet meer over hebben!”. Verward loopt de jongeling weg en denkt, “Waarom zijn ze zo boos?”

“Omdat”, fluistert de stem die de jongeling vertelde de kooi te verlaten, “zij bang zijn.” “Maar waar zouden zij bang voor zijn?”, vraagt de jongeling. “De volwassenen zijn bang om in verlegenheid te worden gebracht door de ontdekking dat ze ongelijk hadden. Wat als zij generaties lang in deze donkere kooi hebben geleefd terwijl zij al die tijd naar buiten in het Licht konden stappen? Als jij gelijk hebt, als je werkelijk de kooi kunt verlaten, dan zullen de volwassenen ongelijk hebben. Dan zullen zij niet langer de leider zijn. In werkelijkheid zul jij de leider zijn omdat je de weg naar buiten naar het Licht hebt getoond.” “Ik hoef helemaal geen leider te zijn.”, zegt de jongeling. “Ik heb er gewoon genoeg van om altijd in de duisternis te zijn.”

Jullie, de ontwaakten, zijn ongeacht jullie chronologische leeftijd, de “jongelingen”. Jullie zijn jong omdat jullie jong zijn voor het nieuwe Zelf dat jullie aan het worden zijn. En ja, jullie hebben er allemaal genoeg van om in de duisternis te zijn. Verder hebben jullie er genoeg van om je in het Bewustzijn van Bètagolven te bevinden. Herinner je je de eerste keer dat je de bekende Amerikaanse film “The Wizard of Oz” zag? Toen Dorothy voor de eerste keer buiten haar oude boerderij stapte, verliet zij haar zwart-witte realiteit en stapte zij de kleurrijke wereld van Oz binnen. Maar het enige wat Dorothy wilde was naar “huis” gaan naar haar zwart-witte realiteit.

Het bleek allemaal een droom te zijn, een hersenspinsel van Dorothy, omdat de “volwassenen” van die tijd nog lang niet bereid waren om hun kooi te verlaten. Jullie planeet bevond zich toen ver van de Fotonengordel en jullie Collectieve Bewustzijn was diep verzonken in angst, oorlog en leugens.

Desondanks is jullie realiteit in die korte “tijdsperiode” enorm veranderd. Nu vragen velen van jullie zich af: “Wat als het niet alleen maar mijn verbeelding is? Wat als het niet een droom is maar de realiteit? Wat als er inderdaad een uitweg is uit de zwart-witte realiteit waarin het kleurrijke tussengebied niet kan worden gezien? Wat als ik uit de kooi durf te stappen naar het Licht?

Ja, de volwassenen zullen inderdaad boos zijn. Zij zullen boos zijn omdat ze bang zijn, zo bang dat zij jullie ook bang willen maken. Als jullie gelijk hebben, dan hebben zij ongelijk. Zij willen geen ongelijk hebben omdat zij daardoor hun “Macht Over Anderen” kunnen verliezen. Gelukkig hebben diegenen van jullie die de kooi willen verlaten, niet het verlangen om “Macht Over Anderen” te hebben. Jullie willen alleen jullie “Innerlijke Macht” vinden. Daarom zijn jullie niet bang om ongelijk te hebben en hoeven jullie ook geen gelijk te hebben. Jullie willen gewoon gelukkig zijn!

Jullie hebben er ZO genoeg van om in de wereld van de Bètagolven te zijn en altijd 100% naar buiten gericht. Jullie hebben een nieuwe realiteit gevonden die alleen in jullie zelf kan worden benaderd. Feitelijk voelen jullie je steeds meer vermoeid naarmate de “tijd” voortschrijdt in jullie 3D-Bètagolfwereld. Elke minuut lijkt een uur als je vastzit in het verkeer, in een saaie vergadering of als je aards werk verricht. Jullie zijn het meer dan zat om jullie geloof in je ZELF te beperken en om jezelf afgescheiden te voelen van het Licht waarvan je WEET dat het buiten de kooi op jullie wacht.

Maar zodra je je Bewustzijn verschuift naar Alfagolven, begin je je verbonden te voelen met, ja met wat? Iets waarvan je nog niet precies weet wat het is. Je denkt misschien, en je denkt dat dit waar kan zijn, dat je je met je Zelf verbonden zult voelen, het ZELF dat verdwaalde ergens tussen je geboorte en je huidige situatie. Maar op dat moment, op het moment dat jij JIJ bent, verdwijnt de tijd. Uren gaan voorbij in wat een “Bètaminuut” zou zijn geweest. Plotseling is de wereld groter, intenser, kleurrijker, leuker en levendiger. Waarom? Omdat je op dat moment uit de donkere kooi van illusie bent gestapt naar het Licht van je ware, Multidimensionale ZELF, het Multidimensionale ZELF dat je ALTIJD bent geweest, maar bent vergeten. NU is het “tijd” om je te HERINNEREN.

Nadat jullie elk chakra opnieuw hebben afgestemd om jullie filter aan te passen zodat jullie de hogere Lichtfrequenties naar binnen kunnen filteren, zullen wij weer naar jullie toekomen om jullie te helpen met het loslaten van de polariteiten van illusie opdat jullie makkelijker ÉÉN kunnen worden met je ZELF. Wij zijn dankbaar voor jullie aandeel in dit proces en wij willen jullie bedanken voor de grote bijdrage die IEDER van jullie levert aan Gaia en AL Haar bewoners.

Wij danken jullie en Gaia dankt jullie.
De Arcturiërs samen met Gaia

Terug naar pagina De Arcturiërs