Blossom Goodchild – Federatie van het Licht –7.2.21

Blossom Goodchild, Federatie van het Licht – 7.2.21

Blossom Goodchild

 7 februari 2021

Blossom: Goedemorgen Jongens. Wel, zoals u wellicht al weet, heb ik vorige keer een beetje ‘mijn hart gelucht’. Elke wolk heeft een zilveren randje. Meer dan 800 e-mails … allemaal vol van Liefde, maar ook met hoe zij zich voelen. Eén van de grote kwesties lijkt te zijn – en ik ben het daar helemaal mee eens … het zich bij familie en vrienden vernederd voelen, omdat niets van wat er wordt gezegd ooit tot stand komt. Vele mensen zijn beiden (familie en vrienden – V) kwijtgeraakt door vast te houden aan hun Waarheid, en als er dan niks gebeurt wordt alles nog moeilijker. Welke woorden van wijsheid kunt u deze mensen en mij bieden?

Federatie van het Licht: Wij zijn bijzonder Dankbaar, dat we jou weer aan boord hebben, Blossom. Wij waren in enige mate bezorgd, omwille van de Energie die jij hebt opgepikt van hen die zich pijn gedaan en ontmoedigd voelden.

Blossom: Geen zorgen. Ik ben weer in orde na mijn weekje rust – en ik heb veel geleerd door de e-mails.

Federatie van het Licht: Lieve Blossom en ja, ALLE ZIELEN die ervoor hebben gekozen om onze woorden te ‘vinden’. Laat ons eerst dit zeggen: WIJ HOUDEN VAN U. U, de grondtroepen, hoewel u het niet altijd zo voelt, bezit de Kracht en de Moed om deze opdracht te volbrengen.

Het kan voelen/lijken alsof er niets concreet plaatsvindt om verandering te brengen in de stand van zaken, die uw wereld eonen lang heeft gevangen gehouden. Maar laat ons u verzekeren … als het vuurwerk van start gaat, zal dat beslist een show zijn zoals nooit eerder vertoond.

Wij hebben al vaker gezegd dat de STRIJDERS VOOR HET LICHT degene zijn die steun en kracht bieden aan de vele, vele Zielen die zich verloren zullen voelen wanneer deze ‘KNALLEN’ beginnen.

Het is niet gepast dat u, Verlichte Wezens, zich dan omdraaien en zeggen ‘Ik heb het je gezegd’ … want hoewel veel mensen heel opgelucht zullen zijn omdat ze niet gek zijn geworden … zal dit ook een tijd zijn voor ‘alle hens aan dek’ om te helpen bij het oprapen van de brokstukken, en het helen van de Harten van zoveel gebroken Zielen.

Hierdoor zult u uw Moed hervinden.
Hierdoor zult u hernieuwde Kracht vinden voor het doel waarvoor u hier bent.
Hierdoor zult u voelen dat al de pijn, het wachten en de verwarring méér dan de moeite waard zijn geweest.

U WIST in uw Hart altijd al, dat dit ging komen. Maar soms duurde het wachten gewoon veel te lang.

Blossom: Dat is zeker zo! Voor ons, mensen, is vooral de ‘vernedering’ moeilijk. Ja, daar kun je ‘boven uitstijgen’ … en dat moeten we ook. Maar om te weten dat je vrienden en familie denken dat je ‘doordraait’, en dat ze niets zeggen omdat ze denken ‘daar gaat ze weer’ … dat doet ergens toch ‘pijn’. Wij zijn niet dom. Maar jaar na jaar, na jaar, na jaar, terwijl niets van wat werd aangekondigd zich voordoet … kunnen we hen wel begrijpen

Federatie van het Licht: Mogen wij u hier even onderbreken?
Het enige bewijs dat u momenteel heeft, is HET WETEN IN UW HART. Bent u het daarmee eens?

Blossom: Ja. Hoewel dat ook enorm kan afzwakken.

Federatie van het Licht: Is dat zo, Blossom? Doet het dat? Want het lijkt erop alsof je toch altijd weer ‘in het zadel klimt’ – wij geloven dat het gezegde zo gaat – en u doet dat … Ieder van u doet dat … omdat u in uw Hart DE WAARHEID bewaart. Ongeacht hoe het scenario in de buitenwereld zich voordoet.

Blossom: Ja, dat dan ook wel weer. Maar soms vragen we ons toch af of we het helemaal fout hebben en we wellicht nooit zullen worden bevestigd in onze Diepgevoelde Waarheid.

Federatie van het Licht: En als dat het geval zou zijn … hoewel dat in deze fase natuurlijk niet meer mogelijk is … in deze laatste fase van de opruiming … wat zou u dan doen? Toch nog geloven in uw Waarheid?

Blossom: Ja, want ik kan mijn Waarheid niet ‘omruilen’ voor iets anders. Dat kan gewoon niet.

Federatie van het Licht: Precies, Blossom. Dus … wanneer u zich ellendig en vernedert voelt …

Blossom: Ik weet dat u het wilt hebben over vernedering. Dat is een gevoelig punt voor mij en voor veel mensen. En moeilijk ook, hoewel we weten dat het aan onszelf ligt of we ervoor kiezen om ons vernederd te voelen of niet …

Federatie van het Licht: Kijk, dat is het – in een notendop.

Blossom: Niet zo eenvoudig, Jongens. Het is interessant dat veel mails het hadden over iemand die stilletjes voor zichzelf channelt en datums of iets dergelijks te horen kreeg, maar die nooit plaatsvonden. Iedere keer opnieuw. Laat me u dit vertellen … dat voelt vernederend! Zoveel mensen die we kennen en die denken ‘wanneer gaan ze nu eens inzien dat ze beduveld worden?’ of iets van die strekking.

Federatie van het Licht: Blossom, die keuze moet inderdaad ieder voor zich maken.
Wanneer u zich ergert … spreek dan de I AM Mantra uit.
Wanneer u zich niet ergert … spreek dan de I AM Mantra uit.
U kunt het voelen … in heel uw Wezen … nietwaar
?

Wanneer u die uitspreekt, dan belt u thuis aan. Is er/was er ooit een tijd dat de Mantra werd gechant en dat u er niet door ‘betoverd’ raakte? Is er ooit een tijd geweest dat u hierdoor niet in uw centrum werd gebracht en uw innerlijke kracht vond?

Natuurlijk niet. Het is ontworpen met een Codering die u rechtstreeks terugbrengt naar het haardvuur van uw innerlijk WETEN.

Misschien helpt het om te weten dat zoveel mensen hieronder ‘te lijden’ hebben. Wij gebruiken dit woord omdat het echt zo voelt, nietwaar?

Blossom: Ja. Met name voor hen die letterlijk met niemand van hun familie nog contact hebben. Hoe dapper zijn zij

Federatie van het Licht: Dan zou het kunnen helpen als u weet dat, hoe dieper de wonden die worden toegebracht door Dierbaren … des te Sterker wordt de Ziel. Het kan niet anders zijn. Zij voelt zich ‘verraden’ en uitgeput en boos … boos op ons, ja … omdat het ‘lijkt’ alsof wij u verkeerde informatie hebben gegeven.

Blossom: Alweer!

Federatie van het Licht: Maar dat is niet zo.

WANNEER IEMAND WERKELIJK ONZE LIEFDE KENT, EN WEET WIE WIJ ZIJN EN WAAROM WIJ KOMEN … WANNEER IEMAND DAT DIEP VANBINNEN WÉÉT … DAN WETEN ZIJ OOK, DAT ER VOOR ONS GEEN ENKELE REDEN IS OM DAT TE DOEN.

Nogmaals, ofwel wéét u het, of u weet het niet.

Blossom: De mensen hebben al voorgesteld dat we misschien geen ‘voorspellingen’ meer moeten doen … dat zou veiliger zijn. Ik zal u daarover aan het woord laten.

Federatie van het Licht: Lieve Zielen … met alles wat er zich voordoet tijdens deze OVERGANG op uw Planeet … zou het heel moeilijk zijn om bepaalde kwesties te omzeilen.

Deze overgang naar het Licht, vanuit het duister dat uw Planeet overheerst, is veel, veel méér ingewikkeld dan het ‘menselijk’ brein feitelijk kan bevatten … met het grootste respect.

Blossom: Geen probleem. Dat snap ik wel. Het zou alleen wel zoveel beter voelen als er IETS … IETS … zou worden getoond, wat ons moed zou geven. Lieve God, hoe vaak heb ik dit al tegen u gezegd? Veel mensen kunnen niet begrijpen waarom we niet IETS kunnen krijgen om ons te bemoedigen? Om ons te helpen verder te gaan? IETS! Veel mensen denken dat u niet wéét hoe zwaar dit is. Hoe moeilijk het is voor ons hier beneden, want als u dat wél zou weten, dan zou u beslist een manier vinden om ons ‘iets toe te werpen’ zoals het gezegde gaat.

Federatie van het Licht: Dat klopt, wij hebben geen menselijk lichaam. Maar wij kunnen Energievormen oppikken, en dat doen we ook.

Als Ieder van u … de ogen zou sluiten en ons zou voelen, dan zou u WETEN dat wij u zoveel Liefde en Steun ‘toewerpen’, op elke mogelijke manier.

Ziet u? Als wij u zouden laten weten dat wij bij u zijn … als wij u ‘iets zouden toewerpen’, bijvoorbeeld door ons op grote schaal te vertonen of door de hemel rood te kleuren … daarmee zouden we de Plannen verstoren.

Blossom: Hoe dan? En gewoon uit nieuwsgierigheid … kunt u de hemel rood kleuren? O mijn God … u gaat zeggen ‘we hoeven maar een knop om te zetten’, nietwaar?

Federatie van het Licht: Wel, dat klopt inderdaad, maar u was al zo vriendelijk om het voor ons te zeggen.

Blossom: Maar is het echt zo? Echt? Ik hoef het eigenlijk niet meer te vragen … ik ben al overdonderd. Oké, laat ons hier even op verdergaan … als u dat zou doen … hoezo zou dat de Plannen voor hier beneden dan verstoren?

Federatie van het Licht: Omdat het de loop der dingen zou veranderen.

Blossom: Toch zeker wel ten goede?

Federatie van het Licht: Niet totdat de Goddelijke Timing zover is. En als het zover is … DAN ZAL ALLES BEGREPEN WORDEN.

Blossom: Ik wil beslist de Goddelijke Schepper geen advies geven … maar misschien is het geen slecht idee om eens te kijken hoe het gesteld is met het energieniveau van de grondtroepen. Ik méén het! Als dit alles toch enkel maar een experiment is, dan moet degene met het grootste verstand toch zeker wel kunnen zien dat wij behoefte hebben aan een spreekwoordelijk ‘steuntje in de rug’!

Federatie van het Licht: Wij begrijpen dat u een grapje maakt, maar dat er een ernstige bedoeling achter schuilt.
BLOSSOM …

Blossom: Ja!

Federatie van het Licht: Zoals u tegen zoveel mensen zegt … ‘Hou vast’.

Blossom: Waaraan? Er is nog maar weinig drijfhout over.

Federatie van het Licht: Hou vast aan wat u KENT als de Waarheid.
Het tij staat op het punt om te keren … wacht nog even af, dan zult u het zien
.

Blossom: We kunnen bijna niet anders. Wat kunnen we verwachten als het keert?

Federatie van het Licht: Wanneer het van richting verandert, onthult het alles wat eronder gelegen is.

DE WAARHEID ZAL NAAR BUITEN KOMEN, BLOSSOM GOODCHILD. DE WAARHEID ZAL NAAR BUITEN KOMEN!

Blossom: Wel, daar houden we ons dan aan vast … met hoop in ons hart, en hoewel we onderweg bont en blauw zijn geslagen … hernemen we opnieuw onze kracht en (hoe dan ook) onze hoop, en we ploeteren verder.

Federatie van het Licht: Richt u niet op wat er ‘lijkt’ te zijn … richt u op de roes die er zal volgen.
Richt u op hoe het zal zijn op uw Planeet, wanneer ‘dit spel’ voorbij is.
Richt u op een wereld waarin u Vreugdevol zult leven.
Richt u op een wereld die altijd de Waarheid vertelt. Want er gebeurt daar niets, waarover gelogen moet worden.

Kunt u zich dat voorstellen?

Blossom: Dat is best moeilijk. Heeft u nooit gehoord over onze nieuwsmedia?

Federatie van het Licht: Toch … zal dat één van de grote veranderingen zijn! Het gehele systeem wat nu omschreven wordt als ‘entertainment’ zal niet terugkeren naar hoe het was, als het eenmaal ten val is gebracht.

Blossom: Dat staat dus nog steeds op de planning?

Federatie van het Licht: Zij zijn een grote speler. De Trump card, kunnen we wel stellen. (‘Trump card’ is de Engelse benaming voor ‘troef kaart’ – V)

Blossom: Eh … dat is zonder bijbedoeling?

Federatie van het Licht: Volledig zonder. Het is een gangbaar gezegde, nietwaar?

Blossom: Ik zou u antwoorden, als ik wist wat ‘gangbaar’ betekent. Gelukkig is er ‘google’ (of niet!). Ja, het is inderdaad een gangbaar gezegde op deze Planeet. Kunt u iets méér vertellen?

Federatie van het Licht: U hoeft geen raketgeleerde te zijn om te beseffen dat u niet voortdurend alleen maar leugens te horen krijgt over de huidige stand van zaken overal in de wereld, en de meeste ‘vormen’ van zogeheten ’entertainment’ zorgen ervoor dat de mensen op het puntje van hun stoel zitten of zich verbergen achter kussens, om niet te moeten kijken naar de angstfactoren die overal te zien zijn.
Somberheid en onheil zijn aan de orde van de dag, om ons ‘laag’ te houden. Spelletjes van massa-vernietiging … oorlogsspelletjes. Waar is de Liefde? Waar is het Licht? Waar is de Waarheid?

Stel u eens voor dat u werkelijk GEAMUSEERD WORDT door LIEFDE, LICHT EN WAARHEID. U krijgt slechts kruimeltjes Licht toegeworpen, opdat de nieuwsmedia niet beschouwd zouden worden als ‘uitsluitend duister’! Maar, is het niet zo, dat zelfs de meest romantische Liefdesverhalen alsnog veel verdriet en trauma bevatten?

Blossom: Ja, inderdaad. Dan verliest tante Flo een been of baby Bobby valt in de waterput en verdrinkt. Maar … ze leefden allemaal nog lang en gelukkig!

Federatie van het Licht: ZO IS HET LEVEN NIET BEDACHT/BEDOELT.
WÉÉT DIT.
U BEWEEGT ZICH VOORWAARTS NAAR EEN NIEUWE AARDE … WAAR ZULKE DIEPE WANHOOP GEEN PLAATS HEEFT.
DE LUCHT ZÉLF ZAL OVERGAAN NAAR HOGERE TRILLINGEN.
EN U ZULT DAAR ZIJN, U KOESTEREND IN EEN NIEUWE MANIER VAN INZICHT.

Levend met elkaar in Harmonie, waar kleur noch afkomst de Zielen uit elkaar houdt.
Een wereld waarin ECHTE LIEFDE ECHT BELEEFD WORDT.
STEL U DIT VOOR! STEL U DIT VOOR! STEL U DIT VOOR!

Blossom: Ja. Ik spring aan boord van die Gelukstrein … nu meteen. WIJ KUNNEN DIT, MENSEN! WIJ KUNNEN DIT! In Dankbaarheid. In Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM … en ik ben er nog steeds!

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG
https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g

Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle – Spiritueel Lezen

http://galacticchannelings.com/nederlands/

Terug naar pagina Diverse Berichten