Neale Donald Walsch, Gods bedoeling was niet van Hem afhankelijk te zijn

Gods bedoeling was niet van Hem afhankelijk te zijn

Wat wil God?

Niets. Helemaal niets.

Denk er eens over na. Wat is het dat God wilt? Niets. Helemaal niets.

Welk gevoel geeft je het? Hoe voelt deze gedachte aan als je hem omarmt?

Produceert het een gevoel van leegte? Roept het woede op? Produceert het een overeenstemming van ‘hu-hum’, niets nieuws? Verward het je? Schenkt het je vreugde?

Hoe denk je dat de wereld over het algemeen zou reageren als het waar blijkt te zijn? Wat denk je dat er allemaal zou gaan veranderen?

Kan er nog een werkende theologie over blijven als we een God hebben die niets wilt? 

Als we zeggen dat God niets wil, is dat dan hetzelfde om te zeggen dat er geen God bestaat? Als we het met z’n allen eens zijn dat er een God is, maar dat er niets is dat God wil, wat houdt God dan op de been? Wat is God zijn doel en functie? Waarom geloven in God? Wie heeft Hem nodig?

Sommigen mensen zijn tot deze vraagstukken gekomen en liepen weg met hun verbolgen schouders, roepende “Er is geen reden om te geloven in God. We hebben er geen nodig.”

Ik zou met klem willen opmerken dat de eerste van deze twee beweringen foutief is, de tweede is waar. Er is een reden – en een hele goede – om te geloven in God, en…. we hebben geen God nodig.

De reden om in God te geloven is dat dit geloof ons openstelt om God’s kracht te mogen gebruiken in ons leven. Je kan de kracht van God niet gebruiken als je niet kan geloven in het bestaan van die kracht.

Maar waarom zouden we de kracht van God willen gebruiken als we God niet nodig hebben? Eerlijke vraag. De geldende reden is dat we de kracht van God kunnen gebruiken is waarom we God niet nodig hebben. Het antwoord is cirkelvormig.

Als een rijke man in zijn wens jou schrijft waarin hij verteld dat hij jou al zijn geld heeft gegeven, en veilig in een kluis voor jou heeft bewaard, dan heb je die man niet nodig. Echter als je niet gelooft dat de man ooit heeft bestaan, zal je zelfs niet naar de kluis toe gaan om het geld te grijpen. Je zal niet geloven dat het geld er is. Je zal denken dat het allemaal een verzonnen verhaal of een grap is. Je zal rijk zijn en het niet weten.

God heeft ons gemaakt naar het evenbeeld en de gelijkenis van God. Dit is juist. Dit is niet zomaar een mooie uitspraak. Het is wat zo is. Het is zoals de Geschriften ons vertellen: “Heb ik niet gezegd, Gij zijt Goden?”

Het idee dat we God nodig hebben is een illusie. Het is een daad van vergeetachtigheid. Het is wat we inbeelden dat waar is wanneer we vergeten wie we werkelijk zijn, ontkennende onze afkomst. Als ons geloof in God is gebaseerd op het idee dat we God op een of andere wijze nodig hebben, dan zijn de meeste van onze interacties met God disfunctioneel. En natuurlijk zijn ze dat. Dat is het hele punt hier.

De meest goede reden om te geloven in God is dat we God niet nodig hebben. God heeft ons voldoende bekwaam geschapen zodat we voor ons zelf kunnen zorgen, net zoals iedere ouder daarvoor zorg draagt. Dus, we kunnen ons open stellen om God vrij lief te hebben – en gewoon God lief hebben is het meest krachtige ding dat ooit iemand van ons zou kunnen doen. Dat is omdat liefde de kracht los laat van wie we zijn, en wanneer deze kracht losgelaten wordt, is er niets dat we niet kunnen. Dat is juist wat de bedoeling van God was.

Het was niet de bedoeling van God om afhankelijk te zijn van Hem. Zijn bedoeling was dat we onafhankelijk zouden kunnen zijn. Vrijelijk. Niet alleen vrijelijk, maar ook volledig bekwaam. Van wat? Van het produceren, scheppen en ervaren van dat waar we lang naar verlangt hebben.

Maar vrijelijk God liefhebben houdt in dat we rechtstreeks zouden stoppen om God te vrezen, en dat zou alleen kunnen gebeuren als we echt zouden geloven dat we God niet nodig hebben. Zo lang we ons inbeelden dat we God voor het een of ander nodig hebben, nodigen we angst uit, omdat er dan altijd een kans zal bestaan dat God ons niet zal geven wat we verlangen.

De meeste interacties van mensen met God functioneren niet- omdat de meeste mensen een op behoefte gebaseerde relatie hebben met God. Deze relatie veronderstelt niet alleen dat wij iets nodig hebben van God, maar misschien van grotere betekenis, dat God iets van ons nodig heeft.

De relatie met God die zo veel mensen op aarde hebben gecreëerd valt uit elkaar als het waar is dat God niets verlangt van de mensen. Maar dat de relatie uit elkaar valt betekent niet dat de relatie beëindigd is. Soms horen dingen eerst uit elkaar te vallen alvorens ze voor de eerste keer goed tot stand kunnen komen. Het dient ons niet altijd om afstand te houden van ideeën die ervoor zorgen dat dingen uit elkaar vallen.

Wat wil God?

Helemaal niets.

Denk er eens over na. Zelfs als je er het sterk mee oneens bent, denk er eens over na. Juist als je het ermee oneens bent, denk er dan diep over na.

Wat maakt het dat je het er niet mee eens bent?

Wie heeft jou verteld dat deze bewering onjuist is?

Wat maakt hen juist?

Hoe weet je dat wat zij weten de waarheid is? Omdat ze het in een geschrift hebben gelezen? Begrijpelijk. Maar toch, wat maakt dat boek juist? Welke God? Welk boek?

Denk eens diep na over dit concept, al is het maar voor de intellectuele, emotionele en spirituele oefening.

“Als God niets van ons wil, dan worden we op onszelf teruggeworpen en komt de verantwoordelijkheid voor geluk en verdriet, armoede en rijkdom, vervuiling of duurzaamheid – kortom: hemel en hel – ferm te liggen waar die hoort: bij onszelf. Als God niets van ons wil, dan is het de hoogste tijd om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de realiteit die we met z’n allen scheppen..”

http://www.gesprekkenmetgod.nl/contents/nl/p120.html

Vertaling door: Sander Viergever

Terug naar pagina Diverse Berichten