De Arcturiërs, Angst

Angst


De Arcturiërs via Suzan Caroll
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

13 december 2005

Wij zijn de Arcturiërs, hier om jullie te helpen. Wij weten dat de moeilijkste emotie om mee om te gaan angst is. Daarom zijn wij op verzoek van Gaia gekomen om jullie te helpen leren angst LOS TE LATEN.

Het is niet makkelijk, en vaak niet verstandig, om angst te negeren omdat het je een belangrijke boodschap kan geven voor je overleving. Op dit moment in jullie proces kan je ego/zelf enorm worden bedreigd en een grote “overlevingsdrang” voelen. Je fysieke lichaam reageert op die angst, waarschijnlijk op dezelfde manier als het tijdens het grootste deel van je leven heeft gereageerd. Dus nu heb je een geweldige kans om “angst in actie” te zien.

Misschien ben je heel erg moe geweest – moe van het werken, moe van bezorgdheid, en moe van deze langzame trilling, waarin je ego en Ziel vechten om de eerste plaats in je bewustzijn. Met de afstemming op de vijf- en zesdimensionale trillingen en fragmenten van je hogere ZELF, kan het aanvoelen alsof er niet genoeg “ruimte” is in je aardse voertuig. Je bent als een te vol gepakte koffer waarvan de rits op knappen staat en je bevrijdt uit je gevangenis.

Je wordt moe van de realiteit die je ego heeft gecreëerd. Als je in staat bent om vanuit je Ziel te denken, dan ben je er niet onwelwillend tegen, aangezien het een kind is.

Echter, je realiseert je dat JIJ de volwassene bent die naar het kind toegaat, en je voelt de spanning van zijn vernieuwing. Je hoofd voelt als een computer die overbelast raakt door de toevoeging van nieuwe software. Alles lijkt te langzaam te gaan en je hebt moeite om in dit nieuwe systeem te functioneren. In feite kun je af en toe “vastlopen” en moet je jezelf “afsluiten” en “opnieuw opstarten”.

Dit zijn allemaal symptomen van jouw moeite om de hogere lichtfrequenties in je fysieke lichaam te integreren. Steeds als je fysieke vorm moeite heeft met integratie, neemt angst je bewustzijn in z’n greep.

Het is een algemeen sluitmechanisme om dan je aandacht op een extern drama te richten, maar je wilt dat patroon nu niet volgen. Je voelt mijn Ziel/ZELF nu in je, maar je voelt ook je ego/zelf. Je bent nu twee wezens in één. Je Ziel geeft je welbehagen en veel aanmoediging, terwijl je ego nog steeds “voor de zaken zorgt”. Helaas kun je moeite hebben met het vasthouden van een constant besef van je ware ZELF tijdens het vervullen van je aardse levenstaken. Heb geduld met jezelf aangezien je je integratieproces nog niet helemaal hebt voltooid. Feitelijk ben je pas begonnen, maar de eerste drie chakra’s bieden de meeste weerstand tegen de afstemming op het ZELF, omdat zij altijd binnen het domein van het ego hebben gelegen.

Nogmaals, wees geduldig, want je bevindt je in het transformatieproces en je bent een nieuw leven aan het scheppen. Maar er is ook een “jij” dat hardnekkig vasthoudt aan je oude leven. Dit gevecht tussen het oude en het nieuwe veroorzaakt je primaire “overlevingsdrang”. Het is je ego dat deze angst heeft, want je Ziel verheugt zich op de verruiming van je bewustzijn. Te midden van je worsteling naar opstanding heeft Gaia je verwezen naar ons, de Arcturiërs, wier galactische bijdrage het aeonen lang is geweest om mensen te helpen die door hun Corridor gaan, hetzij naar, hetzij van de derde/vierde dimensie.

Laat ons je eraan herinneren dat wij ALTIJD hier in je bewustzijn zijn. Voel je fysieke lichaam nu. Voel elke kwaal en pijn. Voel je duizeligheid en je algemene gevoel van desoriëntatie. Je bent gedesoriënteerd omdat je je in het proces van verschuivende realiteiten bevindt.

Een hogere lichtfrequentie is je aardse voertuig binnengekomen en in je driedimensionale realiteit. Je hebt het verlangen om in illusie te leven losgelaten en je hebt je eigen hogere ZELF in je aardse voertuig verwelkomd. Hierdoor is je realiteit naar een hogere trillingsfrequentie aan het verschuiven.

In jullie driedimensionale realiteit wordt geboorte voorafgegaan door dood. Dus als je je overgang begint naar het Lichtlichaam, moet je door alle stervensprocessen gaan van je oude realiteit – de realiteit die je aan het verlaten bent. Schenk geen aandacht aan al die stervensprocessen. Zegen ze vrij. Zij dienden je prima terwijl je in die trilling leefde. Maar nu kun je de last voelen van dit laag trillende omhulsel dat je om je hoger trillende ZELF hebt geslagen.

Je kunt je voorlopig wel duizelig en gedesoriënteerd blijven voelen. Terwijl angst en depressie aan je hoofd blijven zeuren, probeert je ego/zelf zich als troost hardnekkig aan hen vast te houden. Ja, troost! Angst en depressie bieden troost omdat zij een reden geven voor je ongenoegen. Zij gaven je iets anders om aan vast te houden in plaats van de vele externe drama’s die wedijveren om je aandacht.

Met angst en depressie bleef je tenminste gefocust op je zelf en op je eigen innerlijke wereld. Dat is een belangrijke les, aangezien je innerlijke wereld is waar je uiterlijke wereld begint. Nu je trillingsfrequentie toeneemt, schept datgene waarop jij je aandacht richt steeds sneller je realiteit. Let altijd op wat je denkt en op de emoties die met je gedachten gepaard gaan, want je zult ze bijna tezelfdertijd manifesteren.

Je ego/zelf straalt nu veel angst uit, aangezien het zijn ondergang ziet aankomen. Laat deze angst los op het moment dat je die onderkent en zegen het vrij van je aura.

Zing: IK BEN HET LICHTLICHAAM, IK BEN HET LICHTLICHAAM, IK BEN HET LICHTLICHAAM

Deze mantra zal je eraan herinneren dat de angst niet voortkomt uit een drama/illusie “daarbuiten”. Het voelt als je diepste, meest primaire angst, je drang om te overleven. En dat is inderdaad wat het is! Je ego vreest voor zijn overleving. Laat deze angst los en houd je ego in je hart terwijl je de mantra driemaal zingt. Jouw liefde zal je ego/zelf verzekeren dat je hem niet afwijst. In plaats daarvan transformeer je hem tot het aardingskoord voor je Lichtlichaam. Herinner je ego eraan dat je hem niet achterlaat en dat je hem opneemt in het Lichtlichaam dat je altijd bent geweest.

In het verleden hebben wij jullie geholpen door jullie driedimensionale bewustzijn naar de zesde dimensie te brengen. Nu zijn wij hier om jullie te helpen jullie zesdimensionale bewustzijn naar jullie driedimensionale matrix te brengen. Wij zeggen “matrix” in plaats van geest, omdat jullie geest niet langer driedimensionaal is. Jullie beschikken nog steeds over het 3D-kanaal zodat jullie je aardse 3D-Voertuig kunnen bedienen. Echter, naarmate jullie je geest disciplineren om meer vanuit het 5D/6D-kanaal werkzaam te zijn waarop jullie je op dit moment afstemmen, zal de angst van jullie ego/zelf niet langer een afleiding zijn.

Houd je “prijs in het oog”, want je zult de prijs naar je toe brengen en je de moeite besparen om er achteraan te gaan. Omdat Venus zich nu tot 2012 in Gaia’s aura bevindt om de vrouwelijke kracht van aantrekking te versterken, is het makkelijker om het leven naar je toe te brengen. De mannelijke kracht van achtervolging komt nu in evenwicht met de vrouwelijke kracht van aantrekking. Alles wat je hoeft te doen is je Centrum vinden en daar blijven. Vanuit je Centrum heb je toegang tot je vrouwelijke kracht van aantrekking om je verlangens naar je toe te magnetiseren, en tot je mannelijke kracht, zodat je naar beiden kunt handelen.

Onthoud bovenal dat je niet alleen bent. In feite zijn jullie de Planeet. Net zoals jullie, ervaart ELKE levensvorm op Gaia dezelfde ervaring van “Dood-naar-Geboorte”. Neem een moment om de vele stervensprocessen te herkennen die plaatsvinden nu de hogere dimensies naar Gaia stromen om de 3D-Matrix af te breken.

Laat ons een paar van die “stervensprocessen” noemen:

Dood van Bezorgdheid
– Wat zullen je gedachten nu doen?
–  Kun je je een realiteit voorstellen zonder de agitatie van angst en/of depressie?
–  Kun je je een realiteit voorstellen die vrij is van ALLE conflicten?

Dood van Geld
–  Wat zal het “antwoord” zijn op jouw problemen als “meer geld krijgen” niet meer aan de orde is?
–  Kun je je een realiteit voorstellen waar je waardesysteem niet is gebaseerd op monetaire weelde?

Dood van Verlangen
–  Als je alles hebt, waar zul je dan naar verlangen?
–  Kun je je een realiteit voorstellen waar Thuis niet langer een verre plaats is, maar in plaats daarvan binnenin je?

Dood van Afscheiding
–  Als je in Eenheid leeft met Al Wat Is, welke plaats neem jij in?
–  Kun je je een plaats voorstellen waar je “in commune bent” in plaats van communiceert?

Dood van Fysieke Opsluiting
–  Als je het Lichtlichaam bent, hoe ziet je realiteit eruit?
–  Kun je je voorstellen hoe je je Lichtlichaam creëert?
–  Zal het plotseling openbarsten of zichzelf geleidelijk aan openbaren?

Dood van Dood
–  Hoe kan er leven zijn zonder dood?
–  Kun je je een realiteit voorstellen waar geen begin en geen einde is?

Dood van Angst
–  Als er GEEN angst is, hoe zul je dan liefde kennen?
–  Kun je je een realiteit voorstellen waar GEEN angst is?

Oh ja, angst is de moeilijkste dood. Angst heeft zo lang deel uitgemaakt van jullie driedimensionale ervaring dat het is doorgedrongen tot elke gedachte, elke emotie, elke actie en elke cel van je lichaam. Onthoud echter dat angst was bedoeld om je te beschermen tegen een gevaarlijke wereld waar overleving je doel was en geluk een vaag, mogelijk bijeffect. Angst was in Gaia’s 3D-frequentienet en in jullie bewustzijn geplaatst tijdens de aanvang van het 3D-Spel. Angst is de rand die het spel onderscheidt van de Kosmische Stroom vanwaar jullie kwamen. Maar angst is niet meer leuk, toch?

In deze tijd van jullie planetaire transmutatie kunnen jullie angst van jullie 3D-matrix verwijderen. Nu Gaia’s mensen hun bewustzijn verenigen met het Planetaire Bewustzijn, zullen jullie allemaal de mogelijkheid hebben om het programma van jullie 3D-Spel te herschrijven. Helaas zijn er mensen op jullie planeet die nog steeds het 3D-spel willen spelen en zij willen angst er niet uit verwijderen. In feite voegen zij hardnekkig zoveel mogelijk angst toe aan het Collectief en aan het Planetaire Bewustzijn als zij kunnen. Zij weten dat het Moment van Ontwaken daar is en zij willen dat saboteren. Je kunt je aansluiten bij hun versie van het Spel, OF je kunt “weigeren om te spelen”.

Hoe weiger je te spelen? Je weigert angst toe te staan je te binden.

Observeer angst en voel het “gevoel van angst” zonder commentaar. Laat het vervolgens los zonder erover te praten. Angst is het afval van de derde dimensie. Angst IS gewoon, net zoals afval gewoon IS. Geen van beiden is slecht; zij zijn gewoon een “restant” dat niet langer nodig is. Als je je richt op de vijf- en zesdimensionale kanalen, dan komt de angst die zich eens verborg in je onbewuste denken naar de oppervlakte van je bewustzijn om te worden losgelaten. Vanuit de 5D- en 6D-kanalen kun je angst waarnemen die te bedreigend was om door je lagere “kanalen” te worden waargenomen.

Confronteer angst met een kalme herkenning. Verwijder het van je Emotionele Lichaam. Leid het door je Mentale Lichaam – nog voor je de kans hebt om erover na te denken. Sta je Oorzakelijke Lichaam toe om de actie en reactie ervan te zien, en je Spirituele Lichaam om het op te lossen met Onvoorwaardelijke Liefde.

Leer ANGST gewoon te herkennen door zijn “gevoel”. Hecht het niet aan iets externs of interns. Leer Angst gewoon te laten ZIJN,  als een vlo, een slang of een zonsondergang. ANGST IS GEWOON! Het hecht zich nergens aan, het zal hooguit door je heen stromen. Als angst alleen maar IS, en geeft het geen aandacht aan, dan zal het energieveld van angst beginnen op te lossen.

Angst is een hoog geladen gedachtevorm die fysiek leven wenst te ervaren door zich aan mensen te hechten. Een gedachtevorm is een 3D-gedachte dat een leven heeft aangenomen in de vierde dimensie. Alle gedachten die zijn “geladen” met emotie, nemen een leven aan in de vierde dimensie als “gedachtevormen”. Als je een gedachtevorm voedt met je bewuste of onbewuste aandacht, dan zal het zich hechten aan materie en een 3D-leven aannemen. Dit is waarom je je angst niet moet voeden. Deze gedachte vorm van angst is als de kat van de buren die bij je deur miauwt. Je weet dat je hem niet moet voeden, anders zal hij in JOUW huis gaan leven.

Driedimensionale gedachten zijn gepolariseerd doordat de tegengestelden zijn gescheiden, d.w.z., goed/slecht, licht/donker en liefde/angst. In de vijfde n hogere dimensies zijn liefde en angst ÉÉN.Wij weten dat dit concept voor jullie geaarde zelf moeilijk is om te bevatten. Laat het idee daarom gewoon toe tot het voorstellingsvermogen van je vijfdimensionale denken en je het uiteindelijk begrijpen/herinneren.

Met de polariteit van liefde versus angst, snelt de angstpolariteit naar AFDALING van een 4D-gedachtevorm naar 3D-materie. De polariteit van liefde daarentegen, wordt aangetrokken door OPSTANDING van een 4D- of 3D-gedachtevorm naar een 5D-Lichtlichaam. Angst is de kracht van “destructie” en liefde is de kracht van “constructie”. Angst beweegt naar de beperking van vorm en afscheiding van de geest, terwijl liefde beweegt naar expansie en de vrijheid van eenheid met de geest. Hiermee bedoelen we natuurlijk Goddelijke Liefde, want te vaak is menselijke liefde zozeer vervuld van angst dat het zijn grote “kracht van vrijheid” heeft verloren.

Echter, angst is niet “slecht”. Het doet gewoon z’n werk; het werk van DESTRUCTIE. Destructie is nodig in de derde dimensie aangezien dood altijd vooraf moet gaan aan geboorte. Conceptie, zwangerschap, geboorte, groei, bloei, afbraak en dood, is het proces dat elk leven moet ondergaan als het eenmaal de 3D-matrix binnengaat. Liefde is de kracht van CONSTRUCTIE omdat het energieveld van liefde wil expanderen. Water/emotie/bewustzijn beperkt zich tot ijs – angst; en het expandeert als stoom – liefde. Water valt naar de grond en stoom stijgt naar de hemel.

Met je afstemming op het ZELF is angst bijzonder afwijzend geweest. Het heeft zich meer dan ooit aan je willen vasthechten, omdat het voelt hoe de polariteit van liefde begint te groeien. Sinds 11-9 zijn er meer rondzwervende angstmoleculen geweest die materie zochten dan er sinds lange tijd geweest zijn. De krachten van destructie zijn bijzonder succesvol geweest in het gebruik van die angst. Maar met het afstemmen op jullie ZELF verliest illusie haar kracht; dus is de kracht van angst ook afgenomen.

Tot voor kort is angst het voornaamste element geweest in het Collectieve Bewustzijn. Er is zoveel Angst geweest dat het feitelijk zijn eigen bewustzijn heeft aangenomen, het bewustzijn van een verslaafde. Als je ooit een moment van verslaving hebt ervaren – aan wat dan ook – dan weet je hoe het voelt om angst te ZIJN. Als je een waanidee van 4D-angst zou zijn die zich aan materie wil hechten, dan zou je je voelen als een verslaafde die wil “gebruiken”. Een verslaving is alles wat je “doet” of “neemt” zodat je je emoties niet hoeft te VOELEN. Als je toegeeft aan een verslaving, dan daalt je trilling omdat je buiten je ZELF naar antwoorden zoekt en buiten je persoonlijke instinct/gevoelens/emoties.

Telkens als je naar buiten op zoek gaat wat alleen van binnen kan worden gevonden, daalt je bewustzijn omdat je je richt op illusie, afscheiding, beperking en dus angst. Natuurlijk zijn er ook goede dingen “buiten” je. Alleen als je denkt dat ALLES BUITEN jezelf is, heb je gekozen voor de 3D-illusie van afscheiding boven de 5D-Eenheid van alle Leven. De beste manier om niet gehecht te raken is realiseren/herinneren dat de 3D-realiteit een experiment is. Als angst naar je toekomt met zijn beperkende kracht, EXPANDEER dan je WEZEN en sta de angst toe door je heen te stromen.

Sta je bewustzijn toe zozeer te EXPANDEREN dat je de ruimtes kunt zien tussen je materiële deeltjes. Zie nu de waanideeën van angst als zij jou naderen. Observeer hen als zij jouw ruimtes passeren. Hecht je NIET aan de angst. Sta het gewoon toe door je heen te STROMEN. Als je de angst voelt, “passeert” het gewoon en “hecht”zich NIET aan je.

Ervaar de dag met het identificeren van het “gevoel” van ANGST.
Identificeer het en LAAT HET LOS!

Kwam de angst omhoog uit je onbewuste zelf om te worden losgelaten?
Identificeer het en LAAT HET LOS!

Had je een gedachte die de angst creëerde?
Identificeer de gedachte en LAAT HET LOS!

Uiteindelijk zal angst zijn “macht over” jou verliezen.
Angst zal ZIJN, maar hij zal NIET JOU Zijn!

Met de steeds hoger wordende frequentie van Gaia en van jullie zelf, worden jullie creatieve vermogens enorm uitgebreid. Onthoud dat angst net zo’n schepper is als liefde, maar het is een schepper van beperking en afscheiding. Neem even de tijd om een paar van je creaties te herinneren die werden gevoed door angst.

Waren zij plezierig?
Wat was het drama dat met deze creaties vergezeld ging?

Als je het “gevoel” van angst eenmaal bewust kunt identificeren als een trilling in plaats van een realiteit, kun je er makkelijker onthecht van blijven. Deze onthechting wordt het beste in stand gehouden door neutraal denken, dus “gedachte zonder oordeel”. Gedachte zonder oordeel accepteert, toont mededogen en interesse, en is onthecht. Let goed op je gedachten. Probeer een dag te leven zonder een enkele oordelende gedachte – positief noch negatief. Oordeel is emotie en emotie is wat de 3D-matrix in stand houdt.

Toch kun je gedachten hebben vergezeld van emoties als die niet voorwaardelijk zijn, zoals Onvoorwaardelijke Vergeving, Onvoorwaardelijke Acceptatie en Onvoorwaardelijke Liefde. Deze gedachten zijn niet-gepolariseerd en niet-oordelend, omdat zij vijfdimensionaal van aard zijn en voortkomen uit Onthecht Mededogen. Dus zijn deze gedachten gevuld met Goddelijke Liefde en zullen zij je enorm helpen met de vijfde dimensie naar de derde dimensie te brengen.

Om vergeving, acceptatie en liefde te hebben – zonder voorwaarde – moet je je volledig overgeven aan je Ziel/ZELF. Deze volledige overgave zal het je ook mogelijk maken om te stoppen met het spelen van het 3D-Spel. Eenmaal in de Stroom van Overgave, wil je het spel niet langer spelen. In plaats daarvan wil je een realiteit scheppen waar geen spelletjes en geen illusies zijn, ALLEEN waarheid.

De WAARHEID is:
–  Angst is een 3D-feit
–  Jij bent multidimensionaal
–  De “jij” die het 3D-Spel speelt is slechts een klein fragment van je ZELF. Er zijn VELE andere  fragmenten van je ZELF verspreid over het Multiversum.

De WAARHEID is:
–  Naarmate meer en meer illusie oplost, zullen je andere fragmenten ÉÉN Voor ÉÉN TOT en IN je komen.

Wij, de Arcturiërs, prijzen jullie tijdens jullie grote vooruitgang naar het Licht en met het accepteren van het Licht in jullie. Jullie hemelen zijn gevuld met Wezens die jullie planetaire proces observeren. Deze Wezens sturen jullie onophoudelijk liefde en moed.

Eén van deze Grote Wezens is je Toekomstige ZELF, die graag contact met je wil maken.

Wij omhullen ieder van jullie met onze Onvoorwaardelijke Acceptatie, Onvoorwaardelijke Vergeving en Onvoorwaardelijke Liefde.

Wij zijn, de Arcturiërs.

Copyright © 1996-2005 Suzan Caroll http://www.multidimensions.com

Ditrianum Media Center Copyright © 2002-

Terug naar pagina De Arcturiërs