Ancient Awakenings, Hou je “Voet op het Gaspedaal” aangezien je de finishlijn nadert.

Hou je “Voet op het Gaspedaal” aangezien je de finishlijn nadert.

Sananda / Yeshua gechanneld door James McConnell

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 21 februari 2021.   (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Sananda   

Ik ben Sananda. Zoals altijd waardeer ik de tijd dat ik bij jullie kan zijn en met je kan delen en deel ben van deze voortdurende uitdrukking van je ontwakende bewustzijn.   

En oh! Wat een ontwakend bewustzijn vindt hier plaats in jullie allemaal en ook in veel van jullie broeders over de hele planeet, terwijl er steeds meer van jullie ontwaken!  

Je denkt misschien dat dit niet gebeurt. Maar, zoals we vaak hebben gezegd, vanuit ons gezichtspunt is dat wel zo. Steeds meer licht komt versneld in hen. De vlammen komen versneld binnen, zwellen, groeien, breiden uit, de vlam van herinnering en weten en hoger bewustzijn. Het komt allemaal terug. En jullie hoeven alleen maar door te gaan om het proces te laten doorgaan.      

Zoals ik eerder aan James doorgaf toen hij vandaag naar het onderwerp vroeg, stond het onderwerp voor hem klaar, ‘Hou je voet op het gaspedaal’. Dat klinkt misschien niet helemaal als een spirituele uitspraak voor jullie. Maar in de essentie van waar het vandaan komt is het een spirituele uitspraak.      

Ga door. Blijf bewegen. Je komt nu bij de finishlijn aan. Dit is niet zo wanneer je je voet van het gaspedaal afhaalt. Dit is als je extra gas wilt geven en steeds dichter bij de finishlijn wilt komen waar je dan klaar kunt staan ​​om degenen die achter je komen te helpen.       

Niet om als eerste te eindigen, dat is niet de boodschap. Want degenen die de laatste zijn, zullen de eerste zijn. En degenen die de eersten zijn, zullen de laatsten zijn. Dat werd lang, lang geleden over mijzelf gezegd als Yeshua. Dat is wat er nu gebeurt. Je bent nu op die momenten waarop jullie die de laatste lijken te zijn, de eerste zullen zijn.          

Jullie zullen de eersten zijn in de ascensiegolven die eraan komen. Je zult de eerste zijn die zich met je families van boven herenigt. Je broeders en zusters in de lucht. Je zult de eerste zijn die klaar is om de gidsen te zijn die degenen helpen die op zoek zijn naar gidsen, net zoals jullie ernaar zochten toen je aan je ontwakingsproces begon.     

Maar ik moet je nu zeggen dat het nog hobbeliger zal worden, zelfs nog hobbeliger dan dat het op dit moment is. Omdat het moet.   

De duistere machten weten wie jullie zijn, ieder van jullie. Ze kennen je. Ze kennen deze groep. Ze kennen alle groepen. Ze kennen iedereen die berichten naar buiten brengen. Dit is de reden waarom er op dit moment zoveel censuur is, omdat ze proberen je de mond te snoeren. Ze proberen ascensie te voorkomen.        

En ze doen alles wat ze kunnen, alles wat ze weten. Zoals we al zo vaak hebben gezegd, blijven ze terugvallen op hetzelfde draaiboek dat al zoveel duizenden jaren werkt. Maar dat draaiboek is afgelopen.   

Dat draaiboek is klaar, want de alliantie heeft een beter draaiboek, een nieuwer draaiboek. Iets dat ze kunnen gebruiken om het oude draaiboek te overwinnen. Ze hebben niveaus van bewustzijn die verder gaan dan wat de duistere krachten op dit punt kunnen bereiken. Ze hebben de Galactics die met hen samenwerken om niet slechts een stap voor te blijven, maar vele stappen. Stappen die ze kunnen voorspellen. Ze weten wat er gaat komen. En ze kunnen de nodige stappen ondernemen om alles af te houden dat de duistere krachten uit die oude draaiboeken blijven halen.            

Maar zoals je al zo vaak hebt gehoord, het Licht heeft al gewonnen. De Alliantie heeft al gewonnen. Het hoeft alleen nog maar gemanifesteerd te worden. Maar nogmaals, niet in dit driedimensionale illusionaire rijk. De illusie moet vallen en het is aan het vallen. Maar om het te laten vallen moet het eerst tot bestaan ​​worden gebracht, of in een weten van de ontwakende bevolking.          

Je hebt vaak gehoord dat de grootste angst van de duistere krachten, hun grootste angst is dat de bevolking van deze planeet ontwaakt. En jullie zijn aan het ontwaken! En alles wat ze doen, is proberen je van dat ontwaken af ​​te houden, zelfs tot het punt waarop ze je steeds meer beginnen aan te vallen. Ze vallen je emotioneel aan. Ze vallen je zelfs fysiek aan, ze kunnen dit doen. En ze doen het ook.        

Maar degene die nu in de hogere vibraties zijn, zij kunnen je barrières niet doorbreken. Ze kunnen niet door die muur heen breken die je in je hebt opgebouwd, de barrière, je mentale lichtlichaam, de Violette Vlam, je buis van licht, al deze dingen die nu worden gebruikt om te voorkomen dat de duistere krachten doordringen in de barrières die je hebt opgebouwd. En je hebt deze barrières opgebouwd.   

Ja, er zijn momenten waarop je immuunsysteem een ​​beetje laag lijkt te zijn. Als je je schild een beetje laat zakken, dan kunnen ze er doorheen dringen, maar slechts kort. Sommigen van jullie ervaren dat nu. En sommigen van jullie zullen dit nog ervaren in de komende tijd. Maar wees niet bang.     

Laat er totaal geen angst in je komen. Je bent al voorbij de angst. Jullie zijn stuk voor stuk voorbij de angst gekomen die jullie onbekwaam maakte. Het kan niet langer, zolang je het niet laat gebeuren.    

Alstublieft, iedereen, ga door, ga door zoals je doet. Zoals je geleerd is te doen. Zoals je de hulpmiddelen gekregen hebt om te doen, wat die hulpmiddelen ook mogen zijn,  of het nu gaat om het gebruik van kristallen, of van de Violette Vlam, of de aanroeping van Aartsengel Michael’s Vlammende Blauwe Zwaard van Waarheid om alle overgebleven psychische banden te verbreken. Je zou dat moeten doen, niet elke dag, maar periodiek zijn zwaard gebruiken om uiteindelijk de verwijdering van de psychische banden volledig te voltooien die je misschien nog steeds vasthouden aan deze illusie van de 3D-matrix. Zij kunnen je niet langer vasthouden, tenzij je het toestaat om je vast te houden.        

Net zoals ik, als Yeshua, op Aarde rondliep en deed wat ik kon om de boodschap naar buiten te brengen, de boodschap dat we allemaal soeverein zijn. We zijn allemaal vrije wezens. We hadden allemaal keuzevrijheid. Zo wandel jij nu ook op Aarde en je brengt die boodschap naar buiten dat je helemaal vrij bent, vrij om te zijn wie je maar wilt zijn, om het bewustzijn in je te dragen dat overeenkomt met het bewustzijn van je Hoger Zelf. En niemand, niemand heeft het recht om dat ooit van je af te nemen. En iedereen die dit probeert, dan kun je  een beroep doen op ons en wij zullen ingrijpen en voor je gaan staan ​​en een barrière opwerpen tussen degene die dit probeert en jou.             

Want je bent voorbestemd om vrij te zijn, dat wil zeggen vrij van alles dat je niet in je fysieke lichaam wilt brengen dat je niet wilt laten gebeuren. 

Ik spreek nu over het vaccin waar je over sprak. En toch is het beide. Het heeft vermogens, het heeft de kracht in zich om het DNA-proces te veranderen als je dat toestaat. Als degenen die dit vaccin nemen en dit niet eens weten, kunnen ze nadelig worden beïnvloed door dit vaccin. Maar, aangezien dit een grote ‘maar’ is voor jullie om te begrijpen, zelfs als ze dat vaccin nemen denkend dat het zal voorkomen dat het virus hen beïnvloedt, zolang als ze begrijpen dat het geen effect op hen zal hebben, dan heeft het geen effect op hen.        

Maar als ze geloven dat het wel effect heeft, als ze bezwijken voor de angstprogrammering, dan zal het hen wel beïnvloeden en zeer waarschijnlijk tot gevolg hebben dat ze van deze planeet worden gescheiden. En dat is jammer, maar het is de manier die ze gebruiken om zichzelf van de planeet te halen, omdat ze misschien niet, of zelfs helemaal niet begrijpen wat ascentie is en er niet klaar voor zullen zijn.  

Maar als ze er klaar voor zijn, als ze de keuze hebben gemaakt om voorwaarts te gaan met ascensie, dan zal dat vaccin, ongeacht wat het in zich draagt, geen effect op hen hebben. Dat zal in wezen worden geneutraliseerd. Wees dus niet bang.     

Nu, met dit begrip, betaamt het je, iedereen die het beter weet, om het vaccin niet te nemen. Om niet te bezwijken voor de angst. Om niet te capituleren voor de verschillende angstmechanismen die de duistere machten blijven gebruiken, zoals het dragen van maskers, het afstand nemen van je broeders en zusters, dit alles is onnodig, ongegrond en kan schadelijk voor je zijn terwijl door dit ascensieproces gaat, terwijl je door dit overgangsproces gaat.       

Geloof in uzelf, mijn broeders en zusters, mijn vrienden. Geloof in de kracht in je om door te gaan met het boven de illusie uitstijgen, boven de matrix om je heen. Ja, word Neo.     

Ieder van jullie wordt Neo zoals in ‘The Matrix’. Ieder van jullie kan dat doen, waar je in staat zult zijn om te stoppen, niet de kogels zoals in de film, maar alle pogingen om de barrières die je hebt te doorbreken en die je zult opzetten om alles tegen te houden dat wil proberen er doorheen te dringen.  

Ik ben Sananda en Yeshua gecombineerd deze dag op dit moment. En al mijn liefde en vrede en harmonie en vreugde gaat uit naar jullie allemaal.  

Heel veel dank aan jullie allemaal voor alles wat jullie op deze momenten in deze tijd doen om dit Grote Ontwaken tot stand te brengen en om jezelf meer naar die Eerste Golf van Ascentie te begeven die nu nadert. Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen