Ancient Awakenings, “Dit is allemaal deel van de illusie”

“Dit is allemaal deel van de illusie”

Aartsengel Michael gechanneld door James McConnell 

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 14 maart 2021.  (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Aartsengel Michael

Ik ben Aartsengel Michael. Ik ben hier op dit moment om jullie te blijven helpen bij het verwerken van alles wat er nu in je leven gebeurt terwijl je je steeds meer concentreert op hoe dingen veranderen met je dierbaren, je omgeving, alles wat er gebeurt wat je naar een punt brengt waarop je meer en meer los moet komen van alles wat nog een 3D-illusie is van dit driedimensionale paradigma dat inderdaad een illusie is.     

Alles wat je op internet bekijkt, op de televisie, alles wat je hoort, maakt grotendeels deel uit van deze illusie. Het is een show of een film, zoals je vaak hebt gehoord, die voor je ogen wordt afgespeeld.  

Maar de hele reden hiervoor is niet om verdriet te brengen, zeker niet om angst te brengen, maar om deel uit te maken van dit Grote Plan dat je steeds dichterbij brengt om door deze transitie te gaan waarin je je bevindt en om je ascensieproces te doorlopen.  Waar jullie nu in zijn, inderdaad, in die eerste golf van ascensie. 

Ben je geascendeerd? Nee. Als je nog een vorm van gehechtheid voelt ben je niet geascendeerd.      

En aangezien jullie gesprek eerder ging over jullie dierbaren en degenen die al dan niet opgewonden zijn als gevolg van de keuzes die ze maken, je hoeft je geen zorgen over hen te maken. Ze hebben hun eigen levenspad. Ze hebben hun eigen zielepad om te volgen. En ze volgen dat, net zoals jij het jouwe volgt.    

Je moet steeds meer gaan begrijpen dat je geen controle hebt. Helemaal geen controle. Net zoals ik geen controle heb. Sananda heeft geen controle. Saint Germain heeft geen controle. One Who Serves….. enzovoort. Niemand van ons heeft enige controle over jullie, nog zouden we controle over jullie willen hebben. Dat is een driedimensionaal illusionair proces.            

Degenen die controle willen, willen de hele planeet beheersen. Ze willen de wereld beheersen. Hoeveel dwaasheid is dat? Maar het wordt ze niet toegestaan dat te doen.    

Je hebt vele, vele keren gehoord dat het Licht al heeft gewonnen. En inderdaad, het heeft al gewonnen. In de hogere dimensionale frequenties heeft het al gewonnen. Het is al gebeurd. De Zonneflits is al gebeurt in de hogere dimensies. Maar het is nog niet naar beneden gefilterd. En je hebt gehoord dat het niet in de derde dimensie zal gebeuren. Dat kan niet. Want als de Zonneflits nu zou gebeuren in de derde dimensionale illusie met de sluier nog intact, zou je het niet overleven. De meesten, zo niet jullie allemaal, en de Lichtwerker Gemeenschap inbegrepen, zouden het niet overleven. Dit is de reden waarom het nog niet is gebeurd.                 

Maar je kunt er zeker van zijn dat als het gebeurt, je er klaar voor bent. En het bewustzijn van de mensheid zal voldoende gevorderd zijn. Want er zijn nu dingen in de maak die dit Grote Ontwaken teweegbrengen. Dit Grote Ontwaken leidt tot een hoger bewustzijn, hogere vibraties en een beweging uit de driedimensionale illusie, een beweging om de sluier weg te halen. En als dat gebeurt, zal de Zonneflits ook gebeuren.       

Zal het een leven lang duren? Nee. Zal het vele jaren duren? Hoogstwaarschijnlijk niet. Maar het kan maanden duren, en ja, zelfs jaren voordat dit gebeurt. Maar nogmaals, het gebeurt allemaal op wat jullie ‘Gods tijd’ noemt. Niet op jullie tijd. Het is allemaal in Goddelijke timing. Zelfs ik, Aartsengel Michael, ik weet de timing hiervoor niet. En als ik het wist, zou ik het jullie niet mogen vertellen.           

Omdat je het moet beleven. Je moet je leven dag voor dag leven, van moment tot moment. Daarvoor ben je hierheen gekomen. Je kwam hier om te leven. Je kwam hier om uit te drukken, het leven uit te drukken. Je kwam hier om het Licht te verankeren. Dat is wat je allemaal tot op zekere hoogte doet.       

Het is waar, het is niet aan jou om iemands zielepad te manipuleren of te helpen veranderen. Het is hun zielepad en het is jouw zielepad.    

Terwijl je steeds dichter op je zielepad komt om terug te komen, en ik zeg specifiek ‘terug te komen’ om je te herinneren wie je bent en om je de verbinding met je Hoger God Zelf te herinneren, wanneer je dat volledig hebt gerealiseerd en je hebt alle gehechtheden losgelaten die je nog aan deze driedimensionale illusie vasthouden dan zul je geascendeerd zijn in en soms zelfs voorbij de vijfdimensionale frequentie. 

Als je wilt, als je wenst, doe dan een beroep op mij, Aartsengel Michael, dat ik met mijn Vlammend Blauw Zwaard van Waarheid komt en alle resterende psychische banden verbreekt die je nog steeds vasthouden aan deze driedimensionale illusie. Zodat jullie voor eens en voor altijd verder kunnen gaan dan dit spel en dit spel voor jezelf beëindigen en voorgoed naar de hogere trillingsfrequenties gaan, niet om heen en weer te blijven gaan.  

Tenzij je dat wenst. En velen van jullie, zoals je hebt gehoord willen dat, willen dat doen. Als je eenmaal bent geascendeerd, zouden velen van jullie terug willen komen. Terugkomen en de geliefden helpen die achterbleven en hen helpen om over de finishlijn te komen, net zoals jij zult hebben gedaan.    

Ik ben Aartsengel Michael en ik verlaat jullie nu in vrede en liefde. 

En weet dat ik, en velen, velen van ons, en je weet over wie en wat ik spreek, al degene die je aanroept – we zijn er altijd, slechts een fluistering verwijderd. Vraag en we zullen bij je zijn.  

Vrede en liefde zij met jullie allemaal. Zegeningen.   

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen