De Arcturiërs, Samenzwering

Samenzwering


De Arcturiërs via Sal Rachele
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

8 februari 2006

Geliefde Scheppers, wij zijn de Arcturiërs met een boodschap om jullie begrip omtrent georganiseerde chaos en de machtsstrijd die wijdverbreid is op jullie planeet te verlichten.

Het woord “samenzweren” in jullie taal betekent feitelijk het samen ademhalen, en impliceert het samenkomen en de gezamenlijke inspanning voor een gemeenschappelijk doel. Dit betekent dat wanneer twee of meer van jullie samenkomen, om de woorden van Sananda te gebruiken, er grote macht is om de Schepping te beïnvloeden.

Het woord “samenzwering” heeft de betekenis gekregen van geheime militaire of politieke operaties die één groep dienen ten koste van anderen of ten koste van de velen. Dit is zeker een definitie die waarde heeft en kan worden onderzocht.

In deze boodschap onderzoeken we de belangrijkste van alle samenzweringen op Aarde. Besef dat er vele “micro-samenzweringen” zijn die tot twee mensen kunnen worden teruggebracht – wij zullen alleen naar de belangrijkste en meest gevestigde niveaus van georganiseerde chaos kijken. Wij gebruiken de term “georganiseerde chaos” niet alleen als grap, want de meest bedrieglijke van alle samenzweringen hebben als doel de totale vernietiging van de georganiseerde samenleving.

Waarom zou een groep eraan werken om de vooruitgang van de mensheid te ondermijnen? Misschien moeten we eerst kijken naar de meest dichte en donkere van alle samenzweringen, de organisatie van zogenaamde “Donkere Heren” – hun oorsprong, intentie en manifestaties.

Zoals je misschien al weet hebben buitenaardse groeperingen eeuwenlang om jullie Aarde gestreden. De “donkere krachten” zijn zielen die zich hebben gegroepeerd en samenzweren om de “krachten van het licht” te beheersen en te manipuleren zodat ze het licht kunnen wegnemen van de krachten van het licht waardoor ze meer macht en gezag krijgen. Alle donkere krachten geloven dat zij zijn gescheiden van hun Bron en moeten daarom energie (geld, prestige, macht, etc.) van anderen nemen.

Omdat de meeste zielen hun macht en energie niet bewust zullen afstaan, moeten de donkere krachten sluwe en geheime middelen aanwenden om hun doelen te bereiken. Het is voor hen vrij makkelijk om macht te krijgen als de “slachtoffers” van hun aanval niet beseffen dat ze worden aangevallen en worden beroofd van hun levensenergie. Daarom werken donkere krachten letterlijk in het donker, waar ze zachtjes aan de touwtjes trekken om zoveel mogelijk van de krachten van het licht over te hevelen.

Als je je serieus bezighoudt met spiritualiteit, dan weet je dat er niet een kracht bestaat die tegenover het licht staat. Niettemin kan licht op twee manieren naar donkere plaatsen worden geleid. Bij één van die manieren kan de duisternis van het licht “nemen” en proberen dit licht te converteren naar een reeks vervormde impulsen waarbij hij doet voorkomen dat hij meer macht krijgt en een gevoel van superioriteit en heerschappij van het ego. Deze ogenschijnlijke overdracht van kracht van het licht naar de duisternis is uiteindelijk een illusie en kan zichzelf niet oneindig in stand houden. Vroeg of laat moet het uiteenvallen en keren de lichtimpulsen terug naar de Bron. Deze “entropische” energie-uitwisseling is per definitie misplaatst omdat het de “inademing” van de Schepper moet onderkennen – de impuls van het leven om te evolueren, om intelligenter, ordelijker en bewuster te worden – bekend als de “centropische” kracht in de natuurkunde.

Hoe tijdelijk deze ogenschijnlijke beweging naar de duisternis ook moge zijn, voor degenen wier levensenergieën zijn afgetapt door de verborgen strijders van de duisternis, lijkt zij heel werkelijk.

De tweede manier waarop het licht de duisternis benadert, is door zijn stralen direct in de donkere plaatsen te laten schijnen en deze te verlichten en de illusies op te heffen die hen bezighielden. Dit is de heilzame toepassing van het licht dat direct van de Bron komt, dat door de Lichtwerkers van de Aarde en van andere planeten wordt doorgegeven. Dit doorgeven van licht om de duisternis te verlichten, komt tot stand door het direct afstemmen op de Bron en energie van de Bron te leiden naar de dichte plaatsen van de Schepping die niet in staat of niet bereid waren om zich open te stellen voor God’s Liefdevolle Aanwezigheid en deze te ontvangen.

Wat nu op Aarde plaatsvindt is het uitstromen van Goddelijk Licht dat de duisternis doordringt en vult waardoor hij zich woedend verzet en aanvalt. Hij heeft het idee dat hij wordt vernietigd en in zekere zin is dat juist. Als het licht iets verlicht wat heel lang in de duisternis werd gehouden, dan verdwijnt de duisternis onmiddellijk.

De hoge dichtheid op Aarde voorkomt dat het “onmiddellijke” onmiddellijk is, maar wat jullie mensen van de Aarde op dit moment doormaken, is de overgangsperiode waarin de duisternis aan het licht wordt gebracht en binnenkort ophoudt te bestaan.

Om de duisternis geheel aan het licht te brengen zullen we in het kort de verschillende samenzweringen noemen en hun modus operandi en mate van invloed onthullen.

1. De Reptielen Groeperingen

De Reptielen zijn afkomstig van verschillende vierdimensionale werelden en komen oorspronkelijk van het sterrenstelsel Alfa Draconis, maar zijn nu verspreid over vele regionen, waaronder Orion, Sirius en zelfs de naburige melkweg Andromeda. Niet alle rassen van deze sterrenstelsels zijn verbonden met de Draconische Orden en niet alle Draconiërs zijn Donkere Heren. Maar deze wezens, die in de vierde dimensie verblijven, bevinden zich binnen de astrale niveaus van de Aarde en tappen energie af van degenen die in woede en angst leven.

Hun voornaamste doel is het beïnvloeden van de leiders van deze wereld om uit hun naam te handelen, om hun energie te sturen en hun macht en heerschappij over bewuste levensvormen te vergroten. Zij zijn doorgedrongen tot de leiders van bijna alle grote landen van jullie wereld en ook tot hun militaire en politiemachten. Zij leven van de angst van mensen en geven in ruil angst terug.

Zij blijven aan de macht zolang mensen niet afweten van hun bestaan en van de energieën waaraan zij worden blootgesteld door hun stropopregeringen en leiders.

2. De Illuminati

Deze organisatie, die oorspronkelijk “zij die verlicht zijn” betekende, begon als een aantal geheime mystieke orden, maar werd snel corrupt door macht en hebzucht. Tegenwoordig bestaat de Illuminati uit bankiers en leden uit de machtselite van de samenleving. Zij komen in het geheim bijeen om rituelen uit te voeren met de bedoeling om hun macht en heerschappij te vergroten. Hun doel is wereldheerschappij door middel van controle over de media en informatieverspreidingsystemen, en over de monetaire systemen van jullie planeet. Velen van hen worden beheerst door de Reptielen, maar sommigen werken voor de Galactische Federatie, een “samenzwering” van zielen die zijn verbonden met de Bron.

3. De Greys (Zeta Reticulans en hun handlangers)

De “greys” zijn een groep humanoïden afkomstig van verschillende sterrenstelsels, maar voornamelijk van Zeta Reticulus. Zij kwamen naar deze planeet om hun ras te behoeden voor uitsterven. Zij bepaalden dat zij dit alleen konden doen door te kruisen met een ras dat voldoende levenskracht bevatte om hun ras te voorzien van het noodzakelijke genetische materiaal om de afbraak te stoppen die zich had ingezet door hun ontkenning van hun emotionele aard.

Mensen, een emotioneel ras, werden uitgekozen voor dit kruisingsprogramma. Velen van het Zeta-ras boden aan om op Aarde te incarneren, om later te worden “ontvoerd” (terugkeer naar de schepen buiten de Aarde) om genetisch materiaal te verspreiden.

Dit programma omvat het van de Aarde weghalen van geïncarneerde Zeta-mensen zodra zij volwassen zijn, die in het geval van vrouwen worden bevrucht met Zeta-embryo’s, en in het geval van mannen hun sperma afstaan. Daarna worden zij tijdelijk naar de Aarde teruggebracht om later in de laboratoria aan boord de foetus af te staan die daar dan verder groeit.

Niet alle ontvoeringen op Aarde zijn geheel Zeta van aard. Sommigen hebben gemengd DNA, wat controversie en bezorgdheid teweegbracht bij Zeta-wetenschappers. Soms werd bij deze experimenten de menselijke vrije wil geschonden. Als een Zeta op Aarde incarneert dan heeft hij of zij het recht op vrije wil en kan niet tegen zijn of haar wil worden weggehaald zonder universele principes te schenden. Sommige geïncarneerde Zeta’s herinneren zich hun missie en gaan vrijwillig aan boord om te worden bevrucht of sperma af te staan, afhankelijk van het geslacht. De meesten herinneren zich hun missie niet en gaan tegen hun wil en onbewust om deze programma’s uit te voeren.

Zeta’s hebben allianties (samenzweringen) gevormd met bepaalde takken van de regeringen van de wereld om hun identiteit te beschermen. In ruil voor deze bescherming hebben zij deze regeringen bepaalde technologieën gegeven

4. Andere Samenzweringen

Het werk van de primaire samenzweerders sijpelt door naar andere organisaties en groepen. Zo is er in jullie Verenigde Staten een groep binnen de regering die de bevolking bespioneert onder het mom van de bescherming van het land tegen terrorisme. Het werkelijke doel van dit programma is het consolideren van macht in de handen van diegenen binnen de regering die worden beheerst door de bovengenoemde groeperingen. Nogmaals, zoals met elke “duistere” samenzwering, hangt het succes van de samenzweringsmissie af van de angst, de woede en de onwetendheid van de onderdanen. Als de mensen van de Aarde gaan beseffen wat er aan de hand is en weigeren om in angst en woede te leven, dan hebben de samenzweerders geen enkele macht over hen.

De bedoeling van deze gedetailleerde analyse van samenzweringen in jullie wereld, is jullie eraan herinneren dat kennis ware macht is, en dat besef van jullie innerlijke Goddelijke Bron oneindig veel krachtiger is dan elke zogenaamde “donkere” kracht ooit kan zijn. Geliefden, manifesteer jullie innerlijke Goddelijke Kracht en leidt God’s grenzeloze licht en bewustzijn naar de donkere uithoeken van jullie wereld. Laat zien wat deze armzalige samenzweringen werkelijk zijn – wanhopige pogingen om God te vervangen door angst. Zij zullen niet slagen.

Alleen het licht zal zegevieren. Het licht van God schijnt op iedereen evenveel. Met jullie hulp zal het het spinrag verwijderen en vreugde brengen in de bezorgde harten van de mensen van jullie wereld. Als je je bewust bent van deze samenzweringen dan kun je de werkelijke reden zien waarom jullie wereld zo lang een plaats van lijden en ellende is geweest. Terwijl wij spreken verandert dat allemaal. Vele legioenen van licht voegen zich bij ons in de hemelen en bieden hun hulp aan. Wij verwijderen collectief de sluiers van onwetendheid van jullie wereld. Wij verwijderen de etherische frequentiebarrières uit jullie atmosfeer. De aarde zal zich opnieuw verenigen met de positieve samenzweringen van de Galactische Federatie en andere goedgezinde organisaties die bestemd zijn om zielen overal in het Universum te helpen ontwaken.

Wij verontschuldigen ons voor de lange boodschap, maar wij voelen dat het belangrijk is dat veel zielen dit ontvangen en proberen te begrijpen. Wij zijn dienaren van de meest Stralende Ene, de Bron van Al het Geschapene.

Wij zijn de Arcturiërs.

Terug naar pagina De Arcturiërs