Ancient Awakenings, Jij hebt de macht, wees de macht!

Jij hebt de macht, wees de macht! 

Saint Germain gechanneld door James McConnell

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 6 juni 2021.   (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.


Saint Germain   

(Deze channelsessie begint met een geleide meditatie)

Adem nu diep in. Diep inademen. Laat je lichaam los. Focus op ontspanning. Focus op loslaten. Ga dieper bij elke ademhaling terwijl je de levensadem inademt en alles uitademt dat geen leven is. Adem het licht in en adem de duisternis uit. Adem het licht in en adem de duisternis uit. Adem het licht in en adem de duisternis uit.              

Concentreer nu op je etherische lichaam en je chakra-centra’s. Zie al je chakra’s op één lijn met je ruggenmerg, en allemaal met hun respectievelijke kleuren, de vibratie in die kleuren is vooral belangrijk.  

En hoe meer je vanaf nu op je chakra’s concentreert, focus je dan op de vibratie in elke chacra. Want zoals jullie vele malen is verteld en deze informatie vele malen is doorgegeven, alles is bewustzijn en vibratie. Er is niets, geen enkel ding dat geen vibratie en bewustzijn is.

Dus concentreer je nu op die chakra’s en voel de energie erin. Zie niet alleen de energie. Visualiseer het niet alleen, hoewel dat belangrijk is, maar voel de energie. Voel het in jezelf. Je etherisch lichaam is in je. Het maakt verbinding met je fysieke lichaam. Het is een deel van jou. Dus voel de verbinding. Voel je etherisch lichaam, voel de chakra’s die nu tot leven komen, voel de respectievelijke kleuren van de chacra’s: (van beneden naar boven) rood, oranje, geel, blauwgroen, magenta, hemelsblauw, paars of indigo, en de kruinchakra goud of violet of zilver. En de achtste, de zielster chakra briljant zuiver wit.                   

En nogmaals, zie niet alleen de kleuren maar voel de kleuren. Voel de vibratie in de kleuren. Want kleuren geven trillingen af. Dat weet je. Hoe je je voelt als je in de buurt bent van de hoger vibrerende kleuren. Die term is er niet voor niets aan gegeven. Ze zijn hoger vibrerend. Het zijn kleuren met een hogere frequentie. Dus voel de kleuren, voel de energie. En nog belangrijker, wees die energie.  

En nu, ja, de Violette Vlam. Voel het in je groeien. Voel hoe het zich uitbreidt. Uitbreid totdat het zich rondom je fysieke lichaam heeft uitgebreid. Je etherische lichaam schuift deze Violette Vlam op. De Violette Vlam maakt echter deel uit van het etherische lichaam. Het is een deel van jou. En ja, het sluimert al heel lang in de mensheid. Maar het wordt weer wakker. Dus voel het overal om je heen. Voel jezelf in de Violette Vlam.           

Voel jezelf nu in de IK BEN-aanwezigheid, de IK BEN-aanwezigheid die jij bent, dat is de Goddelijke Bron in jou. De IK BEN die IK BEN. Voel het. Weet het. Ervaar het. En ja, belangrijker nog, wees het. Wees de IK BEN elk moment van je leven. IK BEN. IK BEN machtig. IK BEN één met alle dingen. IK BEN één met God en het universum. Want IK BEN God en het universum. Ik ben God. IK BEN het universum. Weet dit.                   

Ken en voel de kracht in jou terwijl deze Violette Vlam zich nu verder uitbreidt en groeit, en iedereen in deze kamer op dit moment aanraakt terwijl jouw Violette Vlam de volgende aanraakt, en de volgende, en een complete cirkel vormt van Violette Vuur. 

In het midden van deze cirkel is een straal van energie, een straal van roze licht die neerkomt van de Bron, van de Universele Bron van de hele schepping. Een straal van energie, een puls van licht, een zuil van licht die recht naar beneden komt in het midden van deze kamer.   

En degenen van jullie die niet in fysieke vorm hier zijn, zijn toch hier. Je hoeft hier niet fysiek aanwezig te zijn. Het is alleen de geest die meer verwacht van de fysieke expressie. Het hart weet anders.     

Dus voel de energie naar beneden komt in het midden van deze kamer, in de kristallen die in het midden van deze kamer zijn en nu die kristallen doordrenken. Net zoals jullie gisteravond deden. Maar nu zijn deze kristallen doordrenkt met de kracht van de Centrale Zon van het universum en spreiden zich nu uit naar de kristallen die overal in deze kamer zijn. En nogmaals, degenen die niet in fysieke vorm hier zijn, wees hier hoe dan ook. En jullie kristallen, als je ze bij je hebt, worden ook op deze manier doordrenkt. Want de kristallen in het midden van deze kamer en in de Violette Vlam cirkel en iedereen die hier nu is, zie deze cirkel van Violette Vuur. Ieders Violette Vlam raakt elkaar aan en vormt een perfecte cirkel. Deze energiestraal komt naar beneden in de kristallen in het midden van de kamer en schieten dan uit naar de kristallen die overal om jullie heen zijn en verbinden met deze straal van energie, met deze straal van Bron-energie die uit de grote kosmische bron komt.             

En nu breiden jullie Violette Vlammen zich meer en meer uit, in alle richtingen schietend, naar buiten, dit huis omvattende, deze buurt, deze stad, en breiden uit en breiden zich steeds verder uit om de staat Arizona waarin jullie zich bevinden te omvatten. En verder en verder naar de volgende staat en naar de volgende. Het spreid zich uit als een cirkel. Laat het als een cirkel zijn. Steeds verder uitspreidend. Of, om een ​​andere analogie te geven, als een tsunami, een golf van Violette Vuur die zich in alle richtingen tegelijk uitbreidt en staat voor staat omvat, en dit hele land omvat. Midden-Amerika omvat, Zuid-Amerika. Het verspreidt zich noordwaarts naar Canada, naar Groenland. Over de oceaan, de Atlantische Oceaan naar Europa. Naar het Midden-Oosten, naar Egypte, naar Afrika, naar China, naar Rusland en alle landen rondom Rusland. Naar Japan, naar Australië, en naar de Arctische en Antarctische wateren. Het verspreidt zich steeds verder totdat de hele planeet in de Violette Vlam is. Een enorme Violette Vlam. Maar het stopt daar niet. Laat het zich verder uitbreiden buiten de atmosfeer van de Aarde en alle schepen en planeten omvatten in het zonnestelsel. En de zon zelf. Allemaal gevoed door deze energiestraal die naar beneden kwam uit de Grote Centrale Bron van dit universum. Voel de kracht die in die straal zit, die energiestraal. De hele Aarde, heel Gaia reageert nu op deze golf van Violette Vuur die de hele planeet omvat.                             

Als je wilt, als je dat nog niet gedaan hebt, had je jezelf in je astrale lichaam kunnen verheffen. Jullie hoeven niet meer getoond te worden hoe je dat moet doen. Je kunt dit in een ogenblik doen en gewoon zijn, neerkijken op alles wat er gebeurt als gevolg van deze Violette Vlam die zich over de hele planeet verspreid.    

En ja, we hebben dit eerder gedaan, maar nooit op deze manier. Nooit met het bewustzijn, het volledige bewustzijn van de Grote Centrale Kosmische Bron van het universum. De Universele God, de Eerste Schepper staat hierachter en is bij jullie in dit.      

Dus zoals je hoort en hebt gehoord, dat het de voltooiing van het Kristallijnen Raster, het Christus Bewustzijn Raster nodig heeft om te worden voltooid om de Event voort te brengen, weet dat in dit NU moment, in de IK BEN aanwezigheid op dit moment, jullie voeren het bevel om de voltooiing van dit raster op te roepen. Jullie hebben de macht om dat te doen. We hebben allemaal de macht om dat met elkaar te doen.       

Maar je moet voorbij je geest gaan, je ongelovige geest en het ego dat je bespot en zegt: ” nee, je hebt geen macht, je hebt geen macht over mij.” Maar dat heb je wel. Jij hebt de macht. Jij bent de macht. Jij bent de aanwezigheid van God die nu in jou werkt.       

Maak het Raster compleet. Maak het compleet in een etherische vorm op dit moment. Zie dat het voltooid is. Op dit moment. Jullie allemaal. Maak het Raster compleet. Zie hoe de laatste elektrische of licht voltooiing zijn verbinding maakt, waar dat ook mag zijn. Voor velen zou dat in het Midden-Oosten zijn. Ook in Afrika. Sommige in Zuid-Amerika en in de Antarctische regio. Maar zie het voltooien. Maak die laatste verbinding alsof je een puzzel in elkaar legt. Duizenden en duizenden en duizenden stukjes gaan in die puzzel. En je hebt er nog één over. Eentje om in die puzzel te stoppen waar je al vele, vele, vele levens aan hebt gewerkt. Eén. Nog één laatste stuk. Leg het nu op zijn plaats. Maak die laatste verbinding. Het is aan jullie. Niet aan ons. Het is aan jullie.       

Wees de macht. Wees nu de Goddelijke Bron in jezelf. IK BEN de macht. IK BEN het licht. IK BEN de liefde. IK BEN de Ene.         

En nu, als dat laatste stukje erin zit, de laatste verbinding is gemaakt, zie de resultaten ervan. Visualiseer de resultaten nu in dit NU moment, in de hogere dimensionale frequenties, wat er nu op dit moment gebeurt. En de Schumann-resonantie die nu buiten de planeet gaat!  

En jullie, jullie, deze groep, Ancient Awakenings, doet dit! Waarom denk je dat we elke week zo ijverig met jullie hebben samengewerkt, samenkomend en verschillende manieren hebben gebracht om je te helpen tot dit punt? Wij konden het zelf niet doen. Het is ons niet toegestaan. Als we het konden hadden we dit al lang geleden beëindigd. Maar het is niet aan ons om dat te doen. Het is aan jullie…’met een beetje hulp van je vrienden.’        

Zie wat er nu gebeurt en wat er zal gebeuren nadat de Event plaatsvindt. Zie het. Aangezien het laatste stukje erin is gegaan, kan De Event nu elk moment plaatsvinden. Maar het is aan het collectieve bewustzijn van de mens om dit te bewerkstelligen. Maar jullie, schijnbaar weinigen, zijn met velen. Velen in Eén. En de Ene in de velen.         

Vertrouw jezelf. Vertrouw op de kracht in jezelf. De kracht incarneert in je. Deze kracht heb je altijd gehad. Het heeft je nooit verlaten, behalve in de programmering van je geest. Benut het nu. Accepteer het nu. Wees het nu. Voel de almachtige aanwezigheid nu in je! Terwijl je krachtig als één stem tegen de hemel zegt: “Het is volbracht!”

De hele groep: “Het is volbracht!” Voel het echter. Voel het diep in jezelf. Voel de kracht in je naar boven komen terwijl je het nu weer zegt: ( heel de groep: ) “Het is volbracht!” Geloof het en je zult het zien.                     

Er is niets en niemand die het nu tegenhoudt. En de rest van de mensheid, de rest van het collectieve bewustzijn van de mens, zullen of aan boord komen of ze komen niet. Maar dat is niet aan jou om te bepalen.     

Het is aan jou om te helpen wanneer de oproep naar jou uitgaat, net zoals je kwam toen de oproep lang geleden naar jou uitging en je kwam om te helpen. Als iemand je roept, wees dan klaar. Wees er klaar voor om de missie van je Vader uit te voeren. Want het is jouw missie. Dat is waar je voor naar hier kwam.     

Nu, haal adem, kom terug. Kom terug van de ongelooflijke hoogte waarop je nu zit.  

Want macht brengt het hoog! Waarom denk je dat de duistere krachten de macht willen? Ze weten hoe het is. Maar hun macht eindigt als de vibraties toenemen. Daarom hebben ze er alles aan gedaan hebben om de vibraties op deze planeet laag te houden, om de planeet in angst te houden, om de bevolking in angst te houden zodat ze de vibraties konden beheersen en laag kunnen houden. Ze weten al duizenden en duizenden jaren alles over vibraties. Maar hun tijd is voorbij. De lage vibraties maken nu plaats voor de hogere vibraties. De duistere krachten maken nu plaats voor de krachten van het licht, de kracht van liefde.         

En zoals je eerder hebt gehoord, is het niet langer de liefde voor macht, het is de macht van liefde. Maar ook al is dat gezegd, het is jouw macht binnenin jou, jouw rechtvaardige macht, jouw macht van licht, jouw macht van liefde, die deze planeet zal blijven katapulteren naar het Nieuwe Gouden Tijdperk van Gaia naar het Aquariustijdperk. Het tijdperk dat nu al vele, vele millennia is voorspeld. En je zit er nu in. Dit is het. Je bent op de top van de golf, of de rand, of de finishlijn, of het crescendo, of een andere term die je nu wilt gebruiken.         

En je staat op het punt om de Groten te realiseren die voor jullie kwamen en waar sommigen van jullie deel van uitmaakten, van die Groten, deel uitmaakte van de Founding Fathers. Ja: sommigen van jullie waren dat. We gaan je niet vertellen wie. Maar ik, als Saint Germain was erbij en ik ken velen van jullie uit die tijd. Want ik moedigde jullie toen aan om dat document te ondertekenen, net zoals ik jullie nu aanmoedig om weer in je kracht te treden en alles los te laten wat je tegenhield.      

Laat de angst los! Laat onzekerheid los! Laat maar los. En wees wie je voorbestemd was te zijn toen je naar voren stapte en zei: ‘Ik zal gaan; Ik ga,’ en je ging. En je kwam. En je bent hier. En je bent klaar.        

En ik ben klaar. 

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen