Ancient Awakenings, “Je gehechtheden houden je in deze illusie”

“Je gehechtheden houden je in deze illusie”

Sananda gechanneld door James McConnell    

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 8 augustus 2021.   (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Sananda

Ik ben Sananda. Ik kom op dit moment, in deze tijd van grote verandering. Grote veranderingen die zich nu aan het ontwikkelen zijn.

En zoals je hebt gehoord is er niets dat dit momentum kan stoppen. Dit momentum van revolutie en evolutie dat nu plaatsvindt. En ​​grote veranderingen staan te gebeuren en komen nu snel.

Jullie bereiden je allemaal voor op die veranderingen. We hebben je voorbereid. Jullie hebben jezelf voorbereid voor die grote veranderingen, de grote verschuiving die naar deze planeet komt.

Ja, het zal worden voorafgegaan door een aantal vrij grote aankondigingen. Maar verandering zit nu in de lucht. Jullie moeten allemaal beginnen om je hier volledig op voor te bereiden. Want de dingen zullen soms behoorlijk hobbelig worden. Het  is onvermijdelijk op dat moment.

Maar vanuit de duisternis waar jullie allemaal doorheen zijn gegaan, zullen jullie volledig naar het Licht gaan. En niet alleen jij, maar ook je broeders en zusters die klaar zijn om volledig voorwaarts en naar het Licht te gaan. Duisternis zal tot het verleden behoren. Dat is slechts een deel van de illusie.

De illusie die de man van de man en de vrouw van de vrouw scheidt op dit moment en de Grote Verdeeldheid voortbrengt die zich nu voordoet. Die de scheiding van het kaf van het koren voortbrengt. Die de profetie waarmaakt van,  twee zullen er worden verzameld, één zal worden meegenomen en één zal worden achtergelaten. Dit is de profetie, je bent er getuige van, die ik als Yeshua 2000+ jaar geleden doorgaf.

Het is nu die eindtijd. Het is het einde van het oude en het begin van het nieuwe. De Nieuwe Gouden Eeuw van Gaia. Jullie staan ​​nu allemaal aan de vooravond van die Nieuwe Gouden Eeuw.

Wat kun je doen? Je kunt op dit moment veel doen. Maar het beste wat je nu kunt doen, is ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk in het huidige moment leeft en niet terugvalt in het verleden. Niet vasthouden aan het verleden. Het verleden loslaten. Vergeef iedereen die in je verleden is geweest. Je moet vergeven en loslaten.

Laat de gehechtheid los waar je misschien nog aan vasthoudt. Want dat houdt je alleen maar in de illusie. Het houdt je vast in deze driedimensionale expressie. Maar het loslaten en alles vergeven wat jou in het verleden misschien schade heeft berokkend – dat, mijn vrienden, brengt je uit de illusie en naar de hogere trillingsfrequenties van de hogere dimensies. Dat is wat jullie hier allemaal komen doen. Om het verleden los te laten. Om de oude herinneringen te vergeten die je niet langer hoeft vast te houden. Dat betekent niet de goede herinneringen, het betekent degenen die je tegenhouden. Degenen die je in de gehechtheid houden.

En dan, de toekomst. De toekomst is wat je ervan maakt in het huidige moment, en het volgende moment, en het volgende moment. En wanneer je volledig gaat begrijpen dat er geen verleden is en de enige toekomst die er is, is wat je nu op dit moment creëert. Als je dat volledig gaat begrijpen dan ben je klaar voor ascentie. Maar om dat te doen, om tot dat besef te komen moeten alle gehechtheden losgelaten worden. Je denkprocessen moeten alleen de hoger vibrerende denkprocessen zijn, niet langer die van de illusie.

Dus ook al lijkt er grote onrust in de wereld te zijn, de juiste term is er ‘lijkt te zijn’. Want het is alleen wat het voor jou is. En als je het niet als beroering ziet en het liever als verandering ziet, als evolutie, en zelfs revolutie, als je het zo ziet, dan wordt het geen beroering meer. Het roept geen angst meer op. Het leidt alleen maar tot liefde. Geïncarneerde Liefde in ieder van jullie.

Want dat is wat je bent. Ieder mens op deze planeet en alle beschavingen in het hele universum, dat is alles wat je bent, geïncarneerde liefde.

En ja, er zijn er die, zo je wilt, uit de liefdestrein stappen en volledig in de schaduw van zichzelf gaan en die zich in de donkere ruimtes van zichzelf bevinden en daaraan vast houden en luisteren naar hun ego. Dat zijn degenen die voorbestemd zijn om niet mee te gaan, die geen deel uitmaken van deze evolutie en revolutie. Integendeel, ze blijven achter. Maar dat is hun keuze, niet die van jou.

Jullie kiezen, stuk voor stuk, om verder te gaan. Om door te gaan met je evolutie door revolutie. Als ik revolutie zeg, bedoel ik dat je niet zonder strijd jezelf overgeeft. Je zult niet gehoorzamen aan degenen die je willen tegenhouden. Die je vast willen houden aan deze illusie van scheiding. Het is nu tijd om dat allemaal los te laten en de illusie van scheiding loslaten.    

Vind het samenzijn met je broeders en zusters weer terug. Kom samen. Wees samen. Om één te zijn.

En zoals altijd, vertrouw op jezelf. Vertrouw op jezelf om te weten en te begrijpen wat onderscheidingsvermogen is en om te weten en te begrijpen wanneer waarheden aan je worden geopenbaard. Omdat ze van binnenuit komen. Ze komen van het gefluister binnenin.

Maar zoals je vaak hebt gehoord, als je het gefluister niet hoort, dan zul je het geschreeuw horen. En op dit moment schreeuwt de wereld naar jullie allemaal: ” Laat los en laat God Zijn/haar wonderen door je heen werken.”  

Ik Ben Sananda en ik verlaat jullie nu in vrede en liefde en dat je dat gevoel van eenheid in ieder van jullie zult vinden, en dat diepe niveau van liefde dat in ieder van jullie is geïncarneerd.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen