Ancient Awakenings, Oudejaarsavond 2021 – Mogelijkheden en waarschijnlijkheden voor 2022

Oudejaarsavond 2021 – Mogelijkheden en waarschijnlijkheden voor 2022

One Who Serves gechanneld door James McConnell

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze jaarlijkse oudejaarsavondconferentie van Ancient Awakenings in Payson, AZ op 31 december 2021.  (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk worden vermeld).

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondags bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website ( www.meetup.com/ancient-awakenings ) en meld je aan.

One Who Serves

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum, hum.

Groeten aan jullie!

Groeten en een gelukkig nieuwjaar allemaal. Het is geweldig dat we hier weer bij jullie kunnen zijn op deze tijd, op deze plek, op dit moment.

Het is zo belangrijk om te weten dat het op dit moment is, nu, dat alles ertoe doet. Het verleden doet er niet toe. De toekomst doet er niet toe. Het is alleen het huidige moment dat er toe doet. Hoe meer je dat gaat begrijpen, we weten dat we hier in elk van jullie zondag bijeenkomsten over spreken, omdat het zo belangrijk voor je is om in het moment te zijn. Dat is een vijfdimensionale uitdrukking. Geen driedimensionale illusie meer. Niet langer een driedimensionaal illusionair paradigma. Dat is waar je bent, in het verleden, het heden en de toekomst. Maar niet in de vijfde dimensie. Niet in de hogere trillingsfrequenties waar jullie allemaal naar toe gaan.     

Dus alsjeblieft, oefen dat steeds meer en meer in het komende nieuwe jaar. Oefen om in het moment te zijn. Vergeet het verleden. Vergeef iedereen die je ooit iets heeft aangedaan, wat het ook geweest kan zijn, en ga dan verder. Dat is wat je in het komende nieuwe jaar zou moeten doen.

Maar voordat we het over het nieuwe jaar hebben, laten we het hebben over waar je vandaan komt. En niet alleen het verleden, maar kijk eens hoe ver jullie allemaal zijn gekomen! Kijk naar de vragen die je stelt aan One Who Serves en Shoshanna tijdens de zondagse bijeenkomsten. De vragen die je stelt lijken in niets op wat ze in het begin waren. Niemand van jullie vraagt ​​nog ‘wie was ik in het verleden’ of iets van dien aard. Je stelt vragen die soms zelfs moeilijk te beantwoorden zijn voor Shoshanna en ons. Omdat het goed doordachte vragen zijn, en veel dieper gaan dan voorheen. Dus je bent al een heel eind op weg. 

Kijk eens hoe je nu denkt over termen als vibratie, terwijl je vijf tot tien jaar geleden niet eens wist wat vibratie betekende. Velen van jullie, de meesten van jullie, wisten niet wat het betekende en hoe het zich verhoudt tot bewustzijn. Maar nu weten jullie dat allemaal. Je weet van hogere vibraties, hogere frequenties. Je weet van de energie die de planeet is binnengekomen en die de vibratie van deze planeet en van jullie allemaal heeft verhoogd, en aan je DNA-processen werkt. Velen van jullie hebben het afgelopen jaar gesproken over hoe jullie verschillende glimpen hebben opgevangen van de hogere trillingsfrequenties van de vierde en vijfde dimensie.

Over de vierde dimensie gesproken. We willen op dit moment zeggen dat je meer en meer in die vierde dimensie opereert. Velen van jullie, de meesten van jullie, en in het meeste van de tijd, zijn jullie voorbij de driedimensionale expressie verschoven. Daar ben je niet meer in. Je bent verplaatst naar de vierde dimensie. Daar ben je je misschien niet van bewust. De wetenschap gaat je dat niet vertellen, maar jij wel. 

Begrijp alsjeblieft dat je je snel voortbeweegt naar de volgende hogere trillingsfrequenties voor je leven, voor je evolutie. Het is een evolutie. Je zit in een evolutionair proces en ook in een revolutionair proces. Omdat er veel gebeurde in jullie leven dit jaar en het afgelopen jaar, zullen jullie deze tijd ingaan. 

We zouden graag willen dat je begrijpt dat jullie je snel voortbewegen en naar deze hogere vibraties gaan. Zoals we zeggen, naar de hogere trillingsfrequenties van de vierde dimensie. En vaak ga je naar de vijfde dimensie. Soms zit je op de grens tussen de vijfde en de vierde, en soms, ja, val je terug in de derde dimensie. Maar dat is  begrijpelijk. Omdat je al heel, heel, heel lang in deze illusie van de derde dimensie verblijft. Veel verschillende levens ben je daar geweest.

En nu beweeg je je er uit. En terwijl je dit jaar verlaat en het volgende jaar in gaat, kom je op een punt waarop je klaar bent om de volgende stap te zetten, en de volgende, en de volgende, en de volgende. Dat is waar je het komende jaar naartoe gaat.

Dus nogmaals, terugkijkend op waar je vandaan komt, ben je van een grote afstand gekomen. ‘Je hebt een lange weg afgelegd, Baby!’ zoals jullie zeggen. Maar je hebt nog een lange weg te gaan. Niet zozeer in deze evolutie, maar je reis zal doorgaan en doorgaan, tot in het oneindige. Het stopt nooit.      

Dus dit deel van de reis komt misschien tot een einde. Dit deel van jullie evolutie en revolutie waar jullie op dit moment bij betrokken zijn. We zeggen ‘revolutie’ omdat jullie bezig zijn in opstand te komen tegen het oude establishment. Het oude paradigma dat jullie zo lang onderdrukt heeft gehouden. En je komt daar tegen in opstand. Je zegt: “Niet meer, ik zal niet meer meedoen!” En daar prijzen we je voor. We juichen je daarvoor toe, elke kans die je krijgt om dat te doen. Want dat is hoe je dit paradigma naar beneden gaat halen. Zo ga je deze regering neerhalen. En we spreken niet alleen over de regering in dit land van Amerika, we spreken over de regeringen van alle landen van de wereld. Het moet allemaal naar beneden komen. Alles. Het is als een kaartenhuis, de hele planeet en alle regeringen op deze planeet zijn een kaartenhuis. Ze moeten allemaal omvallen. Ze moeten allemaal naar beneden komen. En om ze neer te halen, moet je zeggen: “Nee, niet meer! We zullen niet toestaan ​​dat jullie onze vrijheden afnemen!”     

We weten dat er het afgelopen jaar op verschillende plaatsen op de planeet veel pogingen zijn geweest om je vrijheid af te nemen. In Australië, in Europa en op verschillende plaatsen. Dat proberen ze te doen. Maar mensen vechten terug. Ze zeggen: “Nee, we gaan ons niet overgeven! We zullen niet opgeven zonder een gevecht!” Dat is wat er gebeurt. Dus jullie zijn allemaal te prijzen, of je nu in die landen bent, of dat je in de Verenigde Staten voor Amerika bent, niet van Amerika, maar voor Amerika. Dat is de nieuwe republiek die steeds meer tot bloei komt.            

Dus je hoeft alleen maar achterover te leunen en naar de show te blijven kijken. Omdat de show volgend jaar heel interessant zal worden, het begint in het eerste deel van volgend jaar en gaat door tot in de lente, waar veel verschuivingen en veranderingen zullen gaan plaatsvinden, en veel waarheden naar buiten komen. Het zal zijn alsof je naar internet en dit soort dingen kijkt waar jullie je nieuws vandaan halen en je zult versteld staan ​​van de hoeveelheid nieuwe waarheden die naar buiten komen.  

 Omdat degenen van het oude establishment niet langer aan hun specifieke soort van waarheid kunnen vasthouden. Ze kunnen hun leugens niet langer aanhouden. De donkere ruimtes, de schaduwen moeten in het licht komen. Er is geen andere weg. En ze ontdekken dat ze deze nieuwe hogere trillingsfrequenties niet kunnen weerstaan, dus doen ze er alles aan om deze frequenties laag te houden, om de trillingen lager te houden.

Dat doen ze op verschillende manieren, angst verspreiden bij elke kans die ze hebben. Dat verlaagt de vibratie. Chemische stoffen in de lucht verspreiden wanneer ze maar kunnen. Dat verlaagt de vibratie in termen van pogingen om de zon te bedekken. Kun je je voorstellen de zon te bedekken? Maar dat is wat ze proberen te doen. Omdat de zon ervoor zorgt dat deze hogere trillingsfrequenties de planeet binnenkomen. Dat weten ze en ze doen er alles aan om dit te stoppen, om dit tegen te houden. Om jullie ascentie tegen te houden. En ja, ze weten alles over ascentie. Dat gaan ze je niet vertellen. Ze zullen er niets over zeggen. Maar ze weten ervan. En ze hebben er alles aan gedaan om dit tegen te houden.   

Maar ze lopen tegen een muur aan ondervinden ze. Omdat ze de waarheid niet langer achter kunnen houden. Ze kunnen het licht niet langer tegenhouden. En waarlijk het licht dat doorkomt en de waarheid die naar buiten komt zal jullie zeker allemaal vrijmaken. Weet dit dus.

Voordat we verder gaan, Shoshanna, heb je iets dat je wilt toevoegen?

SHOSHANNA: (JoAnna’s Hogere Zelf, gechanneld door JoAnna McConnell)

Dat hebben we niet.

OW: Heel goed. We willen je niet buitensluiten, maar we weten dat je bedreven bent in het beantwoorden van vragen voor degenen die vragen stellen, we zullen zien hoe dat gaat. 

Dus we gaan verder in het besef dat als jullie het volgend jaar ingaan, dat het een geweldig jaar zal worden. Het wordt het jaar van de onthulling zullen we zeggen. Het onthullen van veel waarheid die is achtergehouden. Dat is wat er moet gebeuren. Om ervoor te zorgen dat het kaartenhuis omvalt moet de waarheid naar buiten komen en worden onthuld. 

En nu, zoals je het begrijpt, zijn er verschillende tijdlijnen die in het spel zijn. Zoals Aartsengel Michaël je afgelopen zondag in het laatste gedeelte gaf, toen hij sprak over de drie paden, of de drie tijdlijnen die samenkomen, of liever gezegd ze lopen uiteen, ze komen niet samen, ze lopen uiteen, weg van elkaar. Dat is wat je ondervindt. Je merkt dat je vrienden, je familie, zich verwijderen van je. Ze gaan van je weg, velen van hen. Het is in deze tijd heel moeilijk voor je om dat mee te maken, omdat je misschien zo dicht bij je familie stond, of zo dicht bij je vrienden.

Maar door deze scheiding tussen de zogenaamde ‘gevaccineerde’ en ‘ongevaccineerde’ en dit soort dingen, het drijft mensen uit elkaar. Maar dat is doelbewust. Want om het ascentieproces te laten plaatsvinden moet er een verdeling zijn die plaatsvindt, de verdeling van tijdlijnen. Hier werd in het verleden in de grote boeken over gesproken zoals in de bijbel en andere, waar ze spraken over deze voorspellingen, deze dingen die komen, inclusief de eindtijd. Dit zijn de eindtijden! Het is niet het einde van de wereld, het is niet het einde van deze planeet, het is niet het einde van de beschaving, het is gewoon het einde van de 3D-beschaving, de 3D-illusie. Dat is waar een einde aan komt.

En wanneer het tijd is, wanneer de Eerste Schepper zegt: “Genoeg”, dan zal dat het einde van de driedimensionale illusie zijn. Het driedimensionale paradigma zal niet langer op deze planeet aanwezig zijn. En degenen die niet in staat zijn om samen met jullie allemaal naar de hogere vibraties te gaan, zullen hier niet zijn.

Dat wil niet zeggen dat het je vrienden en je familie zijn. Denk hier alsjeblieft niet meteen aan. We spreken over de duistere krachten. Zij zullen deze energieën niet kunnen weerstaan ​​en zullen ofwel naar een andere planeet of naar een andere dimensie moeten worden verplaatst, of hoe het ook gebeurt. Velen zullen hier sterven. Dat komt er aan.

Nu voor zover degenen die zich op dat middenpad bevinden waar je van Aartsengel Michaël over hebt gehoord, zij zullen hier zijn om deel uit te maken van de verschillende golven van ascentie. Ze gaan misschien niet mee in de eerste golf, zoals jullie allemaal voorbestemd zijn, maar ze zullen er zijn en klaar zijn om in de volgende golf te gaan, of de volgende daarna, met jouw hulp natuurlijk.

Jullie hulp, omdat jullie de Lichtwerkers en Lichtstrijders op de planeet zijn. Jullie zijn allemaal hier om dit te doen om deze ascentie tot stand te brengen. Dat is wat je hier kwam doen. Dat is jouw missie, hoe die zich ook aan jou laat zien. Of je nu tegen andere mensen spreekt, of je channelt zoals James en JoAnna, en vele, vele anderen die nu naar voren zijn gekomen en hetzelfde doen, of dat je gewoon deelneemt aan verschillende meditaties, zowel globale als groepsmeditaties. Als je dat doet, verander je de hele planeet.

En je moet begrijpen dat er geen kleiner of geen groter deel is in deze hele ascentie. Zo kijken wij er niet naar. Jullie hebben er allemaal een gelijk aandeel in. Anders, maar gelijk. Dat moet je echt gaan begrijpen.

Dus het is erg belangrijk als je het volgende jaar in gaat, dat je er klaar voor bent. Dat je klaar bent om de waarheid te horen, de waarheid te ervaren en vervolgens in staat bent om de waarheid naar anderen te verspreiden die er klaar voor zijn om het te horen. Omdat we jullie vertellen dat dit is waar het volgend jaar allemaal om gaat, de  waarheid die naar buiten komt, die op verschillende manieren en vanuit  verschillende bronnen onthuld zal worden. Veel ‘klokkenluiders’ zoals jullie ze noemen zullen naar voren komen. Er zal de oprichting zijn van de nieuwe regering die op zijn plaats zal komen. zowel hier in dit land, de Verenigde Staten voor Amerika als de Republiek is herboren, evenals andere landen op de planeet die ook meegaan in wat jullie het ‘GESARA-plan’ noemen, of vele andere verschillende projecten die in die aan de gang zijn.

Evenals degenen die hier zijn van de sterren om dit hele proces te begeleiden. Ze zullen ook veel, veel meer op de voorgrond treden. Nu is nog niet bepaald wanneer ze zich zullen laten zien, of het dit jaar zal zijn of niet, dat kunnen we niet zeggen. Maar alles wat nu hier is op dit moment, dit is wat we aan jullie doorgeven, dat er een grote onthulling van de waarheid zal zijn, inclusief dat er zich meer en meer bewust worden van degenen die van de sterren komen. Dat ze hier al heel lang zijn, hier op de planeet zijn geweest en de planeet hebben geobserveerd en ons op vele, vele manieren hebben bijgestaan ​​waarvan je nog geen idee hebt hoeveel ze geholpen hebben. Maar ze zijn hier. Ze werken met je samen. Ze hebben verschillende programma’s en projecten en fasen waar ze doorheen werken. Maar we kunnen jullie vertellen dat deze fasen waar ze doorheen werken nu heel snel gaan. En jullie kijken naar een grote verandering die er mogelijk aankomst in de lente van volgend jaar, zullen we zeggen. We willen niet te veel weggeven. En nogmaals, we kunnen dit niet zeggen in termen van een voorspelling. Houd ons er dus niet aan als een voorspelling, maar als een mogelijkheid. En nog belangrijker, als een waarschijnlijkheid.  

Heel goed. Dan zijn we klaar om het kanaal vrij te geven. Zoals wij zeggen, vier feest! Vier dit komende nieuwe jaar alsof het een eerste stap is in deze voortgaande reis van jou. Maar de reis die doorgaat, is in een proces van zeer snel verschuiven en veranderen. Dat is alles wat we daarover kunnen zeggen.

Shanti. Vrede zij met jullie. Wees de Ene.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen