Ancient Awakenings, Reik uit en raak iemand aan met je Licht.

“Reik uit en raak iemand aan met je Licht”.

St Germain gechanneld door James McConnell

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 13 februari 2022. (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.

Sananda 

Ik ben Sananda. Ik kom op dit moment om bij jullie te zijn op deze momenten tijdens deze grote transformatie die plaatsvindt, de grote overgang die steeds meer mensen over de hele planeet ertoe brengt te ontwaken. Ze zijn aan het ontwaken.

Meer en meer merken dat ze van streek raken en gedesillusioneerd raken door het leven dat ze altijd hebben gekend. Steeds meer mensen realiseren zich dat het tijd is om uit die illusie te stappen. En velen realiseren zich dat het een illusie is. Ze zien al die dingen waarvan ze waren gaan geloven dat ze waar waren, ze beseffen nu dat ze niet langer waar zijn. Er is tegen hen gelogen. Net zoals velen van jullie, jullie allemaal, die tot dat begrip zijn gekomen. Je bent het grootste deel van je hele leven voorgelogen. Maar je kijkt nu door de sluier heen.

De sluier die er alleen is door jouw programmering. Maar als de programmering eenmaal is opgeheven, als je er eenmaal voorbij bent en de gehechtheden van de programmering hebt losgelaten houdt de sluier voor eens en voor altijd op te bestaan. De sluier is er alleen als je gelooft dat hij er is. Duisternis en angst is er alleen als je gelooft dat het er is. Weet dat het er niet is.

Weet dat er geen enkele reden is om bang te zijn. Wanneer je volledig tot dat inzicht komt gaat er een heel nieuw vergezicht voor je open. Een vergezicht dat je stoutste dromen en je stoutste verbeelding te boven gaat. We weten dat jullie allemaal nogal een fantasie hebben. Zie je nog niet helemaal dat het mogelijk is? Omdat velen van jullie nog steeds vastzitten in de modder van de programmering die jullie vele, vele levens hebben gehad, vele patronen creërend die jullie vasthouden, en jullie heeft vastgehouden.

Het is nu tijd om die patronen los te laten, om die programma’s los te laten, om het karma los te laten. Want het karma is er alleen als je waarneemt dat het er is. Net als het programma.

Het is tijd om uit dit alles te stappen. Want jullie maken je nu allemaal klaar, je maakt je klaar om steeds meer mensen te bereiken. Want jouw tijd komt eraan. De tijden waarvan je hebt gehoord waren alle gedesillusioneerde mensen over de hele planeet. Ze beginnen te beseffen hoeveel ze zijn voorgelogen. En wanneer dat gebeurt, en terwijl het gebeurt, zullen jullie, de Wegwijzers, de Waarheidsvertellers, de Lichtbrengers, klaar en in positie zijn om licht naar hen te brengen, om de deuren voorbij de illusie van scheiding te openen. Het is bijna tijd dat steeds meer van jullie bereid en klaar zijn om steeds vollediger in je missie op te gaan. Jullie zijn voorbereid. Jullie zijn gewend geraakt aan deze energieën en blijven acclimatiseren aan de energieën die de planeet binnenkomen.

Maar weet dat zovelen over de hele planeet niet in staat zijn geweest om te acclimatiseren aan de energieën zoals jullie hebben gedaan. Ze worstelen nog steeds. Worstelend door het donker, op zoek naar het licht. Jij, mijn vriend, bent dat licht.

Al mijn vrede en liefde zij met jullie allemaal. Het is nodig dat je verder gaat dan je eigen comfortzone. Waar je ook de kans hebt, reik uit en raak iemand aan met je licht.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen