Ancient Awakenings, “Het Kaartenhuis van de Cabal stort snel in”

Het Kaartenhuis van de Cabal stort snel in.

Ashtar gechanneld door James McConnell

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 6 maart 2022.  (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.

Asthar

Ik ben Ashtar. Ik kom om bij jullie te zijn op dit moment, op deze momenten, deze speciale momenten die nu op jullie af komen terwijl al het leven om je heen ontwaakt.

Al het leven beweegt zich meer en meer naar de hogere trillingsfrequentie terwijl het leven en de energie vanuit de kosmische bron de planeet binnenstromen. En ja, inderdaad, de vijfdimensionale Zon drukt zich nu meer en meer uit.

Tot voor kort hebben wij en onze schepen deze energie tegengehouden zodat het niet te snel de planeet binnen zou komen, zodat het niet zou interfereren met jullie centrale zenuwstelsel omdat deze hier nog niet helemaal klaar voor waren. Maar nu mag het steeds meer doorkomen.

En als zodanig komt alles naar beneden rond de driedimensionale illusie. Het kaartenhuis stort nu steeds meer in rap tempo in.

En degenen die in de schaduw hebben gestaan, degenen die de waarheid achtergehouden hebben voor de bevolking van deze planeet worden nu gedwongen om deze informatie nu naar buiten te brengen, ook al willen ze dat niet. Ze kunnen het niet tegenhouden. Zij vinden namelijk dat ze deze informatie naar buiten moeten brengen om de touwtjes in handen te houden. Ze zijn in de maling genomen op deze manier.

Want terwijl deze informatie op jullie internet en jullie vele mediabronnen naar buiten komt, komt de waarheid naar buiten. En als de waarheid naar buiten komt zullen degenen die hebben geprobeerd haar tegen te houden vallen en snel falen.

Wij in onze schepen die over dit hele plan hebben gewaakt en hier en daar hebben geholpen waar we konden, waar het was toegestaan. We mogen steeds meer hulp bieden waar het nodig is, waar het wordt gevraagd, waar het gevraagd wordt om naar voren te komen.

Wij kunnen het natuurlijk niet alleen. Jullie zijn onze Laarzen op de Grond. Jullie zijn degenen die deze energie naar voren roepen, het naar jullie toe brengen, de waarheid naar buiten brengen op elke manier die je kunt.

En, zoals je zo vaak hebt gehoord, dit kan niet worden gestopt, ongeacht wat de duistere krachten proberen te doen, de cabal, de Illuminati, de deep state, hoe je ze ook wilt noemen.

Ze hebben het niet meer in de hand. In de illusie lijken ze de controle te hebben. Maar dat hebben ze niet. Omdat de illusie van de driedimensionale matrix precies dat is, een illusie. De realiteit komt steeds meer naar voren.

En de lichtkrachten zijn veel stappen voor op de krachten van de duisternis. Veel stappen vooruit, zodat ze kunnen zien wat er gaat komen, nog voordat ze dat plan in actie hebben gebracht. En terwijl ze [de duistere krachten] proberen om totale chaos op de planeet te brengen, de chaos die ze toen van plan waren om orde te scheppen,  zijn ze niet meer in staat om dat te doen. Ja, ze kunnen voor chaos zorgen. Maar zij zijn niet degenen om orde  te brengen, jullie kunnen dat wel. Jullie, jullie allemaal, de Alliantie, de Witte Hoeden, wij werken allemaal met deze krachten hier op deze planeet, we brengen dit allemaal met elkaar tot stand, we brengen een einde aan de chaos.

En aan de chaos komt een einde. Eerst zal er echter meer chaos zijn. Meer schijnbare chaos, zal ik zeggen. Voor degenen die de ogen hebben om te zien en de oren om te horen, is het geen chaos. Het is gewoon het vallen van de sluier, het steeds meer en meer vallen van de illusie.

Jullie zijn nu allemaal op je plaats, net zoals jullie vele, vele duizenden en duizenden jaren geleden van plan waren te doen toen jullie je vrijwillig aanmeldden om hier te zijn, je bent nu op je plaats, precies waar je moet zijn.

En meer en meer van jullie zullen nu de roep voelen, de roep die naar jullie uitreikt om jullie vooruit te helpen met jullie missie, wat dat ook mag zijn. Hoe je ook denkt een bijdrage te kunnen leveren, nu is het moment om dat te doen. Vind deze in je hart, in je Hoger Hart. Luister naar de roep van je Hoger Zelf die nu niet slechts fluistert, maar ook steeds meer naar je begint te roepen.

Luister naar het gefluister en luister naar het roepen, want het is allemaal aan jullie, het collectieve jullie, hoe dit zich zal uitspelen. Maar uitspelen zal het.

Weet dat, zoals inderdaad een van jullie eerder tijdens jullie bijeenkomst zei, je hebt de kracht, ieder van jullie heeft de kracht in je om dit systeem wijd open te blazen, om de Systeembrekers te zijn waarvoor je hier kwam. Dus doe het. Gewoon doen. Wat er ook voor nodig is, doe het.

Ik ben Ashtar. Ik waardeer zo deze tijden dat ik hier kan zijn om met jullie te delen, en om jullie hier en daar slechts een glimp te geven, terwijl je tussen de regels door leest, dat ikzelf en velen van ons, terwijl we deze berichten naar jullie brengen, wat je noemt “hier en daar kleine hints geven.” Want er zijn altijd van die berichten in de berichten voor jullie om te ontcijferen en om te onderscheiden.

Al mijn vrede en liefde zij met jullie allemaal.

Ga nu voorwaarts en wees degenen waarvoor je hier kwam, de Systeem Busters. Want dit systeem moet volledig naar beneden komen voordat het nieuwe eruit kan ontstaan.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen