De Binnenlandsche Bataafsche Courant, Ritus Verum – De 144 Waarheden

DE 144 WAARHEDEN, RITUS VERUM


Dit is de verwrongen en gekwelde waarheid van de wereld, verborgen voor het zicht, verborgen voor de geschiedenis en bekend bij slechts enkele

Ritus Verum – De 144 Waarheden

Ter nagedachtenis aan Maarten Luther, de enige man die 500 jaar geleden de waarheid durfde te spreken.


Laat degenen die ogen hebben zien; Laat degenen die oren hebben de waarheid van dit allerheiligste horen, geschreven voor alle mannen, vrouwen, kinderen zoals getuigd door het Goddelijke en alle geesten:


1. ALLEN bezitten het recht om gehoord te worden, ongeacht of wij het eens zijn met de geuite ideeën; en

2. Op grond van ons absolute onveranderlijke recht van vrije wil mogen we onze eigen daden kiezen en wat te geloven of niet te geloven; en

3. ALLEN bezitten het recht op hun eigen gedachten en meningen, zoals niemand met recht kan claimen eigendom van je eigen geest, behalve jij; en

4. Je geest is de algemene uitvoerder en soevereine autoriteit over je eigen lichaam en dus geen kracht mag met recht bezit claimen over je vlees, tenzij je geest zich overgeeft en toestaat dat het zo moet zijn; en

5. Geen enkele persoon, bedrijf of groep mag zich het eigendom toe-eigenen van de cellen van je lichaam of de genetische code die het leven vormt en wie en wat we zijn; en

Verder lezen “De Binnenlandsche Bataafsche Courant, Ritus Verum – De 144 Waarheden”