Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 19 augustus 2022

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf

19 augustus 2022

Velen vragen zich af hoeveel erger de zaken kunnen worden nu de voorspellingen voor de nabije toekomst in de verste verte niet veelbelovend zijn. Maar achter alles wat er gebeurt, zit de langzame beweging naar betere tijden en de belofte van een soort compensatie voor alle problemen die jullie hebben moeten doorstaan. De veranderingen moesten komen omdat jullie niet veel langer op de oude manieren konden doorgaan. De noodzakelijke veranderingen die nodig waren voor de verheffing van de mensheid moesten ergens beginnen en hoe pijnlijk de ervaring ook was, jullie zullen terugkijken en zien dat er een doel is geweest voor wat er heeft plaatsgevonden. Wees ervan verzekerd dat we een zekere mate van controle uitoefenen, zodat de zaken het grote plan voor de bevrijding van de mensheid uit de greep van de duisteren volgen.

Er worden veel lessen geleerd en omstandigheden aan het licht gebracht die niet langer geschikt zijn voor het komende succes van het Bondgenootschap. Je zou kunnen zeggen dat het in de sterren geschreven staat, en dat is niet ver bezijden de waarheid. Geweldige Wezens houden de toekomst van de mensheid in hun handen en op de een of andere manier zullen jullie de bestemming die voor jullie is gepland bereiken. Het werkt op geen enkele manier tegen jullie vrije wil, die geleid wordt door degenen die zich volledig bewust zijn van het grotere plan voor jullie evolutie, in. Wanneer je een bepaald niveau hebt bereikt, zul je klaar zijn om de enormiteit van wat er in jullie naam heeft plaatsgevonden te begrijpen en te waarderen. Pas nu wordt het gepast geacht om je op de hoogte te stellen van het grotere plaatje. Jullie dienen op de hoogte te zijn van wat er werkelijk gebeurt, zodat jullie je rol in de procedure kunt spelen.

Tot nu toe werden jullie, bij wijze van spreken, in het ongewisse gelaten, omdat jullie zoveel op jullie bordje hadden om al mee om te gaan en nog steeds gaan de eisen die aan jullie worden gesteld door. Wij zijn ons maar al te bewust van de ellende en pijn die wordt veroorzaakt, en het zal van weinig nut zijn om te weten dat veel van de problemen die over jullie werden afgeroepen door jullie eigen handelingen kwamen, en soms ook door het gebrek aan actie. Elke ervaring heeft echter zijn voordelen en als menselijk ras hebben jullie een sterke vastberadenheid ontwikkeld om te slagen, ongeacht welke uitdagingen jullie ook onder ogen hebben moeten zien. Dus we moedigen jullie aan om op te blijven staan tegen de duisteren, want tot nu toe winnen jullie de strijd. De mensheid wordt geëerd om haar moed en vastberadenheid om succesvol te zijn.

Langzaam maar zeker accepteren jullie de Eenheid van al het leven en realiseren jullie je dat er veel meer bereikt kan worden door samen te werken en tegelijkertijd de verschillen in elkaars leven te accepteren. Op verschillende momenten zullen alle zielen de verschillende manieren van leven ervaren, zowel mannelijk als vrouwelijk. Dit verklaart gedeeltelijk waarom sommige zielen moeite hebben met het accepteren van een nieuwe manier van leven nadat ze te veel als hetzelfde geslacht hebben doorgebracht en zich niet kunnen aanpassen. Zoals bij soortgelijke problemen wordt er altijd hulp gegeven waar deze wordt gevraagd. Je bent je dus bewust van dergelijke mogelijkheden voordat je geboren wordt, en de opties zouden van tevoren besproken zijn.

Het leven is niet zo willekeurig als het lijkt en elke ziel begint met een levensplan, bedoeld om jullie evolutie te versnellen. Het betekent dat jullie geplaatst kunnen worden bij zielen die jullie persoonlijke behoeften aanvullen en we willen jullie eraan herinneren dat jullie de regelingen van tevoren zijn overeengekomen. Het klinkt allemaal ingewikkeld, maar het systeem is goed beproefd en getest en het werkt erg goed. Hele families kunnen met elkaar verbonden zijn, zodat ze allemaal hun rol spelen in elkaars leven. Ze kunnen ook meer dan eens als gezin incarneren, zodat hun ervaringen meer voldoening kunnen geven. Het is de reden waarom in het algemeen de meeste gezinnen een band hebben die hen bij elkaar houdt terwijl ze elkaar helpen evolueren. Realiseer je dat gezinnen normaal gesproken zijn toegerust met alles wat nodig is om hun ervaringen succesvol te laten zijn.

Het is duidelijk dat sommigen om welke reden dan ook van het pad afgaan, maar normaal gesproken worden ze er in korte tijd op terug gebracht. Het is duidelijk in ieders belang om het beste uit hun ervaringen te halen, hoewel ze indien nodig een andere kans kunnen krijgen. Met elk leven kun je je trillingen verhogen, en het is de manier waarop je de evolutieladder beklimt totdat je een punt bereikt waarop je niet langer in de lagere trillingen hoeft te blijven. Het is de doelstelling en het doel van jullie verschillende levens die dienovereenkomstig worden gepland. De duisteren proberen jullie tegen te houden en te voorkomen dat jullie het ware doel van jullie vele levens leren kennen.

Dierbaren, het leven klinkt waarschijnlijk erg ingewikkeld en dat kan soms ook zo zijn, maar houd in gedachten dat jullie Gidsen altijd proberen gebeurtenissen te sturen voor de beste resultaten. Ze zijn dat stemmetje dat vaak in je oor fluistert als je begeleiding nodig hebt om je op je gekozen pad te houden. In een noodsituatie waarin je leven bedreigd kan worden, staan ze natuurlijk klaar om je te helpen die te overwinnen. Het gaat terug op je levensplan dat je de ervaringen geeft die je nodig hebt, dat ook onopgelost karma kan opruimen. Er gaat veel meer aandacht naar je levensplan dan je waarschijnlijk zou denken, omdat er geen kans wordt gemist die je zou kunnen helpen evolueren, vooral is je eigen vastberadenheid om te slagen in het leven en je overtuigingen door dingen te ondernemen die je vooruitgang helpen.

Wanhoop niet als dingen niet goed voor je lijken uit te pakken, want het is de uiteindelijke uitkomst die belangrijk is. Een probleem dat tegemoet wordt getreden en overwonnen, zou zich niet opnieuw hoeven voor doen, dus behandel ze met zorg, wetende dat het in je eigen belang is. In dit stadium van jullie evolutie dienen jullie je ervan bewust te zijn dat jullie vooruitgang boeken in jullie dagelijks leven en de uitdagingen die dit met zich meebrengt onder ogen zien. Er is een aspect van het leven dat we nog niet eerder hebben besproken, dat betrekking heeft op jullie betrokkenheid bij ervaringen van andere zielen. Er zijn momenten waarop je er een kleine rol in speelt, maar het is net zo belangrijk als alle andere om ervoor te zorgen dat de zaken verlopen zoals bedoeld.

De meest veeleisende en moeilijke omstandigheden moeten nog komen, dus wees je ervan bewust dat je nog meer stress kunt krijgen, maar dat hangt natuurlijk af van de individuele regeringen. Er is echter een collectief effect dat voortkomt uit de wereldveranderingen en de effecten op jullie zullen worden gevoeld. Gelukkig duurt niets eeuwig, maar het zorgt voor een positiever resultaat dan anders misschien was bereikt. Er is over de hele wereld zoveel gaande, dat het soms moeilijk is om de uitkomst te voorspellen, maar zoals we jullie hebben verteld, zal alles uiteindelijk naar jullie tevredenheid blijken te zijn. Sommigen van jullie zullen duidelijk de Aarde verlaten en opnieuw incarneren op een geschikt moment dat gunstig voor jullie is en doorgaan met jullie goede werk.

Deze moeilijke tijden zullen meestal het beste naar boven halen in mensen die snel hun diensten aanbieden waar nodig. We moedigen het aan, omdat zoveel diensten onder extreme druk staan en waarschijnlijk uit elkaar zullen vallen. In feite is er veel goede wil op Aarde, zodat het jullie door zo’n beproevende periode zal leiden. Mensen leren elkaar kennen en ze aanvaarden hun verschillende gebruiken en manier van leven, en ze herkennen een ziel die ongeveer hetzelfde is als zijzelf, met dezelfde verlangens naar een vredig en gelukkig leven. De Eenheid van al het leven wordt eindelijk erkend alsmede de verantwoordelijkheid voor elkaar, door Universele Liefde.

Er komt ongetwijfeld een samenkomst van alle rassen als jullie de Eenheid van de Mensheid beginnen te accepteren en beseffen dat alle zielen gelijk zijn in de ogen van God. In werkelijkheid is er geen verschil tussen hen, omdat ze allemaal de weg terug naar de Godheid zijn. Weinigen herkennen de ware werkelijkheid, maar allen zoeken de liefde van God.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God-Zelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob

Terug naar pagina Diverse Berichten