Ancient Awakenings, “Jullie kunnen de tekenen van de veranderende tijden zien”

“Jullie kunnen de tekenen van de veranderende tijden zien”

Ashtar gechanneld door James McConnell

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 11 september 2022.  (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen met Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.

Ashtar 

Ik ben Ashtar. Ik ben hier om bij jullie te zijn in deze tijden van immense verandering die nu plaatsvindt, die steeds meer naar jullie begrip, naar jullie visie, naar jullie perspectief gaat.

Want het is de langverwachte en komende verandering. En overal om je heen, als je goed kijkt, kun je de tekenen zien van deze veranderingen die naar deze wereld komen. Maar niet naar jullie driedimensionale wereld.

Want zelfs degenen die nog steeds sluimeren in hun misverstanden en hun onvermogen om los te laten en de ware betekenis van het leven te zoeken, wat jullie allemaal voor jezelf hebben gerealiseerd, is dat jullie hier allemaal met een reden zijn. Jullie zijn allemaal hier om te groeien in je ziel, in je zielsbegrip. Zelfs degenen die dit nog niet weten, zelfs zij beginnen te twijfelen, beginnen de oude manieren in twijfel te trekken, beginnen de oude opvattingen in twijfel te trekken. En zoals je weet, als je begint te twijfelen, ben je begonnen naar antwoorden te zoeken. En als je kijkt, als je zoekt, zul je vinden. Dat is de manier. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd blijven.

Er zijn er maar enkelen van jullie nodig, relatief gezien, om een enorme verandering op de planeet teweeg te brengen, een enorme verandering in het collectieve bewustzijn. En jullie, als die relatief weinige, doen precies dat.

Toen jullie net deze meditatie deden, die wij met jullie deden, beïnvloedde je grote veranderingen over de hele planeet. Grote verandering waarvan je natuurlijk niet direct ziet welk resultaat dat had. Maar je zult in de komende tijd steeds meer gaan zien hoe je manifestaties steeds reëler worden, nogmaals, voor het collectieve bewustzijn. Een simpele gedachte, een simpele visie, een simpele intentie om grote verandering teweeg te brengen brengt die verandering al teweeg. Zo werkt het.

En overal om je heen kun je nu de tekenen zien. Want iedereen die naar die tekens zoekt zal ze zien. Zelfs als ze, wat je noemt, nog achter de schermen gebeuren, zijn ze beschikbaar. Je kunt ze zien. Je kunt ze ervaren. Dat zijn de veranderingen, of de tekenen van de veranderende tijden. Dus zoals je vaak hebt gehoord, ‘vertrouw op het Plan’.

Het plan is volledig in beweging en krijgt steeds meer vaart terwijl het licht doorgaat naar deze planeet te stromen. Het licht dat een hogere trillingsfrequentie teweeg brengt en een hoger bewustzijn, wat je toestaat vrijer en vollediger te kunnen manifesteren. En terwijl je doorgaat met manifesteren in jezelf, in je eigen persoonlijke leven, manifesteer je ook voor velen. Dus weet dat jullie, ieder van jullie, grote verandering teweeg kunnen brengen en jullie doen dit allemaal op je eigen persoonlijke manier.

Dus laat jezelf zijn wie je hier kwam om te zijn. Schaam je niet voor wie je bent. Spreek niet zozeer je kennis uit, maar spreek je begrip uit, je kennis van dingen wanneer je maar de kans krijgt.

Want er zijn er die wachten. Ze wachten op het licht om naar hen toe te komen, zodat ze dat licht kunnen gaan zien, net als jij.

Als je een licht zou laten schijnen op al die verloren zielen diep in wat je de ‘hel’ zou noemen, en dat licht dat hun daar in de duisternis wordt getoond, zouden vele, vele miljoenen en miljarden naar dat licht reiken als ze de kans werden gegeven. Jullie, mijn vrienden, zijn dat licht. Jullie zijn die kans. Schaam je er niet voor, want het is je lot. Het is jouw missie.

Ik verlaat jullie nu in vrede, liefde en eenheid. En dat je overal je licht wilt blijven schijnen, je liefde, dat is de manier hoe het werkt.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

“Vergeef, vergeet, ga verder”

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen