Ancient Awakenings, “De Tijdlijn is succesvol gewijzigd”

“De Tijdlijn is succesvol gewijzigd”

Aartsengel Michael gechanneld door James McConnell

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op op 30 oktober 2022.  (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen met Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.

Aartsengel Michael

Ik ben Aartsengel Michaël. Ik ben op dit moment bij jullie om je nieuws te brengen. Om je meer inzicht te geven. Om je de waarheid te brengen.

De waarheid over wie je bent, waarvoor je hier bent. Want jullie horen dit al een tijdje, dat jullie de uitverkorenen zijn. En ja, we weten dat sommigen van jullie die term niet leuk vinden. Maar jullie zijn inderdaad de uitverkorenen. Jullie zijn de Lichtwerkers, de Lichtstrijders, MIJN strijders. Jullie zijn hier om missies uit te voeren, om het Licht overal te verspreiden. Wij kunnen het niet anders doen dan door jullie.

In eerdere tijdlijnen, een tijdlijn de duistere krachten al een tijdje kennen, wat hen op de been houdt omdat zij in die tijdlijn wonnen. Dat is waar hun aandacht naar uit blijft gaan, denkend dat ze hadden gewonnen. Maar steeds meer komen ze tot het besef dat ze niet gewonnen hebben. Dat de tijdlijn verschoven is!

De tijdlijn is verschoven omdat jullie en jullie broeders en zusters, zijn teruggekomen uit de toekomst, uit jullie toekomst zo je wilt, zijn teruggekomen en de tijdlijn hebben gewijzigd, deze hebben gewijzigd zodat het de tijdlijn zou zijn waarvoor jullie allemaal zijn gekomen, die jullie allemaal verwachten, die jullie tot bloei brengen, tot creatie. Het is jouw creatie dat deze tijdlijn waar je nu op zit, die je hebt gecreëerd en waar je nu mee bezig bent, de tijdlijn die al geruime tijd is voorspeld.

Maar er waren twee voorspellingen: er waren er voor de duistere krachten die zij hadden gevolgd, en er waren er voor de Lichtkrachten die jullie die naar hier kwamen tot expressie brachten.

Ik kan je nu met volledige zekerheid vertellen, met de volledige waarheid, dat de tijdlijn is gewijzigd. Het is veranderd om de schepping tot stand te brengen, of om de Gouden Eeuw die jullie creëren tot stand te brengen. En zoals je al vaak hebt gehoord, niets kan dit nu stoppen. Dus zelfs de duistere krachten blijven doorgaan en brengen tot stand waarvan zij denken dat het hun creatie is, maar dat is het niet. Het is niet toegestaan. Want de Grote Centrale Bron van dit universum heeft besloten dat het niet zal worden toegestaan, dat het experiment ten einde is. Ook al zie je misschien nog steeds enkele overblijfselen van de duisternis voortduren, ze verdwijnen meer en meer in het onbestaande.

Dus blijf vertrouwen. Vertrouw op het plan. Vertrouw op jezelf, de Schepper Zelven die jullie zijn. Want dat is wat het schip rechtop houdt.

Jullie hebben allemaal de kracht in je. De kracht die afkomstig is van de Grote Centrale Zon van dit Universum, van de bron die in jullie allemaal zit. De kracht die je kunt samenvoegen met mijn Zwaard van Waarheid. Dat Zwaard van Waarheid doet precies dat terwijl jullie samenvoegen, als jullie het zwaard voor je houden en het eerst om jezelf heen zwaaien en dan om anderen zodat zij de waarheid mogen weten. Zodat ze het kunnen begrijpen en zichzelf weer wakker kunnen maken.

En velen op de hele planeet doen precies dat. Ze zijn aan het ontwaken, net zoals jullie allemaal hebben gedaan. Het is nu. En nu is het moment, het moment waar jullie op hebben gewacht, waar jullie vele duizenden jaren naartoe hebben gewerkt.

Velen van jullie hebben hieraan gewerkt. Vele, vele levens heb je hieraan gewerkt en ben tot dit punt gekomen, het punt in de uitdrukking van het universum, terwijl het universum zich steeds verder uitbreidt door jullie heen, door ieder van jullie. Jullie zijn die uitbreiding.

De uitbreiding neemt toe en groeit. En beweegt van de driedimensionale ervaring en expressie naar de vierde.

Jullie zijn nu allemaal in de vierde dimensie. Je bent niet langer in de derde dimensie. Denk niet meer aan jezelf dat je in de derde dimensie bent. Praat er zelfs niet over, of denk er zelfs niet aan. Want de derde dimensie is niets voor jou. Het is voor degenen die blijven slapen, die het Licht nog niet willen ontvangen. Dat is voor hen. Zij zullen zich in de uitdrukking van een voortdurende derde dimensie bevinden.

De duistere krachten zullen anderen vinden. Ze zullen merken dat ze nog verder terugvallen. Zoals je nu verschillende keren hebt gehoord, zullen ze worden verteerd door het Licht, omdat ze zich niet naar het Licht willen keren.

Maar door wie je bent, en de uitdrukking van wat je hier naar deze planeet brengt, naar deze ervaring, is het vanwege jou dat er op de hele planeet zo veel meer nu in dat stadium van ontwaken zijn, nu, op dit moment.

De gebeurtenissen komen eraan. De gebeurtenissen die het momentum zullen katapulteren dat steeds dichter bij die finishlijn komt, waar Sananda zo beroemd om is.

Ik zeg nu ter afsluiting: blijf vertrouwen. Vertrouw op je zelf. Vertrouw op het universele plan. En blijf de toeschouwer, degenen die van een afstand toekijken, maar toch, wanneer het moment zich aandient, zijn jullie degenen die in actie komen en je waarheid naar voren brengt. Er zijn er nu velen die schreeuwen om die waarheid. Ze schreeuwen om naar het Licht uit te reiken. En sommigen die vasthouden aan de duisternis, zullen ook naar het Licht uitreiken.

Ik ben Aartsengel Michaël en ik verlaat jullie nu in vrede, liefde en eenheid. Dat jullie de Strijders van het Licht blijven die jullie zijn.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

“Vergeef, vergeet, ga verder”

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen